België als waterreservoir voor Nederland

StommelingJones
Als wij het goed begrepen hebben, is België sinds vandaag de facto opgeheven.Hartstikke mooi natuurlijk, want het was toch al een onzinnig land en wat moet je daar nu mee? Diezelfde vraag ("wat moet je daar nu mee?") gaat zich in alle hevigheid voordoen op het moment dat België ook de jure opgehouden heeft te bestaan.

Gewend als wij zijn aan vooruitdenken, hebben wij al een antwoord op die vraag, te weten: afgraven en uitbaggeren. De bevolking van de gebieden tussen Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (hm. Voor het gemak hadden we beter gewoon België kunnen zeggen) kan wat ons betreft het best verhuizen naar Frankrijk en Luxemburg, al was het maar omdat die mensen in Nederland niet verstaan worden en inwoners van een ander EU-land vast niet tot een inburgeringscursus verplicht mogen worden.

Hierna begint het grote graafwerk, dat erin moet resulteren dat er een enorme kuil ontstaat op de plek waar nu België nog ligt. Mocht de zeespiegel binnen afzienbare tijd daadwerkelijk gaan stijgen, dan snijdt het mes aan twee kanten: een deel van het extra water wordt opgevangen in de nieuwe kuil en met het uitgegraven materiaal kunnen we een aantal delen van Nederland ophogen. Op dit moment is een geheime commissie bezig vast te stellen welke delen van Nederland dat zullen zijn. De samenstelling van de commissie is ons niet bekend, maar wij hopen dat er geen Amsterdammers in zitten, daar wij Amsterdam best graag geheel onder water zouden willen zien lopen, zodat die stad eindelijk echt het Venetië van het Noorden wordt.

Aangezien zo'n beetje de grootste baggeraar ter wereld een Belg is (Jan de Nul, of zoiets), moet dit plan op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Voor mensen die nog met de auto naar het zuiden willen, laten we de snelwegen zoveel mogelijk liggen.

NOOT VAN UW CAPTAIN: Tijdens het redactiesurvivalweekend in de Ardennen is Stommeling Jones een paar uur spoorloos geweest. Hij kwam terug met twee blauwe ogen en een bloedneus. Dit zou zijn humeur kunnen verklaren. Wat Amsterdam hem recentelijk misdaan heeft, weten wij niet.15-07-2008 17.52 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere