De Telegraaf liegt over Peter R. de Vries

Stommeling Jones
Wij kijken nooit naar 'Pauw & Witteman' omdat wij praatprogramma's in het algemeen en 'Pauw & Witteman' in het bijzonder zonde van iedereen zijn tijd vinden.Daardoor missen wij zo af en toe ook wel eens iets leuks, zo nu en dan. Vrijdagavond, bijvoorbeeld. Onze stagiaire wist ons toen namelijk te melden dat Peter R. de Vries op de kast gejaagd was door de voormalige cabaretier Freek de Jonge.

Freek de Jonge had de Vries laten weten wat hij van hem dacht en dat was niet zo positief. Het woord lijkenpikker scheen zelfs gevallen te zijn. "Aan het eind van het programma zong Freek de Jonge een mooi gevoelig liedje en iedereen zat zwijmelend te kijken, alleen Peter R. de Vries zat tandenknarsend en mokkend voor zich uit te kijken en vooral niet in de richting van Freek de Jonge", aldus onze stagiaire.

Dat zouden wij nu eens graag gezien hebben, want wij zijn dol op humor, vooral als het om te lachen is. Wie schetst derhalve onze verbazing bij het lezen van de De Telegraaf van vanochtend? Niemand? Dan zullen wij het zelf moeten doen. De kop was nog veelbelovend: "Beledigde Peter R. weigert handdruk Freek de Jonge". Dat lag in de lijn der verwachtingen, dus tot zover was er nog niets aan de hand. Ook de eerste zin deed nog niets bevroeden van de poging tot boerenbedrog die zou volgen: "Misdaadjournalist Peter R. de Vries laat niet met zich spotten". Weliswaar zit iemand als Peter R. de Vries, die een vleesgeworden parodie op zichzelf is en zijn uiterste best lijkt te doen wat dat betreft boven zichzelf uit te stijgen, met zo'n opmerking al meteen in de problemen, want ook wie zonder zelfspot met zichzelf spot wordt immers bespot, maar wij zullen ons betoog niet door dit ene Detelegraafzinnetje laten ophouden.

De volgende zin is veel interessanter, want gaat lijnrecht in tegen wat onze stagiaire, die bij ons niet bekend staat om haar sympathie voor Freek de Jonge en zelfs wel enige bewondering schijnt te kunnen opbrengen voor showman Peter R. de Vries, ons verteld had. Er staat:

"Hij heeft vrijdagavond gehakt gemaakt van cabaretier Freek de Jonge, die hem live op televisie uitmaakte voor een lijkenpikker."
Tssssk. Dat van die lijkenpikker zal dus wel kloppen, maar dat van dat gehakt wil er bij ons zo gauw niet in, al was het maar omdat je van Freek de Jonge veel kunt zeggen, maar niet dat hij verbaal zou moeten onderdoen voor een slecht formulerende uit de klei getrokken en vervolgens over het paard getilde schertsfiguur als Peter R. de Vries. Al was het Peter R. de Vries zelve geweest. O wacht, die was het ook.

Wij zijn echter te allen tijde bereid te geloven dat onze stagiaire het verkeerd gezien heeft, dus kijken we even verder op welke wijze Peter R. de Vries de gehaktmolen dan wel gehanteerd zou kunnen hebben:

"De Jonge stak na de uitzending alsnog de hand uit naar De Vries."
Hm. Wij kennen de heer de Jonge als een rancuneus man, die onze vaste columnist een keer onheus bejegend heeft, alleen maar omdat onze vaste columnist begonnen was, maar niet als iemand die iemand een hand geeft als hij net door de desbetreffende persoon tot gehakt verwerkt is, of dat nu rundergehakt, varkensgehakt of halfomhalf is (wist u overigens dat een goede slager van 1 kilo rundvlees en 99 kilo varkensvlees 100 kilo halfomhalf kan maken? Doch dit terzijde). Als de heer de Jonge dan toch zijn hand uitsteekt nadat hij een smadelijke nederlaag geleden heeft, verwacht je dus dat de overwinnaar laat zien dat hij een goede overwinnaar is en deze nederige toenaderingspoging passend beloont. Zo niet Peter R. "ik ben God en niet alleen in het diepst van mijn gedachten" de Vries:
""Die heb ik geweigerd", zei de reporter gisteren. "Flikker toch op heb ik hem gezegd.""
Hoe nu? Eerst gehakt van iemand maken en daar dan niet van genieten maar doen alsof je zelf de beledigde partij bent? Dat is toch raar? Als wij gehakt van iemand maken, doen wij daarna altijd heel vriendelijk tegen hem, zodat we helemaal zeker weten dat de stoom hem uit de oren gaat komen, doordat we even laten zien wie er gewonnen heeft en dat we niet boos zijn en zelfs niet verdrietig, maar vooral in een veel beter humeur dan de door ons vernederde partij. Ongeveer zoals wij op grond van wat onze stagiaire ons verteld had dachten dat Freek de Jonge zich zou kunnen gedragen dus eigenlijk: Peter R. de Vries netjes een hand geven. "Flikker toch op" is daarentegen precies de reactie van een boerenlul die weet dat hij in zijn hemd gezet is en die door de bloedgolven zijn emoties niet meer de baas kan.

"Iedereen om mij heen was verbijsterd", vervolgt de heer de Vries in de De Telegraaf. Welnu, wij zouden ook verbijsterd zijn als wij Peter R. de Vries in het openbaar zulke taal hoorden uitslaan. Foei. Dat doe je toch niet? Nou ja, hij dus wel, want hij zegt het zelf. Het lijkt er trouwens op dat hij wil beweren dat iedereen verbijsterd was over Freek de Jonge en niet over de Vries, want de volgende zin luidt:

"Zijn beledigingen sloegen nergens op."
Nu zijn wij zelf bij voortduring op zoek naar manieren om mensen te beledigen (dat is al een hobby van ons sinds wij met Visstick G. dertig jaar geleden voor het eerst het Utrechtse uitgaansleven betraden, maar dat is een heel ander verhaal) en wij weten dat de waarheid het best werkt. Nu Peter R. "ik heb lekker een domme Amerikaanse televisieprijs gewonnen" de Vries zich zo blijkt op te winden, kunnen wij helemaal niet meer geloven dat hij gehakt gemaakt heeft van Freek de Jonge en zouden wij zelfs als wij niet van tevoren geïnformeerd waren geweest gemeend hebben dat het veeleer andersom moest hebben plaatsgevonden. De De Telegraaf zegt:
"In het programma Pauw & Witteman opende De Jonge frontaal de aanval. "Je hebt 'Joran deel twee' alleen gemaakt om te scoren", klonk het. "Jij gaat over lijken, het is gewoon misselijk! Hoe kun je vrolijk met een Emmy Award boven je hoofd staan, terwijl er nog steeds een meisje is vermist?""
Een terechte vraag, die een goed antwoord behoeft. Aangezien Peter R. "o, o, o, want ben ik toch integer" de Vries daar natuurlijk al heel lang, veel en goed over nagedacht had, kon hij die vraag met het grootste gemak pareren, zou je verwachten. Kennelijk niet dus. De De Telegraaf, die zo ongeveer het clubblad van de Peter R. de Vries fanclub is, probeert dit te verdoezelen door het antwoord van de heer de Vries weg te laten, waaruit wij concluderen dat hij er nooit over nagedacht had, of na rijp beraad besloten had dat hij liever een succesvol lijkenpikker dan een anoniem misdaadverslaggevertje zou willen zijn, waar hij nu schrijnend op gewezen werd. We moeten hier wel bij zeggen dat we er niet voor doorgeleerd hebben, maar toch. In plaats van de rake woorden, want om verbaal gehakt van iemand te maken moeten je woorden wel raak zijn, dat kan niet missen, van de heer de Vries letterlijk weer te geven, vervolgt de De Telegraaf met:
"De Vries was in het programma uitgenodigd om te vertellen over een tweede undercoveroperatie die vanavond wordt uitgezonden. Daarin is te zien hoe Joran van der Sloot Thaise meisjes aanbiedt voor de seksindustrie in Nederland."
Twee op die plek in het artikel niet echt terzakedoende tussenzinnen, lijkt ons. Vervolgens wordt de heer de Vries, wiens gehaktproducerende antwoord ons dus onthouden lijkt te worden, weer sprekend opgevoerd:
""Die man verweet me dat ik alles doe voor de kijkcijfers. Natuurlijk ben ik blij met de hoogste televisieonderscheiding voor die reportage, maar dit was zó onterecht. Kennelijk heeft hij mijn programma de laatste 15 jaar niet gezien. Als ik zo zou werken, waarom is de moeder van Natalee Holloway dan zo dankbaar met wat we hebben onthuld? Wij hebben nog bijna dagelijks contact", zegt De Vries."
Waarom de moeder van Natalee Holloway zo dankbaar is, ontgaat ons ook, want per slot van rekening is er nooit iets bewezen en zou je zelfs kunnen zeggen dat de Vries zodanig heeft lopen klunzen dat er nu met zekerheid nooit meer iets bewezen zal worden ook, helemaal niet nu hij Joran van der Sloot, die hij als dader meent te moeten aanwijzen, heeft laten merken dat hij nog steeds op hem loert, zodat zelfs Joran van der Sloot zo langzamerhand wel zou kunnen gaan begrijpen dat hij niet zo'n grote mond moet hebben en niet altijd zo moet opscheppen. De opmerkingen van de Vries zijn onzes inziens vooral de ietwat huilerige stukjes text van een in zijn eer geëtste televisiemaker die iets te graag serieus genomen wil worden.
"Hij stelt dat hij juist heeft laten zien, dat hij voor de zaken gaat, en niet eerst de kijkcijfers. "Ik heb over de Puttense moordzaak 44 afleveringen gemaakt. Als je zo vaak één onderwerp behandelt, dan ga je juist in tegen alle televisiewetten.""
Tuurlijk. Tenzij je zo redeneert: "goh, we hebben weer eens geen zaken waarmee we het publiek kunnen boeien. Dan grijpen we maar terug op iets wat er altijd ingaat. Wat hebben we nog liggen? Ach ja, de Puttense moordzaak, daarmee scoren we per slot van rekening altijd."

We lezen verder en hopen nu eindelijk het antwoord van Peter R. de Vries op de beschuldiging van Freek de Jonge (lijkenpikkerij, weet u nog?) te lezen:

"In de show haalde De vries onmiddellijk uit naar de cabaretier."
Aha! Nu komt het. Hij is net beschuldigd van lijkenpikkerij en nu gaan we het horen. Wat waren zijn rake woorden? De spanning loopt op en we lezen:
"De Jonge verweet De Vries kort daarvoor "alleen kruimeldieven aan te pakken en de zware criminelen te ontwijken". De misdaadverslaggever zou een lafaard zijn, wat zou zijn gebleken toen hij was getrapt "door Sam Klepper"."
Ho. Wacht. Stop. Wacht nou eens even, wacht nou eens even. Dit gaat mis. We zouden toch het antwoord van Peter R. de Vries op Freek de Jonge's beschuldiging van lijkenpikkerij lezen? Of wacht, neen: dat hadden wij gehoopt. De wens was de vader van de gedachte. We dachten dat we er zo langzamerhand recht op hadden, maar de De Telegraaf denkt daar kennelijk anders over. De De Telegraaf vindt kennelijk dat de heer de Jonge door de heer De Vries tot gehakt verwerkt is, doordat de heer de Vries de heer de Jonge erop gewezen heeft dat Sam Klepper de heer de Vries niet getrapt heeft, alsof dat de heer de Jonge zou moeten interesseren. Alsof die alle kruimeldiefjes die boos zijn op de heer de Vries van elkaar zou moeten kunnen onderscheiden en dan ook nog hun namen zou moeten onthouden.

Misschien komt het als een verrassing voor de heer de Vries, maar er zijn mensen die, in tegenstelling tot de heer de Vries, niet zo erg geïnteresseerd zijn in de heer de Vries en zijn vriendenkring, dus wij vinden het volgende, zijnde de reactie van de heer de Vries, niet echt heel erg sterk, om eerlijk te zijn:

""Je weet niet eens waar je het over hebt, man! Je bedoelt Steve Brown", zei De Vries. "Wat zit je nu te kletsen? Moet ik hier nu echt serieus op ingaan?""
Nou, graag, zouden wij zeggen. En neem die beschuldiging van lijkenpikkerij dan meteen even mee, want daar zijn wij ook reuze nieuwsgierig naar. Kennelijk is de Vries er verder niet serieus, noch overtuigend, op ingegaan, want de volgende zinnen luiden:
"Volgens De Jonge had hij na de tweede undercoveractie alles aan politie en justitie moeten geven, in plaats van een uitzending te maken.
De Vries: "Dat kon ik bijna niet geloven. Alsof het allemaal goed komt als je het bij justitie neerlegt."
"
Natuurlijk komt het niet allemaal goed als je het bij justitie neerlegt, maar als je het niet bij justitie neerlegt, weet je zeker dat het niet allemaal goed komt, lijkt ons. Of zou Peter R. de Vries ook in dit geval geen bewijs hebben, net zoals bij de sensationele en voornamelijk op de kijkcijfers gerichte "undercoveroperatie" rond Joran van der Sloot (waar wij onder andere in 'Pieter Aar de Vraais heeft geen bewijs' over geschreven hebben)? Het zou zomaar kunnen.

Ook kunnen wij ons voorstellen dat de fans van Peter R. de Vries bij de De Telegraaf graag gezien zouden hebben dat hij de opmerkingen van Freek de Jonge adequaat had beantwoord, maar zo is het, zoals u begrijpen zult, onzes inziens niet gegaan. De stelling van de De Telegraaf dat Peter R. de Vries gehakt gemaakt heeft van Freek de Jonge behoeft derhalve enige aanpassing en die geven wij hier volgaarne en geheel gratis: Peter R. de Vries zou heel graag gehakt hebben willen kunnen maken van Freek de Jonge, maar hij had geen schijn van kans, dus is het hem niet gelukt.09-11-2008 12.37 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere