Zoon van de zon brengt SP vernietigende slag toe

Op het 'Weblog Den Haag' van de staatsomroep staat het bericht 'Live op Politiek 24: de SP in de ministerraad'.Toen wij die kop lazen, kregen wij bijna een hartverzakking, want wij dachten dat wij misschien een communistische staatsgreep gemist hadden, doch zulks bleek niet het geval. Het geval bleek, dat de SP besproken gaat worden in de ministerraad, en wel hierom:
"Al zolang de SP meedoet aan verkiezingen, dragen de gekozen volksvertegenwoordigers de daarmee verbonden inkomsten af aan de partij. Ze krijgen van de partij het salaris van een gemiddelde Nederlander terug. Met de groei van de SP groeide bij de andere partijen de kritiek op die regeling. Het kabinet bespreekt deze vrijdag een voorstel de regeling te verbieden."
Er zijn ongetwijfeld mensen die vinden dat de ministerraad zich niet te bemoeien heeft met de interne gang van zaken bij politieke partijen en al helemaal niet bij politieke partijen die in de oppositie zitten en diezelfde mensen zouden erop kunnen wijzen dat iedereen die lid wordt van de SP en die namens de SP gekozen wordt, van genoemde regeling van tevoren op de hoogte is en derhalve zelf tijdig kan beslissen wel of niet mee te doen. "Als je je geld niet aan de partij wilt geven en als je de socialistische beginselen niet bent toegedaan, heb je bij de Socialistische Partij niets te zoeken", zouden die mensen kunnen zeggen, om daaraan toe te voegen: "en als je akkoord bent gegaan, moet je verder niet zeuren, want met dat gezeur laad je de verdenking op je dat het je niet om het socialisme te doen is, maar om je eigen portemonnaie en dan moet je bij de PvdA zijn, maar niet bij de SP".

Ons maakt het niet uit. De regeling wordt namelijk verboden. Onze gewaardeerde buitengewoon succesvolle premier, de beste minister-president die Nederland ooit gehad heeft, Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Ir. Ir. Mr. Dr. Prof. J.P. Balkenende, de ZOON VAN DE ZON, is ertegen. En als HIJ ergens tegen is, gaat het mooi niet door. HIJ is immers ALMACHTIG. Dat HIJ nog toestaat dat men denkt dat er over de SP-regeling overlegd gaat worden, is alleen te danken aan het feit dat HIJ BESCHEIDEN is en in ZIJN BESCHEIDENHEID altijd op de achtergrond wil blijven en zich nooit op de voorgrond wil dringen. HULDE, alsof HIJ onze hulde nodig heeft.

In het staatsomroepstukje staat ook nog:

"De persconferentie van de premier is live te zien op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS. Het tijdstip wordt in de loop van de middag bekend."
HIJ laat de persconferentie niet over aan de verantwoordelijke minister, maar doet het zelf. Dat is een teken van ZIJN GOEDERTIERENDHEID: hiermede laat HIJ immers zien dat HIJ de volle verantwoordelijkheid voor ZIJN beslissing op zich neemt en houdt HIJ haar uit de wind. Het heeft dus niets te maken met ijdeltuiterij en dergelijke, want dat heeft HIJ helemaal niet nodig en daar doet HIJ dan ook niet aan. HIJ is ALMACHTIG, HIJ is GEWELDIG, HIJ BRENGT vandaag het socialisme een VERNIETIGENDE SLAG TOE. Dat zal ze leren.Plaatje

03-10-2008 08.43 | Door: Wosjem Tsjasov

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere