Verboden Marokkaans te spreken

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
Een onzer redacteuren is op slinkse wijze terechtgekomen op de interne verzendlijst van een ROC in het midden des lands en ontving het onderstaande eposteltje:
"Beste collega's,

Ik wil heel graag op hele korte termijn met jullie en de coordinatoren om de tafel om de regels en gedrag binnen [adres verwijderd] te bespreken, geldend zowel binnen als buiten de klas. Hoe kunnen wij de veiligheid van iedereen, docenten en deelnemers voor allen zo optimaal mogelijk laten zijn, wat doen we aan grof sprekende dames en heren op de gangen, wat doen we met deelnemers die na het ontvangen van een straf van de beveiliging zich niet melden bij de concierges? Ook niet na herhaaldelijk aanspreken hierop?
Wat doen we als andere regels overschreden worden, hoe gaan we als docenten om met rommel op de gangen en trappenhuizen? Er wordt zeer weinig van gezegd, docenten lopen erom heen of langs. Dat geldt ook voor de correctie als deelnemers lopen te vloeken, schelden, grof zijn tegen anderen, enz.
Wij spreken ze er te weinig op aan. Hoe komt dat? En wat doen we eraan?

Het heeft weinig zin om daar als teams verschillende afspraken over te hebben, lijkt mij. Ik heb behoefte om daar snel afspraken over te maken zodat wij allemaal kunnen zorgen voor een gerespecteerde leer- en werkomgeving.

Ik hoor graag van jullie

groet, [naam verwijderd]"

Voor diegenen die niet in het onderwijs werkzaam zijn, vertalen wij dit even in goed Nederlands: "Jongens, het is hier op dit moment een zootje en we zitten met de handen in het haar. HELLUP!"

Of er inmiddels overlegd is, weten wij niet zeker, maar onze correspondent ontving, vermoedelijk als vervolg op het voorgaande mailtje en het veronderstelde overleg, de volgende mededeling:

" Beste collega's,

Bij deze, voor wie het nog moet uitdelen, de regels en gedrag zoals we die voor dit jaar hebben vastgesteld.

groet,[naam wederom verwijderd]"

"Lekker handig, om de regels pas vast te stellen als het schooljaar allang begonnen is", zult u zeggen, maar dat komt dan doordat u niet in het onderwijs werkzaam bent. In het onderwijs is het namelijk heel gebruikelijk om de zaken pas te organiseren als het te laat is, eindeloos te vergaderen over dingen die allang geregeld hadden moeten zijn en je daarna niet aan de afspraken te houden.

Bij het tweede elektronische poststuk zat de volgende tekst, als bijlage, dus dat zullen dan "de regels en gedrag" wel zijn:

"Regels en gedrag schooljaar 2008-2009

Te laat komen
Iedereen is op tijd in de les.
Als je door te laat komen een lesuur verzuimt, word je geregistreerd als afwezig en dit telt ook mee voor de maximaal 20% verzuim-regeling (zie later).
Meld je daarvoor bij je mentor zodat wij weten wat jouw reden van te laat komen is.

Afwezigheid en afmelden:
Ziek melden wordt voor 8.30 uur gedaan bij de receptie
[telefoonnummer verwijderd] op de dag van ziekte. Geef je naam, klas en leerlingnummer door.
Je meldt je ook weer beter bij de receptie zodra je weer hersteld bent.
Voor toetsen (zowel mondeling als schriftelijk) en ook voor beoordelingsgesprekken of presentaties geldt ook een ziekmeld plicht.
In het geval van het missen van een presentatie geldt de regel dat herkanst moet worden.
Als je van te voren weet dat je afwezig zal zijn voor bijvoorbeeld een bruiloft o.i.d., dan vraag je dit tenminste 2 werkdagen van te voren aan bij je mentor. Niet achteraf! .Dat doe je d.m.v. een verlofbriefje dat je haalt bij de conciërge.
Je levert dat in bij je mentor of de coördinator
[naam verwijderd] in kamer [kamernummer verwijderd].
Tandarts- en doktersbezoek plan je buiten je lesuren.
ls je meer dan 20% van de lessen van een bepaald vak hebt gemist word je niet toegelaten tot de toets. Zogenaamde 20% regeling. Je hebt dan maar 1 kans over, namelijk de herkansing.

Inleveren van werk:
Het in te leveren werk (scriptie, verslagen, logboeken, taken etc.) dient op de afgesproken datum en tijd ingeleverd te worden. Niet later.
Het in te leveren werk is dan ook klaar en compleet.
Mocht dit niet lukken om een zwaarwegende, geldende reden, dan dien je dit van te voren bij de betreffende docent te melden en met haar/ hem te overleggen.
Niet op tijd ingeleverd werk wordt niet beoordeeld en dus krijg je cijfer 0.1. Je hebt dan nog recht op 1 herkansing.
In geval van het niet (op tijd) inleveren van werk kan je de toegang tot de les ontzegd worden op grond van te weinig voorbereiding. Ook dit telt mee in de 20% regeling.

In de lessen:
Mobieltjes: niet zichtbaar en niet hoorbaar. Zet hem uit !
Niet eten en drinken tijdens de lessen, behalve water uit een flesje.
Geen kauwgom.
Geen petten en jassen in de klas.
Nederlands praten in gangen en klaslokaal
respect voor elkaar en de docent
pen, papier, rekenmachine, boeken, schriften, agenda heb je voor elk vak bij je.

Overtredingen worden vastgelegd en besproken met je mentor. Bij overtreding van deze afspraken geldt een sanctie door je mentor in overleg met het team. Bij herhaling door coördinator/opleidingsmanager.

In alle gevallen geldt dat de mentor in uitzonderingsgevallen beslist."
Laat u vooral alle grammaticale en spelfouten even goed tot u doordringen.

Fijns. Het is natuurlijk prima dat een schoolleiding die de zaak uit de klauwen heeft laten lopen probeert de boel weer in de hand te krijgen, maar moet dat nu zo? Wij denken van niet. Wij denken vooral dat het verbod om Marokkaans te praten ("Nederlands praten in gangen en klaslokaal") ten eerste volslagen overbodig is, daar de voertaal volgens onze correspondent sowieso Nederlands is, ten tweede veel kwaad bloed zal zetten en derhalve ten derde zal leiden tot een vloedgolf aan opzettelijke overtredingen en sancties door mentoren, coördinatoren en opleidingsmanagers. Dat wordt dus lachen daar en we houden u op de hoogte.

Overigens is het in het onderwijs bon ton om mislukt beleid niet aan de grote klok te hangen, dus de kans bestaat dat we hier nooit meer iets over horen.02-10-2008 20.36 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere