Staatssecretaris van Bijsterveldt (Onderwijs) vertrekt

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Uit doorgaans welingelichte kringen hebben wij vernomen dat staatssecretaris van Bijsterveldt binnenkort vertrekt.

Na intern beraad, waarbij onder anderen Jeepee 'ha, dit griezelkabinet valt lekker pas over een paar maanden' Kreukel, Wouter 'de gristenhond in schaapskleren', André 'de gristenhond in gristenhondenkleren' Rouvoet en Ronald 'de atheïstische gristenhond' Plasterk betrokken waren, zou het kabinet besloten hebben dat deze staatssecretaresse niet te handhaven is.

Vermoedelijk heeft men haar CV er nog eens op nageslagen en gezien dat uit niets blijkt dat zij enig benul van onderwijs heeft.

"Na het behalen van het diploma verpleegkundige-A was zij van 1981 tot 1990 werkzaam in de gezondheidszorg."
Een vak geleerd en in dat vak gewerkt? "Werkzaam in de gezondheidszorg" klinkt wel een beetje vaag. Als zij als verpleegkundige-A gewerkt heeft, kunnen ze dat er toch gewoon neerzetten? Maar goed, we lezen even verder:
"Voor het CDA was zij lid van de gemeenteraad van Almere van 1990 tot 1994. Van 1990 tot 1993 was zij ook wethouder van sociale zaken, welzijn en woonruimteverdeling. In 1993 werd zij voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Zij was burgemeester van Schipluiden van 1994 tot en met 2002 en aansluitend voorzitter van het CDA tot 2007."
Hm. Zouden ze daar onderwijs misschien onder welzijn geparkeerd hebben? Ach, waarom ook niet. Tot slot:
"Uit hoofde van haar functie als wethouder en als burgemeester bekleedde mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart een groot aantal functies. Daarnaast was zij onder meer lid van het bestuur van het CDJA, voorzitter van het CDA-vrouwenberaad, lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), lid van de Raad voor de Financiële Verhoudingen, voorzitter van de Zonnebloem, voorzitter van Ouders & Coo en lid van het bestuur van het Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten."
Als wij met een dergelijk CV als onderwijzer zouden solliciteren, zouden wij de baan vermoedelijk niet krijgen. Waarom iemand met een dergelijk CV dan gevraagd is om staatssecretaresse van onderwijs te worden is ons een raadsel. Hoe het mogelijk is dat men haar zo lang heeft laten doormodderen met de 1040-urennorm en de (iets minder bekende) 850-urennorm, gaat ons verstand te boven. Wij willen hier niets insinueren en dat zullen we dan ook maar niet doen.

Hoe het ook zij: als onze zegsman gelijk heeft, wordt zij binnenkort vervangen, daar zij in haar taak ernstig tekortgeschoten is.05-02-2008 20.41 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere