Extreemrechts blogje valt Davids aan

Als de boodschap je niet bevalt, moet je de boodschapper aanvallen, zullen ze gedacht hebben bij het extreemrechtse blogje dat zichzelf Dagelijkse Standaard noemt. Nu hebben wij gisteren gezien dat ze daar sowieso niet zo goed weten wat ze aanmoeten met mensen die het niet met ‘Dagelijkse Standaard’ eens zijn en er dan maar een aanval ad hominem ingooien. Vandaag doen ze dat dus ook weer.

De mensen van ‘Dagelijkse Standaard’ zijn kennelijk tamelijk blinde Balkenendefans (Hoe is het mogelijk?) en zijn dus boos op Willibrord Davids, met als gevolg dat men een stukje heeft gepubliceerd onder de titel ‘Davids gooit zijn gezag te grabbel – en waarom mag JPB zich niet verdedigen?‘. Dat zijn al meteen twee joekels van fouten in de kop: als voorzitter van een puur cosmetische commissie had die Davids zijn eventuele gezag niet alleen allang te grabbel gegooid, maar zelfs geheel verspeeld en JPB mag zich best verdedigen. Maar laat ons het stukje even wat nader bekijken, te beginnen met de eerste alinea:

Oei, wat een vreselijk avondje ketelmuziek, nog erger dan ik vooraf al vreesde. Ik heb me verbaasd over Willibrord Davids, wiens dag het gisteren was. Als voorzitter van een commissie die de besluitvorming rond de Irakoorlog moest onderzoeken, presenteerde hij live op televisie een rapport van 551 pagina’s, en beantwoordde vragen op een aansluitende persconferentie. Wat ik niet begrijp is dat hij ook nog ’s avonds laat bij NOVA gaat zitten, in een uitzending die nog het meest op een soort talkshow leek. Eerder had Davids nadrukkelijk gezegd dat zijn onderzoek zich tot ‘de feiten’ beperkte, en dat hij geen politieke conclusies wenste te trekken.

Met de eerste zin lijkt de schrijver meteen te willen aangeven dat de soep niet zo heet gegeten wordt en dat er geen enkele reden is waarom iemand zich zou moeten opwinden over het feit dat Davids, ongetwijfeld geheel tegen de opdracht die hij van Balkenende gekregen had in, voorzichtig aangeeft dat Nederland misschien eventueel wel degelijk op een onoirbare manier een illegale oorlog ingerommeld is en dat Jan Pleefiguur Balkenende c.s. het parlement heeft voorgelogen, of althans informatie heeft onthouden, subsidiair niet volledig heeft ingelicht. Dat de Balkenendefans van ‘Dagelijkse Standaard’ daar niet mee zitten, is hun goed recht, maar als een stukje met zo’n zin begint, doet dat het ergste vrezen voor de rest. Wat dat betreft valt die eerste alinea dus nog mee, want er staat een beschrijving in van de situatie en daar vallen wij niet over.

De laatste zin is echter puur suggestief en bereidt de lezer voor op wat komen gaat. De schrijver suggereert dat Davids zich door zijn optreden voor de televisie niet “tot ‘de feiten’ beperkte”, alsmede dat hij door zijn verschijnen in een programma van de staatsomroep wel degelijk “politieke conclusies” trok. Hoe dat dan precies werkt, zet de schrijver er niet bij. Misschien in de tweede alinea?

Zijn opmerking dat het onderzoek naar zijn mening al veel eerder had moeten plaatsvinden, was op het randje (want niet mis te verstane politieke kritiek op Balkenende die zo’n onderzoek lang heeft tegengehouden), maar nog te verteren. Wat zou je anders van een voorzitter van een onderzoekscommissie verwachten? Maar bij NOVA herhaalde hij die – onnodige – kritiek weer te midden van een gehoor dat Balkenende liefst meteen aan het kruis wilde nagelen, en gaf hij ook nauwelijks antwoord op de vraag van Clairy Polak wat hij van de reacties van Balkenende op zijn rapport vond. Davids stamelde wat, terwijl het enige juiste antwoord was dat hij geen politieke uitspraken wenste te doen en de minister-president het volste recht heeft zich te verdedigen.

Natuurlijk had het onderzoek veel eerder moeten plaatsvinden. En dan had het ook nog beter gedaan moeten worden (bijvoorbeeld door eens op zoek te gaan naar die commando’s en F16 piloten, waarvan we nu maar moeten geloven dat ze niet meegevochten hebben), door een onafhankelijke commissie. Davids mag van de schrijver nog net zeggen dat het onderzoek eerder had moeten plaatsvinden, maar dat mag hij niet herhalen temidden van mensen die het met hem eens zijn. Dat Davids kennelijk een goed opgevoed persoon is die niet ten overstaan van heel Nederland wil zeggen wat hij werkelijk van Jan Pinokkio Balkenende denkt en zich ook niet op de buis wil laten gaan in een scheldkannonade tegen de man die hem eerst met een onmogelijke opdracht (“Dus, Willibrord: het was allemaal legaal en we hebben niets misdaan, begrijp je wel”) opzadelt en hem vervolgens binnen vijf minuten na verschijnen van het rapport helemaal afbrandt, siert hem, maar wordt door de auteur tegen hem gebruikt. “Davids stamelde wat”. Ja, dat zal best. Mensen van die generatie durven een arrogante klootzak meestal geen arrogante klootzak te noemen en al helemaal niet als de lul in quaestie de premier is. Daar wil je dan wel van gaan stamelen.

We lezen nog even verder:

Met zijn aarzelende antwoord deed Davids afbreuk aan zijn gezag als onafhankelijk onderzoeksvoorzitter. Zo’n man moet gezellige interviewprogramma’s op tv volgens mij mijden. Interviews kunnen makkelijk tot misverstanden en versprekingen leiden, terwijl Davids – wiens woorden op een goudschaaltje worden gewogen – net heeft gesproken in een rapport van 551 bladzijden. Dat moet genoeg zijn.

Wat een gelul, niet? “Met zijn aarzelende antwoord” liet Davids hooguit zien dat hij meer fatsoen in zijn donder heeft dan Jeepeetje het mislukte premiertje. En waarom zou Davids zich niet mogen verdedigen tegen Meneertje Onfatsoen die “een rapport van 551 bladzijden” in een paar woorden naar de papierversnipperaar meent te kunnen verwijzen? Nou, ‘Dagelijkse Standaard’, leg eens uit?

En wat is er trouwens op tegen dat Jan Peter Balkenende het niet eens is met alle conclusies van de commissie? Naar mijn mening heeft de minister-president niet alleen het recht om zijn visie te geven, maar ook de plicht om dat te doen. En het woord van volkenrechtdeskundigen weegt misschien zwaar, maar is beslist niet het definitieve oordeel. Heel gek dat journalisten zo hechten aan ‘consensus’ onder geleerden (het lijkt ‘Kopenhagen’ wel) en geen oog hebben voor de politieke afwegingen die een regering op zo’n moment moet maken. Heel goed dat JPB van zich afbijt en staat voor wat hij in 2003 heeft gedaan. Dat is politiek zuiver, wat pratende eieren als Frits Wester en Alexander Pechtold er verder ook van mogen vinden.

Tsja. Als Jan Prutser Balkenende “het niet eens is met alle conclusies van de commissie” is daar op zich niets op tegen, maar dat hoeft hij dan niet meteen zo hard te gaan lopen blaten, al was het maar omdat zijn mening al jaren bekend is en het juist die onjuiste mening was waardoor het onderzoek pas zo laat en dan ook nog in rudimentaire vorm plaatsvond. En als hij het rapport dan wil tegenspreken, laat hem dan ten minste de schijn proberen op te houden dat hij het serieus neemt, in plaats van die 551 bladzijden op te vatten als een uitgebreide manier om “welles” te zeggen, waar hij dan zijn onvolwassen “nietes” meteen tegenover moet zetten.

“En het woord van volkenrechtdeskundigen weegt misschien zwaar, maar is beslist niet het definitieve oordeel”. Dat is een gotspe, die in de buurt komt van Nixon’s “If the President does it, it’s not illegal”. En ging het er niet om, te weten of de regering zich bij “de politieke afwegingen” wel zo’n beetje aan de regels had gehouden? Waar doe je anders een onderzoek voor? Om tot de conclusie te komen dat de regering maar wat aanmoddert en met de regels zijn reet afveegt, wat mag omdat het de regering is? Een dergelijke opvatting mag dan in de extreemrechtse kringen van ‘Dagelijkse Standaard’ gemeengoed zijn, wij zijn ertegen.

“Heel goed dat JPB van zich afbijt en staat voor wat hij in 2003 heeft gedaan”. Hahahahahaha. Sorry. Dat Jeepee Kreukel meteen begint te huilen is natuurlijk al lachen, maar om dan ook nog te zeggen dat hij met zijn huilhoofd “staat voor wat hij in 2003 heeft gedaan” maakt het hilarisch. Als hij stond “voor wat hij in 2003 heeft gedaan” had hij dat onderzoek veel eerder laten doen en dan ook nog door een onafhankelijke commissie, waarna hij de eventuele conclusies aanvaard zou hebben, zelfs als hij het er niet mee eens was. Vergelijk het met Nixon’s beroemde “I’m not a crook”. Nu staat Jeepee Kroket niet “voor wat hij in 2003 heeft gedaan”, maar wel voor paal.

Om af te sluiten scheldt de schrijver nog even Frits Wester en Alexander Pechtold uit voor pratende eieren, wat hij natuurlijk helemaal zelf moet weten, maar waarmee hij zich onzes inziens schuldig maakt aan overtreding van punt 3 van de dagelijksestandaardhuisregels.

13-01-2010 13.12 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Bewindslieden, Irak, Loggers gelogd

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.19 RSS-feed/RSS-feed reacties