Bert Dijkstra heeft het verkeerd begrepen

StommelingJones

Zoals u weet lezen wij hier verplicht de De Telegraaf, volgens uw en onze captain: “Omdat je nu eenmaal moet weten wat er leeft onder de vijand”. Weliswaar zitten onze vijanden overal, en zouden wij derhalve ook Neerland’s godsdienstwaanzinnige kranten moeten lezen, alsmede de ‘de Volkskrant’, maar als je ervan uitgaat dat je de vijand op voorhand niet serieus hoeft te nemen als er duidelijk iets aan zijn geestelijke gezondheid mankeert en hij zichzelf al gediskwalificeerd heeft als godsdienstwaanzinnige, zweefkees of andere religieuze idioot, scheelt dat een hoop leeswerk.

Helaas klopt die redenering niet, aangezien ook de De Telegraaf een soort van religie aanhangt en je in de moderne tijd het oude gezegde “de krant is een meneer” hoort te vertalen als “de krant is een idioot die advertenties probeert te verkopen op de achterkant van zijn geraaskal”. Wij denken dan ook dat wij hier de De Telegraaf vooral lezen omdat uw en onze captain ooit gemerkt heeft dat de De Telegraaf de beste sportkrant van Nederland had en omdat uw en onze captain sindsdien nooit meer gecontroleerd heeft of dat nog steeds zo was. Of zoiets. We hadden er beter gewoon niet over kunnen beginnen.

Maar goed, u wilt nu natuurlijk graag weten wat Bert Dijkstra verkeerd begrepen heeft (en nu even geen grappen in de trant van ‘Bert Dijkstra werkt bij de De Telegraaf, dus die heeft allles verkeerd begrepen’. Nou vooruit, even dan) en dat gaan wij uitleggen. Bert Dijkstra heeft de rechtsstaat verkeerd begrepen. Nou ja, hij werkt bij de De Telegraaf, dus misschien heeft Bert Dijkstra het zelf nog wel begrepen, maar mag hij dat volgens zijn contract niet laten doorschemeren, doch dit terzijde. Zijn column van vandaag is getiteld ‘Pleidooi’.

Willen Joost Eerdmans, de PVV en complete volksstammen criminelen nóg zwaarder straffen dan minister Opstelten voorstelt? De sadisten!

Deze zinnen moeten worden opgevat als: ‘Weliswaar wil minister Opstelten criminelen zwaarder straffen, maar volgens Joost Eerdmans, de PVV en het onderbuikgevoel van de De Telegraaf gaat hij niet ver genoeg. Daar ben ik, columnist Bert Dijkstra, het op dit moment mee eens, want wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Dat zwaarder straffen niet helpt, zulks in tegenstelling tot het vergroten van de pakkans, hebben wij al eens zeer overtuigend betoogd in ‘Pakkans vergroten, straffen verlagen‘, dus dat doen we hier even niet nog een keer en we lezen verder, want datgene wat Bert Dijkstra het verkeerdst begrepen heeft, moet nog komen.

Gelukkig maar dat op Radio 1 secretaris Geertjan van Oosten van de verenigde strafpleiters tegengas geeft.

In het licht van het voorgaande gaan wij nu een testje doen. Vraag: Denkt u dat Bert Dijkstra deze zin serieus bedoelt? Als u deze vraag met “Ja”, of woorden van gelijke strekking, beantwoord heeft, bent u gezakt voor het testje en moet u het voorgaande nog eens herlezen voor u verder mag. Wij zijn hier streng.

Uhhh ‘n advocaat… Die wordt toch vorstelijk betaald om er voor te zorgen dat daders helemáál geen straf krijgen?

Dat was hem! Dat was waar Bert Dijkstra er werkelijk helemaal naast zit! Een advocaat wordt niet “betaald om er voor te zorgen dat daders helemáál geen straf krijgen”. Een advocaat moet zijn cliënten verdedigen en wordt ervoor betaald om zijn cliënten de best mogelijke verdediging te verschaffen. In het strafrecht gaan wij ervan uit dat de cliënten van de advocaat verdachten zijn, waarvan nog niet vaststaat of zij datgene gedaan hebben wat hun ten laste gelegd wordt. Ze zouden maar zo onschuldig kunnen zijn.

Bert Dijkstra maakt zich hier schuldig aan stuitende domheid, met als gevolg dat hij lijkt te betogen dat een verdachte geen recht op een advocaat zou moeten mogen hebben en dat wie door het Openbaar Ministerie vervolgd wordt het beste maar meteen kan doorlopen naar de cel: “Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs Af, u ontvangt geen 200 gulden”. Dat levert natuurlijk wel een enorme besparing op, aangezien er dan ook geen rechters meer nodig zijn, geen processen en geen koffieautomaten in de hallen van gerechtsgebouwen, om maar eens een paar zaken te noemen. Wij zouden, mede als gevolg van spectaculaire gerechtelijke dwalingen, niet voetstoots durven uitgaan van de onfeilbaarheid van het Openbaar Ministerie, maar kennelijk denken ze daar bij de De Telegraaf anders over. Bert Dijkstra in ieder geval wel.

Weer typisch zo’n hetzerig Telegraaf-vraagje!

Inderdaad. En aangezien we net hebben laten zien wat er zo dom aan was, kunnen we meteen door:

Confrères zijn rédelijk, alle rechters zijn rédelijk, ja zelfs criminelen zijn volgens Geertjan rédelijk.

Hier worden de heer van Oosten woorden in de mond gelegd, maar zelfs als hij dat allemaal gezegd heeft, doet het niet ter zake doordat Bert Dijkstra het verschil niet blijkt te kennen tussen een verdachte en een crimineel en bij uitbreiding dus ook niet tussen een onschuldige en een schuldige. Als men de redenering, of het gebrek daaraan, van Bert Dijkstra gevolgd had, was Geert Wilders bij de eerste de beste gelegenheid achter de tralies verdwenen. Afgezien van de vraag of wij hem dat zouden gunnen, lijkt het ons niet geheel in de haak. Neen. We zeggen het maar zoals het is. Bert Dijkstra vervolgt zijn verhaaltje:

Zo redelijk dat ze zelf ook vinden dat ze de cel in moeten. Maar wel rédelijk, dus niet te lang.

Dit zijn volgens Bert Dijkstra nog steeds de gedachten van Geertjan van Oosten. Ja, en? De meeste criminelen die wij kennen zijn ervan overtuigd dat ze de cel in moeten als ze gepakt en veroordeeld worden. Sterker nog, de meeste criminelen die wij kennen zouden zichzelf tot strengere straffen veroordelen dan de rechter zou doen. Wat dat betreft maakt Bert Dijkstra de traditionele denkfout (voor het gemak geven we hem hier het voordeel van de twijfel) dat criminelen criminelen zijn omdat of doordat zij het verschil tussen goed en kwaad niet kennen. Criminelen kennen dat verschil echter wel degelijk. Als zij het verschil niet zouden kennen, zouden zij geen criminelen zijn, doch verminderd toerekeningsvatbaren. Het is toch wat.

Omdat ook Geertjan zich veilig wil voelen, moeten de straffen juist kórter.

Zoals wij al hebben laten zien, is er wel degelijk wat te zeggen voor kortere straffen, maar dan wel gekoppeld aan een grotere pakkans. Als je niet gepakt wordt maakt de lengte of de zwaarte van de straf sowieso niet uit. Al staat de doodstraf op het doorlopen bij een rood voetgangerslicht, als je niet gepakt wordt, overleef je het gewoon.

Anders laten de boeven zich niet arresteren, schieten ze zich naar de vrijheid en dan zul je als Geertjan maar toevallig de bocht om komen…

Bert Dijkstra heeft zich duidelijk niet echt in de materie verdiept. Anders had hij geweten dat boeven zich juist “naar de vrijheid” gaan schieten als de dreigende straf te zwaar is in relatie tot het gepleegde misdrijf. Als het alternatief levenslang is heb je weinig reden om niet te proberen een arrestatie wegens belastingontduiking te verhinderen door het hele arrestatieteam overhoop te schieten. Langer dan levenslang gaat niet, nietwaar?

Nee, laat die gasten zélf de duur van hun opsluiting bepalen… gaan ze als makke schapen in de boeien.

Dat zou nog waar kunnen zijn ook. Intussen herhaalt Bert Dijkstra hier impliciet de overtuiging dat iedereen die gearresteerd wordt daarmede ook meteen schuldig is. Dat doet ons denken aan Stalinisme, Nazisme en andere totalitaire ismen, alsmede aan de film ‘Brazil‘. Onschuldigen worden niet gearresteerd en wie niet gearresteerd wil worden is crimineel, zoiets. Gelukkig werkt het in Nederland nog niet helemaal zo, hoewel we dankzij Bert Dijkstra en zijn geestverwanten wel heel hard die kant op gaan. En dan te bedenken dat straffen sowieso maar marginaal effectief zijn: straffen kunnen voorkomen dat iemand nog een keer in de fout gaat, maar kunt u zo uit uw hoofd vertellen hoeveel slachtoffers er weer levend geworden zijn nadat hun moordenaar tot levenslang of de doodstraf veroordeeld was? Wij wel: exact nul komma nul. Hier geldt in extremis ‘voorkómen is beter dan genezen’, wat niet hetzelfde is als ‘vóórkomen is beter dan genezen’. In tegendeel zelfs. Hoe je criminaliteit zou kunnen voorkomen en of je de maatschappij niet gewoon heel anders zou moeten inrichten zodat het begrip criminaliteit geheel kan verdwijnen, is een heel ander verhaal en daar gaan we ons nu even niet mee bezighouden. Wel met het einde van het stukje van Bert Dijkstra:

Met in hun kontzak ‘t visitekaartje van Geertjan: ‘Gepakt? Bel Van Oosten en u staat zo weer buiten’.

Behalve dat Bert Dijkstra dus de taak van de advocaat verkeerd begrepen heeft, overschat hij dus ook nog de macht en de mogelijkheden van de advocaat. Kortom: als Bert Dijkstra zich in zijn columns gewoon houdt bij de dingen waar hij verstand van heeft, waarvan ons er zo gauw niet één te binnen wil schieten, maar vooruit, dat ligt aan ons, kan hij misschien best een aardige column schrijven, maar het hier behandelde stukje valt niet in die categorie.

25-03-2011 15.22 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Film, Geert Wilders, Juridisch, Kranten, Sport, Taal

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties