Een Grand Café voor twintig man, à vier ton

de flessen zijn leeg, de situatie is bezopen
Wie niets weet kan zich nooit vergissen

In het onderwijs wordt nogal veel geld verspild aan bijzaken en zaken die wij niet eens als bijzaken zouden willen betitelen.

Soms wordt er wel heel raar met geld omgesprongen. Niet alles wat je daarover hoort, is waar, dus toen wij hoorden dat de 'Amarantis Onderwijsgroep' ("Wat is in vredesnaam een onderwijsgroep?" "Een onderwijsgroep is een verzameling gefuseerde scholen waarbij de desbetreffende scholen geen enkel voordeel van de fusie hebben, de leerlingen er niets mee opschieten en er weer wat 'managers' en 'bestuurders' aan een baan geholpen worden.") voor vier ton, vierhonderdduizend euro (€400.000), een Grand Café had laten neerzetten voor het bestuur, waarvan maar twintig personen gebruik mochten maken, hebben wij natuurlijk meteen geprobeerd dat bericht te laten ontzenuwen door iemand van wie wij dachten dat hij er iets zinnigs over kon zeggen, te weten de heer L.J. Molenkamp (ook bekend als Bert Molenkamp), voorzitter van het College van Bestuur.

Onze vaste columnist en losse onderzoeksjournalist heeft hier in onze opdracht onmiddellijk werk van gemaakt en heeft de heer Molenkamp een mailtje gestuurd, als volgt:

"Geachte heer Molenkamp,

Op dit moment werk ik aan een artikelenreeks over misstanden in het onderwijs. In dat kader heb ik uit doorgaans betrouwbare bron vernomen dat 'Amarantis' in Amsterdam voor vier ton (€ 400.000) een Grand Café heeft laten bouwen, waarvan vrijwel alleen het College van Bestuur gebruik mag maken, wat neerkomt op hooguit twintig mensen.

Zoiets valt onder mijn definitie van misstanden in het onderwijs en vandaar dat ik mij tot u wend met de volgende vraag: valt dit ook onder uw definitie van misstanden in het onderwijs, of vindt u zoiets normaal?

Afhankelijk van uw antwoord heb ik vermoedelijk nog wel een paar vervolgvragen.

Met vriendelijke groet,

[Ondertekening]"

Helaas is hier nooit antwoord op gekomen en twee weken later stuurde onze man de heer Molenkamp het volgende vervolgmailtje:
"Geachte heer Molenkamp,

Er zijn twee mogelijkheden: of u heeft mijn vorige mailtje niet ontvangen, of u bent een arrogante kwast die uitgaat van het adagium 'doodzwijgen is beter dan beantwoorden'.

Voor de aardigheid houd ik het op het eerste en daarom stuur ik u de tekst van mijn vorige mailtje bij dezen nogmaals:

---- begin citaat -----

[CITAAT GEKNIPT]

---- einde citaat -----

In afwachting van uw spoedig antwoord,

[Ondertekening]"

Merkwaardigerwijze kwam hier ook geen antwoord op. Aangezien wij meer te doen hebben, laten we het hier maar bij. Als de heer Molenkamp alsnog wil reageren, merken wij dat wel. Vooralsnog hebben wij ons best gedaan.

11-10-2008 10.54 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere