Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein

Op de een of andere wijze heeft onze doctorandus de toorn opgewekt van iemand op het ietwat sneue zeikerdje.nl, dat zo graag op het puberlog GeenStijl wil lijken, maar geen idee heeft hoe je zoiets doet. Toen onze doctorandus zag dat de ersatzpubers van zeikerdje.nl een stukje over hem hadden geschreven, nou ja, geschreven, zeg maar gerust gejat, was hij daar niet erg blij mee. Het stukje heette ‘Wie is Arnold Kuijk‘ en de hoofdmoot werd gevormd door een van een idioot forum gejat stukje text van Ruud Harmsen, die onze doctorandus weliswaar ontmoet heeft, maar zich in het stukje wel een beetje vergist. Onze doctorandus heeft namelijk om te beginnen helemaal geen gevoel voor humor, en ook overigens staan er wat foutjes in. Daar zit onze doctorandus echter niet mee en meneer Harmsen mag dat zeggen, omdat hij zelf uit rechtstreex contact met onze doctorandus zijn conclusies getrokken heeft. Eerlijk is eerlijk.

De boze adolescenten van zeikerdje.nl kennen onze doctorandus echter totaal niet, dus het is een beetje dom van hen om zo’n stukje proza dan over te nemen. Maar goed, dat was het probleem niet. Het probleem was, dat men gemeend had er een foto van onze doctorandus bij te plaatsen en daar houdt onze doctorandus niet van. Er hoeft immers maar één gek te zijn die denkt iemand een dienst te bewijzen door onze doctorandus van de straat te slaan of anderszins letsel toe te voegen, en ze hebben lezers bij zeikerdje.nl dus daar zit vast wel zo’n gek tussen.

Die foto moest dus weg en onze doctorandus stuurde een mailtje naar de provider van zeikerdje.nl, die mijndomein.nl bleek te heten. Met toestemming van onze doctorandus en van de meneer van mijndomein.nl geven wij de daaruit voortvloeiende correspondentie hier weer, te beginnen bij het eerste mailtje van onze doctorandus en met weglating van headers, emailadressen en ondertekening.

L.S.,

Volgens mijn gegevens bent u de ISP van de website zeikerdje.nl.

Op die website heeft men een negatief stukje aan mij gewijd onder de titel ‘Wie is Arnold Kuijk’ ( http://www.zeikerdje.nl/2010/01/wie-is-arnold-kuijk/ ).

Bij dat stukje heeft men een foto geplaatst, waarop ik afgebeeld sta. Deze foto is genomen op een besloten bijeenkomst en ik heb niemand toestemming gegeven hem op zeikerdje.nl te plaatsen, zodat zeikerdje.nl zich met de plaatsing ervan schuldig maakt aan een strafbaar feit. Ik verzoek u vriendelijk deze foto onmiddellijk te (laten) verwijderen van genoemde site.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Het antwoord kwam vlot en omdat we nix tegen die meneer persoonlijk hebben en bovendien zeikerdje.nl niet zijn, houden we hem lekker anoniem, wat wil zeggen dat we zijn naam verwijderd hebben:

Mijndomein is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van haar
klanten. Ook zijn we niet gerechtigd om te bepalen of het plaatsen van een
foto wel of niet mag – we zijn per slot van rekening geen rechter of
politie.

Heeft u een probleem met de eigenaar van deze weblog, dan raad ik u aan om
daarmee naar de politie te gaan. Als zij de plaatsing onrechtmatig vinden en
ons verzoeken de boel te verwijderen, geven wij daaraan gehoor.

Vriendelijke groeten,

Dat kan, maar onze doctorandus was het er niet mee eens:

Volgens mij vergist u zich en is er in dit soort evidente gevallen een verplichting tot het zogeheten ‘notice and take down’, wat inhoudt dat er weliswaar niet van een provider verwacht kan worden dat hij alles wat zijn klanten doen in de gaten houdt, maar dat hij, als hij op duidelijke wetsovertredingen gewezen wordt een inspanningsverplichting heeft en indien mogelijk de wetsovertreding ongedaan moet laten maken.
In dier voege is de provider of host wel degelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn klanten.

Zeikerdje.nl is niet de eerste die deze foto wederrechtelijk gebruikt, maar u bent wel de eerste provider die zich zo probeert te verschuilen.

Maar goed, kunt u dan in ieder geval aan Zeikerdje.nl doorgeven dat ik die foto eraf wil hebben?

Ik zou het op prijs stellen als u mij laat weten wat hun reactie was, om te beoordelen of ik naar de politie ga en als ik naar de politie ga of ik dan de dreigmailtjes die ik ontvangen heb mee kan nemen om er een wat ruimere aanklacht van te maken.

Opnieuw kwam het antwoord zeer vlot, dus wat dat betreft was er nog geen enkele klacht:

De gedragscode “Notice and take down” is inderdaad voor evidente gevallen:
bijvoorbeeld kinderporno, phishing websites, andere gevallen waarbij het
misbruik onomstotelijk is.

In dit geval is dat niet zo. Het mag misschien voor u onomstotelijk zijn,
maar voor ons is dat niet het geval en geldt: bij twijfel, niet inhalen.

“Hoe evident moet iets zijn voordat mijndomein.nl het ziet”, dacht onze doctorandus, die bovendien geen boodschap had aan de existentiële twijfel van meneer mijndomein.nl:

Kunt u misschien uitleggen wat er voor u niet onomstotelijk is?

De persoon die op de foto afgebeeld is, ben ik. Ik wil niet dat die foto daar staat. De foto is genomen op een besloten bijeenkomst, de plaatser van de foto weet niet wie de foto gemaakt heeft en zegt er zelfs bij dat hij niet weet wie de rechten heeft (dat weet ik wel, dus ik heb de rechthebbende al gewaarschuwd dat ze zijn foto gegapt hebben).

Is dat volgens u geen evident geval?

U kunt er niets aan doen, maar sinds juni vorig jaar word ik lastig gevallen door een mevrouw van Hertum, die nu kennelijk het stokje heeft overgedragen aan Zeikerdje.nl. Gezien haar reputatie en die van zeikerdje.nl, en vooral van hun lezers en overige aanhang, vind ik het bepaaldelijk onprettig dat deze foto nu weer geplaatst is. Dat is de reden dat ik niet zo erg veel geduld heb, zoals u misschien zult begrijpen.

Maar goed, ik herhaal dus mijn eerdere verzoek: kunt u dan in ieder geval aan Zeikerdje.nl doorgeven dat ik die foto eraf wil hebben?

Ik zou het op prijs stellen als u mij laat weten wat hun reactie was, om te beoordelen of ik naar de politie ga en als ik naar de politie ga of ik dan de dreigmailtjes die ik ontvangen heb mee kan nemen om er een wat ruimere aanklacht van te maken.

Mocht u niet aan mijn alleszins redelijke verzoek kunnen of willen voldoen, dan hoor ik dat graag.

Mocht ik inderdaad naar de politie moeten, dan zal ik deze correspondentie meenemen, opdat men weet dat ik in ieder geval mijn best gedaan heb om een zinloze belasting van het justitieapparaat te voorkomen. Aangezien ik mijn tijd wel beter kan gebruiken, hoop ik echter dat het niet zo ver hoeft te komen.

Het antwoord van Mijndomein.nl luidde:

Ik heb al een poging tot uitleg gedaan: Zaken als kinderporno en phishing
zijn evident, en duidelijk onrechtmatig. Ik kan niet nagaan hoe de foto is
genomen wie er op de foto staat, en moet daarom uw mening voor waarheid
aannemen – dat is niet evident.

Wat betreft uw tweede verzoek: een CC van deze email conversatie is nu
gestuurd naar de eigenaar van de website, dus deze is op de hoogte van uw
verzoek tot verwijdering van de foto.

Dat zeikerdje.nl en onze doctorandus allebei beweerden dat onze doctorandus op die foto stond, was meneer Mijndomein dus niet duidelijk genoeg. Merkwaardig. Maar goed, even later was de foto weg, dus onze doctorandus mailde naar Mijndomein.nl:

Dank voor uw uitleg. Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar dat hindert niet.

De eigenaar van zeikerdje.nl besefte misschien niet dat men strafbaar bezig was en is inmiddels zo vriendelijk geweest de foto te verwijderen, dus wat dat betreft is voor mij de kous af.

Welnu, daar had het bij kunnen blijven. Maar neen. Er bleek sprake van een misverstand en zeikerdje.nl vond het opportuun om een nieuw stukje aan onze doctorandus te wijden, onder de kop: ‘Klauwen af van Arnold Kuijk‘. Voor een deel is het stoerdoenerij op niks af, maar toch is het een zonneklaar geval van bedreiging en intimidatie en daar is onze doctorandus heel gevoelig, om niet te zeggen allergisch, voor. Dus maar weer een mailtje naar mijndomein.nl:

Zeikerdje.nl heeft de foto nu verwijderd, maar is overgegaan op rechtstreekse bedreiging met grof geweld. Zie http://www.zeikerdje.nl/2010/01/klauwen-af-van-arnold-kuijk/ .

Hopelijk is dit voor u wel evident.

Het liefst zou ik zien dat u de hele site uit de lucht haalt, wat op grond van uw gebruikersvoorwaarden ongetwijfeld moet kunnen.

Mocht u dat niet willen doen, kunt u er dan in ieder geval voor zorgen dat de stukjes waarin mijn naam genoemd wordt, worden verwijderd en tevens de mensen van zeikerdje.nl laten weten dat ze moeten ophouden met dit soort misdadig gedrag?

Maar neen:

Ik heb het stukje drie keer doorgelezen, maar ik kan geen bedreiging met geweld vinden op de website die u aangeeft. Sterker nog, ze hebben de foto die u niet wilt zelfs verwijderd.

Je moet natuurlijk rekening houden met de mogelijkheid dat zo’n man het echt niet ziet:

Dus hierin ziet u geen bedreiging met geweld, begrijp ik: “[…] Arnold Kuijk zit met klotsende oksels doordat hij liever anoniem was gebleven. […] Met zijn giechel bekend is hij bang dat bepaalde ongure lieden verhaal komen halen bij zijn Utrechtse 4 hoog flatje. […] Dat gaat lang niet zo makkelijk meer als deze en gene Arnold Kuijk opzoeken met zijn foto in de hand. Arnold Kuijk heeft nou niet bepaald het postuur dat hij klapjes kan incasseren. Via de WHOIS is zijn adres immers ook helaas zo op te snuffelen. […] En als iemand zo te vrezen heeft voor zijn eigen veiligheid* […]* Maar dan vragen we wel je advies hoe om te gaan met de foto’s van jou genomen vanaf de openbare weg die bij ons zijn ingezonden. We hebben immers een bepaalde vuige reputatie op te houden, waar we lang voor hebben geknokt. […] Let voortaan op de inhoud en strekking van je artikelen en de commentaren die je toelaat. Nog beter is de bezem erdoor. Mensen hebben tegenwoordig maar een kort lontje…”

Dat meende hij dus anders te moeten zien:

Nee, ik zie niet dat men u bedreigt met geweld.

Maar goed, zelfs al zou men dat doen, dan is dat niet een zaak voor
Mijndomein, maar voor de politie.

Wilt u aangifte doen van bedreiging met geweld, dan moet u dat bij de
politie regelen, niet bij ons.

Ik sluit deze zaak nu.

En toen kreeg onze doctorandus toch zomaar de indruk dat hier sprake was van niets anders dan botte onwil. Met als gevolg:

Fijns.

In dat geval rest mij niets anders dan deze e-mailcorrespondentie in handen te geven van Cpt. Iglo, de hoofdredacteur van Opinieleiders.nl, die er dan wel een fraai stukje reclame voor Mijndomein.nl van zal maken (“Strafbaar bezig zijn? Ga naar Mijndomein”).

Dat vond meneer Mijndomein niet zo erg leuk en hij werd zelfs een beetje onbeleefd:

Tsja, als u zich wilt bedienen van dezelfde methoden als de weblog waartegen
u zich keert, dan moet u dat vooral doen.

Toont maar weer met wat voor mensen we te doen hebben.

Dat hij hiermee toegaf wel degelijk gezien te hebben dat de “methoden” van zeikerdje.nl verwerpelijk zijn en dat hij door voor de persoonlijke aanval te kiezen de aandacht leek te willen afleiden van waar het om ging, namelijk dat zeikerdje.nl op grond van de algemene voorwaarden van Mijndomein gewoon uit de lucht geplukt had moeten worden (“Porno-websites en websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan bij mijndomein”), was allemaal nog tot daar aan toe, maar onze doctorandus pikte het niet om met de overjarige pubers van zeikerdje.nl vergeleken te worden. Vandaar:

Ik ben tegen de klippen op redelijk gebleven en heb geprobeerd u te laten zien wat u zelf weigert te zien, namelijk eerst dat zeikerdje.nl met het plaatsen van de bewuste foto evident over de schreef gegaan was.

Dat zeikerdje.nl dat zelf wel heeft ingezien en de foto heeft verwijderd, doet daar niets aan af.

Vervolgens heb ik u gewezen op een evident geval van bedreiging, maar u ziet dat niet zo, wat uw goed recht is.

Hierop heb ik gesteld dat ik dan niets anders meer kon doen dan te zorgen dat er een leuk stukje over deze zaak op Opinieleiders.nl zou verschijnen. Als u dat wilt vergelijken met wat men op zeikerdje.nl doet, meen ik te mogen concluderen dat u in ieder geval geen van beide websites ooit aandachtig bekeken heeft, maar dat is uw zaak.

Uw opmerking “Toont maar weer met wat voor mensen we te doen hebben” is echter een regelrechte belediging, waarvoor ik per ommegaande uw excuses verwacht.

Voor zover wij weten, zit hij nog op die excuses te wachten. In alle rust en zonder “klotsende oksels”, denken wij. Bij zeikerdje.nl moeten wij trouwens altijd ontzettend denken aan Dino en Luigi Vercotti, maar dat is een heel ander verhaal.

22-01-2010 17.40 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Juridisch, Webzijden, Yvonne van Hertum

Er zijn 17 reacties op “Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein”

 1. […] nadat wij ‘Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein‘ geplaatst hadden, kwam onze De Grote Vrager naar ons toe om ons een mailtje te laten zien […]

 2. Greetje says:

  De hele correspondentie van “mijndomein.nl” toont een uitermate laag verstandelijk niveau, het riekt naar YvH en trawanten. Gevalletje van “soort vindt soort”, misschien?

 3. […] niet. Wat wel grappig is, is dat dit stukje van zeikerdje.nl kennelijk een antwoord is op ‘Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein‘ en dat men onze verwijzing naar Dino en Luigi Vercotti gemeend heeft te moeten honoreren met […]

 4. Ruud Harmsen says:

  (herpost, eerste zou geplaatst zijn maar ging hangen in Google Chrome)

  ===
  en de hoofdmoot werd gevormd door een van een idioot forum gejat stukje text van Ruud Harmsen,
  /===
  Inderdaad. De mensen achter zeikerdje.nl zijn inmiddels zo ver gegaan mij op IP-nummer te blocken, zodat ik nu _mijn eigen tekst_, zoals door hen geciteerd, niet meer kan zien. (Daar weet ik natuurlijk wel wat op, maar het gaat om het principe.) Dit nadat ik circa een vijftal kritische opmerkingen onder hun stukjes had geplaatst. Over de IP-ban werd geen enkele mededeling gedaan.

  Vergelijk http://blog.iusmentis.com/2010/01/06/over-bannen-en-edits-het-forumlid-versus-het-beheer/ , waar Arnout Engelfriet als zijn mening naar voren brengt:
  ===
  Een forumlid zomaar verbannen kan denk ik ook niet zonder meer. Je zult vooraf aan moeten geven wat de redenen zijn waarop je iemand mag verwijderen, en een waarschuwing vooraf is nooit verkeerd. Je hebt daarna dan immers de reden “luistert niet naar waarschuwingen” en die lijkt me in principe geldig.
  /===

  De provider mijndomein.nl, van zeikerdje.nl, zoals geciteerd door Cpt.Iglo:
  ===
  Ik heb het stukje drie keer doorgelezen, maar ik kan geen bedreiging met geweld vinden op de website die u aangeeft.
  /===
  Dan zijn ze toch wel heel blind daar. Ik zag het wel meteen, en protesteerde daarom ook meteen. Kennelijk daarom werd ik meteen geband. Zeikerdje.nl houdt niet van kritiek.

  * NOOT VAN UW CAPTAIN: Deze is even blijven hangen in het spamfilter. Geen idee waarom of waardoor. EINDE NOOT *

 5. Jouke says:

  Mijndomein.nl staat helemaal niet goed bekend bij Tros Radar. Het forum van Tros Radar staat vol met klachten over mijndomein.nl.

  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=38296
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=38883
  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=58802

 6. Oetlul says:

  […] zijn er nog een heleboel andere manieren om het woord oetlul te gebruiken. Zo vinden wij de meneer van mijndomein.nl vooralsnog een dwarsgebakken oetlul, maar dat is een heel ander […]

 7. […] beter. Mijndomein.nl biedt ook alle ruimte om strafbaar bezig te zijn, zoals u kunt lezen in ‘Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein‘. Daar zouden wij het bij kunnen laten, maar dat doen wij niet. Mijndomein heeft namelijk […]

 8. […] doen bij de ISP van zeikerdje.nl en van die ISP, zijnde Mijndomein.nl, mag dit allemaal (Zie ‘Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein‘, ‘Mijndomein.nl slaat door in het verdedigen van onfrisse klanten‘ en […]

 9. […] ‘Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein‘ […]

 10. […] als ze een webruimteverschaffer hebben die alles toestaat. “En omdat dit onder pseudoniem gebeurt, zijn er geen […]

 11. Zeikerdje.nl says:

  […] ‘Strafbaar bezig zijn? Fijn naar mijndomein‘ […]

 12. […] “het persoon dat zich moet gaan verantwoorden voor de rechter” met zijn webzijden bij mijndomein.nl zou zitten. Mijndomein.nl vertelt zijn klanten per slot van rekening dat ze niet moeten reageren op […]

 13. de jong says:

  Inderdaad mijndomein.nl incasseert alleen maar.
  Heb weer een automatische afschrijving gekregen waarop ik reageerde:

  L.s. Ik heb in 2008 mijn domein opgezegd via fax en brief. De ontvangst was door jullie bevestigd alleen kreeg ik in 2009 weer een automatische incasso van jullie. Vervolgens heb ik nogmaals een opzegging via de fax en brief naar jullie verzonden. Deze was nogmaals bevestigd alleen moest ik wel een bedrag overmaken. Ok, geen probleem omdat deze keer mijn domein echt was beëindigd. Wordt er in 2010 weer een bedrag automatisch afgeschreven van mijn bankrekening en nu ben ik er echt klaar mee. Wat is het probleem met jullie administratie?? Want ik heb genoeg geduld en begrip getoond alleen wil ik nu ECHT van mijn DOMEIN af en ik wil er dus ook niet meer voor betalen!!!! Helemaal niet meer, zeg maar !!!!! Wat moet ik nu doen om jullie het EINDELIJK te laten begrijpen???? U zegt het maar en ik doen, nog een keer! Ik verneem het graag van u. Met vriendelijke groet,
  de Jong

  Daar werd weer zo op gereageerd:Tot maart dit jaar was het opzeggen van een .nl domeinnaam alleen per opzegformulier mogelijk. Ik kan geen enkel formulier vinden voor de domeinnaam yogasentric.nl, ook geen opzegbevestiging.
  Ik ontvang dan graag een kopie van de bevestiging welke u zegt te hebben gehad.

  Het opzeggen van een domeinnaam bij Mijndomein gaat als volgt:

  Gaat u naar de website http://www.mijndomein.nl en klik op LOGIN bovenin. Als u met uw emailadres en wachtwoord bent ingelogd, ziet u in het rechter scherm een overzicht van uw domeinnamen. Als u op een van deze domeinnamen klikt krijgt u de knop “dit domein opzeggen” aangeboden.

  Houdt u met het opzeggen van een domeinnaam altijd rekening met een opzegtermijn van 1 maand!
  (Dit houdt in dat de opzegging uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum aangevraagd dient te worden.)

  Zodra uw opzegging is verwerkt dan krijgt u per email hierover bericht. Op uw supportpagina kunt u ook altijd zien of wij de opzegging ontvangen hebben bij de status van het domein staat dan “opzegging ontvangen”.

  Vriendelijke groeten,
  Het Mijndomein support team

  Waarop ik natuurlijk weer reageerde:
  Dat is leuk, ik heb er helemaal zin in!
  Raar dat ik geen inlog gegevens heb van jullie…
  Zouden jullie mij hiervan willen voorzien? Dat zou dingen toch alweer wat makkelijker maken, anders kom ik natuurlijk nooit van jullie af.

  P.S.: ben het niet eens met de gang van zaken, ik ga daarom ook radar hiervan op de hoogte brengen.
  Kan me niet voorstellen dat ik de enige ontevreden klant ben…?!

  Alvast bedankt voor alle moeite.

  Met vriendelijke groet,
  de Jong

  Waarna ik meteen op mijn email een aanmaning van ze ontving van €76,- (TOP!)

  Wat een geweldige service van MIJNDOMEIN.NL je kan ze NIET EEN BELLEN!!!

  REGISTREER JE A.U.B. NIET BIJ MIJNDOMEIN.NL!!! 1 EN AL ELLENDE!!!!


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.19 RSS-feed/RSS-feed reacties