MoskNee? Mosksneu!

Geert Wilders is een sneu figuur, zoals wij recentelijk nog opmerkten. Helaas heeft hij niemand in zijn naaste omgeving die hem tot de orde kan of wil roepen, met als gevolg dat hij iedere keer weer nieuwe idiote initiatieven ontplooit. Nu heeft hij weer een paar tientjes uitgegeven aan een nieuwe webzijde, MoskNee geheten.

Wat een onzin. Het probleem met de muzelmannen is niet dat ze moskeeën willen bouwen, het probleem met de muzelmannen is dat ze godsdienstwaanzinnig zijn, net als de gristenhonden en vele andere geestelijk minvermogenden. Als die gekken een eigen gekkenhuis willen bouwen, waar ze vrij in en uit mogen lopen, kan niemand daar bezwaar tegen hebben, op voorwaarde dat ze zich onthouden van burengerucht en hun gekte buiten het pand slechts op onschuldige wijze botvieren en niet door voorbijgangers lastig te vallen. En partijen op godsdienstwaanzinnige grondslag mogen niet meedoen aan verkiezingen, noch mogen gekozen volksvertegenwoordigers godsdienstwaanzinnig zijn, maar daar gaan we het hier even niet over hebben.

We gaan de voorpagina van Mosksneu even met u kloosrieden:

Nederland is geen islamitisch land en mag dat ook nooit worden. Toch zien we invloed van de islam hand over hand toenemen.

Gelul. Wij hoeven echter niet te bewijzen dat het gelul is. Wilders moet bewijzen dat het geen gelul is, maar dat kan hij niet. Omdat het dus gelul is.

Met de opening van de eerste moskee in Nederland in 1955, kreeg de islam concreet vorm in onze publieke ruimte.

Als je niet beter wist, zou je denken dat de man een dichter was. Als je wel beter weet, besef je dat zijn Nederlands gewoon niet zo heel erg goed is, maar ja, dat heb je wel vaker met die Limbo’s. Het blijft nu eenmaal een apart volk, dacht u niet? Maar goed, kennelijk is de eerste moskee in Nederland gebouwd in 1955. Het is toch wat.

Onder invloed van de snel groeiende moslimbevolking – in 2013 rond de 1 miljoen personen – is het aantal moskeeën fors toegenomen. Inmiddels telt Nederland er maar liefst meer dan 450.

Snel groeiend? Dat zal dan wel, maar 1 miljoen personen is nog geen 10% (tien procent) van de bevolking. Sterker nog, zo uit ons hoofd durven wij te beweren dat het amper 6% (zes procent) is. Wij vinden 450 moskeeën trouwens best weinig voor rond de 1 miljoen personen en wij kunnen ons indenken dat de desbetreffende godsdienstwaanzinnige idioten het geheel met ons eens zijn. Wij kunnen ons ook voorstellen dat er in Limburg, waar ze het zuipen jaren geleden tot een religie verheven hebben, wel even iets meer dan 450 kroegen zijn, terwijl ze daar gelukkig ook maar net iets meer dan een miljoen inwoners hebben. Zou Limbo Wilders daarom iets tegen moslims hebben? Dat er strax meer moslims in Nederland zijn dan Limburgers? En dat moslims populairder zijn dan Limburgers?

Wist u trouwens dat Nederland ooit geprobeerd heeft Limburg te verkopen? Het is dat Bismarck er geen behoefte aan had, maar anders waren we het toch maar mooi kwijt geweest. Jammer dat we toen niet op het idee gekomen zijn de Duitsers geld toe te geven, maar wie weet hadden ze dan nog gewoon neen gezegd. Laat ons niet afdwalen.

En dat zijn er veel. Heel veel.

Neen dus. Het zijn er vrij weinig. Nou ja, het hangt misschien af van de omvang. Als ze allemaal ruimte bieden aan dertigduizend man, is er sprake van een zekere overcapaciteit, dat dan weer wel.

Wat zou het mooi zijn, een Nederland zonder moskeeën.

Waarom? Sommige moskeeën zien er best geinig uit en een beetje variatie in de bebouwing kan helemaal geen kwaad. Wist u dat droppings op kinderpartijtjes tegenwoordig gewoon overdag worden gehouden? De kindertjes worden geblinddoekt naar een ander dorp gereden, alwaar ze in de winkelstraat worden losgelaten. Doordat de Blokker, de HEMA en het Kruidvat er overal precies hetzelfde uitzien, hebben ze niet eens door dat ze in een ander dorp zijn. Daar zijn al ongelukken mee gebeurd.

De PVV zegt daarom ook: genoeg is genoeg.

Wij zijn het zelden met de PVV eens, maar nu moeten we wel. Het is namelijk waar: genoeg is genoeg. Te weinig, daarentegen, is niet genoeg en meer dan genoeg is te veel. Geen idee waarom deze kwantitatieve opmerking er tussendoor moest, maar vooruit, heeft de PVV ook een keertje gelijk. Moet kunnen.

Wat ons betreft komt er geen enkele moskee meer bij in Nederland.

Dat was al duidelijk, maar we hebben er nog geen enkele goede reden voor gehoord.

En tot die tijd in ieder geval nergens binnen de bebouwde kom.

De weidemoskee, een nieuw concept. Misschien zijn er nog wat failliete varkensboeren die hun oude schuren willen verhuren. Of laten afbreken, zodat er iets nieuws neergezet kan worden.

Daar waar de komst van een moskee wordt aangekondigd onstaat vaak protest.

En daar waar de komst van Geert Wilders en zijn vriendjes wordt aangekondigd ook. Maar wat zegt dat?

En terecht, mensen willen geen islamitische tempel naast de deur.

Nou, dat zegt u nou wel, maar is dat ook wel zo? Wij kennen meer mensen die geen kroeg met dronken Limburgers naast de deur willen dan een islamitische tempel van gelijke omvang, eerlijk gezegd. Wij willen het allebei niet. Wij willen helemaal niemand naast de deur, want wij willen een vrijstaande villa op een stuk grond van niet geringe omvang zodat onze dienstmeid, aan wien wij ons veelvuldig tot ieders genoegen vergrijpen, iedere dag een halfuur op de fiets onderweg is om de krant uit de bus te halen, omdat wij nu eenmaal niet van plan zijn haar rijlessen te betalen. Maar je kunt wel zo veel willen, niet?

Behalve de praktische problemen die de komst van een moskee met zich meebrengt (overlast, verkeershinder en welstand) wordt ook het karakter van de wijk aangetast en ervaren velen dat de leefbaarheid afneemt.

Die man is in zijn eerste ongefundeerde boude bewering bepaaldelijk niet gestikt. Maar laat ons “een moskee” in gedachten eens vervangen door “een Limburgse kroeg”, “een crematorium” of “Emile Ratelband”. Ziet u het probleem? Je hebt er nix aan, maar je moet het wel ergens kwijt.

Hulp van bange en politiek-correcte bestuurders hoeven mensen met bezwaren niet te verwachten.

Neen. Maar wie wel? Als zo’n moskee nou gewoon in het bestemmingsplan past, waarom zouden bezwaren dan gehonoreerd moeten worden? Of pleit Wilders hier voor een nieuw Nederland, waarin niet langer de wet bepaalt wat er gebeurt, maar de corrupte politicus, net zoals in zijn land van herkomst?

Door de bureaucratische rompslomp en onduidelijkheden hoe men een bezwaarprocedure kan beginnen, raakt men vaak ontmoedigd.

Tsja, daar zit iets in. Hiermee moet Wilders echter wel oppassen, want hetzelfde geldt voor mensen die bezwaar willen maken tegen dingen waar hij enorm voor is, waarbij we wel moeten aantekenen dat we de man nooit op iets positiefs hebben kunnen betrappen en dat het ons al heel wat lijkt als hij een keer ergens niet tegen is. Vóór is bij hem waarschijnlijk altijd een stap te ver.

En dat is zonde.

Nee? Echt?

De PVV wil mensen met bezwaren daarom ondersteunen en ze enkele handvatten aanreiken in hun verzet tegen de komst van een moskee. De website mosknee.nl is daarom te raadplegen voor iedereen die tips wil op dit terrein, voorbeelden van bezwaarschriften zoekt en zich afvraagt of en waar anderen in verzet zijn gekomen. Ook zullen wij als PVV in de Tweede Kamer het kabinet steeds opnieuw confronteren met het verzet tegen de verdere islamisering en de bouw van nieuwe moskeeën.

En weet u wat nou het sneust is aan Mosksneu? Dat er geen hond in geïnteresseerd is. Niet omdat er geen mensen bezwaar willen maken tegen de bouw van een moskee, maar wel omdat het van de PVV is en de PVV al zijn geloofwaardigheid voorgoed verspeeld heeft door de medewerking aan het kabinet Poep I en vooral doordat het enige tastbare resultaat van die PVV-bemoeienis de beruchte caviapolitie is geweest, terwijl noch PVV-stemmers noch moslims iets tegen cavia’s hebben. Wilders heeft zijn kans voorbij laten gaan en dat is sneu voor hem.

Naast bruikbare tips, links naar voorbeelden en een stappenplan voor de eerste weken, kunt u ook aangeven waar bij u een moskee staat gepland waar u niet van bent gediend.

En als er nou een moskee staat gepland waar je wel van bent gediend, mag je die dan ook melden? En windmolens, ziekenhuizen en kantoorpanden? De nieuwe vergaderzaal van de welstandscommissie?

De juiste weg in procedureland kennen, tijdig bezwaar aantekenen en weten dat u niet alleen staat, zal helpen bij uw verzet.

Daar hadden we vroeger advocatencollectieven en advokatenkollectieven voor. Andere tijden.

De PVV zegt: MoskNee!

Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Of zo. Zou die man eigenlijk nog tijd hebben om zijn ‘werk’ als kamerlid (van alle ongeschoolde beroepen brengen kamerlid, journalist en tv-presentator het minste werk met zich mee, wist u dat?) te doen? Maar goed, wij zijn benieuwd of MosksNeu net zo’n overweldigende flop wordt als dat Polenmeldpunt. Wat zegt u? Welk Polenmeldpunt? Precies.

25-01-2013 16.29 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Geert Wilders, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Webzijden, Woordspelingen

Er zijn 2 reacties op “MoskNee? Mosksneu!”

 1. Ruud Harmsen says:

  “Dat er geen hond in geïnteresseerd is.”

  Is geïnteresseerd! O nee, nou wordt ik zo achterdochtig dat ik mijn eigen regeltjes niet meer snap.

  “kunt u ook aangeven waar bij u een moskee staat gepland waar u niet van bent gediend.”

  Niet van gediend bent. Die is wel echt fout. Maar dan ook een citaat.

  * NOOT VAN STOMMELING JONES: “Wordt ik”? EINDE NOOT *

 2. Ruud Harmsen says:

  Ik dahct sdat ik dat gebekspeest hadt. Niedt dus.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties