Psychiaters houden zich stil? Psychiaters lachen zich slap

Arjan Dokelaar is een bevlogen man. Of hij ziet ze vliegen, maar dat komt in zijn geval op hetzelfde neer: hij heeft het op zich genomen de psychiatrie de wereld uit te helpen, te beginnen uit Nederland.Nu zijn wij geen psychiater, hebben wij maar weinig psychiaters in onze kennissenkring en maar een paar psychiatrische patiënten in de redactie, dus eigenlijk zouden wij ons er niet over moeten opwinden, maar sinds een paar dagen doen wij dat toch. Dom van ons, maar het is niet anders. Met toestemming van uw en onze captain ("Ja Jezus. Moet dat nou echt? Nou ja, toe dan maar weer.") lopen wij Arjan's laatste stukje op psychiater.nu even door (de waanzin die hij op NUjij.nl loopt te spuien wordt aldaar gelukkig vrij snel met de grond gelijk gemaakt, dus dat hoeven wij niet meer te doen).

Het stukje heet 'Psychiaters houden zich stil'. Het eerste wat opvalt is de foto die onmiddellijk onder de kop geplaatst is en blijkens het onderschrift ("Psychiater") een psychiater moet voorstellen. Of de man op de foto geschift is, dan wel doet alsof, valt uit de foto niet op te maken, maar als dit het beeld is dat Arjan van psychiaters heeft, zij wij bang dat zijn medepatiënten hem lelijk in de boot gehad hebben door zich voor psychiater uit te geven. De eerste alinea luidt:

"Ondanks het feit dat deze website pas is opgericht, hebben enkele van onze team leden reeds jaren lange ervaring met het beheren van een website met informatie over de psychiatrie. In talloze serieuze online artikelen werden mensen met klem aangespoord om maar vooral te stoppen met het nemen van antipsychotische medicatie dan wel er vooral nooit gebruik van te maken."
Arjan weet niet dat teamleden aan elkaar geschreven wordt, doch dit terzijde. Wie die teamleden zijn, is onduidelijk, maar op de site worden er drie genoemd: Arjan Dokelaar, Mitch Plat en Susumu Harimoto. Mitch Plat wordt door sommigen in verband gebracht met scientology, en scientology wordt weer gekoppeld aan psychiatrie.nu, een site die op dit moment uit de lucht is. Susumu Harimoto ("ons eerste team lid met een wetenschappelijke achtergrond. Susumu zal zich voornamelijk bezig houden met het schrijven van artikelen") heeft al heel lang niets meer van zich laten horen, dus misschien zit hij achter de schermen een niet nader genoemde "website met informatie over de psychiatrie" te beheren. Psychiater.nu is geen website met informatie over de psychiatrie, evenmin als psychiatrie.nu dat was.

Verder met die alinea: "In talloze serieuze online artikelen werden mensen met klem aangespoord om maar vooral te stoppen met het nemen van antipsychotische medicatie dan wel er vooral nooit gebruik van te maken." En dat doet psychiater.nu ook. De desbetreffende artikelen zijn evenwel slechts serieus te noemen in dier voege dat ze serieus bedoeld zijn en dat ze serieus gevaarlijk zijn, daar ze door sommigen serieus genomen worden.

In de tweede alinea probeert Arjan uit te leggen dat het feit dat zijn praktijken en die van zijn "team leden" (wie dat ook mogen zijn) worden gedoogd, betekent dat de artikelen deugen:

"Het is in Nederland verboden om mensen van noodzakelijk geachte behandeling af te houden dus wanneer men online via een website mensen aanspoort om het advies van een arts in de wind te slaan dan kunnen artsen daar iets tegen ondernemen zodat de informatie of het advies van het internet afgehaald moet worden, en waarmee ze natuurlijk direct aan iedereen kunnen laten zien dat de informatie niet juist was en ze dus wel te vertrouwen zijn."
Op deze informatie over een en ander valt zeer veel af te dingen. Een slecht advies geven of uit je nek kletsen is in Nederland niet verboden. Mocht Arjan of een van zijn "team leden" mensen daadwerkelijk gaan dwingen hun medicijnen niet meer in te nemen, dan heeft Arjan of het desbetreffende "team lid" een serieus probleem en kan hij daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd worden.

Zou Arjan trouwens dit stukje gelezen hebben: 'Scientology cited in killings':

"THE young woman needed psychiatric care, and she knew it. She tried to get help twice, but her Scientologist parents had a religious objection to psychiatric intervention.

The unfolding tragedy came to its bloody head at Revesby last Thursday. After an argument with her mother, the young woman was found that afternoon confused and wandering the street with a knife. Inside the family home her father and teenage sister lay dead. On the driveway outside, her mother moaned for help as she bled from stab wounds."

Dat zijn geen grappen.

Volgens Arjan heeft "een vriend" van hem een mailtje gestuurd naar en antwoord ontvangen van een psychiater "Prof. dr. S." (waarom niet de volledige naam erbij? O ja, om te suggereren dat het hier om een verdachte gaat natuurlijk) "Hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg APC AMC". Elders noemt Arjan een Prof. dr. J. A. Swinkels, dus die man gaan wij straks eens een mailtje sturen.

In het mailtje dat "Prof. dr. S." volgens Arjan teruggestuurd heeft, komt de volgende zinsnede voor: "De teksten zijn klinklare onzin en onjuis maar juridisch zo geformuleerd dat ze niet aan te pakken zijn." (Wij hebben het geknipt en geplakt, dus die ontbrekende t van onjuist is niet onze fout). Arjan reageert hierop met:

"Juridisch zo geformuleerd dat ze niet aan te pakken zijn? Wat een belachelijk idee… Alsof ik alles wat ik op een forum bespreek met een advocaat overleg wat dus absoluut niet het geval is. Ik bespreek gewoon de harde realiteit, daarom kunnen ze er niets aan doen.

Het is kenmerkend. Psychiaters hebben nooit iets ondernomen tegen onze claims en internet activiteiten. Dat kunnen ze niet, want dan gaat iedereen vragen stellen waar ze geen antwoord op hebben en dat willen ze natuurlijk vermijden."

Leuk geprobeerd, maar mis. Wij hebben geheel belangeloos contact opgenomen met onze juridisch adviseur, die ons verzekerd heeft dat de teksten op psychiater.nu de psychiaters voldoende handvatten bieden om de beheerder alsmede de auteur langs juridische weg aan te pakken.

Wij kunnen ons voorstellen dat psychiaters de slappe lach krijgen van de flauwekul van Arjan en de zijnen en deze komische noot in hun bestaan niet graag kwijtraken, maar wij zouden het erg prettig vinden als ze toch even duidelijk zouden maken dat psychiater.nu niet deugt, alsmede waarom niet. Als ze even met de pet rondgaan, kunnen ze vast wel een goede advocaat inschakelen die genoemde site uit de lucht laat halen. Trouwens, een mailtje naar de provider doet vaak ook al wonderen, volgens het principe "Notice and take down".21-01-2009 14.21 | Door: De Grote Vrager

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere