Cursus Russisch lezen voor sportliefhebbers, les 3

Gisteren hebben we vastgesteld dat Paul Gascoigne gearresteerd was en dat we dat in de kop ‘Пол Гаскойн вновь арестован за пьянство‘ konden terugvinden. We hebben ook vastgesteld dat we al een aantal Russische letters konden lezen. Als we die Russische letters in het Russische stukje vervangen door hun Nederlandse equivalent, ziet dat er zo uit:

“Бывшиj polузaщиtnик sбornoj Аnglии Pol gasкojn segoдnя noчью быl arestoвan в prиgoroдe nьюкasla, sooбщaet AP. polиция poкa ne raзglaшaet poдroбnostej зaдerжanия 42-letnej экs-звeзды – извestno lишь, чto prичиnoj stalo ego netreзвoe sostoяnиe и буjnoe poвeдenиe. gasкojnу groзиt шtraf дo 80 fуntoв sterlиngoв (oкolo 131 дollara). napoмnим, чto в proшloм goду ego trижды poмeщalи в psихиjtrичesкую кlиnику na prиnудиtelьnoe leчenиe.”

Daar is dus niet veel chocola van te maken, maar “шtraf” lijkt wel erg veel op “straf” en “131 дollara” zou best eens “131 dollar” kunnen zijn. Welnu: de д is de d en de ш wordt uitgesproken als “sj”. Nu zijn we die Gascoigne al wel helemaal zat, dus pakken we een ander stukje: ‘Ван дер Варт рад
ощущать себя важной частью “Реала”
‘.

Net als bij het eerste stukje kijken we naar het plaatje en wie zien wij daar? Inderdaad, van der Vaart. Als we onze vervangingstruc toepassen, zien wij dat “Ван дер Варт” verandert in “Вan der Ваrt”. Hé: zou die В soms een V zijn? Dat er “Van der Vart” staat? Wel wis en drie. Kennelijk is er in het Russisch geen onderscheid tussen a en aa. Nu lezen wij dus: “Van der Vart rad oщущatь seбя vaжnоj чastью “Reala””. Het heeft iets met Van der Vaart en Real Madrid te maken. Kunnen we met onze tot nog toe opgedane kennis ook zonder koekelen zien waar het over gaat?

“Gollandskиj napadaющиj “Rеаlа” Rafaэl van der Vart rassчиtыvaet зaversиtь 2009 god poбedоj v doмasjneм мatчe чeмpиonata Иspanии protиv “Saragosы”.

Gollandskиj zal wel “Hollands” of “Nederlands” betekenen en dan zal die и wel een i zijn. “Иspanии” wordt dan “Ispanii”, dus dat heeft iets met Spanje te maken en “чeмpиonata” wordt “чeмpionata”, en als die м gewoon een m is, wordt het “чempionata”. Zou “?empion?” soms “tsjempion” zijn? Natuurlijk is het dat. Dan krijg je “tsjempionata Ispanii” en dat heeft vast wel iets met het kampioenschap van Spanje te maken. De э uit Rafaэl moet trouwens wel een soort van e zijn, dacht u niet? Morgen verder.

18-12-2009 17.32 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Onderwijs, Sport, Taal

Er heeft iemand gereageerd op “Cursus Russisch lezen voor sportliefhebbers, les 3”

  1. […] Gisteren waren we bezig met een stukje over van der Vaart. Als we de Russische letters die we inmiddels kennen vervangen door hun Nederlandse equivalent, ziet de eerste zin er als volgt uit: “Gollandskij napadaющij “Rеаlа” Rafael van der Vart rasstsjitыvaet зaversitь 2009 god poбedоj v doмasjnem мatsje tjsempionata Ispanii protiv “Saragosы”.” […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties