Tontine

Tontine (Eene -, aldus genoemd naar den Napolitaanschen bankier Lorenzo Tonti, die zich in de 17e eeuw in Frankrijk vestigde, is een kapitaal, door verschillende personen bijeengebracht, waarvan de voordeelen door de langstlevenden genoten worden.De deelnemers bepalen, dat het fonds op zeker tijdstip, vermeerderd met de oploopende renten, onder de alsdan nog levenden verdeeld zal worden; of men bezigt de inkomsten als lijfrenten, en stelt vast, dat de lijfrente van elk, die komt te overlijden, weder verdeeld zal worden onder de overlevenden. De uitvinder zag in de Tontines een uitstekend middel om gelden te verkrijgen ten behoeve der schatkist. In onzen tijd heeft men iets dergelijks in de overlevingskassen der levensverzekering-maatschappijen. (Bron: T. H. de Beer & E. Laurillard, Woordenschat, 1899, 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij; Herdruk, 1993, Hoevelaken, Verba, ISBN 90-72540-79-4)

Wij zaten namelijk gisteren met een aantal redactieleden wat afleveringen van The Simpsons te bekijken en in de aflevering over opa Simpson, Mr. Burns en de schilderijen ('Raging Abe Simpson and his Grumbling Grandson in "The Curse of the Flying Hellfish"') kwam het woord tontine voor. Daar werd ook zo'n beetje uitgelegd wat het was en dat hebben we dus even nagekeken. Zodoende.



21-04-2008 09.14 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.



Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere