Bond tegen het Vloeken wil You Tube blokkeren

Een computer of compjoeter
Zojuist belde Stommeling Jones ons.Toen wij vroegen waarvandaan hij belde, schrokken wij even van het antwoord. Hij bleek namelijk te bellen vanaf zijn ploffietsje. Natuurlijk zeiden wij, als de verantwoordelijke werkgever die wij zijn, dat hij daar onmiddellijk mee op moest houden, of moest ophouden, zoals sommige mensen zeggen, aangezien ploffietsrijden en bellen tegelijk, levensgevaarlijk is.

Stommeling Jones op zijn ploffietsje
"Dat valt wel mee", aldus Stommeling Jones, "ik rij namelijk al jaren handsfree". Hm. Volgens ons rijdt hij ook al jaren geheel op het gehoor, maar goed. Afgezien daarvan had hij iets te melden. Hij beweerde contact gehad te hebben met de Bond tegen het Vloeken en die zou hem hebben laten weten dat zijn film 'De Babyschreeuwer' "de druppel" was, die "de emmer" deed "overlopen" en dat de Bond tegen het Vloeken nu "welgodverhierengunder" de "godslasterlijke website" You Tube zou laten blokkeren, onder het motto: "wat die klotepakistani kunnen, kunnen wij ook".

Wij hebben zo'n donkerbruin vermoeden dat Stommeling Jones dit allemaal verzonnen heeft, al was het maar omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat een woordvoerder van de Bond tegen het Vloeken termen zou gebruiken als "de druppel die de emmer doet overlopen".25-02-2008 09.20 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere