Kamer wil leiding basisscholen aan eisen binden

Wie niets weet kan zich nooit vergissen
De Tweede Kamer heeft er een handje van zich op de verkeerde momenten met het onderwijs te bemoeien. Sterker nog: vrijwel ieder moment waarop de Tweede Kamer zich met het onderwijs bemoeit, is een verkeerd moment. Zo ook nu.

Wat lees ik namelijk op de webstek van de Telegraaf? Daar lees ik: 'Kamer wil leiding basisscholen aan eisen binden'. Pardon? Hoeft de leiding van basisscholen dan nog niet aan eisen te voldoen? Gauw verder lezen:

"DEN HAAG - De Tweede Kamer wil de leiding van basisscholen aan bekwaamheidseisen binden. Het is echter onduidelijk of de eisen moeten gaan gelden voor de direct leidinggevende, oftewel het schoolhoofd, of voor het bestuur van een school of scholengemeenschap."
Niet alleen op het verkeerde moment, ook nog de verkeerde bemoeienis dus. Dat schiet lekker op. Maar waar gaat het nu precies om? Welnu:
"Kamerleden Margo Kraneveldt van de PvdA, D66'er Fatma Koser Kaya en Ineke Dezentjé van de VVD willen eisen stellen aan het schoolhoofd. SP'er Manja Smits ziet liever dat bestuurders hun bekwaamheid moeten aantonen. Voor GroenLinks moeten voor zowel schoolhoofden als schoolbestuurders eisen gelden."
Het is toch wat. Is er dan tot nog toe helemaal nergens op gelet? Ik ken een paar schoolleiders die inderdaad niet de indruk wekken bekwaam te zijn, maar zolang niet duidelijk is of ze aan eisen moeten voldoen en zo ja aan welke, kunnen die vermoedelijk rustig blijven zitten. Worden de eisen duidelijk in de rest van het stukje? Niet in de volgende alinea:
"De christelijke partijen zijn tegen bekwaamheidseisen omdat dit een gevaar kan vormen voor de vrijheid van onderwijs. Vooral de SGP en ChristenUnie stellen dat scholen onder de vrijheid van vereniging staan, wat betekent dat de leden van de vereniging te allen tijde het bestuur kunnen kiezen."
Natuurlijk zijn de gristelijke partijen tegen. Onderwijs op godsdienstige grondslag en bekwaamheid gaan nu eenmaal niet samen. Onderwijs is immers kennisoverdracht en godsdienst heeft met kennis niets te maken. Het ligt dus voor de hand dat de kamerleden die bekwaamheidseisen voor schoolhoofden willen invoeren (waren die eisen er echt nog niet? Eerlijk niet? Vreemd) tegelijk een pleidooi houden voor het afschaffen van het onderwijs op godsdienstige grondslag. In het stukje in de Telegraaf staat dat echter niet. Wel staat daar:
"De Nederlandse Schoolleiders Academie, het instituut van leidinggevenden in het basisonderwijs, heeft een paar jaar geleden een serie eisen opgesteld waaraan een schoolhoofd zou moeten voldoen. Op dit moment hebben 2800 hoofden zich daaraan gecommitteerd."
Aha. Er zijn dus wel eisen. Maar wacht:
"Directeur Mark Jager ziet liever niet dat die eisen wettelijk verplicht worden gesteld. Hij wil dat schoolhoofden vrijwillig aan deze eisen gaan voldoen, maar dat zij daar van moeten kunnen afwijken als zij daar een goede reden voor hebben."
Pardon? "... dat zij daar van moeten kunnen afwijken als zij daar een goede reden voor hebben"? Hm. Dat opent perspectieven voor de wegenverkeerswet. Er zijn eisen waaraan de automobilist moet voldoen, maar daar mag hij van afwijken als hij daar een goede reden voor heeft. Iemand die te laat van huis gaat, mag dan dus best honderdvijftig rijden in de bebouwde kom, want hij heeft een goede reden, in de vorm van haast. Zo werkt dat dus niet.
"Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs stelt dat er wettelijk gezien geen eisen kunnen worden gesteld aan schoolbesturen. Verder is het aan de basisscholen zelf om bekwaamheidseisen op te leggen aan schoolhoofden. Wel gaat zij hierover met de scholen in gesprek, zegde zei toe in de Tweede Kamer."
Er kunnen wettelijk geen eisen worden gesteld? Hm. Betekent dat dan dus ook dat iedere Jan Doedel zijn eigen basisschool kan oprichten? Je hoeft er kennelijk niets voor te weten en niets voor te kunnen, als het aan de staatssecretaresse ligt. Volgens mij vergist zij zich en daar had de Tweede Kamer haar even op moeten wijzen, maar kennelijk weten de kamerleden ook niet beter. Het is toch wat. Maar goed. De laatste alinea laat weer eens zien dat we in een tijdperk van betutteling leven:
"Naast de leiding moeten ook leerlingen beter onder de loep, vindt de Kamer. Regeringspartijen CDA en PvdA verschillen echter van mening over de noodzaak van een eindtoets in de laatste klas van de basisschool. CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk wil wel een verplichte eindtoets. Voor de PvdA'er Kraneveldt is het genoeg als basisscholen een systeem inrichten waarmee ze de vorderingen van leerlingen volgen."
Als de schoolleiding niet aan eisen hoeft te voldoen, hoeft zo'n systeem dat natuurlijk ook niet. Met andere woorden: de Kamer laat zich weer eens van zijn beroerdste kant zien. Men weet dat het niet goed zit in het onderwijs en dat er iets moet gebeuren. Dan gaat men maar iets roepen, in de hoop dat dat voor activiteit wordt aangezien en dat er dus iets gebeurd is. De kop 'Kamer wil leiding basisscholen aan eisen binden' is tamelijk misleidend. Er had beter kunnen staan: 'Kamer wil best iets doen, maar heeft geen flauw idee wat, dus geeft de schoolleiding maar de schuld'. Waarvan blijft trouwens onduidelijk.

13-11-2008 20.28 | Door: Arnold Kuijk

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere