Bejaarden Diepenveen willen geen rollatorcrossbaan

Stommeling Jones op zijn ploffietsje
In het oosten des lands, niet zo gek ver van Deventer, namelijk vlakbij Deventer, ligt het dorp Diepenveen. Diepenveen was vroeger een zelfstandige gemeente, maar nu niet meer, daar de gemeente Deventer de gemeente Diepenveen een aantal jaren geleden geannexeerd heeft.

In Diepenveen bevindt zich de wijk Hemeltjenskamp, waarvan wij u hier een luchtfoto tonen.Plaatje

Dit wijkje wordt voornamelijk bewoond door kapitaalkrachtige bejaarden en het is dan ook geen wonder dat de gemeente Deventer het een goed idee gevonden heeft om die mensen een beetje wakker te schudden. "Bejaarden met geld die maar een beetje zitten te suffen, daar hebben we nix aan", zo moet de gemeente bedacht hebben. Vandaar dat de gemeente het speelveld links op de foto, tussen de Wetering en de Brinkerinckbaan, in beton wil gieten opdat de jeugd van heinde en verre er kan komen skaten.

Dat het de gemeente daarbij volslagen ontgaan is dat skaten in Nederland nauwelijks populair is en in Diepenveen al helemaal niet, hoeft u niet te verbazen. Als het u toch verbaast, had dat dus niet gehoeven. De beoogde skatebaan is bij de bejaarden op de Hemeltjenskamp trouwens ook niet populair en zij zijn er dan ook tegen in het geweer gekomen. Wij hebben de hand weten te leggen op een actiepamflet, dat zo te zien niet eens gestencild is, maar zelfs al geprint. De bejaarden in Diepenveen gaan met de tijd mee, of ze hebben de kleinkinderen ingeschakeld, dat kan natuurlijk ook. De kop luidt:

Brinkerinckbaan Skatebaan

Dat vinden wij persoonlijk niet zo'n sterke binnenkomer, daar de bejaarden juist blijken te willen dat noch de Brinkerinckbaan, noch het speelveld een skatebaan wordt. Helaas is het pamflet niet gedateerd, maar het lijkt ons een paar maanden oud. De eerste alinea luidt:

"Er waren veel buurtbewoners aanwezig op de bijeenkomst van 10 december 2007 in het Dorpshuis. Op een uiteenzetting door de gemeente volgde een emotionele discussie over procedure en inhoud. De avond werd afgesloten door de presentatie van een complete herinrichting van het speelveld. Door dit plan slechts voor kennisgeving aan te nemen hebben we als omwonenden onze eensgezindheid getoond. Uiteindelijk werd besloten vervolgoverleg in kleiner verband te houden."
Het is natuurlijk leuk voor die mensen dat zij menen hun "eensgezindheid getoond" te hebben, door "dit plan slechts voor kennisgeving aan te nemen", maar ons ontgaat wat het nut van die eensgezindheid zou kunnen zijn, tenzij wij moeten aannemen dat de gemeente vreselijk ondersteboven moet zijn van een stelletje eensgezinde bejaarden die eensgezind een plan "slechts voor kennisgeving" aannemen. Wij nemen eigenlijk aan dat de gemeente daar niet zo mee kan zitten. Als de buurtbewoners het plan minder eensgezind voor kennisgeving hadden aangenomen, zou dat wel eens verrassend weinig kunnen hebben uitgemaakt.

Er is nog meer overleg geweest, onder andere met de wijkwethouder (er wonen enkele tientallen mensen in de wijk, dus daar heb je wel een wijkwethouder voor nodig, natuurlijk):

"Uiteraard heeft de wijkwethouder opnieuw benadrukt dat B&W vorig jaar de beslissing heeft genomen dat op ons speelveld een skatebaan zal komen. Vanuit de omwonenden hebben wij aangegeven dat hiermee in strijd met het gemeentelijk speelvoorzieningenbeleid wordt gehandeld. Dit beleid voorziet immers in het realiseren van speelvoorzieningen die passen bij de leeftijdsopbouw van de buurt én daarnaast moeten worden gedragen door de buurt! Het argument blijft staan dat de skatebaan als buurtoverstijgende voorziening hier niet zomaar kan komen."
De buurt wil waarschijnlijk liever een biljartcafé, een klaverjaszaal of een volksdansclub, daar die instellingen beter passen bij de leeftijdsopbouw van de buurt, waarbij dan wel moet worden aangetekend dat er zeker niet te woest moet worden gevolksdanst. Hoewel:
"[...] De buurt wil geen skatebaan, laat staan een complete herinrichting. We zijn tevreden met het prachtige veld zoals het nu is en meer dan negentig handtekeningen onderstrepen dit standpunt."
Wij hebben "het prachtige veld zoals het nu is" eens van dichtbij bekeken en wij vinden het niets bijzonders. Een gemaaid grasveld met twee voetbaldoelen wier afmetingen dichter bij die van zaalvoetbaldoelen dan bij die van veldvoetbaldoelen liggen. Aangezien er op de momenten dat wij keken niemand van het genoemde veld gebruik maakte, kunnen wij ons voorstellen dat de bejaarden het zo willen houden. Lekker rustig, nietwaar.

Uiteindelijk zal het er wel op neerkomen dat de gemeente zich door de eensgezinde buurtbewoners niet zal laten tegenhouden, met als gevolg dat er een nutteloze betonnen bak komt op de plek waar nu nog een nutteloos grasveld ligt. Daar er geen skaters naar deze uithoek zullen komen, kunnen de omwonende bejaarden de bak gebruiken als rollatorcrossbaan, wat dan weer uitstekend past "bij de leeftijdsopbouw van de buurt". Ook achten wij het zeer wel mogelijk dat er scootmobielwedstrijden georganiseerd worden. Als wij die bejaarden waren, zouden we dus in ieder geval eisen dat er zowel een rondbaan als een springschans komt.01-03-2008 18.01 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere