Meldpunt discriminatie neemt Opinieleiders.nl op de korrel

De deense vlag
Onze trouwe lezers weten allebei dat wij een schijthekel hebben aan godsdienstwaanzinnigen in alle soorten en maten.Kennelijk bestaat er een godsdienstwaanzinnige die op onze site geweest is en die het niet eens was met wat hij daar zag. Wij ontvingen namelijk het onderstaande emailtje dat zogenaamd afkomstig was van iets dat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heet:
"Geachte heer / mevrouw,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien een uiting strafbaar is, wordt meestal een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande www.opinieleiders.nl. Hieronder treft u de exacte locaties evenals de exacte uitingen.

Url: http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=4482

Uiting 1.

"Wij weten niet meer uit ons hoofd welke kankerteringtyfusklotegristenhond het was, maar wij weten wel dat een van de kankerteringtyfusklotegristenhonden die het momenteel voor het zeggen hebben heeft gemeend te moeten zeggen dat kindertjes van acht voor de rechter gesleept moeten kunnen worden. Wij zijn het daarmee niet eens. Wij denken dat kinderen chronisch en congenitaal dom zijn, waar zij niets aan kunnen doen. Wij denken bovendien dat er voldoende veldwachters zouden moeten zijn om domme kindertjes effectief van de straat, dan wel uit de problemen te kunnen houden.

De kankerteringtyfusklotegristenhonden die het momenteel voor het zeggen hebben snappen niet dat voorkomen beter is dan voorkomen (raadt zelf maar waar de klemtoon ligt). Zij willen kindertjes opsluiten in het gevang of in opvoedingskampen. Wij zouden nu kunnen roepen: dood aan de kankerteringtyfusklotegristenhonden, dood aan de kankerteringtyfusklote gristenhonden, of dood aan de gristenhonden sec. Dat zal wel weer niet mogen, dus daarom doen wij het niet. "Url: http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=4288

Uiting 2.

"Gristenhonden erger dan de nazis

Dankzij de opeenvolgende neostalinistische godsdienstwaanzinnige griezelkabinetten Balkenende is er in Nederland een sfeer ontstaan waarin de gristenhonden hun kans schoon zien de maatschappij hun griezelige waandenkbeelden op te leggen. 

Die Hans Lomans zal ook wel een gristenhond zijn, want de gristenhonden spelen elkaar de leidinggevende baantjes graag toe. Met de gedachte aan gedwongen anticonceptie voor een bepaalde bevolkingsgroep begeven de gristenhonden zich op dezelfde weg die de nazis van dierenvriend Adolf Hitler ooit wensten te bewandelen. Zo ver wij ons nu kunnen herinneren, wilden de nazis vooral gekwalificeerd geesteszieken het voortplanten onmogelijk maken, dus in dier voege is deze lichting gristenhonden erger dan de nazis.

Als wij niet zo tegen het concept van de gedwongen anticonceptie zouden zijn, zouden wij dit gedwongen anticonceptieconcept graag toepassen op de gristenhonden (je kind een gristelijke opvoeding geven is volgens ons trouwens een ernstige vorm van kindermishandeling, dus zelfs volgens hun eigen voorstel zouden de gristenhonden gedwongen kinderloos moeten blijven, doch dit terzijde). De gedwongen postnatale abortus kan dan in ene moeite door. Wij vragen ons trouwens af of de gristenhonden die dit soort waanzin opperen misschien contact hebben gehad met stalinonazi Hans in 't Huis of zijn vriendjes bij Groen Links. Fris is het allemaal allerminst."Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uitingen van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

Daniël Veenboer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination
on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
meldingen: meldpunt@meldpunt.nl
e-mail buro: buro@meldpunt.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NB: In het belang van de bescherming van de privacy van melders en plegers van discriminerende uitingen is communicatie tussen u en het Meldpunt vertrouwelijk. Het openbaren van en/of citeren uit deze communicatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het Meldpunt. Bij overtreding behouden wij ons het recht voor uw melding niet in behandeling te nemen of behandeling te staken.
Wij discrimineren niet en wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat "bovenstaande uitingen" in strijd zijn met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Wij zijn dan ook niet van plan om de uitingen van onze website te verwijderen.

Van pogingen tot intimidatie houden wij hier niet, dus het "NB" was aan ons wel besteed. Vandaar dat wij het ontvangen eposteltje binnen vijf minuten na ontvangst integraal geplaatst hebben. Als dit betekent dat het MDI de behandeling van de melding staakt, zitten wij daar helemaal niet mee.

Wij zullen onverwijld contact opnemen met onze juridisch adviseur, want als je ons ergens tot op het bot mee kunt beledigen, is het wel, met beschuldigingen van discriminatie. Wij geloven niet dat dit rare mailtje werkelijk van een serieus te nemen instantie afkomstig is, maar dat neemt niet weg, dat wij goed kwaad zijn en dat we overwegen de afzender voor de rechter te slepen wegens belediging, smaad en aantasting van onze goede naam, of wat onze juridisch adviseur nog meer weet te verzinnen. Wat zullen we godverdomme nou krijgen zeg.10-06-2008 17.08 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere