Noordbelgen mogen Zuidbelgen weren

Het viswijf
Onze trouwe lezers weten allebei dat het Belgisch een aantal dialecten kent, waarvan het Noordbelgisch en het Zuidbelgisch de belangrijkste zijn.Zowel het Noordbelgisch als het Zuidbelgisch kent een aantal subdialecten, waarbij de Noordbelgische varianten hier en daar, zij het heel in de verte, aan het Nederlands doen denken en de Zuidbelgische varianten aan het Frans.

Noordbelgen en Zuidbelgen maken graag ruzie over hun taal en dat leidt vaak tot onbedoeld humoristische berichten in de krant of de De Telegraaf. Zo ook vandaag. De De Telegraaf heeft een stukje onder de kop 'Vlamingen mogen Franstaligen weren', op pagina 11 van de papieren editie van vandaag (11 juli 2008). De eerste vraag die zich voordoet is dan meteen of andere Belgen geen Franstaligen mogen weren en of de Zuidbelgen die doorhebben dat hun dialect best een beetje op het Frans lijkt, de Franstaligen ook zouden willen weren, als ze dat zouden mogen. Maar goed, we lezen het stukje:

" BRUSSEL, vrijdag
Vlaamse gemeenten mogen wel degelijk van Franstalige kandidaat-huurders van sociale woningen eisen dat ze het Nederlands beheersen ofwel op korte termijn zullen leren.
"
Waarom Vlaamse gemeenten dat zouden willen mogen eisen, ontgaat ons even, maar goed:
"Dat oordeelde gisteren het Belgische grondwettelijk hof, nadat de Franstalige Belgen een klacht tegen de zogenaamde ’wooncode’ hadden ingediend die door hen als een Vlaamse pesterij wordt gezien."
Oh, wacht. "Franstalige Belgen" zijn dan zeker Zuidbelgen en dan staat "Nederlands" in de eerste zin voor 'Noordbelgisch'. Dat zou een verklaring kunnen zijn.
"Volgens het hof is de maatregel niet discriminerend en worden daarmee de taalwetten niet overschreden. Wel werd benadrukt dat de regeling niet mag worden toegepast in zes Vlaamse randgemeenten in Brussel, waar Franstaligen van een aantal soepele taalregels profiteren."
In Frankrijk lachen ze zich rot om hun noorderburen en wij rollen hier ook gierend van de lach over de grond. Wat een humor, die Belgen.
" Het oprukken van de Franse taal naar het noorden is een van de belangrijkste argumenten voor het invoeren van de wooncode. In sommige Vlaamse gemeenten rond Brussel is inmiddels immers 70 tot 80 procent Franstalig."
"Het oprukken van de Franse taal naar het noorden"? Wordt het Zuidbelgisch dan vervangen door het Frans of zo? Straks gaat men nog proberen ons wijs te maken dat het Nederlands oprukt naar het zuiden en dat het Noordbelgisch aan het verdwijnen is. Daar geloven wij op voorhand al helemaal niets van.
"De taalperikelen rondom de hoofdstad vormen momenteel ook de belangrijkste splijtzwam bij de moeizame kabinetsonderhandeling over een Belgische staatshervorming."
Grappig, niet? Dat is ongeveer net zo dom als dat Nederland uiteen zou vallen omdat Limburgers die zich in Leeuwarden wensen te vestigen hun eigen dialect niet meer zouden mogen spreken en Friezen die naar Zeeuws Vlaanderen gaan (hoewel wij niet weten waarom ze dat zouden willen, maar het is maar een voorbeeld) verplicht het lokale patois zouden moeten leren.

Wij houden niet van Belgenmoppen en wij hebben bijvoorbeeld nog eens een nachtje lekker zitten zuipen met een paar Belgische sterrenkundigen, waarmee we maar willen aangeven dat de gedachte dat alle Belgen dom zouden zijn aan ons niet besteed is, maar door dit soort taalverhalen voelen wij ons er wel altijd op gewezen dat België een heel raar land is en dat we blij mogen zijn dat we er al bijna honderdtachtig jaar niets meer mee te maken hebben.

Wij vragen ons trouwens af, omdat we te beroerd zijn om het even na te kijken: zit heel België in de Taalunie, of alleen Noordbelgië? Veel maakt het niet uit, want wij willen heel België er sowieso uit hebben, ten faveure van Zuidafrika, alwaar men tenminste nog een soort Nederlands spreekt.11-07-2008 11.48 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere