Het komt gewoon nooit meer goed met het MBO

Wie niets weet kan zich nooit vergissen

Het is goed mis met het MBO‘ schreven wij in april 2008. De in dat artikel genoemde zweefkezende interimmanager is inmiddels allang ontslagen wegens financiële malversaties, maar veel geholpen heeft dat natuurlijk niet. Het blijft een puinhoop in het MBO, en wel hierom: op het MBO zouden mensen een vak moeten leren, maar dat concept is aan het MBO niet besteed.

Ook onder het huidige griezelkabinet Poep 1 (merk op dat Stommeling Jones er naastzat met zijn voorspelling betreffende de val, doch dit terzijde) gaat het niet goedkomen, blijkens ‘Mnister neemt zorgen MBO Raad over tempo invoering referentieniveaus serieus‘. Wat een “Mnister” is, weten wij niet, maar wij gokken op een spelfout door de MBO-er die de kop gemaakt heeft. Leest u even mee?

Minister Van Bijsterveldt neemt de zorgen van onderwijsinstellingen en MBO Raad over het ambitieniveau ten aanzien van het tempo van de invoering van de referentieniveaus in het mbo zeer serieus. Dit laat zij weten in een schriftelijke reactie op de brief van de MBO Raad van 9 november 2010 en de opmerkingen van de instellingen op de bloemlezing van de implementatieplannen Nederlandse taal en rekenen mbo.

Het is toch wat. Maar wat is het? Helemaal nix, waarschijnlijk. Tenzij “de invoering van de referentieniveaus” betekent dat men op het MBO mensen een vak wil gaan leren, maar daar geloven wij geen barst van.

Monitoring
De minister benadrukt het belang van de invoering van de referentieniveaus. Ze verwijst naar het feit dat er in het mbo, de invoering middels pilotexamens wordt gemonitord. Ze zegt nogmaals expliciet toe passende maatregelen te nemen wanneer de taal- en rekenprestaties, ondanks de onderwijsinspanningen te laag blijven.

Godsallejezus! Deze week werd bekend dat VMBOwers aan het eind van hun VMBO over het algemeen slechter in taal en rekenen zijn dan ze aan het eind van de basisschool hadden moeten wezen. Doe daar dan godverdomme wat aan. Maar ga niet op het MBO nog lopen klooien met extra “onderwijsinspanningen”, want dat is zonde van iedereen zijn tijd. Mensen die niet in staat zijn op het MBO mee te komen, schop je gewoon van het MBO af, douw je een bezem of een schoffel in de handen en laat je wat eenvoudige werkzaamheden uitvoeren voor de plantsoenendienst. Aangezien ze toch niet kunnen rekenen kan het minimumloon voor dat soort sukkels een heel stuk omlaag. En als ze crimineel worden, laat je ze bij wijze van straf hetzelfde werk doen zonder beloning en met zo’n ouderwetse bal aan een ketting aan hun been, als u begrijpt wat wij bedoelen.

Daarnaast verwijst zij naar de voortgangsrapportage over de invoering van de referentieniveaus, die zij dit voorjaar aan de tweede kamer zal sturen. Deze rapportage gaat over de voortgang van de implementatie van de referentieniveaus in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In deze rapportage geeft zij expliciet aan op welke wijze zij rekening houdt met haalbaarheidsvraagstukken in de verschillende onderwijssectoren. De instellingen worden hierover voor de zomer van 2011 geïnformeerd.

De minister heeft duidelijk geen haast.

Afstemming sectoren
Het is voor de MBO Raad belangrijk dat de minister alle signalen serieus neemt en zorg draagt voor passende maatregelen, wanneer dit nodig blijkt. De MBO Raad blijft benadrukken dat de referentieniveaus voor alle onderwijssectoren (po, vo, mbo) gelden en dat er goede afstemming moet zijn tussen deze sectoren. Beide brieven van de minister worden geagendeerd voor de stuurgroep taal en rekenen.

Nou, nou, nou, dat zijn geen halve maatregelen: “Beide brieven van de minister worden geagendeerd voor de stuurgroep taal en rekenen”. Zullen wij u eens wat vertellen? Het komt gewoon nooit meer goed met het MBO. Of met het onderwijs in Nederland. Gelukkig is er steeds minder behoefte aan geschoolde vaklieden, maar dat is een heel ander verhaal.

26-01-2011 14.22 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Onderwijs, Zweefkezerij

Er heeft iemand gereageerd op “Het komt gewoon nooit meer goed met het MBO”

  1. STR says:

    ”Mensen die niet in staat zijn op het MBO mee te komen, schop je gewoon van het MBO af, douw je een bezem of een schoffel in de handen en laat je wat eenvoudige werkzaamheden uitvoeren voor de plantsoenendienst. Aangezien ze toch niet kunnen rekenen kan het minimumloon voor dat soort sukkels een heel stuk omlaag.”

    Straf je op zo’n manier niet mensen die er blijkbaar zelf niets aan kunnen doen dat ze niet kunnen meekomen op het MBO?

    Overigens, wie zijn jullie om andere mensen ”sukkels” te noemen?


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties