Hassnae Bouazza verweert zich

Hassnae Bouazza is de vriendin en muze van Peter Breedveld. Zonder haar is hij niets, zegt hij, maar aangezien hij met haar ook niets is, maakt dat niets uit. Zij stelt trouwens ook niets voor, dus als ze gewoon gezellig samen niets hadden zitten wezen, had er geen haan naar gekraaid. Helaas is zij godsdienstwaanzinnig en heeft ze hem mee weten te krijgen, met als gevolg dat ze via de zogenaamd gestopte webzijde Frontaalnaakt.nl iedereen die iets tegen moslims had, zijn gaan uitschelden.

Niet al te lang geleden kondigde Peter Breedveld in een huilstuk aan dat het hem allemaal te veel was geworden en dat Frontaalnaakt.nl zou stoppen. De belangrijkste reden voor het stoppen was, volgens hem, een stuk van ene Elma Drayer in Trouw, een krant voor godsdienstwaanzinnig Nederland. Vandaag gaan wij eens kloosrieden wat zijn knuffelmoslima erover zegt.

Er gaat nu al jaren een rijtje vermeende antisemitische citaten van mij en mijn geliefde Peter Breedveld rond in de islamofobe blogosfeer.

Dat begint al verkeerd. Dat ze de citaten “vermeende antisemitische citaten” noemt, is nog tot daar aan toe, maar dat ze in de eerste zin een “islamofobe blogosfeer” in het leven meent te moeten roepen, diskwalificeert haar onmiddellijk. Het is het equivalent van je stukje beginnen met een Godwin: dat komt nooit meer goed. Zeker niet als wij in de buurt zijn.

Dat rijtje is afkomstig van blogger Laurence Blik, alias Loor.

Van wie het rijtje afkomstig is, doet niet ter zake. Als er een rijtje citaten met bronvermelding is, doet het er alleen toe of de citaten en de bron correct zijn. Oftewel: als je iets gezegd hebt en men zegt dat je het gezegd hebt, heb je het toch gezegd, of men dat nou zegt of niet.

Het zijn satirische citaten, die uit hun context zijn gerukt.

Nu kun je over Peter Breedveld veel zeggen, maar niet dat hij ooit iets satirisch geschreven heeft. Misschien heeft hij het wel geprobeerd, maar dan is het hem niet gelukt. Neen. Hier had dus, om dat van die context te kunnen waarmaken, sprake moeten zijn van ‘satirisch bedoelde citaten’, wat niet hetzelfde is. Sommige, wat zeggen wij, de meeste, mensen zeggen meer over het diepst van hun gedachten als ze proberen een grapje te maken dan wanneer ze serieus zijn.

En om daar even op terug te komen: als een satirisch citaat, of enig ander citaat, uit zijn context wordt gerukt, kun je dat heel goed duidelijk maken door het citaat met context en al weer te geven en erop te wijzen waar en hoe het precies is misgegaan met het citeren. Doe je dat niet, dan heb je een probleem, in ieder geval zo lang je je probeert te verdedigen met de bewering dat het citaat uit zijn context gerukt is.

Maar dat is het probleem met satire: wie slechte bedoelingen heeft, kan er zo uit citeren dat de satiricus in een kwaad daglicht komt te staan.

Maar dat is ook het mooie van internet: als een citaat uit zijn context gehaald wordt en nog met context en al op internet staat, volstaat een skakel naar de vindplaats, met eventueel een beetje commentaar, om niet te zeggen duiding.

Het is jammer dat Trouw-columnist Elma Drayer zich daarvoor heeft laten lenen in haar meest recente column.

Bedoeld is dat Elma Drayer ‘zich daarvoor geleend’ heeft. Hetgeen overigens weinig uitmaakt. De fout zit niet bij Elma Drayer, de fout zit in de citaten. In ‘Frontaal Naakt stopt niet‘ hebben wij het daar uitgebreid over gehad, dus dan moet u dat maar even lezen.

Als Drayer zich goed had geïnformeerd, had ze geweten dat op de website van Peter Breedveld, Frontaalnaakt.nl, tal van stukken staan waarin nadrukkelijk stelling wordt genomen tegen antisemitisme.

Zoals wij hebben laten zien, doet dat er niet toe. Op het moment dat iemand door de mand gevallen is, helpt ontkennen niet meer.

Als iemand zich de afgelopen jaren heeft verzet tegen racisme, antisemitisme en alle andere vormen van onverdraagzaamheid, dan is het wel Breedveld.

Als iemand zo’n beetje de vleesgeworden onverdraagzaamheid is, dan is het wel Breedveld.

Je hoeft op Frontaalnaakt.nl maar de woorden ‘joden’ of ‘antisemitisme’ in te voeren en je ziet hoeveel vlammende betogen hij heeft geschreven over het Kwaad dat antisemitisme is.

Dat zal best, maar wij hebben laten zien dat je je maar één keertje hoeft te verspreken om je eigen geloofwaardigheid teniet te doen, hetgeen Peter Breedveld gelukt is.

In plaats daarvan heeft Drayer de citaten klakkeloos van Blik overgenomen, als voorbeeld van wat een blogger over zich heen krijgt wanneer ze zich uitspreekt tegen antisemitisme.

Wij weten niet of Drayer dat gedaan heeft, maar wij weten wel dat wij dat niet gedaan hebben. Wij hebben de citaten grondig bestudeerd en wij hebben laten zien dat Peter ‘had ik mijn bek maar gehouden’ Breedveld zich versproken heeft. Wij citeren hier het gewraakte stukje, maar voor de uitleg moet u echt even naar ‘Frontaal Naakt stopt niet’:

Er is de laatste tijd sprake van een ware judaïsering van de discriminatie in Nederland. Terwijl homo’s, vrouwen, joden, negers, Turken en Marokkanen op straat worden bespuugd en bedreigd en in sommige gevallen zelfs mishandeld, terwijl anderhalf miljoen Nederlanders hebben gestemd op een partij die zich ten doel heeft gesteld niet-Westerse allochtonen, moslims in het bijzonder, het leven zuur te maken, wil een kleine, maar dominante groep mensen het uitsluitend over toenemend antisemitisme hebben. Die groep is kennelijk in staat de al te gretige media te manipuleren zodat het lijkt alsof we – vanwege de islam – aan de vooravond van een nieuwe Holocaust staan.

Terug naar het vooralsnog uitermate zwakke verweer van Hassnae Bouazza:

Maar Blik spreekt zich niet uit tegen antisemitisme.

Maar Blik interesseert ons niet. Wij kennen Blik niet en weten derhalve niet eens of we dat graag zo zouden willen houden. Wij kennen de beschuldigingen van antisemitisme aan het adres van Peter ‘moslims zijn ontzettend aardige mensen’ Breedveld en zijn Hassnae Bouazza en wij zouden willen dat mevrouw Bouazza die nu eens effectief tegensprak.

Ze heeft er een carrière van gemaakt alles en iedereen uit te maken voor antisemiet, en dat is totaal iets anders.

Mevrouw Bouazza kon wel eens een beetje geobsedeerd zijn door die Blik, net zoals haar vriendje, over wien wij zeiden:

[…] wij concluderen […] dat zijn persoonlijke vete met Loor veroorzaakt is doordat zij hem een blauwtje heeft laten lopen of doordat hij wel enorm op haar geilde maar nix kon doen als gevolg van zijn vrouw.

In plaats van zich tegen de beschuldigingen van antisemitisme te verweren, blijft mevrouw Hassnae ‘geen poot om op te staan’ Bouazza maar hakken op de oninteressante Blik. Het doet er echter niet toe waar de beschuldigingen in eerste instantie vandaan komen, het gaat erom ze te weerleggen, als je ze wilt weerleggen. Mevrouw Bouazza leutert verder:

Eén van haar eerste slachtoffers was een inmiddels nationaal bekende blogger, die onder andere op Breedvelds website Frontaal Naakt publiceerde.

Ja, en? Voor de beschuldigingen aan het adres van Peter ‘de antisemiet’ Breedveld en zijn moslimvrouw maakt dat niets uit.

Maandenlang duurden Bliks beschuldigingen aan zijn adres, en ze namen toe in intensiteit, toen we plotseling op haar blog lazen dat ze met hem was gaan eten, met hem had getongzoend en zelfs met hem een nachtje in het Hilton Hotel zou hebben doorgebracht als hij daar het geld maar voor zou hebben overgehad.

Maakt dat iets uit voor de beschuldigingen aan het adres van Peter ‘zeg Hassnae, je zou me toch verdedigen’ Breedveld of Hassnae ‘de persoonlijke aanval is de beste verdediging’ Bouazza? Neen.

Om die reden maakte ik Blik belachelijk door te schrijven dat ze het zelfs met Hitler in het Adelaarsnest zou hebben gedaan, als daar een gratis lunch tegenover stond.

Fout. Hier had kunnen staan: ‘om die reden probeerde ik Blik belachelijk te maken’, maar dat staat er dus niet. De enige die Hassnae ‘taalgevoel is een schone zaak’ Bouazza met haar uitspraak belachelijk maakte, was Hassnae ‘maar dat was de bedoeling niet’ Bouazza zelf.

Geen antisemitisme, maar kritiek op Bliks eigen principeloosheid, omdat ze er kennelijk geen been in ziet te tongzoenen met iemand die volgens haar antisemiet is.

Agossie. Hassnae Bouazza als bewaakster van andermans principes.

Mijn uithaal kwam na jarenlange provocaties van Bliks kant, die een tijdje onze persoonlijke vriendin is geweest, ook een tijdlang op Frontaalnaakt.nl heeft gepubliceerd, maar die na heel wat door ons betaalde lunches en dinertjes opeens ook ons begon te beschuldigen van antisemitisme nadat Breedveld haar avances had afgeslagen.

Dat weten we nou wel.

Blik ging zelfs zover te proberen in mijn familie te infiltreren en slingerde allerlei privé informatie over mij en lasterlijke aantijgingen het Internet op, bijvoorbeeld dat mijn islamitische familie mijn afvallige broer Hafid zou hebben verstoten.

Wie interesseert dat? Ja, de “afvallige broer Hafid”, zijn zus en de rest van de “islamitische familie” misschien, maar ons niet.

Bliks gekoketteer met haar joodse achtergrond, in combinatie met haar niet aflatende beschuldigingen van antisemitisme en allerlei andere virtuele capriolen inspireerden mijn geliefde tot een aantal satirische opmerkingen, die onder andere gingen over het verzinsel dat de joden volgens de koran zouden afstammen van apen en ezels, niet alleen op Frontaal Naakt, maar in tal van andere media meerdere keren weerlegd.

Opnieuw: wij hebben Peter ‘als ik oproep tot moord, is dat satire’ Breedveld nog nooit op een satirische opmerking kunnen betrappen.

Uit hun context lijken die citaten misschien voor de oppervlakkige lezer antisemitisch, maar ze gaan over de persoon Laurence Blik, over de verzinsels van zelfbenoemde korangeleerden als Hans Jansen, over islamofobie, maar niet over joden.

Hassnae Bouazza voegt een bekende techniek toe: als je er niet uitkomt, geef je de lezer de schuld, door hem te vertellen dat hij beter moet lezen. Helaas voor haar zijn wij geen “oppervlakkige lezer”, met als gevolg dat wij op haar lezing kunnen reageren met een welgemeend: lul maar raak.

Ik zou u met dit verhaal over deze gênante ruzie niet hebben lastiggevallen, als Trouw-columnist Elma Drayer zich niet door Blik voor de gek had laten houden.

Wij weten niet of Elma Drayer zich voor de gek heeft laten houden. Wij weten wel dat wij geheel zelfstandig hebben gekeken of er iets hard te maken viel van de beschuldiging van antisemitisme en zulx bleek wel degelijk het geval. Heel sneu voor Hassnae ‘en ik doe nog wel zo mijn best’ Bouazza en Peter ‘de sneue kneus’ Breedveld, maar het is niet anders.

Bliks acties hebben geen ander doel dan ons te beschadigen.

Dat zou kunnen, maar wat dan nog? Als iemand je kan beschadigen door de waarheid te zeggen, heb je volgens ons echt zelf iets verkeerd gedaan. Jawel.

Je zou van een kwaliteitskrant als Trouw mogen verwachten daarin terughoudend te zijn.

Trouw “een kwaliteitskrant”? Daar horen wij van op.

Wij vinden het verweer van Hassnae Bouazza uitermate zwak. En wij vinden het uiterst merkwaardig dat zo’n kennelijk slechte column voor Peter ‘de huilebalk’ Breedveld de onmiddellijke aanleiding is geweest om te stoppen met ‘Frontaal Naakt’, maar dat is een heel ander verhaal. Inmiddels doet overigens het gerucht de ronde dat Peter ‘had ik maar geen baantje moeten hebben’ Breedveld door zijn werkgever gedwongen is te stoppen en dat hij bedoelde column dankbaar aangegrepen heeft om de eer aan zichzelf te kunnen houden, maar ook dat is een heel ander verhaal.

18-03-2013 12.33 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Godsdienstwaanzin, Israël, Kranten, Personen, Taal, Webzijden

Er zijn 5 reacties op “Hassnae Bouazza verweert zich”

  1. Toeta says:

    Ik heb alle citaten in Stotterlingo bekeken. Daaruit blijkt dat Hassnae ‘had ik maar een goed geheugen’ Bouazza eerder dit jaar beweerde dat de citaten op het blog van Loor Schrijft bewerkt waren. Nu blijkt dat dit niet zo is zijn die uitspraken “satirisch” bedoeld. Volstrekt ongeloofwaardig mens.

  2. […] is ons opgevallen dat Peter Breedveld en Hassnae Bouazza nog verrassend veel fans hebben.Hoe zou dat komen? Welnu: waarschijnlijk kunnen of willen die fans […]

  3. […] het stukje ‘Hassnae Bouazza verweert zich’ ( http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=37413 ) schreef iemand namelijk als […]

  4. […] betrof hier de fans van Peter Breedveld en Hassnae Bouazza, en in ‘Haatcampagne‘ zei uw captain […]

  5. […] AIs het boek van @Hassnae net zo goed is als haar stukje over antisemitisme http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=37413 hoef ik het niet te lezen […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties