Kabinet schrapt aanschaf nieuw gevechtsvliegtuig

Stommeling Jones met een helm op
De aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen gaat niet door, zo hebben wij uit doorgaans onbetrouwbare bron vernomen.Na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad zal premier Balkenende deze opzienbarende stap bekend maken. Verder zal hij mededelen dat Nederland zijn troepen terugtrekt uit Irak, Afghanistan en Zuid-Korea (die jongens in Zuid-Korea zitten daar al sinds 1952, maar voorgaande kabinetten hebben ze steeds over het hoofd gezien, zodoende), omdat we in die landen gewoon helemaal niets te zoeken hebben.

Het materieel dat wij voor de verdediging van ons land niet nodig hebben, wordt verkocht, tegen elk aannemelijk bod, op voorwaarde dat de koper zelf voor het transport zorgt en belooft ons niet later stiekem met onze eigen kanonnen te beschieten.

Verder wordt er drastisch bezuinigd op onderwijs: "het huidige systeem deugt niet en met het nieuwe systeem wordt het ook niks", aldus de premier. "Vandaar dat wij besloten hebben de leerplicht op te schorten en leerlingen en leraren vakantie te geven tot we iets beters hebben. De leraren worden gewoon doorbetaald, maar de gebouwen worden gesloten. Alleen aan de verwarmingskosten verdienen we op die manier miljoenen. Bovendien moeten wij meedenken met onze partners in de EU en met name de Franse toeristenindustrie is dol enthousiast, want met al die leraren die nu hun kant opkomen, zijn ze er in één klap bovenop. Het enige probleem zou kunnen zijn dat er op korte termijn een stokbroodtekort ontstaat, maar daar zit men niet mee. "On se debrouillera", zei de telefoniste en ik weet niet precies wat het betekent, want mijn Frans is nog slechter dan mijn Engels, maar ze zei het lachend, dus dat was wel positief. Of denkt u dat ze me uitlachte?"

Een andere bezuinigingspost die het kabinet gevonden heeft, is de monarchie. "Wij hebben", aldus de premier, "nog eens gekeken naar de papieren waarmee in achttienzoveel het huidige koningshuis aan de macht gekomen is, en wij hebben de kleine lettertjes nog eens goed gelezen. Daaruit is ons gebleken dat de monarchie op zich al twijfelachtig is, wat wij door een onafhankelijke commissie zullen laten onderzoeken, maar die commissie is eerst nog bezig met het onnodige Irakonderzoek, u weet wel, en wat veel belangrijker is: er staat nergens dat er behalve de vorst iemand betaald zou moeten worden. Het hele koningshuis heeft dus een paar honderd jaar ten onrechte een uitkering ontvangen. Wat dacht u daarvan? Daar dacht u niets van. Kan gebeuren.

Maar goed: het komt er dus op neer dat onze vorstin mag blijven zitten, maar dat al haar familieleden fors moeten terugbetalen. Dat levert miljarden op. Hun huizen moeten ze inleveren en ze mogen allemaal gewoon op nul opnieuw beginnen. Voor zover het geld dat hun nu wordt afgenomen met eerlijk werk verdiend is, wat ik me niet kan voorstellen want een kapitaal is nooit eerlijk verdiend, per slot van rekening, hebben ze pech. Dat geld beschouwen wij als rentebetaling en boete. En als van ons, wat het belangrijkste is. Koningin Beatrix zal overigens gehuisvest worden in een eenvoudige kamer, drie hoog achter in de Schilderswijk, opdat duidelijk is dat ook zij in deze moeilijke tijden solidair is met de noodlijdende bevolking.

Had ik trouwens al gezegd dat de ministers en staatssecretarissen met terugwerkende kracht tot het eerste kabinet Balkenende hun ontvangen salarissen en wachtgelden terugstorten? Neen? Dan zeg ik het nu. Wij vinden namelijk dat wij collectief gefaald hebben, en niet zomaar gefaald, maar zelfs een wanprestatie geleverd hebben. Dat is niet goed en daar gaan wij voor boeten. Vanaf nu doen wij ons werk uitsluitend tegen kost en inwoning en ook wij zullen bescheidener gaan wonen.

Alles bij elkaar hebben we zo in één zo'n lullig kabinetsberaadje eens een keertje lekker spijkers met koppen zitten slaan, al zeg ik het zelf. Volgende week gaan we de ontwikkelingshulp en de subsidies op cultuur, recreatie en maatschappelijk werk afschaffen, als dat nog nodig is, maar dat hoort u dan wel weer. En dan wil ik u nu vragen of u mij misschien een lift zou kunnen geven, of dat ik uw fiets mag lenen, want ik moet nog naar huis en ik heb geen vervoer. Ach laat ook maar, ik ga wel lopen."13-02-2009 11.19 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere