De doorzichtige truukjes van Hassnae Bouazza

Het is ons opgevallen dat Peter Breedveld en Hassnae Bouazza nog verrassend veel fans hebben.Hoe zou dat komen? Welnu: waarschijnlijk kunnen of willen die fans niet zo heel erg goed lezen. Dat heb je wel vaker met fans. We gaan ons nu niet bezighouden met de vraag of mensen fan worden doordat ze niet goed lezen of dat ze niet goed lezen omdat ze fan zijn. Wel gaan we nu even een stukje bekijken waar wij door een extreemrechts blerghje op gewezen werden, met de woorden:

Kijk maar naar de discussie omtrent het ‘Marokkanenprobleem’ waarin een typetje zoals Hassnae Bouazza claimt dat het een beeldvormingsprobleem is […]

Er werd een skakel meegeleverd naar ‘Marokkanenprobleem‘ en dat stukje gaan wij nu kloosrieden, om te laten zien wat er gebeurt als je wel goed kunt lezen, zoals wij. Gaat ie:

De Jakhalzen vragen het, in de media schreeuwen ze het: we hebben een Marokkanenprobleem.

In de eerste zin wordt al meteen duidelijk dat Hassnae Bouazza vindt dat er geen Marokkanenprobleem is, of in ieder geval dat het niet zo genoemd mag worden. Door de Jakhalzen te noemen, geeft ze haar fans een eerste duidelijk signaal dienaangaande, daar de Jakhalzen fout zijn, wat Hassnae Bouazza betreft. En wie fout is, kan nooit gelijk hebben. De uitdrukking ‘zelfs de slechtste timmerman slaat weleens de spijker op zijn kop’ is haar vermoedelijk onbekend. Het tweede signaal is: “in de media schreeuwen ze het”. Wie “de media” zijn wordt er niet bijverteld, evenmin als wie “ze” zijn. Maar “schreeuwen” is in dezen het codewoord, dat staat voor: “ik ben het er niet mee eens.”

De bewierookte journalist Kustaw Bessems verklaart trots op Twitter dat hij en zijn collega’s al jaren schrijven dat Marokkanen crimineler zijn; alsof ze wetenschap bedrijven en hun beweringen feiten zijn -maar dat terzijde.

Wij kennen Kustaw Bessems niet en wij weten niet of hij journalist is, noch of hij bewierookt wordt of is, maar aangezien deze zin volgt op de eerste zin, wordt ons duidelijk dat “bewierookte journalist” in dit geval niet positief bedoeld kan zijn. Tevens mag Kustaw Bessems duidelijk niet trots zijn op iets wat hij doet op Twitter. Niet omdat hij misschien ongelijk heeft, maar omdat het de sneue mevrouw Hassnae Bouazza niet uitkomt. In dat verband is het grappig om te zien dat ze hem verwijt geen wetenschap te bedrijven, terwijl wij haar nog nooit op het geven van een bron, feit of cijfer hebben kunnen betrappen. Een geval van de pot verwijt de ketel dus, maar haar fans ontgaat zoiets, anders waren ze geen fan meer.

We hebben dus een Marokkanenprobleem

De kans bestaat dat er inderdaad sprake is van een Marokkanenprobleem, maar met dit zinnetje bedoelt mevrouw Hassneu Bouazza niet echt te constateren dat er een Marokkanenprobleem is. Het is een stijlfiguur, die ze gebruikt om de boodschap dat iedereen die beweert dat er een Marokkanenprobleem is ongelijk heeft er nog even goed in te rammen.

Als de blanke autochtoon Karst Tates besluit op de koninklijke bus te rijden en meerdere slachtoffers te maken, wringen media en zelfverklaarde deskundigen zich in allerlei bochten om een verklaring te vinden: eenzaamheid, depressie, geestelijke gestoordheid.

Hier doet Hassneu wat ze altijd doet: ze poneert een stelling, maar geeft geen feiten, cijfers of data die de stelling zouden kunnen onderbouwen.

Zwijgt Jasper S. dertien jaar lang over de door hem gepleegde brute moord op Marianne Vaatstra, schieten de complotdenkers als paddestoelen uit de grond, want een Nederlander, een autochtoon zou nooit de keel van een vrouw doorsnijden, dat doen alleen asielzoekers en allochtonen, natuurlijk.

Hier suggereert Hassneu op weinig subtiele wijze dat alle autochtonen complotdenkers zouden zijn, die bovendien alle asielzoekers en allochtonen als crimineel zouden beschouwen. Ook hier ontbreken feiten, cijfers en data.

Schopt een Almelose Henk zijn Turkse buurman dood, dan is dat een uit de hand gelopen burenruzie.

Kan dat niet dan? Neen, voor racistische Hassneu kan dat niet: Henk klinkt blank en alle autochtone blanke Nederlandse mannen zijn fout, behalve als ze fan zijn van Hassneu, maar dan nog.

Schiet Tristan van der Vlist mensen dood in een winkelcentrum, dan is daar vast een verzachtende verklaring voor, want autochtonen doen zoiets niet.

Wij kunnen ons niet herinneren ergens een verzachtende verklaring gelezen, gezien of gehoord te hebben. Feiten, cijfers en data zouden ook hier verduidelijkend gewerkt kunnen hebben. Niet dat dat er voor Hassneu toe doet. Zij wil er alleen maar op blijven hameren dat alle autochtone Nederlanders per definitie fout zijn en elkaar door dik en dun steunen. Dat dat gelul van een dronken aardbei is, doet voor haar niet ter zake, ze heeft gewoon gelijk en dat zal iedereen weten.

Dat gaat zo tegen de natuur in van de autochtone mensen, daar móet een medische verklaring voor zijn, voor die uitzonderlijke gruweldaden.

Als wij nu net zo onfris te werk zouden gaan als Hassneu, zouden wij kunnen zeggen dat zij zich als allochtoon kennelijk niet kan voorstellen dat autochtonen het raar vinden als iemand zich schietend door een winkelcentrum begeeft, maar zo zijn wij niet. Bovendien kennen wij genoeg allochtonen die zoiets ook niet normaal vinden, waar nog bij komt dat voor ons de wereld niet uitsluitend bestaat uit autochtonen en allochtonen. Wij zijn namelijk, in tegenstelling tot Hassneu, niet racistisch, wat enorm scheelt.

Anders ligt dit als Nederlandse malloten met Marokkaanse wortels een misdaad begaan.

Nadat vastgesteld is dat autochtone Nederlanders de vijand zijn, kan ze nu beginnen aan datgene waar het haar om ging: het ontkennen van enig Marokkanenprobleem, of het nou bestaat of niet.

Dan zijn het opeens volbloed Marokkanen en ligt de verklaring niet in hun opgefoktheid of agressie, maar geheel en al aan hun cultuur en religie.

Opnieuw: feiten, cijfers, data, vindplaatsen graag.

Dan verdwijnen opeens alle gewelddadigheden die begaan zijn door autochtone voetbalvandalen en gaat het alleen nog maar over hét Marokkanenprobleem.

En ze gaat maar door. Boude bewering na boude bewering.

Maar al die zogenaamd beschaafde journalisten en zichzelf overschreeuwende dwazen op Internet vergissen zich.

Noem dan tenminste eens een naam van zo’n zogenaamd beschaafde journalist of zo’n zichzelf overschreeuwende dwaas, zou je zeggen, maar zelfs dat verdomt ze. Zij zegt het, dus is het zo.

Laat ik ook maar eens een duit in het zakje doen: we hebben niet te maken met een Marokkanenprobleem, maar met een besmettelijke Hollandsche ziekte die epidemische vormen aanneemt.

Dat Hassneu er zo over denkt, komt in dit stadium van haar stukje niet als een verrassing. Het blijft jammer dat ze geen enkele bewering met feiten heeft kunnen of willen staven.

Het getuigt van een pijnlijk misplaatst superioriteitsgevoel als je als autochtoon de eigen misdaden ontkent door ze weg te zetten als uitzonderingen en je blind te staren op de excessen uit andere groepen en die aan de afwijkende cultuur te wijten.

Het getuigt van een smerige mentaliteit als je eerst alle autochtonen een bepaalde mentaliteit in de schoenen schuift en vervolgens die door jou verzonnen mentaliteit parafraseert om hetzelfde nog een keer te zeggen. In dezen is Hassneu zelf de enige met “een pijnlijk misplaatst superioriteitsgevoel”.

Het is misselijkmakend om verontwaardigd te doen over geweld door allochtonen, maar vol bewondering over massamoordenaar en terreurzaaier Anders Breivik te schrijven, omdat zijn analyse van het moslim- en linksmensprobleem zo accuraat zou zijn.

Wij kennen niemand die dat gedaan heeft. Ook hier weer geen namen, data, feiten, citaten, of iets anders waaruit zou kunnen blijken dat Hassneu’s stukje op iets anders gebaseerd is dan op haar eigen zieke geest.

Het is ziek om onder het mom van ‘benoemen’ grove en ronduit racistische generalisaties te uiten over hele gemeenschappen, iedere keer weer als een vastgeroeste plaat.

Is dat zo? En als het zo is, wie doet dat dan?

Terwijl de verklaring voor het geweld gewoon op straat ligt en op Internet te lezen is: mensen zijn opgefokt, leven in parallelle, ingebeelde universumpjes waarin iedereen rekening dient te houden met wat zij vinden en als dat niet gebeurt, krijg je of een grote bek of een klap voor je harses.

Zo simpel is het niet. Voor ons tenminste niet. Voor Hassneu wel, en weet u waarom? Omdat ze alleen maar haar eigen situatie heeft geëxtrapoleerd: Hassneu is opgefokt, leeft in een parallel, ingebeeld universum waarin iedereen rekening dient te houden met wat zij vindt en als dat niet gebeurt, krijg je of een grote bek of een klap voor je harses (of je wordt geblokkeerd op Twitter, maar dat wilde ze kennelijk niet zeggen).

Stel je een vraag aan de conducteur, krijg je een grote smoel.

Wij herkennen dit niet, maar wij gaan dan ook al jaren niet meer met de trein. Wel weten wij, van mensen die nog wel eens in zo’n ding gaan zitten, dat je vaak heel lang moet zoeken om een conducteur te vinden en dat ze dan zitten te ouwehoeren in een eersteklascoupé. Niemand die wij kennen heeft recentelijk nog iets aan een conducteur gevraagd, of een grote bek van de conducteur gekregen, maar wij kunnen ons voorstellen dat iedere conducteur aan wien Hassneu iets vraagt, meteen kwaad wordt, al was het maar omdat ze al haar vragen en opmerkingen begint met: “HEE SMERIGE RACIST!” Daar kunnen ze niet zo goed tegen, die conducteurs.

Vraag je een winkelbediende om hulp, krijg je de wind van voren.

Wij worden altijd goed geholpen, zowel door allochtone als autochtone winkelbedienden, maar ja, wij zijn Hassneu niet.

Ik heb nu zelfs al meerdere keren meegemaakt dat automobilisten op de snelweg ruzie met elkaar kregen en gevaarlijke toeren uithaalden, omdat de een de ander ging inhalen of niet hard genoeg reed.

Maar natuurlijk alleen omdat de ene automobilist een Marokkaan was en de andere een autochtone blanke Nederlander, want anders klopt het eerder geschetste beeld niet meer en dat kunnen we niet hebben, aangezien het hele stukje van Hassneu erop gebaseerd is dat de autochtone blanke racist de schuld van alles is.

Want het is potverdorie hún snelweg en zij betalen óók belasting.

Bij alle verkeersruzies waar wij ooit aan hebben deelgenomen of getuige van zijn geweest, hebben wij dat argument nooit gehoord. Wij denken dan ook dat Hassneu het verzonnen heeft, en vragen ons meteen af of zij wel in het bezit is van een rijbewijs.

Dát is het probleem waar we mee te maken hebben.

Wát is het probleem? Net zoals anecdotisch bewijs geen bewijs is, vormt een aantal anecdotes achter elkaar niet automatisch een probleem.

Maar blijf  je gerust blindstaren op het Marokkanenprobleem.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat in het behandelde stukje goed te zien is hoe Hassnae ‘ik ben wel sneu maar zo heet ik niet’ Bouazza te werk gaat. Door middel van een hoop gelul en veel boude beweringen zegt ze een aantal keren hetzelfde en concludeert dan dat ze gelijk heeft omdat ze het zelf zegt. Dat komen we vaker tegen, en volgens Captain Iglo’s stijlboek moeten wij op dit punt dit stukje uit ‘The Hunting of the Snark’ citeren, dus dan doen we dat:

“Just the place for a Snark!” the Bellman cried
As he landed his crew with care;
Supporting each man on the top of the tide
By a finger entwined in his hair.

“Just the place for a Snark! I have said it twice:
That alone should encourage the crew.
Just the place for a Snark! I have said it thrice:
What I tell you three times is true.“

19-03-2013 17.30 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Godsdienstwaanzin, Taal, Webzijden

Er zijn 7 reacties op “De doorzichtige truukjes van Hassnae Bouazza”

 1. Jack L. says:

  Wat me het meeste opviel op die pagina was hoe Peter Breedveld ene Rachida (“zelf een allochtoon (geen Marokkaan)”), die een beargumenteerd kritisch geluid liet horen tegen het verhaal van Hassnae, op 8 december om 16:12 uur afserveerde met de repliek:

  “Al die allochtonen die echt menen dat hun gelul meer autoriteit heeft omdat ze allochtoon zijn. Dát noem ik een allochtonenprobleem.”

  Oftewel: jongens die een grensrechter doodtrappen zijn geen probleem; vrouwen die Hassnae tegenspreken, DAT is nou echt een probleem.

 2. Jack L. says:

  En dan nog iets: degene die “vol bewondering” over Breivik zou schrijven, is Joost Niemöller. at heeft Peter “Ik dacht altijd dat ik de good guy was” Breedveld zelf vele malen gezegd, dus dan is het zo. En aldus wordt het als bekend verondersteld voor de trouwe lezertjes, dus dan hoeft Hassnae Bouazza dat niet verder toe te lichten.

  En voor degenen die geen genoegen met de woorden van Breedveld, die verwijs ik door naar dit blogje: http://www.drogredenen.nl/2011/08/breeveld-niemoller-en-stroman.html

 3. […] “Bij dezen attendeer ik u op ‘De doorzichtige truukjes van Hassnae Bouazza’ op http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=37465 […]

 4. […] ‘De doorzichtige truukjes van Hassnae Bouazza‘ zei De Grote Vrager onder […]

 5. […] Bouazza is niet te vertrouwen, maar heeft kennelijk een vlotte babbel, want pakt iedereen in. Wij komen hierop doordat wij op […]

 6. […] @JaJaapJa @Pritt Ach, @Hassnae Bouazza noemt zichzelf ook journalist. http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=37465 Wat maakt het […]

 7. […] instantie op uit om Peter ‘leve de moslims’ Breedveld en zijn muze, de onbetrouwbare Hassnae Bouazza, kapot te maken, waarbij de moslims bijzaak zijn. Wij hebben het niet […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties