Burgemeester Wolfsen van Utrecht moet opstappen

Stommeling Jones als kamerclown
Aleid Wolfsen is niet iemand die bij ons potten kan breken of gevoelens van sympathie losmaakt.Zo uit ons hoofd konden wij ons niet herinneren dat er op deze webzijde ooit iets positiefs over dit neostalinistische (hoezo "neo"?) zeikwijf geschreven was, en dat zijn wij even nagegaan met behulp van het zoekvakje op onze eigen voorpagina. Heel effectief. Het woord 'Wolfsen' bleek voor te komen in de volgende stukjes: Om u wat werk uit handen te nemen en de negatieve opmerkingen over mevrouw Wolfsen eens lekker bij elkaar te zetten, gaan we even kijken wat we ook al weer geschreven hadden en dat gaan we dan relateren aan zijn laatste misdraging, te weten het wegcensureren van zijn illegale inkomsten.

We beginnen bij 'Kamerdebat over bedrog inzake parkmoord live gelogd', van onze eigen hand, alwaar wij lezen:

"16:16 Wolfsen van de PvdA staat te betogen en wil van de minister excuses voor van alles en nog wat. Het zal best, maar de PvdA doet er niet toe. Als er geen meerderheid gevonden wordt om de minister tot aftreden te dwingen, kan hij, zoals te doen gebruikelijk, overal zijn arrogante reet mee afvegen.
16:26 Wolfsen zegt best zinnige dingen, en ook wel onzinnige, maar het maakt allemaal nix uit.
"
Zoals u ziet was Wolfsen toen nog geen officieel uitgerangeerde politicus, maar kamerlid. Dat was hij ook toen wij het stukje 'Vragenuurtje tweede kamer live gelogd' schreven:
"14:53 Minister Dombo doet een oproep aan het Nederlandsche Volk om zijn ausweis gewoon mee te nemen, teneinde het justitieel apparaat niet onnodig te belasten. Een grijze man wijst erop dat deze wet nog geëvalueerd moest worden en dat het grote aantal zaken vooral "bijvangst" is en dat de politie zich niet aan de instructies houdt. Minister Dombo vindt het niet gek dat de cijfers elke maand hoger zijn. Verder zegt hij dat de politie gewoon om het identiteitsbewijs mag vragen als de politie dat leuk vindt en hij vindt het helemaal niet erg dat die "bijvangst" zo groot is. "Dat is onderdeel van het verscherpt verbaliseerbeleid". Het is gewoon de zoveelste melkkoe van de overheid. De heer Wolfsen van de PvdA zegt dat het geen melkkoe mocht worden en dat er ook geen discriminatie mocht zijn. Minister Dombo zegt dat de wet tegen 2008 geëvalueerd gaat worden."
Daar laat "de heer Wolfsen van de PvdA" zich met een kluitje in het riet sturen, maar ja, je wordt ook niet zo maar uitgerangeerd politicus, natuurlijk. Daar moet je wel nix voor doen. Die ausweis is trouwens gebleven, maar dat is een heel ander verhaal.

Vervolgens komen wij de naam van Wolfsen weer tegen in een column van de hand van onze toenmalige vaste columnist, die schrijft:

"Procureurgeneraal Steenhuis wordt ervan beschuldigd zijn chauffeur met enige regelmaat te hebben opgedragen een blauw zwaailicht en een sirene aan te zetten om vervolgens met honderdveertig kilometer per uur over de vluchtstrook te scheuren. Het stond in de krant, dus het hoeft niet waar te wezen, maar de heer Steenhuis zou dat vooral gedaan hebben als hij te laat op zijn werk dreigde te komen. PvdAkamerlid Wolfsen riep meteen dat Steenhuis nu ontslagen diende te worden, maar ongetwijfeld zijn er talloze goedwillenden die hem gaan vertellen dat "een forse boete" voldoende moet zijn, daar snelheidsovertredingen zeer aanvaardbaar zijn, vooral in de politiek."
Als wij het goed begrepen hebben en niet zijn voorgelogen, heeft mevrouw Wolfsen zich schuldig gemaakt aan het onderdrukken van berichtgeving over de zakkenvullerij van mevrouw Wolfsen in zijn functie als burgemeester. Dat vinden wij wel even iets erger dan te hard rijden over de vluchtstrook en dus vinden wij dat Wolfsen onverwijld ontslagen had moeten worden toen het bekend werd en anders nu alsnog. Daar.

Hoe weinig effectief de heer/mevrouw Wolfsen tijdens haar 'actieve' carrière was, zien we terug in ons eigen 'Spoeddebat over Donner en tbs live gelogd':

"14:38 Aleid Wolfsen van de PvdA. Ben je ook mooi klaar mee, als man, met zo'n voornaam. Aleid. Hij stelt vragen over "vermijdbare" en "verwijtbare" fouten. Ook hij gaat heel wat woorden gebruiken en wijst erop, dat de minister van justitie uiteindelijk bepaalt of en wanneer er verlof wordt verleend. De vraag is nu, waarom minister Dombo in dit geval verlof verleend heeft. Andere vraag is, waarom de opsporing van de ontsnapte pas zo laat op gang is gekomen. Die vraag is ook al gesteld, en wij weten zeker, dat minister Dombo daar wel een kutsmoes voor heeft. Aleid komt overigens niet verder dan vragen om een "parlementair onderzoek". Doofpot dus.

14:48 De Zeehond vraagt aan Wolfsen of hij de minister nog geloofwaardig vindt, maar Wolfsen lijdt aan de ziekte van geenjaofnee. Hij geeft antwoord, maar geeft geen antwoord.

[...] 15:32 [...] Wolfsen stelt een vraag aan de VVDjer, die al was uitgepraat. De VVDjer zegt nogmaals, het antwoord van de minister af te wachten. Hij verwacht een"helder" en "constructief" antwoord, zegt hij. Minister Dombo doet inmiddels een poging om zijn mondhoeken onder zijn kin door contact te laten maken.

[...] 16:15 [...] Wolfsen en Halsema vinden, dat je als je zulke stevige taal gebruikt, niet geloofwaardig bent als je het kabinet niet wegstuurt. "Wat meelt u die mensen terug?", vraagt Wolfsen.

17:37 [...] Wolfsen wijst erop, dat er al eerder gebreken waren in het systeem [...]

18:37 "Hebben we nou een rechtsstaat, of hebben we geen rechtsstaat", roept minister Dombo pathetisch uit. Welnu, zoals wij het zien, hebben we alleen een rechtsstaat als het de minister zo uitkomt. Ondertussen verliezen we ons weer in allerlei technische details en alles blijkt de schuld van iedereen, maar niet van de minister. Wolfsen wil, bij alles wat er niet mogelijk was, wel even weten, wat er allemaal wel had gekund. De minister zegt, dat er niets had gekund, zelfs als het wel had gekund, want er zijn vijftigduizend verloven per jaar en meestal komen ze wel terug en je moet maar niet opsporen, want dan wordt er toch niet meer op gelet, om dat het te vaak voorkomt. Tussen nul en te vaak zit volgens ons nog een heleboel ruimte, maar ja, wie zijn wij.

18:41 O, nu is het weer de schuld van Wolfsen, want die verdraait de feiten. De deskundigen kwamen met een risicoinschatting, waaruit bleek dat die man volstrekt ongevaarlijk was. Zegt minister Dombo. Die eerder zei dat de deskundigen niet zo deskundig waren."

Niet zo erg effectief hier, die Wolfsen. Maar ja, als je ergens burgemeester wilt worden moet je ook niet echt ruzie gaan maken met ministers, want de burgemeestersbaantjes liggen niet voor het oprapen en bij dat soort vriendjespolitiek moet je wel vriendjes hebben natuurlijk. Zelfs al zijn ze volslagen incompetent, onbetrouwbaar en van een andere partij.

In 'Iedereen is crimineel' komt Wolfsen heel even voorbij:

"Aan het verzoek van PvdA-Kamerlid Aleid Wolfsen om de verklaring van 30,05 euro gratis te maken voor vrijwilligers, kon hij echter niet zonder meer tegemoetkomen."
Achteraf zou je kunnen zeggen dat de heer/mevrouw Wolfsen toen al iets met geld had, kennelijk. En dat hij op de kleintjes lette, wat met die tienduizenden euri die hij onterecht heeft opgestreken misschien iets minder makkelijk vol te houden valt. Hoewel, voor dat soort geldwolfsen (HAHAHAHAHAHA. Sorry. Die floepte er zo maar uit) zijn tienduizenden euri natuurlijk de kleintjes.

Goed. Tot nog toe was er wat ons betreft nog niet zo veel aan de hand met die Wolfsen, maar toen besloot die godsdienstwaanzinnige eikel de vrijheid van meningsuiting onder vuur te nemen en dat had hij niet moeten toen, want daar kregen wij bloedgolven van, met als gevolg dat wij het stukje 'Godsdienstwaanzinnige eikel Wolfsen valt vrijheid van meningsuiting aan' schreven. Dat stukje gaan wij hier niet helemaal citeren, want dan wordt dit stukje nodeloos lang, en het is al zo veel, maar wij citeren wel even de volgende opmerking, die wij nog vet drukken ook: "Censuur en beperkingen, daar pleit deze platte boerelul voor."

En dat zeiden wij dus in april 2007, voordat de genoemde godsdienstwaanzinnige eikel zich als burgemeester aan censuur schuldig had gemaakt. Zijn wij nou zo slim, of zijn wij nou zo slim? Maar goed, vervolgens is mevrouw Aleid 'het zeikwijf' Wolfsen via een nepreferendum definitief toegetreden tot de rangen van officieel uitgerangeerde politici en zou hij lekker achterover kunnen zitten met behoud van veel te hoge uitkering. Uw en onze captain schreef daarover:

"[...] wij zijn voor de gekozen burgemeester, zodat die uitgerangeerde zakkenvullers gewoon lekker uitgerangeerd blijven en niet als hoofd ener gemeente verder hun zakken kunnen blijven vullen, maar dat had u vast al begrepen."
Ook schreef hij:
"[...] Als meneer Wolfsen tussentijds de kamer verlaat om (via een schijnreferendum, doch dit terzijde) burgemeester van Utrecht te worden, is hij een nog grotere kiezersbedrieger dan de rest, maar dat is een heel ander verhaal."
Het laatste wat wij over Wolfsen schreven, was: 'Neostalinist wil avondklok voor kinderen'. Ook dat stuk moet u zelf maar even lezen. Wij willen, samenvattend, slechts opmerken dat het stalinistische er bij Wolfsen al heel lang in zit, dat zijn pogingen tot censuur ons dus totaal niet verbazen en dat hij, als hij enig eergevoel had, nu de eer aan zichzelf gehouden zou hebben en zou zijn opgestapt. Maar ja, dat heb je met die stalinistische geldwolven, helemaal als ze rechten gestudeerd hebben: ze weten anderen altijd precies te vertellen hoe het hoort en dat boeven zwaar gestraft moeten worden, zelfs als ze pas 8 of 9 jaar oud zijn, maar hun eigen wangedrag weten ze altijd wel goed te praten. Bah.

En voor het overige zijn wij van mening dat Wolfsen onverwijld ontslagen dient te worden.21-04-2009 12.03 | Door: Stommeling Jones

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere