Livee Pstbanok Kantl

Wat de dames en heren Postbankphishingboeven precies allemaal verkeerd gedaan hebben, weten wij niet, maar lachen is het wel. We kregen weer zo'n eposteltje binnen en nu luidde de aanhef: "Livee Pstbanok Kantl". Zouden ze soms de, overigens aanvechtbare, stelling gehoord hebben dat een oneindig aantal typende chimpansees vanzelf een werk van Shakespeare oplevert, en dat nu met tien typende capucijneraapjes aan het uitproberen zijn? Hier volgt de hele text (en wie zich heel erg verveelt, kan de zeuven verschillen met de vorige proberen te vinden):
Livee Pstbanok Kantl
"Livee Pstbanok Kantl,

Dezeemila werd vrzeonden door de Potbanks serevr om uw identiteit vast testelenl. Jemoet dit prcoes amakfen door de link beneden aan te kiklken om door te gaan in hetvolengde menu endaar je gebreuikersnaamen wachtwordo invllenu. Ditis geaand voor je eigne veilgheiid -odmat sommgie van onze Ideen niet Ingera teogan hbbene tot hun eailadrmes en wijhet meoten veriiefren.

(URL verwijderd, Cpt. Iglo)

Wij hpoen u hirmeee voloenddetehebben geiformeernd.
Met vrienelijdkegroet,
Pstbaonk.nl"

Vervolgens kregen we hem nog een keertje binnen, maar nu met de aanhef: "Livee Potbasnk Klnat". Ook deze citeren we nog volledig en daarna geloven we het verder wel:
Livee Potbasnk Klnat
"Livee Potbasnk Klnat,

Deze emial werd vrzoneden door de Potbasnk srveer om uwidetniteit vast teselletn. Je moet dit prceso afmaenk door de link bendeen aan te klikken om door tegaan inhet vlogende meuendaar je gebruikersnaamren wchtwoorda ivullenn. Dit is gedaan voor je eiegn veligheiid -omdat somimge vanonze leden niet lanergtoegnag hebben tothun emailadrse enwij het motene vrifieeren.

(URL verwijderd, Cpt. Iglo)

Wij hopne u heirmee vldooende te hbeben gineformeerd.
Met vriedelinjke groet,
Pstbaonk.nl"30-11-2005 14.01 | Door: Cpt. Iglo

Reacties

Het reactieveld bij dit onderwerp is gesloten. Mocht u nog iets aan de discussie toe te voegen hebben, dan kunt u reageren via reacties@opinieleiders.nl of op het Opinieleidersforum.Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere