Een bezoek aan Wetenschapsforum.nl

Gisteravond troffen wij op wetenschapsforum.nl een discussie aan over het 'Groot Dictee der Nederlandse Taal', aangezwengeld door een Belg.Onze trouwe lezers weten allebei dat wij vinden dat Belgen zich niet met het Nederlands moeten bemoeien omdat ze een eigen taal hebben, dus dachten wij: "Komt, laat ons lid worden van dit wetenschapsforum, opdat wij ook hier ons gedachtengoed uitdragen en, wie weet, er nog wetenschappelijk over kunnen discussiëren ook. Dat zou mooi zijn." Zo gedacht, zo gedaan, dus als Znw (Cpt. Iglo mocht niet, daar er twee hoofdletters en een leesteken in die naam zitten. Een hinderlijke restrictie.) schreven wij ons in.

Het topic heet Groot nederlands dictee 2009, Preselecties en misschien gaat het wel helemaal niet over het 'Groot Dictee der Nederlandse Taal', maar een kniesoor die daar op let.

Wij zijn altijd erg begaan met auteursrechten en dergelijke dus wij zullen alleen onze eigen reacties hier weergeven, waar nodig met een kleine verduidelijking. Onze eerste reactie, het vijfde bericht in de desbetreffende draad, luidde heel simpel:

"Belgen moeten zich gewoon niet met Nederlands bemoeien."
Iemand die zich Klintersaas noemde reageerde daar op en vroeg, onder andere: "Waar trekt dat nu weer op?" Een Belg, derhalve. Ook ene Plaas was in zijn wiek geschoten en zei: "Ze hebben nochtans de oudste "rechten", de Vlamingen tenminste." Ook een Belg, kan niet missen. Wij reageerden met:
"Plaas is duidelijk ook een in zijn wiek geschoten Belg. Dat hindert niet, want er zijn ook Nederlanders die het niet begrepen hebben, terwijl het toch zo simpel is. Nederlands en Noordbelgisch hebben voor een deel dezelfde wortels, net zoals Frans en Zuidbelgisch een gemeenschappelijk verleden hebben.

Net zoals de Fransen echter niet zo gek zijn om de Zuidbelgen te laten meepraten als het op Frans aankomt, zouden de Nederlanders de Noordbelgen moeten verbieden zich te bemoeien met een taal die ze zelf niet fatsoenlijk spreken.

Ik ben het dan ook geheel eens met Stommeling Jones: België uit de Taalunie, Zuid-Afrika erin.

Belgen die Nederlands willen leren, moeten dat overigens vooral niet laten: kunnen ze Baantjer ook volgen zonder ondertitels.
"

Klintersaas antwoordde met een verhaal over de geschiedenis van het Nederlands, waarop overigens best een en ander af te dingen zou zijn, dat hij besloot met:
"Blijkbaar ben jij een in je wiek geschoten Nederlander die het niet kan verkroppen dat Belgen de standaardtaal eveneens prima beheersen (en in vele gevallen zelfs beter dan Nederlanders zelf, getuige de laatste zoveel winnaars van het Groot Dictee der Nederlandse Taal en de scores van de Belgen in Tien voor Taal)."
Daar waren wij snel klaar mee:
"Neen, Belg: Nederlands is de taal van de Nederlanders. Dat jullie Belgisch er verwant mee is, is prima, maar dat geeft jullie echt niet het recht je met het Nederlands te bemoeien."
Een herhaling van de eerste stelling in iets andere bewoordingen, zeg maar. Vervolgens plaatsten wij deze:
"Het 'Groot dictee der Nederlandse taal' is ook niet zozeer het 'Groot dictee der Nederlandse taal', als wel het 'Groot dictee der Belgische taal' en het is niet voor niets dat de Belgen niet meer mee mogen doen aan 'Tien voor Taal', of hoe dat stomme spel ook heet.

Gaarne verwijs ik naar 'Hartepijn! Geen hartenpijn', voor nog wat ware woorden over het Belgisch.
>"Vroeger spraken sommige Belgen wel degelijk Nederlands. In 1830 werd België echter onafhankelijk van Nederland en sindsdien zijn de talen ver uiteen gedreven. Het Nederlands heeft zich verder ontwikkeld en het Belgisch niet, als het ware. Het gevolg is dat Belgen vaak een ouderwets soort onbegrijpelijk Nederlands bezigen dat hier te lande voor bloemrijk taalgebruik wordt aangezien."
Bijvoorbeeld."
Daar kon Klintersaas niet tegen. Een boze reactie met een laag wetenschappelijk gehalte volgde. In die reactie sprak Klintersaas onder andere van "zagerige nonsens" en gebruikte hij de zinssnede "waar haalt hij het dat". Hij besloot hem met:
"PS: Is het al tot je doorgedrongen dat het feit dat we op elkaars berichten kunnen reageren wel eens zou kunnen voortvloeien uit het feit dat we dezelfde taal spreken?"
Met PS bedoelde hij vermoedelijk "P.S.", maar in België doen ze dat misschien anders dan bij ons, of hij was te boos om de puntjes te plaatsen. Wij kwamen terug met:
"Voor een Belg beheers je het Nederlands vrij aardig, maar dat hoeft niemand te verbazen, gezien het feit dat de talen zo verwant zijn en het dus voor jou een stuk makkelijker zou moeten zijn om goed Nederlands te leren dan voor pakweg een Deen of een Engelsman.

Het probleem is niet dat het Belgisch (of wat ze in België 'Standaardnederlands' durven te noemen) en het Nederlands (of wat wij geen 'Algemeen Beschaafd Nederlands' meer mogen noemen omdat de Belgen zich dan buitengesloten voelen) verwant zijn.

Het probleem is dat ze inmiddels zodanig uit elkaar gegroeid zijn dat het verschillende talen zijn geworden. Dat hindert verder niets, maar het is wel een feit.

O ja: het woord zagerig is typisch Belgisch.

Het getuigt overigens van weinig inzicht in je eigen taal als je het Belgisch consequent Vlaams blijft noemen. Daar zullen de Brabanders en de Limburgers niet zo blij mee zijn."

Vervolgens kwam een van de moddereters er tussendoor wat wij pas zagen nadat wij een uitbreiding van ons antwoord aan Klintersaas geplaatst hadden, die als volgt luidde:
"In plaats van "Waar haalt hij het dat" zeggen we in het Nederlands: "Waar haalt hij het vandaan dat". Ook dit is weer zo'n typische aan het Frans ontleende zinswending waar het Belgisch vol mee zit. Wat dat betreft zou op alle Belgische scholen het verhaal 'Smurfe koppen en koppige Smurfen' of 'Schtroumpf vert et vert Schtroumpf', zoals ze in het Zuidbelgisch zeggen, verplichte kost moeten zijn: de Noordbelgen en de Zuidbelgen hebben veel meer met elkar gemeen dan ze willen toegeven.

Waarom willen al die Belgen eigenlijk zo graag dat hun taal Nederlands heet? Ik ga toch ook niet in Berlijn lopen vragen of men mij er op wil wijzen dat het Nederlands niets meer is dan de westelijke vorm van het Plattdüütsch, terwijl dat historisch alleszins te verdedigen zou zijn?"

Hierna kwamen wij toe aan een reactie op de opmerkingen van genoemde moddereter, Jan van de Velde:
"
Een taal is van allen die haar spreken.
Klopt.
Suggereren dat de taal Nederlands een zaak is die alleen autochtonen met een Nederlands paspoort aangaat
is iets wat niemand hier ooit gedaan heeft en ik zeker niet. Mijn stelling is dat een taal geografisch begrensd is en derhalve een zaak van de bewoners van het gebied waar die taal gesproken wordt. Onze Marokkanen, Turken en Chinezen, om maar eens een paar bevolkingsgroepen te noemen, hebben dan ook meer recht om mee te praten over het Nederlands dan de belgen.
is suggereren dat een taalgebied eerder politiek dan geografisch begrensd zou zijn.
En is dan ook iets, wat ik nooit zou doen. Ieder dialect is geografisch begrensd.
Zoiets is verder het negeren van alle realiteit, omdat de verschillen in taalgebruik tussen twee autochtone Nederlandse paspoorthouders groter kan zijn dan tussen een autochtone Nederlandse paspoorthouder en een autochtone Belgische paspoorthouder, ook omdat wat wij Nederlands noemen slechts een momentopname is, continu aan evolutie onderhevig.
Nu raak je verstrikt in je eigen redenering: is een taal nu politiek of geografisch begrensd? Juist doordat "wat wij Nederlands noemen slechts een momentopname is, continu aan evolutie onderhevig" kunnen wij er niet omheen dat datgene wat ooit Nederlands was het nu niet meer is. Je kunt je wel willen vastbijten in het verleden, maar je geeft zelf aan dat dat een heilloze weg is.
Kortom, jij hebt geen enkele gegronde reden om je aanmatigend te gedragen jegens wie dan ook die de Nederlandse taal als de zijne wil gebruiken.
Dat zul je mij dan ook nooit horen of zien doen.
Ze is niet van jou
Is taal vrouwelijk? Goh. Ja, je moet weten: het Nederlands kent nauwelijks geslachten meer. Het Belgisch daarentegen wel. Ben jij ook een Belg? Of een oudere Nederlander?
of dan toch in ieder geval niet van jou alleen.
Hm. Ook bij het gebruik van "dan toch" krijg ik een Belgisch gevoel, maar ik kan me vergissen.

Mijn stelling is, kort samengevat, slechts dat het Nederlands de taal is van de inwoners van Nederland (inclusief de inwoners van de overzeese gebiedsdelen) en dat Belgen best Nederlands mogen spreken, maar dat ze zich met de regels van onze taal niet te bemoeien hebben.

Oh, wacht: ik zie net Zeeuws-Vlaanderen staan in je profiel. Dat verklaart een zekere hang naar en verdediging van het Belgisch."

Jan van de Velde reageerde, waarop wij weer antwoordden:
"
Je verwart geografie met met lijntjes op een kaart, en landsgrenzen met taalgrenzen
Neen, dat doe ik niet. Jij bent degene die over geografie begon, in een abjecte poging mij dingen in de schoenen te schuiven die ik niet gezegd had. Ik heb daarop gereageerd door te zeggen dat dialecten geografisch bepaald zijn. Landsgrenzen horen ook bij die geografische bepaling.
Dat is dus inclusief een groot deel van België.
Neen. Dat is namelijk net waar het om gaat. Nederlands en Belgisch delen dezelfde afstamming. Dat wil niet zeggen dat Nederlands dezelfde taal is als Noordbelgisch, net zo min als ik dezelfde persoon ben als mijn broer. Dat sommigen in België hun best doen om Nederlands te spreken, is heel aandoenlijk, maar nergens voor nodig. Wij doen ook niet ons best om Belgisch te spreken, per slot van rekening. Twee verwante talen kunnen rustig naast elkaar bestaan, daar is nix mis mee.
Waarmee onmiddellijk je ongelijk is aangetoond.
Helemaal niet.
Ik ben wel binnen "jouw" grens geboren en getogen, en leef en werk daar nog steeds.
Ja en?
Ik spreek echter niet jouw "Nederlands". Net zoals de meeste Nederlanders dat ook niet doen.
Ah, daar zit dus het misverstand. 'Mijn' "Nederlands"? Het zou van een stuitende arrogantie getuigen als ik mijn idiolect tot de nationale taal zou willen uitroepen. Zelfs mijn dialect of het Nederlands uit mijn geboortedorp of streek verdient zoiets niet. Er bestaat helemaal niet zoiets als 'mijn' Nederlands, in dier voege dat ik mijn ideeën heb over wat goed Nederlands is of zou moeten zijn, wat voor een belangrijk deel een esthetische kwestie is, maar dat ik mij maar gewoon heb te voegen naar wat Nederlands blijkt te zijn. Dat is namelijk aan verandering onderhevig, of ik nu wil of niet.

Aangezien jij in Nederland woont, mag jij wel meepraten over wat Nederlands is en Belgen die in België of een ander buitenland wonen mogen dat niet. Dat is het verschil. Simpel, niet?

Een voorbeeld ter verduidelijking: ik ken mensen die in 1972 of 1973, zoiets, geëmigreerd zijn. Hun kinderen zijn 'tweetalig' (tweetalig bestaat volgens mij niet, maar daarover een andere keer) opgevoed, met als gevolg dat je in het Nederlands met ze kunt converseren. Zij begrijpen het moderne Nederlands meestal wel, maar hun eigen taal lijkt sterk op Nederlands, doch is het niet meer: het was in 1972 of 1973 echter nog wel Nederlands. Taal is namelijk niet alleen geografisch begrensd, maar ook temporeel. Pollens. Reeds!"

En toen kwam Ger, de oppermoddereter en zei:
"Deze gaat (iig voorlopig) op slot. Nadere info volgt."
Wij hebben een "Waarschuwing betr. flame(bait)/beledigen" ontvangen, waarop wij, beleefd als wij zijn, geantwoord hebben:
"Zak er maar lekker in met je forumpje.

Doei."

Eigenlijk wel jammer, want het had best een interessante discussie kunnen worden. Nou ja, het bespaart ons ook weer een hoop tijd, zullen we maar zeggen.

18-02-2009 11.32 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere