Stan van Houcke is een held

Ernie is een terrorist
Wie niets weet kan zich nooit vergissen

Stan van Houcke heeft op zijn weblog een paar stukjes staan onder de kop ‘Calimero Kuijk’. Op dit moment bestaat de serie uit drie delen en onze doctorandus heeft de heer van Houcke inmiddels een aantal keren verzocht die stukjes weg te halen, al was het maar omdat meneer van Houcke van onze doctorandus geen toestemming heeft gekregen de mailtjes van onze doctorandus integraal op internet te pletteren.

Stan van Houcke heeft vooralsnog geweigerd de gewraakte stukjes weg te halen en wij maken van de gelegenheid gebruik om van de nood een deugd te maken en ons een beetje te verdiepen in de onbedoeld grappige reacties van de fans of aanhangers van de heer van Houcke. Wij zeggen met opzet “fans of aanhangers” en geen ‘lezers’, want lezen kunnen ze niet. Gelukkig heeft Stan van Houcke weinig fans of aanhangers zodat het aantal te bespreken reacties klein is. We beginnen bij zijn stukje ‘Calimero Kuijk’ (we zetten er geen skakel bij, aangezien het de bedoeling is dat het stukje spoedig verdwijnt en dan zouden wij weer met een dode skakel zitten, begrijpt u wel?). Daar staat maar een reactie waar wij aandacht aan willen besteden en wel de volgende, van ene Sonja:

De doctorandus heeft 3.720 foto’s op zijn website staan, waarvan ik schat dat er 3690 niet door hem zijn gemaakt.

Maar ik snap het wel:
http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?query=israel&s=1
http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?s=israel

Wij geloven nooit dat ‘Sonja‘ daadwerkelijk geteld heeft hoeveel foto’s er op onze webzijde staan. Hoeveel van de geplaatste foto’s er door onze doctorandus, de redactie, de Vissticks, onze stagiaire en het dochtertje van onze stagiaire gemaakt zijn, is irrelevant. Van belang is voor ons, of wij toestemming van de rechthebbenden hebben of denken te hebben om hun foto’s over te nemen. Voor Sonja hoeft zelfs dat er niet toe te doen, daar Sonja bij ons weten niet de belangen behartigt van mensen wier foto’s wij overgenomen hebben.

Wij krijgen de indruk dat Sonja eigenlijk bedoelt te zeggen dat onze doctorandus net zo’n dief is als Stan van Houcke en dat Stan van Houcke daarom best een plaatje van Opinieleiders.nl mag dieven. Welnu Sonja, zo werkt dat niet. Maar, afgezien daarvan, Sonja zegt: “Maar ik snap het wel”, waarna ze skakels plaatst naar queries die zij op onze webzijde heeft uitgevoerd met het woord ‘israel’. Daarbij zal ze wel gemerkt hebben dat Israël er bij ons niet al te slecht op staat (wij willen Stommeling Jones liever niet boos maken, dat is een belangrijke reden) en aangezien zijzelf een blergh heeft dat De Israel Lobby heet en even oninteressant als anti-Israël is, heeft zij daardoor vermoedelijk een rood waas voor ogen gekregen, waardoor ze van alles is gaan ‘snappen’. Dat meneer van Houcke gewoon met zijn smerige poten van andermans spullen moet afblijven, snapt Sonja waarschijnlijk niet.

Wij kennen Sonja verder gelukkig niet, maar van meneer van Houcke weten wij dat hij vroeger in kringen verkeerde waarin diefstal voor eigen gewin ‘proletarisch winkelen’ werd genoemd. Of het in dit geval om ‘proletarisch winkelen’, bot onbenul of gewoon luiheid ging weten we niet.

Bij ‘Calimero Kuijk 2’ staan op dit moment zeuven reacties en de eerste die wij bespreken is afkomstig van Anoniem en luidt:

Kuijk lijkt maar weer eens op ramkoers te liggen. Wat ik zo begrijp schijnt dat een regelmatige terugkerende bezigheid van deze lolbroek te zijn. Geinteresseerd in sexzaken, onderwijs en fatsoensnormen. Mind you, onderwijs! Yep, onderwijs. Zekers, onderwijs. Kuijk vat bovenstaande begrippen samen onder het kopje ‘hondelul’. Jazekers, onderwijs.

Kuijk op ramkoers? Ach, als je het zo wilt noemen. En onze doctorandus heeft wel eens eerder iemand duchtig de oren gewassen, tot rectificatie gedwongen of anderszins laten merken dat er met hem niet te spotten valt. Of je “dat een regelmatige (sic!) terugkerende bezigheid van deze lolbroek” kunt noemen, betwijfelen wij, al was het maar omdat onze doctorandus geen enkel gevoel voor humor heeft.

“Geinteresseerd in sexzaken, onderwijs en fatsoensnormen”. Hm. Dan vraag je je toch af welke bronnen Anoniem geraadpleegd heeft. Maar dat van die interesse in onderwijs klopt wel. Vandaar ook dat onze doctorandus op zijn webzijde zo af en toe ook over onderwijs schrijft en nu al aan zijn tweede vergeefse poging bezig is een onderwijsforum van de grond te krijgen. Omdat hij meer te doen heeft, zal het ook dit keer wel op nix uitlopen, dat forum.

De laatste zinnen van Anoniem in deze reactie zijn klinkklare wartaal:

Mind you, onderwijs! Yep, onderwijs. Zekers, onderwijs. Kuijk vat bovenstaande begrippen samen onder het kopje ‘hondelul’. Jazekers, onderwijs.

Dat Anoniem moeite heeft met het begrip onderwijs en het woord daarom een aantal keren herkauwt, zij hem vergeven. Wat er bedoeld wordt met: “Kuijk vat bovenstaande begrippen samen onder het kopje ‘hondelul'” is echter volslagen onbegrijpelijk. Maar goed, Anoniem heeft zelf niet genoeg onderwijs genoten om een samenhangend betoog te kunnen formuleren, dat zal het wel zijn.

In een volgende reactie blijkt Anoniem, die naar wij nu pas zien ondertekent met “anzi”, te kunnen koppiepeesten:

De leraar moet weer status krijgen

Doordat het een zootje is in het onderwijs durft de gemiddelde leraar op feestjes en partijen niet voor zijn beroep uit te komen. Liever zwijgt hij, of zegt hij dat hij werkloos is, want dan hoeft hij zich niet zo te schamen. En dat terwijl het niet eens de schuld van de gemiddelde leraar is dat Nederland op onderwijsgebied een ontwikkelingsland geworden is. De leraar moet weer status krijgen. En dat kan, als de leraar weer mag onderwijzen en eisen mag stellen aan zijn leerlingen.

Arnold KuijkDe website van Drs. A. Kuijk, onderwijsdeskundige, ICT-er, consultant, docent.
www.arnoldkuijk.nl/

Een beetje slordig gekoppiepeest van Anzi Anoniem, maar verder niets op aan te merken. Als u op de stelling wilt reageren, dan kan dat op eerdergenoemd onderwijsforum bij het stukje ‘De leraar moet weer status krijgen‘ of bij Beter Onderwijs Nederland bij, hoe origineel, ‘De leraar moet weer status krijgen‘. Volgens ons bedoelt onze doctorandus dat de leraar weer status moet krijgen en wij vragen ons af wat Anzi Anoniem daar tegen kan hebben.

Toen Anzi Anoniem eenmaal bezig was, koppiepeestte hij er nog maar eentje:

Het onderwijs is een verrotte zaak

Hamas verdedigt kindermoord
donderdag 02 april 2009 18:57
Een Palestijn gaat met een bijl twee kinderen te lijf, waarbij hij een jongen van dertien vermoordt en een jochie van zeven verwondt (zie bijvoorbeeld de Telegraaf:’Palestijn doodt kind met bijl’).

En wat zegt Hamas? Hamas praat het goed: ‘Hamas: Bat Ayin attack a natural response to the occupation’.

Geef uw mening op het forum: Hoe leg je dat nou weer uit: Hamas verdedigt kindermoord..

Valt onder de kop maatschappijleer. Bovenstaande titel dekt de inhoud

Yep, onderwijs

Opnieuw wat slordig gekoppiepeest door Anonieme anzi, maar het gaat om dit stukje: ‘Hamas verdedigt kindermoord‘, dat niet in de rubriek Onderwijs maar in de rubriek Allerlei geplaatst is. Er kan overigens nog steeds gereageerd worden bij ‘Hoe leg je dat nou weer uit: Hamas verdedigt kindermoord‘. Merkwaardig feit doet zich voor dat Anzi Anoniem niet even van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om op dat forum uit te leggen hoe je zoiets als leraar maatschappijleer kunt uitleggen. Zou Anzi dat zelf misschien niet kunnen? Zou Anzi ook zo’n antisemiet zijn die de doodenkele keer dat er zich een begin van inzicht voordoet liever de ogen sluit dan te willen inzien dat hij dwalende is?

Anzi voegt er in zijn volgende reactie nog aan toe: “Bovenstaande bij ‘onderwijsdeskundige’ Kuijk. Yep, onderwijsdeskundige.” Goed zo Anzi. Een moeilijk woord, net nieuw geleerd, en het dan twee keer achter elkaar foutloos kunnen typen. Hulde. Merk overigens op dat onze doctorandus zich onderwijsdeskundige noemt omdat hij veel van onderwijs weet, een ‘deskundige’ is, als het ware, maar geen ‘onderwijskundige’ is, daar je daarvoor Onderwijskunde gestudeerd moet hebben, wat onze doctorandus niet gedaan heeft. Omdat onze doctorandus zoveel van onderwijs wist heeft men hem al in 2000 gevraagd mee te werken aan de vertaling van het boek ‘Schools that learn’ van Peter Senge. Dat het boek bagger was en dat men bij Bol.com nog steeds niet door de eerste druk heen schijnt te zijn kan men onze doctorandus niet verwijten.

Anoniem vindt koppiepeesten leuk, dus komt met:

Niks aan toe te voegen.

Opinieleiders nu toch op Twitter
Ondanks het feit dat wij Twitter volstrekt waardeloos vinden, hebben we nu toch een twitteraccount geopend. Wij denken dat dat ons misschien wat extra bezoekers zou kunnen opleveren en nu die klootzak van een Stan van Houcke ons bezoekerstrekkende plaatje van Geert Wilders gejat heeft, hebben we die hard nodig, die extra bezoekers. We zeggen het maar zoals het is.

Bij Calimero

Skakels en een nauwkeurige bronvermelding zijn nog wat te moeilijk voor anoniem, dus daarom doen wij dat maar even: ‘Opinieleiders nu toch op Twitter‘. Wat Anoniem hiermee bedoelt, ontgaat ons.

De volgende is antisemitische Sonja die zegt: “Kuijk werd ‘onderwijsdeskundige’ nadat hij als leraar door zijn school ontslagen werd, zo las ik op het internet.” Agossie. Onze doctorandus is nog nooit ergens ontslagen. Maar ja, als zoiets eenmaal op internet staat, krijg je het er kennelijk maar moeilijk vanaf. Zie ook ‘Wat bezielt zo iemand?‘ Wat Sonja bezielt is overigens wel duidelijk: bij gebrek aan argumenten moet er op de man gespeeld worden.

Anoniem kijkt vervolgens ook niet verder dan zijn neus lang is en zegt:

Daar kan ik me goed wat bij voorstellen. De taal die hij bezigt lijkt me nou niet het goede voorbeeld. En een stukje over de status van de leraar in combinatie met hondelul komt natuurlijk ook wel satirisch over.

Daaruit blijkt slechts dat Anoniem onze doctorandus niet kent en in zijn eerste leugen zeker niet gestikt is. Wij hebben net even gekoekeld en op de hele site van onze doctorandus komt het woord hondelul niet voor.

Over naar ‘Calimero Kuijk 3’, waar wij Anoniem weer tegenkomen, ditmaal met:

Lolbroek. Er is niets meer van te maken dan hij zelf prijsgeeft. Ga eens wat gezonds doen, doe wat knip en plakwerk.

Wij zien in het desbetreffende eposteltje zo gauw geen grap en aan wie de aanbeveling om “eens wat gezonds” te gaan doen door middel van “wat knip en plakwerk” gericht is weten wij niet, maar kennelijk vindt Anoniem koppiepeesten zo leuk, stimulerend of verkwikkend dat hij inmiddels denkt dat het gezond is. Een triest geval.

Een andere Anoniem meldt zich met het rechtstreex aan Stan van Houcke (hadden we toch bijna Micha Kat geschreven. Hoe zou dat komen?) gerichte:

Beste Stan,

mijnheer Kuijk zoekt ruzie.

Als ik U was zou ik die artikelen er snel af halen. Laat hem winnen.
Het kost te veel tijd en ergernis, waar U niets aan hebt.
Ik hoop dat U die tijd ergens anders aan besteedt.

Vind ik veel interessanter.

Dat U ( Stan) dapper bent weten we echt wel. Hoeft U voor mij niet te bewijzen in deze onzinnige schermutseling.

Bijna goed. Alleen is het niet mijnheer Kuijk die ruzie zoekt, doch Stan van Houcke. Meneer Kuijk heeft alleen maar gevraagd om betaling voor een plaatje en verwijdering van datzelfde plaatje van het blergh van Stan van Houcke. Verder is Stan niet zozeer dapper als wel dom. Wij weten niet wat hij denkt hiermee op te schieten, maar we weten wel dat onze doctorandus een man van lange adem is. En wij derhalve ook, want er is er hier maar eentje die de rekeningen betaalt, per slot van rekening.

Anonieme Anzi geeft antwoord:

Daar maakt bovenstaande een punt. Natuurlijk is de inhoud van deze site veel interessanter dan een plakplaatje van Calimero. Dat zal Calimero ook gevonden hebben, vandaar die flauwekul. Ik denk niet dat Stan zich hoeft te bewijzen, wat het wel bewijst, voor de zoveelste keer, is hoe de belevingswereld van terreuraanhangers eruit ziet, zo dus.

Zo’n korte reactie en zoveel fouten. Het is toch wat. “Bovenstaande” had inderdaad “een punt”. De inhoud van de site van Stan van Houcke is echter niet interessanter dan een plakplaatje van Calimero. Sterker nog: een plakplaatje van Calimero is vele malen interessanter dan de inhoud van de site van Stan van Houcke. Honderd keer nul is ook nul en dat klopt wel, want zo interessant is een plakplaatje van Calimero nu ook weer niet. “Dat zal Calimero ook gevonden hebben, vandaar die flauwekul” is onbegrijpelijk en in dier voege fout.

“Ik denk niet dat Stan zich hoeft te bewijzen” is een volstrekt onjuiste aanname. Stan wordt door niemand serieus genomen, althans niemand die niet zelf belachelijk is, en zal toch echt moeten bewijzen dat dat ten onrechte is, tenzij hij het wel best vindt zo, en zijn tijd wil blijven vullen met het preken voor eigen krimpende parochie.

Ook “wat het wel bewijst, voor de zoveelste keer, is hoe de belevingswereld van terreuraanhangers eruit ziet, zo dus” is onbegrijpelijk. Deze respondent wil waarschijnlijk zeggen dat hem door het aangehaalde mailtje van onze doctorandus iets duidelijk is geworden, maar dat zegt hij niet. Wat hij wel zegt is dat hij nu weet “hoe de belevingswereld van terreuraanhangers eruit ziet” en dat is vreemd. Daarvoor had hij het mailtje van onze doctorandus niet alleen niet nodig gehad, hij kon het er zelfs niet voor gebruiken. Immers: Stan van Houcke is een terroristenvriendje, meer bepaald van de Arabische terroristen die zich ook wel Palestijnen noemen, dus voor inzicht in de belevingswereld van terreuraanhangers kun je op zijn blergh uitstekend terecht. Onze doctorandus daarentegen heeft een hekel aan terroristen en hoopt dan ook dat hij niet per ongeluk met zo iemand bevriend is.

Anoniem weet van geen ophouden en zegt ook nog:

En hij plaatst alles openlijk en bloot op zijn site, integendeel van Calimero die als de wiederweerga het commentaar van Yelamdenu verwijderde. Ik bedoel maar…..

24 nov 2010 … Cem Kumlar on Orthoklinika; yelamdenu on Stan van Houcke is een dief … Opinieleiders nu toch op Twitter on Geert Wilders, plaatje …

Klinkklare wartaal, maar wij begrijpen eruit dat wij nu Calimero zijn en dat wij het commentaar van de lamlul met de naam Yelamdenu verwijderd zouden hebben. Zulks is niet het geval. Genoemde lamlul heeft op deze webzijde eenmaal gereageerd en die reactie kunt u hier lezen. Maar ja, dat Anonieme Anzi een leugenaar was, wisten we al.

Stan van Houcke blijkt echter een held te zijn. Hij zegt:

anoniem heeft gelijk,

ook ik heb overwogen dit alles te laten voor wat het is. het kost tijd en moeite om querulanten te woord te staan. toch heb ik het geplaatst omdat het tekenend is voor de extremistische wijze waarop mijn tegenstanders te werk kunnen gaan. het is als een waarschuwing voor de lezer, want ik weet hoe gevaarlijk dit soort mensen kunnen worden.
stan

Nou ja, een held ook weer niet direct. Een paranoïde idioot eigenlijk meer. Nu weten wij plotseling waarom we hem eerder even met Micha ‘aluhoedje’ Kat dreigden te verwarren: omdat hij ook complotterende spoken ziet. Wie Stan van Houcke vraagt zich netjes te gedragen is een querulant, blijkt. En als je hem de vraag op dringende toon stelt, ben je meteen een tegenstander. Durf je het vervolgens aan de vraag te herhalen dan is dat “tekenend […] voor de extremistische wijze waarop [zijn] tegenstanders te werk kunnen gaan”.

Ach vooruit, Stan van Houcke is toch wel een held, zij het een verknipte. Hij schijt tweehonderdzesenvijftig bruintinten voor onze vredelievende doctorandus in wien hij een levensgevaarlijke extremist ziet, maar toch laat hij de serie stukjes over ‘Calimero Kuijk’ staan: “[…] als een waarschuwing voor de lezer, want ik weet hoe gevaarlijk dit soort mensen kunnen worden.” Met gevaar voor eigen leven, dus eigenlijk. Noem het maar niet heldhaftig.

Stan van Houcke, plaatje. Strip eigenlijk meer. Op het eerste plaatje zegt iemand, in wien wij 'de logger' herkennen, in de telefoon: "Nou moet u eens even goed luisteren, meneer van Houcke, dat u een waardeloze ouwe zak bent is nog tot daar aan toe. Zit ik niet mee." Op het tweede plaatje zegt hij: "Maar u raaskalt nogal veel en daar moet u onmiddellijk mee ophouden, begrijpt u wel. Gewoon niet meer doen. Anders zet ik het op mijn log." Op het derde plaatje staart hij zwijgend naar zijn scherm. Wij weten niet wat er in hem omgaat. Of in Stan van Houcke.

25-11-2010 12.52 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Aluhoofddeksels, Onderwijs, Reacties, Stan van Houcke, Terrorisme

Er zijn 11 reacties op “Stan van Houcke is een held”

 1. > Omdat onze doctorandus zoveel van onderwijs wist heeft men […]

  Komma tussen persoonsvormen, graag; zie Renkema.

  * NOOT VAN UW CAPTAIN: Op deze webzijde wordt Captain Iglo’s Stijlboek gehanteerd en dat zegt: kommaas alleen waar nodig. EINDE NOOT *

 2. > De taal die hij bezigt lijkt […]

  – Dit deel van de reactie geschrapt wegens irrelevant –

 3. Of op basis van bijzinnen, al dan niet beperkend of uitbreidende.

 4. > Dat U ( Stan) dapper bent weten we echt wel.

  – Dit deel van de reactie geschrapt wegens irrelevant –

 5. Yelamdenu. Bekende naam. Iemand waar ik eens een lange discussie mee voerde over “Money as Debt” (mijn kant echter door Micha Kat later gewist) noemde zich ook zo. Misschien toeval. Zou het pseudoniem nog iets betekenen? Arabisch? Hebreeuws? Ik weet het niet.

 6. kunnen worden.
  stan“

  Gekrulde quotes staan verkeerd, moeten 99 niet 66.

  http://rudhar.com/sfreview/curlquot/aucurlnl.htm

 7. > Durf je het vervolgens aan de vraag te herhalen
  > dan is dat “tekenend […] voor de extremistische
  > wijze waarop [zijn] tegenstanders te werk kunnen gaan”.

  Leffing out feryy lout!!!

  Dough no wotso funny about it, maybe just me.

 8. Overiches kejje wè cheleik hebbe met dat auteursregte chedoe, maar offen regter dan auwk schadefegoeding toeken, is noch made vraagh: Ziet bij iusmentis.com.

  Cheleik hebbe en kreiche, das nieddet zellevde, wee tje.

 9. […] De geloofwaardigheid van meneer van Houcke wordt er in dit geval zeker niet groter op, doordat het stukje ‘CIDI moet en zal een crimineel in Nederland fêteren‘ integraal is overgenomen van een abjecte webzijde (alsof het blergh van meneer van Houcke geen abjecte webzijde is, doch dit ter zijde), te weten De Israel Lobby, die gedreven wordt door een van de fans van Stan van Houcke. […]

 10. […] was. Deze Sonja en haar blerghje deisraellobby.blogspot.com zijn op onze webzijde genoemd in ‘Stan van Houcke is een held‘ en ‘Beit Arye-Ofarim‘. Helaas is ons gebleken dat het blergh op […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.22 RSS-feed/RSS-feed reacties