Vreemd volk eerst

Stommeling Jones als kamerclown
Alle griezelkabinetten waaraan Jeepeetje het mislukte premiertje tot nog toe al vallend leiding heeft gegeven hebben behalve een schrijnende incompetentie, een overdosis godsdienstwaanzin en een totale wereldvreemdheid ook een absolute minachting voor de rechten van de mens gemeen.

Een volgende stap naar de definitieve vestiging van de politiestaat zoals zelfs Stalin die nooit heeft ingesteld omdat hij vond dat je ook te ver kon gaan werd ons gisteren aangekondigd in de nieuwsbrief die het neostalinistische godsdienstwaanzinnige griezelkabinet van dienst ons deed toekomen. Wij nemen het desbetreffende stuk, dat ook op de regeringswebzijde staat, even met u door:

" Meer bevoegdheden vreemdelingenpolitie
Nieuwsbericht | 14-04-2009

De opsporingsbevoegdheden van de vreemdelingenpolitie worden uitgebreid. Dit moet ervoor zorgen dat zij de identiteit en de nationaliteit van de vreemdeling beter kunnen vaststellen.

Staatssecretaris Albayrak en minister Hirsch Ballin (Justitie) schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer."

Wij vragen ons af of zo'n staatssecretaresse en zo'n ministertje dat juridisch gesproken zo maar even kunnen doen, maar tevens vrezen wij dat wij de enigen zijn die zich dat soort dingen nog afvragen en dat deze regering en de leden ervan gewoon kunnen doen waar ze zin in hebben, of het nou juridisch houdbaar is of niet, aangezien Nederland de facto een eenpartijstaat is, waarin de poldertaliban het voor het zeggen heeft. Volgens ons heeft de vreemdelingenpolitie al meer dan genoeg bevoegdheden, die de vreemdelingenpolitie ook nog eens met grote regelmaat misbruikt, maar het blijkt nog erger te kunnen:
"De vreemdelingenpolitie mag straks de woning van de vreemdeling doorzoeken naar identiteitsdocumenten, zonder toestemming van de vreemdeling zelf."
En weet u waarom dat is? Omdat alle vreemdelingen liegende misdadigers zijn en derhalve niet als mens behandeld hoeven te worden. Weet u uit welk wereldbeeld dat voortkomt? Uit het wereldbeeld der godsdienstwaanzinnigen. Volgens dat wereldbeeld zijn wij namelijk allen zondaars, hetgeen inhoudt dat wij als liegende misdadigers ter wereld komen en als liegende misdadigers sterven, waarbij wij onderweg niet als mens behandeld hoeven te worden. Met de gedachte dat Jezus voor onze zonden gestorven is, hoef je merkwaardigerwijze bij dit soort kankerteringtyfusklotegodsdienstwaanzinnigen niet aan te komen.

De razziapolitie mag nog meer, aangezien liegende misdadigers van wie nog niet eens bewezen is dat het liegende misdadigers zijn, geen recht hebben op privacy, want dan hadden het maar geen liegende misdadigers moeten zijn:

"Ook mogen zij verschillende onderzoeken doen om de identiteit van de vreemdeling vast te stellen, zoals het 'uitlezen' van bijvoorbeeld gsm's."
En weet u wat nou het grappige is? Neen? Dan vertel ik het u even: ze beginnen met de vreemdelingen en daarna zijn wij aan de beurt. Wie niets te verbergen heeft, heeft volgens deze godsdienstwaanzinnige neostalinistische griezels geen behoefte aan privacy en wie wel behoefte heeft aan privacy heeft er derhalve geen recht op, aangezien daarmede bewezen is dat hij een liegende misdadiger is.

Waarom de vreemdelingenpolitie meer bevoegdheden nodig zou hebben, ontgaat ons, in dier voege dat men met de huidige bevoegdheden al te veel vreemdelingen van de straat plukt om effectief te kunnen uitwijzen. Voor zover wij weten is de volgende alinea voorzichtig gezegd niet geheel in overeenstemming met de werkelijkheid:

"Terugkeerbeleid

In de brief schrijven Hirsch Ballin en Albayrak verder dat het terugkeerbeleid van het kabinet effectief is. Zo is er in 2008 65% meer mensen vrijwillig vertrokken via de Dienst Terugkeer en Vertrek dan in 2007."

Alle taalfouten in de brief ("zo is er ... meer mensen vrijwillig vertrokken", bijvoorbeeld) komen natuurlijk geheel voor rekening van de regering, want wij hebben er geen letter aan veranderd. De volgende zinnen zijn ook leuk:
"Ook is de aanpak van criminele vreemdelingen succesvol. Ongeveer 70% van hen vertrekt aantoonbaar uit Nederland."
Dertig procent dus niet. En hoeveel van die criminele vreemdelingen er binnen een halfuur weer terug zijn, staat er ook niet bij. We lezen verder:
"Staatssecretaris Albayrak gaat bij terugkeer van vreemdelingen justitiële gegevens verstrekken aan landen van herkomst. Zo wil zij de samenwerking met deze landen versterken."
Waarbij het de staatssecretaris geen reet kan schelen of deze landen van herkomst nog in de Middeleeuwen leven en er andere normen en waarden op na houden dan wij. De volgende alinea klinkt in dat verband al een beetje dreigend:
"Verschillende landen van herkomst willen geïnformeerd worden over eventuele criminele antecedenten als er een (vervangend) reisdocument wordt aangevraagd voor gedwongen terugkeer."
Maar de volgende zin maakt het pas echt link, voor de vreemdeling in quaestie:
"De IND beoordeelt vooraf of de informatieverstrekking niet het gevaar oplevert dat de persoon in het land van herkomst wordt gefolterd of gemarteld."
Ja. Het staat er echt. Daar ben je dus als vreemdeling mooi klaar mee. De volgende twee zinnen nemen wij ter kennisgeving aan. Maar gezien de slaafsheid van onze fijne overheid ten opzichte van andere landen geloven we er geen barst van:
"Ook wordt gekeken naar het risico dat de vreemdeling opnieuw voor hetzelfde feit bestraft kan worden. Informatie over de asielprocedure wordt niet verstrekt."
Nare mensen, die dit verzonnen hebben, maar dat wisten we eigenlijk al.

15-04-2009 20.39 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere