Michael van der Galien moet niet zeuren

Michael van der Galien is op deze webzijde een paar keer aan de orde geweest, en wel in ‘Michael van der Galien vergist zich‘ en ‘Michiel van der Galien leest Geert Wilders de les‘. Zoals uit die stukjes blijkt, hebben wij geen hoge pet van hem op, maar dat is zijn eigen schuld. In ‘Michael van der Galien vergist zich’ konden wij hem betichten van “gelul van een dronken aardbei” en in ‘Michiel van der Galien leest Geert Wilders de les’ zeiden wij over van der Galien onder andere:

[…] Michael van der Galien heeft het een beetje hoog in de bol, met als gevolg dat hij een even gemeende als mislukte poging doet om Geert Wilders de les te lezen. Op zich kan natuurlijk iedereen met een IQ te allen tijde aanmerkingen maken op Geert Wilders, maar dat is nu net het probleem: de vraag doet zich voor of Michael van der Galien wel een IQ heeft.

Ook merkten wij op:

Wie is die van der Galien trouwens? Een scholier die altijd spijbelt bij Maatschappijleer? Zou zomaar kunnen. Uit zijn ‘profiel’ of het gebrek daaraan op genoemd blerghje valt in ieder geval nix op te maken, of het moest zijn dat hij onder andere geïnteresseerd is in Ben en Dean Saunders en pubermeisjes. Waarschijnlijk is het nog een boerzoektvrouwkijker ook. Wat erg.

Wij sloten dat stukje af met:

Zielig hè, zo’n puber die zich van te grote woorden bedient? “Regeren is voor grote mensen”. Ten eerste is dat een aanvechtbare stelling, maar ten tweede is zo’n broekeman niet de aangewezen persoon om een volwassene, zelfs al is het maar Geert Wilders, daar op te wijzen. Sterker nog: als grote mensen praten moeten kleine kinderen hun mond houden. Dat zou iemand die van der Galien eens moeten vertellen.

Helaas heeft men onze goede raad in de wind geslagen en van der Galien houdt nog steeds zijn mond niet. Nou zijn we ook wel een aantal jaar of een aantal jaren verder, dus misschien is hij inmiddels uit de puberteit, maar zijn geschrijf is er niet beter op geworden.

Vandaag heeft hij een stukje onder de kop ‘Steven de Jong (NRC) zeurt ook maar weer over vervelende burgers… en blogs‘. Die kop roept een paar vragen op: Wie is Steven de Jong? Zeuren er ook anderen dan Steven de Jong “over vervelende burgers… en blogs”? Zeurt Steven de Jong ook over andere dingen dan “over vervelende burgers… en blogs”? Gauw lezen:

Het is de favoriete hobby van het establishment: de burger bekritiseren.

Als je een stukje opent met een boude bewering, moet je dat niet doen met een bewering die meteen tot een aantal vragen en definitiekwesties leidt, is ons altijd geleerd. Wat is het establishment en wie is de burger zijn twee van bedoelde problemen en dan hebben we het nog niet eens over de vraag hoe vastgesteld is (zo goed Ruud? Of moet het hier juist “is vastgesteld” zijn? Kan het allebei?) wat de hobbys van het establishment zijn en welke hobby favoriet is. Kortom: geen beste openingszin.

En dan met name de burger die … blogs leest.

Voor deze uitbreiding geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor de eerste zin.

U weet wel, die verschrikkelijke haatsites waar ze alleen maar komen om elkaar op te hitsen.

Wij weten van niets, maar wij weten ook hoe het komt dat Michael van der Galien denkt dat zijn lezers wel begrijpen wat hij bedoelt of waar hij het over heeft. Michael van der Galien schrijft namelijk niet om iemand ergens van te overtuigen, maar om zijn doelgroep te bevestigen in het eigen gelijk en in ruil daarvan van zijn doelgroep te horen dat hij ‘het zo mooi kan zeggen’, of woorden van gelijke strekking. Wij misgunnen niemand zijn primitieve genoegens, maar wij behoren niet tot zijn doelgroep en zo mooi zegt hij het niet, zoals u aan zijn eerste alinea al heeft kunnen zien.

Op zich kan ik me er wel iets bij voorstellen dat het establishment het fantastisch vindt om zich te bezig te houden met de Tokkies van de samenleving: op die manier kijkt men even niet naar hen, waardoor ze kunnen doen en laten waar ze zin in hebben. Daarnaast bevestig je het beeld dan weer eens dat de samenleving jou nodig heeft, als een soort van bewaker van normen en waarden of iets dergelijks.

Als wij proberen dit in het Nederlands te vertalen en samen te vatten, komen wij tot: “Michiel van der Galien denkt dat er een establishment bestaat dat probeert de aandacht van de Nederlandse bevolking ergens van af te leiden”. Het is toch wat. Zou die Michiel van der Galien een erkend aluhoedje zijn?

Vervolgens citeert Michiel van der Galien een cursiefje van ene Steven de Jong, waarna hij verder gaat met:

De Jong vergeet dat mensen Spekman niet bekritiseerden omdat hij ‘hun mening aanviel’, maar omdat hij hen krenkte.

Dat zien wij toch echt anders. Weliswaar zijn wij het wat die Spekman betreft altijd al eens geweest met uw en onze captain, maar dat neemt niet weg dat Spekman wel degelijk aangevallen werd omdat hij zijn even domme als grote bek op het verkeerde moment opendeed en er een mening uit liet rollen, waar anderen het niet mee eens waren. Van der Galien zegt dat zelf ook, maar begrijpt zijn eigen text kennelijk niet:

Hij zei nivelleren een geweldig mooi feest te vinden, en had er plezier in dat de middenklasse fors moet inleveren.

Wij zijn het met Spekman’s mening niet eens.

Dat heeft niets te maken met een mening van diezelfde middenklasse, maar met hun inkomen, hun huishoudboekje.

Fout, van der Galien. Het heeft misschien te maken met “hun inkomen, hun huishoudboekje”, maar ook met “een mening”. Van der Galien weet misschien niet dat er leden “van diezelfde middenklasse” zijn die vinden dat er nog veel meer genivelleerd zou moeten worden en dat Spekman de spijker op zijn kop sloeg met zijn gezwets, met als gevolg dat zij geen enkele aanleiding hebben gezien om hem te gaan bedreigen of uitschelden, maar ze bestaan.

Spekman kreeg boze emails omdat men het belachelijk vond dat een linkse politicus het blijkbaar volstrekt normaal vindt om de mensen die hij uitknijpt daarbij ook nog eens recht in het gezicht uit te lachen.

Dus toch omdat hij zijn mening uitte, dacht je niet, van der Galien?

Zoals ze zouden zeggen op GeenStijl: gewoon, omdat het kan. De emails die Spekman heeft ontvangen zijn niet altijd netjes, maar Spekmans gedrag zelf – wat de oorzaak is, niet het resultaat van deze berichten – is ook niets om over naar huis te schrijven.

O, dus als je je niet gedraagt volgens de normen van van der Galien en andere slechtopgevoede puberale schreeuwers, mogen die je bedreigen en dan is het je eigen schuld, dus moet je niet zeiken? Zoiets? Dat lijkt wel wat op de redenering van fundamentele moslims en andere godsdienstwaanzinnigen die vinden dat iemand gestenigd moet worden als hij erop wijst dat er geen god bestaat. Merkwaardig eigenlijk dat die vergelijking bij van der Galien niet opgekomen lijkt te zijn, daar wij niet beter weten dan dat ‘de dagelijkse Standaard’ een rabiaat antimoslimblergh is, met als gevolg dat wij denken dat men over dat soort dingen weleens zou kunnen hebben staan filosoferen bij het koffieapparaat.

Het kan natuurlijk zijn dat ze allemaal thuiswerken, of dat ze geen koffieapparaat hebben, waardoor ze elkaar nooit spreken, maar wij denken dat het er vooral aan ligt dat stukjesschrijvers doorgaans drukker zijn met het schrijven van stukjes dan met nadenken.

Daar komt bij dat, zoals onze eigen hoofdredacteur altijd pleegt te zeggen, de politiek een full contact sport is.

Als uw en onze captain een dergelijke uitspraak zou doen, zouden wij onverwijld 112 bellen met de mededeling dat er iemand acuut gek geworden was. Politiek is geen sport en als het een sport zou zijn zou het geen full contact sport zijn. Handjes af van politici, zo simpel ligt het. De “eigen hoofdredacteur” van van der Galien vindt dus dat twee moslimfanaten die met een bijl gaan proberen de tekenaar van een hun onwelgevallige cartoon van zijn hoofd te ontdoen geen strobreed in de weg gelegd mag worden, aangezien politiek een full contact sport is? Wij hadden weleens gehoord dat oorlog de voortzetting van politiek zou zijn, zij het met andere middelen. In de versie van politiek die van der Galien en zijn “eigen hoofdredacteur” erop nahouden zijn politiek en oorlog synoniem.

Mensen die niet om kunnen gaan met boze emails en denigrerende opmerkingen moeten zich maar met andere zaken bezighouden, zoals koken en breien.

Hoewel wij het met deze domme opmerking niet eens zijn, zullen wij er niet toe overgaan de auteur boze emails, denigrerende opmerkingen of drollen in dozen te doen toekomen. Wel willen wij hem adviseren even te gaan navragen hoeveel denigrerende opmerkingen je naar je hoofd krijgt als je toegeeft je dagen te vullen met koken en breien.

Dat geldt dus zowel voor de heer Spekman, als voor columnist De Jong.

En ‘columnist’ van der Galien, dacht u niet?

Tenslotte word ik er een beetje moe van dat De Jong zijn pijlen meteen weer richt op… weblogs. Zoals alle andere voormalige gatekeepers kan hij er maar niet aan wennen dat hij het niet meer voor het zeggen heeft; dat het publiek zelf bepaalt wiens artikelen men leest.

Wij vermoeden hier enige frustratie bij van der Galien. Het verschijnsel weblogs is al jaren over zijn top heen en de bestgelezen columnisten zijn de columnisten die een goede plek hebben weten te bemachtigen in een gedrukt periodiek met een hoge oplage. Een columnpje in een gemiddeld huisaanhuisblad heeft meer lezers dan van der Galien, en dat steekt kennelijk.

Het lijkt ons sterk dat “De Jong” het ooit voor het zeggen heeft gehad en dat er bij de Jong sprake zou zijn van een mislukt gewenningsproces. Wij achten het waarschijnlijker dat hij gemeend heeft iets te moeten zeggen over de stuitende domheid van mensen die denken dat alles mag als je je maar gekrenkt voelt, ongeacht of je Geenstijlpuber, moslimfundamentalist of Michael van der Galien bent.

Ik weet het, meneer De Jong, het is heel vervelend, verschrikkelijk zelfs, maar uw mening doet er nu eenmaal niet zo heel veel meer toe.

Nou, van der Galien, dan hebben wij nog een leuke voor je: zijn mening doet er meer toe dan de jouwe.

Aangezien u en de uwen verantwoordelijk zijn voor de meeste problemen van het moderne Nederland en de EU – bedankt daarvoor, trouwens, de Tokkies waar u het over heeft hadden er geen grotere warboel van kunnen maken – is dat misschien maar goed ook.

Wij hebben een tijdje niet in de gaten gehouden wie er precies voor hoeveel problemen van het moderne Nederland en de EU verantwoordelijk is, maar kunnen ons zomaar voorstellen dat de bijdrage van de Jong en de zijnen door van der Galien op zijn minst heel erg naar boven afgerond is, als hij genoemde bijdrage al niet helemaal uit zijn duim gezogen heeft, al was het maar om zijn met een onzinnige boude bewering begonnen stukje op dezelfde wijze te kunnen afsluiten.

13-01-2013 14.47 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Aluhoofddeksels, Taal, Webzijden

Er zijn 2 reacties op “Michael van der Galien moet niet zeuren”

  1. Ruud Harmsen says:

    > dan hebben we het nog niet eens over de vraag hoe vastgesteld is (zo goed Ruud? Of moet het hier juist “is vastgesteld” zijn? Kan het allebei?)

    Kan allebei. De nadruk ligt op de al dan niet ontbroken hebbende handeling van het vaststellen, door de auteur, dus werkwoordelijk, dus rode en groene volgorde allebei goed.

  2. lezer says:

    “Wij vermoeden hier enige frustratie bij van der Galien. Het verschijnsel weblogs is al jaren over zijn top heen en de bestgelezen columnisten zijn de columnisten die een goede plek hebben weten te bemachtigen in een gedrukt periodiek met een hoge oplage. Een columnpje in een gemiddeld huisaanhuisblad heeft meer lezers dan van der Galien, en dat steekt kennelijk.”

    Het ironische is dat bovenstaande verwijt ook van toepassing lijkt te zijn op de auteur van dit artikel t.o.v. Michael van der Galien.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties