Johan van den Dongen (De Telegraaf) niet blij met Opinieleiders.nl

In ‘Yvonne van Hertum gratie? Een grof schandaal‘ zeiden wij onder andere:

Johan van den Dongen heeft […] aanstoot […] genomen en […] gereageerd

De desbetreffende reactie luidde als volgt:

“Helaas slaat u met dit bericht de plank volkomen mis. Dat blijkt uit een brief van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over deze kwestie.

Het is u aan te rekenen dat u deze onjuiste aanname over mijn werkwijze, zonder mijn reactie te kennen, als waarheid in de openbaarheid heeft gebracht.

De rest kunt u in eerdergenoemd stukje lezen.

Inmiddels zijn wij tot de ontdekking gekomen dat de heer van den Dongen over ons getwitterd heeft, en wel het volgende:

Uit de categorie flutwebsites die zomaar allerlei onzin over je uitkramen: http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=34576

Wij zijn er natuurlijk allang van op de hoogte dat de meningen over de kwaliteit van Opinieleiders.nl uiteenlopen (wijzelf vinden dat wij geniaal zijn, de rest van het dorp vindt dat niet), maar “zomaar allerlei onzin […] uitkramen” doen wij nooit. Al onze onzin is enigszins onderbouwd of te onderbouwen. Daar, we zeggen het maar zoals het is. Kennelijk hebben we echter bij de heer van den Dongen een gevoelige snaar geraakt en in zo’n geval gaan we meteen kijken welke dat zou kunnen zijn. Welnu, in dit geval is het makkelijk: wij menen gesuggereerd te hebben dat de heer van den Dongen zich voor het schrijven van zijn stukje over de gratie van Yvonne van Hertum uitsluitend had laten leiden door beweringen van Yvonne van Hertum en wij zeiden dat dat ons niet zo’n goed idee leek. De heer van den Dongen wil natuurlijk niet dat iemand denkt dat hij dom is, of een slechte journalist, of dom en een slechte journalist, dus die moet wel protesteren.

Wij hebben even gekeken of de heer van den Dongen hier al eens genoemd was, en zulx was inderdaad het geval, namelijk in ‘Chat Security? Daan van der Werf? Nooit van gehoord‘, alwaar wij over hem zeiden:

De mensen van de De Telegraaf, Johan van den Dongen en Bart Olmer, hebben kennelijk een interviewtje gehouden met meneer van der Werf en zijn uitspraken niet erg nauwkeurig gecheckt bij het KLPD.

Hé, ziet u dat? Daar staat: “en zijn uitspraken niet erg nauwkeurig gecheckt”. Gossie. Zou meneer van den Dongen dan toch gewoon dom of een slecht journalist zijn? En een beetje lui, misschien ook nog?

Al koekelend kwamen wij terecht bij ‘Yvonne van Hertum liegt weer tegen de politie‘, waar wij lazen:

omdat Bart Olmer op 14 december 2010 samen met Johan van den Dongen een artikel schreef in De Telegraaf over de betrokkenheid van zakenman Arend M. (Koos Mooij) bij het kinderpornonetwerk van pedomonster Robert Mikelsons. Het gedeelte over Koos Mooij bleek volgens DefenceforChildren niet op waarheid berust maar op een vals faxbericht van Yvonne van Hertum.

Ziet u dat? Johan van den Dongen heeft zich dus al eens laten piepelen door Yvonne van Hertum. Dan zou hij nu toch extra voorzichtig moeten zijn, dacht u niet? Dus tenzij hij heel erg dom is, heeft hij haar beweringen aangaande haar gratie wel degelijk gecheckt. In dat geval heeft hij ergens anders, dus niet bij mevrouw van Hertum, informatie ingewonnen en de bewering van mevrouw van Hertum bevestigd weten te krijgen. Waarom heeft hij dan niet even in zijn stukje aangegeven dat de bewering van mevrouw van Hertum bevestigd was? In een emailtje aan onze doctorandus zegt de heer van den Dongen dat hij dat niet gedaan heeft: “Omdat wij dat in dit geval niet voldoende relevant hebben gevonden”. En dat terwijl zoiets juist in het geval Yvonne van Hertum extreem relevant is, wat juist iemand die al eens door haar belazerd is zich zou moeten realiseren.

Toen onze doctorandus hem daar op wees, kreeg hij als antwoord dat de heer van den Dongen werkt volgens de methode van “check en dubbel check”. Op de logische vraag waar hij de bewering van mevrouw van Hertum dan wel gecheckt had, weigerde de heer van den Dongen te antwoorden, wat zijn goed recht is, maar de twijfel niet wegneemt. En bij een poging om de bewering van mevrouw van Hertum dan maar zelf te checken, kreeg onze doctorandus het volgende antwoord van de Dienst Justis:

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen wij u geen gegevens verstrekken.

Johan van den Dongen noemde in zijn eerder geciteerde reactie bij ‘Yvonne van Hertum fopt De Telegraaf‘ “een brief van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over deze kwestie” als adstructie voor de bewering van mevrouw van Hertum dat zij gratie gekregen zou hebben. Hierover hebben wij het aan het eind van ‘Yvonne van Hertum gratie? Een grof schandaal’ al gehad, dus dat leest u dan daar maar even.

Maar goed, we zullen er dus wel nooit achterkomen waar meneer van den Dongen zijn “check en dubbel check” gedaan heeft en door het uitblijven van een overtuigend stukje dienaangaande op de webzijden van Yvonne van Hertum, waarbij het ons een zorg zal zijn of ze het plaatst op haar persoonlijke sneue koppiepeestblergh of het sneue koppiepeestblergh van Stop Kinder Seks, weten we dus ook nog steeds niet zeker of ze nou gratie gekregen heeft of niet. Met die onzekerheid kunnen wij gelukkig wel leven, al was het maar omdat we toch al niet van plan waren haar in de gevangenis te gaan opzoeken.

25-07-2012 1.23 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Juridisch, Twitter, Yvonne van Hertum

Er heeft iemand gereageerd op “Johan van den Dongen (De Telegraaf) niet blij met Opinieleiders.nl”

  1. […] dan weliswaar niet te zitten, maar veroordeeld blijft ze. Verder is het zo dat haar grote vriend Johan van den Dongen de volgende keer haar beweringen iets beter zal toetsen dan hij nu gedaan heeft, als er al een […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.19 RSS-feed/RSS-feed reacties