Verdonk zegt domme dingen over rechtspraak

Stommeling Jones als kamerclown
Rita Verdonk is geschift. Aangezien iedere weldenkende Nederlander dit weet, zouden wij het bij deze constatering kunnen laten, maar dat doen wij niet.

Het barst namelijk in Nederland van de onwelriekendedenkende Nederlanders, die volgens opinieverzinner Maurice de Hond massaal op Ruggegraatloze Rubberen Rita gaan stemmen. Voor de nieuwe lezers leggen wij even uit dat wij Ruggegraatloze Rubberen Rita zo noemen omdat zij zichzelf graag als 'IJzeren Rita' in de publiciteit zou willen terugzien. Zij is echter door de mand gevallen in de zaak rond mevrouw de Somalische Leugenaarster, nota bene de enige keer dat Ruggegraatloze Rubberen Rita gelijk had.

Maar goed, dit eenzame kamerlid heeft geheel eigener beweging een eigen beweging opgericht en doet er sindsdien, evenals voorheen, alles aan om in de publiciteit te komen. Vandaag is haar dat weer gelukt en wel via het 'dagblad' Spits, dat wij merkwaardigerwijze als 'Sp!ts' gespeld zagen. Spuitroeptekents? Hm. Het is wel spuit elf, dus ergens klopt het wel. Afijn, in 'Verdonk wil juryrechtspraak in Nederland' lazen wij:

"DEN HAAG - Rita Verdonk vindt dat er in Nederland juryrechtspraak moet worden ingevoerd. Dat stelt zij maandag in een interview met dagblad Sp!ts. De leidster van de beweging Trots op Nederland (TON) wil op deze manier de kloof tussen de burgers en rechters dichten."
"De kloof tussen de burgers en rechters dichten"? Bij rechtspraak draait het om recht, dachten wij. Ruggegraatloze Rubberen Rita zal de rechtspraak toch niet in een soort 'Idols', 'X-factor' of 'Gouden Kooi' willen veranderen, waarbij "de burgers" per te duur SMSje mogen vertellen wat de rechter moet doen?

Zou bij de laatste keer dat ze haar bovenlip harste ook een deel van haar harses aan het harsstripje zijn blijven hangen? Wij lezen verder:

"Verdonk stelt ontevreden te zijn over de huidige rechtspraak. "Rechters moeten goed kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde beslissing nemen", legt ze in Sp!ts uit. "Daar slagen ze te weinig in. Mensen begrijpen het nu niet meer. De afstand tussen de rechterlijke macht en de burgers is te groot.""
"Rechters moeten goed kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde beslissing nemen". Wat een waanzin. Rechters moeten op grond van het bewijs de juiste beslissing nemen. Dat moeten rechters doen. Buschauffeurs hoeven toch ook niet te kunnen uitleggen waarom ze een bepaalde route nemen? Ja, als het de verkeerde route is, moeten ze hun smoes klaar hebben, evenals wanneer ze, zoals wij in Polen hebben meegemaakt, met vier bussen in konvooi rijden omdat ze bij het vertrekpunt lekker hebben zitten kaarten, wat wij rechters trouwens nog niet zo gauw zien doen. Kaarten misschien nog wel, maar in konvooi rijden met autobussen niet.

Laat ons echter niet afdwalen en zien wat Hersenloze Rita nog meer te melden heeft:

"De oud-minister van Vreemdelingenzaken is voorstander van meer betrokkenheid van burgers bij de rechtsgang. "Dat burgers vanuit hun eigen belevingswereld kunnen meekijken en er niet alleen vanuit de rechterlijke macht wordt gekeken. Ook mensen die gewoon met hun voeten in de blubber staan, moeten hun zegje kunnen doen.""
"Dat burgers vanuit hun eigen belevingswereld kunnen meekijken"? Wat zou ze daar nou mee bedoelen? Kijken burgers nu dan mee vanuit andermans belevingswereld? Hoe werkt dat dan? En wat betekent: "en er niet alleen vanuit de rechterlijke macht wordt gekeken"? Gaan burgers dan mogen zeggen: "De verdachte is zo schuldig als de hel, maar het slachtoffer was een eersteklas klootzak, dus laat die wet en het recht maar zitten. Vrijspraak en een lintje"?

"Ook mensen die gewoon met hun voeten in de blubber staan, moeten hun zegje kunnen doen". "Mensen die gewoon met hun voeten in de blubber staan"? De enigen die in Nederland nog wel eens met hun voeten in de blubber staan, zijn aspergestekers, aardbeienplukkers en bouwvakkers. Als die mensen hun zegje gaan doen, mag je er wel een tolk naast zetten, aangezien het Pools van de meeste autochtone Nederlanders zwaar te wensen overlaat. Dat bedoelde Rare Rita vast niet zo, maar dan had ze het niet moeten zeggen. Daar zijn wij heel ruim in.

We zijn er nog niet, want Razende Rita heeft het woord tunnelvisie ergens opgevangen en verkeerd begrepen:

"Volgens Verdonk lijdt de Nederlandse rechtspraak aan "tunnelvisie. Men wil iets graag oplossen en heeft de blik naar voren, terwijl soms een blik opzij nodig is." Hoe de juryrechtspraak concreet vorm zou moeten krijgen en welke nadelen aan dit systeem kleven, kan de leidster van TON nog niet zeggen. "Ik wil dit idee nu eerst voorleggen aan de mensen in het land.""
Malle meid. Hier worden rechter en openbaar ministerie vrolijk door elkaar gehaald, wat natuurlijk niet per se door IJlende Rita gedaan hoeft te zijn, daar het stukje waaruit wij citeren slechts een tweederangshands weergave van het Spuitroeptekentsinterview is. Wij vrezen echter het ergste, aangezien wij Raaskallende Rita zelden op een zinnige uitspraak hebben kunnen betrappen.

Tot slot lezen wij nog:

"Volgens een peiling die Maurice de Hond zondag presenteerde zou Trots op Nederland als er nu verkiezingen werden gehouden met 23 zetels de tweede partij van het land worden. Verdonks beweging zou alleen nog het CDA boven zich hebben staan, dat in de peiling op 33 zetels uitkomt."
Wanneer, indien überhaupt, heeft die de Hond er voor het laatst niet enorm naastgezeten met zijn voorspellingen? Als we nu juryrechtspraak zouden hebben, zou die Ernest Louwes dan vrijgesproken zijn, alleen omdat de Hond het beter weet te brengen dan het openbaar ministerie? En zou Lucia de B. dan de doodstraf hebben gekregen? Die hebben we in Nederland weliswaar niet, maar als "er niet alleen vanuit de rechterlijke macht wordt gekeken" zet zo'n jury zich daar natuurlijk met het grootste gemak overheen.

28-04-2008 10.53 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere