Kwaadaardige broddeljournalistiek

“Je moet geen kwaadaardigheid veronderstellen waar domheid volstaat”, kent u die uitdrukking? Internet ook niet, terwijl wij toch zeker dachten te weten dat we hem niet zelf verzonnen hadden. Maar goed, we komen hier op door een stukje van Robert Keizer, die u zeker niet kent. Robert Keizer is namelijk een ons overigens onbekende idioot die ons gezichtsveld is binnengevaren via Twitter. Op 18 maart betwitterden wij hem met:

@robertkeizer AIs het boek van @Hassnae net zo goed is als haar stukje over antisemitisme http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=37413 hoef ik het niet te lezen

Hoewel wij niet de indruk hadden dat hij ons persoonlijk kende, antwoordde hij overdreven familiair, waardoor wij nu zeker weten dat hij ons niet persoonlijk kent:

@Opinieleiders @Hassnae Goed zo jongen, vooral stevig vast blijven houden aan je eigen dichtgetikte wereldbeeld. Hou die luiken dicht!

Daarop zeiden wij:

@robertkeizer Ik krijg de indruk dat je het stukje waarnaar ik verwees niet gelezen hebt. Fan van @Hassnae en @Frontaalnaakt?

Dat leidde tot zijn:

@Opinieleiders Na de eerste alinea ben ik afgehaakt. En verder wens ik je veel sterkte. Tabee!

Sneu natuurlijk, maar wij wisten hoe het kwam:

@robertkeizer Tsja. Dat zat er wel in: ik heb net even je stukje over Bart Schut gelezen, en daaruit blijkt dat je niet zo goed kunt lezen.

Dat hij inderdaad niet zo goed kan lezen, bleek uit zijn antwoord, dat geen antwoord was:

@Opinieleiders Ja, want als je genuanceerd over moslims denkt, dan kun je natuurlijk niet zo goed lezen… Slaap lekker verder, knul!

Wij probeerden tot hem door te dringen met:

@robertkeizer Volgens mij heeft genuanceerd over moslims denken en niet goed kunnen lezen niet per se iets met elkaar te maken.

Daarop kwam hij met:

@Opinieleiders Misschien ben ik wel heel goed in het lezen tussen de regels. En snel van begrip. Dat kan ook nog.

Dat zagen wij toch echt anders:

@robertkeizer Misschien denk je alleen maar dat je dat bent doordat je een snel bereikte conclusie niet toetst. Dan heb je altijd gelijk.

Toen zei hij (“toen zij hei zei zei hij zij”, HAHAHAHAHAHA. Sorry.):

@Opinieleiders Dat is een vrij snel bereikte conclusie…

Neen hoor:

@robertkeizer Het is niet eens een conclusie. Meer een hypothese. En nu ga ik even iets nuttigers doen. http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=14000

Op 19 maart, iets nuttigers gedaan hebbende, zagen wij een twiet van de idioot, die luidde:

@JaJaapJa Dat die flapdrol van een @Pritt Burema zichzelf journalist noemt is natuurlijk reden om alle smileys ter wereld in te zetten. :-))

Wij hebben een schijthekel aan smileys en volgens ons is er dus nooit een reden om smileys te gebruiken, maar daar ging het ons niet om, toen wij twitterden:

@robertkeizer @JaJaapJa @Pritt Ach, @Hassnae Bouazza noemt zichzelf ook journalist. http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=37465 Wat maakt het uit?

Hierop wist hij nix beters dan:

@Opinieleiders @JaJaapJa @Pritt @Hassnae Hey kapitein! Ga eens vissticks bakken!

Het komt wel vaker voor dat men ons verwart met onze naamgenoot van de reclame, en daar raken wij alleen maar een beetje verveeld door:

@robertkeizer @JaJaapJa @Pritt @Hassnae Gaap.

Tegen zoveel welbespraaktheid was hij niet opgewassen, wat tot gevolg had dat hij van ons af wilde:

@Opinieleiders Bij deze het vriendelijke verzoek om mij niet meer te mentionen. Alvast bedankt! /cc: @JaJaapJa

Vandaag namen wij om ons moverende redenen even een kijkje op zijn webzijde, ‘Knetter‘ geheten en toen zagen we eerdergenoemd stukje weer staan. Dat gaan we nu even met u doornemen. Het heet ‘Kwaadaardige broddeljournalistiek‘, maar dat is het niet, omdat het niet journalistiek is.

Met enige regelmaat steekt bij mij het vermoeden de kop op dat sommige journalisten cq opiniemakers speciaal worden ingezet om nog wat olie op maatschappelijk brandend vuur te gooien.

Robert Keizer reageert kennelijk vrij secundair. Als wij last hebben van een vermoeden gaan wij meteen even kijken of er iets van klopt en de uitkomst onthouden wij. Wij hebben namelijk een geheugen als een ijzeren vergiet. Dit specifieke vermoeden van Robert Keizer lijkt ons gelul van een dronken aardbei.

Dit geldt dan met name voor de online opinies cq journalistiek.

“De online opinies”? En dan ook nog “de online opinies cq journalistiek”? Daar staat dat een online opinie automatisch journalistiek is. Misschien bedoelt de schrijver dat ook, maar misschien ook niet, c.q. hij niet “c.q.” had moeten gebruiken, doch ‘dan wel’. Ons maakt het niet uit, maar duidelijk is anders. En hij had beter op moeten letten bij Latijns.

Want in het onlinewereldje draait het allemaal vooral om clicks, en dus aandacht.

De man heeft een vrij beperkt wereldbeeld.

En wat is er heden ten dage beter voor extra aanloop op een site dan een artikel dat zich focust op wat slecht is aan moslims?

Veel. Sex, sex en sex bijvoorbeeld. Filmpjes van mensen die zich ernstig bezeren terwijl ze iets doms doen. Een clip van een Koreaanse dwaas met een zonnebril en een raar dansje. Een filmpje van een jonge hond die voor het eerst zijn eigen spiegelbeeld ziet.

Moslimbashen scoort, en dus worden regelmatig stukken geplaatst die door titel en toonzetting veel bekijks trekken.

“Moslimbashen scoort” helemaal niet. Met betrekking tot moslims en andere godsdienstwaanzinnigen zijn de stellingen inmiddels betrokken en heeft bijna iedereen zich ingegraven in het eigen gelijk, dus daar verkoop je geen krant, advertentie of click extra meer mee.

Dat die stukken vaak inhoudelijk nogal rammelen, dat doet blijkbaar niet zoveel ter zake.

De Nederlandse ‘journalistiek’ is al jaren van een dieptriest niveau. Waar de stukken over gaan, doet er niet toe, want goed zijn ze nooit. Leest u ‘Nederlandse journalistiek uitsluitend gericht op sensatie‘ maar even, dan ziet u dat wij meer dan zeuven jaar geleden al geen hoge pet op hadden van de Nederlandse ‘journalistiek’.

Vandaag was Bart Schut de moslimbasher van dienst op Volkskrant.nl.

Wij lezen de Volkskrant niet, omdat wij geen verpleegster of gemankeerde pseudo-intellectueel zijn, dus dit moeten wij maar aannemen op gezag van Robert Keizer.

De titel ‘Antisemitisme onder jonge moslims is fundamenteel en diepgeworteld’ laat weinig ruimte om te twijfelen aan de bedoelingen van de tekst.

Inderdaad. Men bedoelt ongetwijfeld er door middel van deze text op te wijzen dat het antisemitisme onder jonge moslims fundamenteel en diepgeworteld is. Een duidelijke kop boven zo’n stuk scheelt enorm. Als je namelijk al weet dat het antisemitisme onder jonge moslims fundamenteel en diepgeworteld is, hoef je het stuk niet meer te lezen. Nieuws is alleen nieuws als het nieuws is, per slot van rekening.

Schut nam een Vlaams onderzoek onder jongeren in Gent en Antwerpen als basis voor een stukje ongegeneerd moslimbashen.

Geen idee waarom iemand dat in de Volkskrant zou doen, want het Volkskrantpubliek is dol op moslims, voor zover wij weten, maar goed. Als een onderzoek zich leent voor gebruik bij het moslimbashen en men het moslimbashen ambieert, zou men wel gek zijn als men het onderzoek niet gebruikte. Wij hebben bijvoorbeeld een oud woordenboek dat zich uitstekend blijkt te lenen om een boekenkast mee overeind te houden, waar wij het dan ook voor gebruiken, wat wij hebben afgekeken van Olivier Blunder (Voor de liefhebber: “als je het hebt, kom je er niet op”).

Want uit het onderzoek was gebleken dat moslimjongeren in Gent en Antwerpen niet zoveel op hebben met ‘de joden’.

Vermoedelijk is uit dat onderzoek gebleken dat moslimjongeren in Gent en Antwerpen antisemieten zijn. Is het moslimbashen als je dat doorvertelt aan de lezer?

Vervolgens goochelt Schut met wat getallen en percentages, waarna hij zijn eigen conclusie dat moslims antisemitisch zijn er bij de lezer probeert in te hameren.

Gezien het feit dat moslims volgens onze gegevens over het algemeen antisemitisch zijn, denken wij dat Schut maar heel weinig hoeft te goochelen en dat het ook niet zo heel erg “zijn eigen conclusie” is, die hij “er bij de lezer probeert in te hameren”. Sterker nog: wij denken zomaar dat er niet eens zo gek veel gehamerd hoeft te worden als het onderzoek deugde en Schut de feiten goed weergeeft.

Schut gaat niet in op de aard van het antisemitisme, en weigert bijvoorbeeld ook te melden dat er in Antwerpen een zeer zichtbaar aanwezige gemeenschap van orthodoxe Joden bestaat.

O, dus ze zijn wel antisemitisch, maar dat is de schuld van de orthodoxe joden, omdat die bestaan en nog herkenbaar over straat durven gaan ook.

Dit wordt in het onderzoek wél expliciet vermeld, als een van de factoren die een rol spelen bij de hogere mate van antisemitisme in Antwerpen, óók onder autochtone jongeren.

Dus Schut mag niet zeggen dat ze antisemitisch zijn, omdat ze wel antisemitisch zijn, maar niet antisemitisch zouden hoeven zijn als die brutale joden er niet waren en autochtone jongeren zijn ook antisemitisch en daar zegt Schut nix over en dat is niet eerlijk. Zou het kunnen dat Robert Keizer gewoon minder tegen antisemieten heeft dan tegen joden?

Wie de moeite neemt om de samenvatting (pdf) van het door Schut aangehaalde onderzoek te lezen, zal bemerken dat het onderzoek veel ruimer en breder van opzet was dan Schut ons wil doen geloven.

En is de conclusie dan niet dat de desbetreffende moslimjeugd antisemitisch is?

Het onderzochte antisemitische sentiment is slechts een onderdeel van een veel breder geheel.

Ja, en?

Zo wordt bijvoorbeeld ook duidelijk dat moslimjongeren qua academische motivatie niet onderdoen voor hun autochtone evenknieën, en dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van deze academische motivatie waardoor ze te snel naar lagere vormen van onderwijs worden verwezen.

Dat laat onverlet dat ze antisemitisch zijn.

Wat verderop wordt een link gelegd tussen het gevoel van welbevinden onder jongeren, en daaruit blijkt dat jongeren in de lagere vormen van onderwijs zich minder prettig voelen en daardoor ook een negatiever toekomstperspectief hebben.

En daarom mogen ze van Robert Keizer antisemitisch zijn.

Maar dat soort feitjes passen natuurlijk niet in een betoog dat tot doel heeft moslims in een kwaad daglicht te stellen.

Dat weten wij niet. Als wij een betoog zouden willen opzetten om moslims in een kwaad daglicht te stellen, zouden wij dat soort feitjes best kunnen gebruiken. Als wij er alleen maar op zouden willen wijzen dat onderzoek had uitgewezen dat veel moslims bijvoorbeeld geen varkensvlees eten, zouden wij de feitjes die daar nix mee te maken hebben rustig weg kunnen en durven laten.

Het is dit soort selectieve ‘journalistiek’ dat er al tijdenlang voor zorgt dat er een nogal vertekend beeld van moslims heerst in onze samenleving.

Zo vertekend is dat beeld gemiddeld niet. Het punt is alleen dat er twee stevig vertekende uitersten zijn: enerzijds de idioten voor wie de islam de bron van alle kwaad is en anderzijds de idioten voor wie de islam heilig en alle muzelmannen heiligen zijn. Wij horen bij geen der kampen, want wij hebben sowieso een schijthekel aan godsdienstwaanzin en godsdientswaanzinnigen.

Het is het soort ‘journalistiek’ dat lange tijd alleen voorbehouden leek aan publicaties van de Telegraaf Media Groep, waar men al veel langer een bijzondere haat/liefdeverhouding heeft met feiten en de realiteit.

Dat is makkelijker gezegd dan beargumenteerd. Bovendien is het in deze context een even onnodige als onjuiste opmerking. Het is immers niet Bart Schut’s schuld dat een van de conclusies van het onderzoek was dat de desbetreffende jeugd antisemitisch was.

Met andere woorden: Het is kwaadaardige broddeljournalistiek.

Dus niet. Het is vast wel broddeljournalistiek, maar niet per se kwaadaardig. Wat wel kwaadaardig is, is de bespreking door Robert Keizer, die probeert Bart Schut de schuld te geven van het antisemitisme onder moslimjongeren. Wat ook kwaadaardig is, is onze bespreking van het stukje van Robert Keizer, maar wij zeggen het er tenminste eerlijk bij en dat is dan weer wel heel netjes van ons, eigenlijk. Dat wij een hekel aan iemand hebben, wil nog niet zeggen dat we hem niet grondig te grazen zouden mogen nemen, zeg nu zelf.

Het geeft te denken dat een instituut als de Volkskrant zich leent voor dit soort gemarchandeer met feiten.

Wij beschouwen de Volkskrant niet als een instituut. Of de Volkskrant in dit geval marchandeert met feiten, betwijfelen wij. En marchanderen of niet: zelfs Robert Keizer zegt niet dat de conclusie van het rapport niet luidde dat de desbetreffende islamitische jeugd antisemitisch was en daar ging het toch om?

En ook een gerespecteerde krant als Trouw toonde zich onlangs allerminst betrouwbaar door een boosaardig leugenachtige column van Elma Drayer te plaatsen.

Wij beschouwen Trouw niet als een gerespecteerde of te respecteren krant, want Trouw is een van de kranten voor godsdienstwaanzinnig Nederland, maar wij weten welke column Robert ‘ik ben nu eenmaal fan van Peter Breedbek’ Keizer hier bedoelt, want die is uitgebreid besproken in ‘Frontaal Naakt stopt niet‘, en wij weten dus ook dat die column op ons geen boosaardige of leugenachtige indruk maakte, zulx in tegenstelling tot Peter Breedveld en Hassnae Bouazza.

Er was ooit eens een tijd dat kranten alleen op papier werden uitgegeven.

Dat is waar.

In die tijd was de krant nog een respectabele meneer, die zich voor de lezers inspande om waarheden boven tafel te krijgen en te informeren.

Dat is slechts gedeeltelijk waar en wel heel lang geleden. Wat zou het zijn? 1934, 1935 voor het laatst? Of toch meer het eind van de negentiende eeuw?

In de moderne hedendaagse tijd is de krant in zijn online gedaante vooral een clickfabriek, waarbij het genereren van aandacht vele malen belangrijker is dan het juist informeren van de lezers.

Deze stelling hebben we in iets andere vorm eerder gezien en besproken.

De lezers zouden er daarom goed aan doen om online opinies en journalistiek op waarde te schatten en deze bij voorkeur te nuttigen met een flinke dosis zout.

De lezer doet er altijd goed aan om alles wat hij leest kritisch te beschouwen en de betrouwbaarheid van de bron in de gaten te houden.

En voor een wat completer beeld van moslims zou men bijvoorbeeld ook eens een boek kunnen lezen!

Het uitroepteken is vermoedelijk een uiting van enthousiasme: Robert Keizer heeft een lumineus idee gekregen, zoiets. Dat men ook eens een boek zou kunnen lezen was ons echter al veel langer bekend. Zie hiervoor de serie ‘Het is maar televisie. Lees eens een boek‘.

Naschrift: Bart Schut meldde dat zijn stuk ook in de papieren versie van de Volkskrant te lezen is. Ook die papieren versie dient dus met het nodige mediterranneezeezout genuttigd te worden. Dit in de categorie ‘Goed om te weten’.

Een vervelende poging tot zinloze extra sneer. Maar goed, als wij ons werk goed gedaan hebben, weet u nu zo’n beetje waarom wij denken dat Robert Keizer niet zo erg goed kan lezen. Alsof dat u ook maar ene reet interesseert.

6-04-2013 15.52 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Aluhoofddeksels, Godsdienstwaanzin, Kranten, Loggers gelogd, Strips, Twitter, Woordspelingen

Er zijn 4 reacties op “Kwaadaardige broddeljournalistiek”

 1. Godpipo says:

  Voor we beginnen, ik ben fan van niemand (niet dat het wat uitmaakt) en kom hier alleen doordat iemand mij erop wees. Ik heb dus even meegelezen, daarna even gelachen en nu laat ik een kleine reactie achter…

  Het mooiste aan je hele stuk is dat je iemand (de benoemde Robert Keizer) beschuldigd van niet kunnen lezen, waarna je een stuk van zijn hand gaan ontleden. Het eerste wat mij opviel is dat het stuk van Keizer een reactie was op een stuk van ene BPSchut en dat je aangeeft het laatste stuk niet gelezen te hebben. Ik vraag mij af hoe je een zogenaamd objectieve mening kan vormen als je maar één kant van het verhaal kent. Nee, dat vraag ik mij helemaal niet af. Je kan helemaal niet objectief zijn als je belangrijke feiten mist!

  Hiermee kunnen we alleen concluderen dat je hele stuk manco gaat op gebrek aan feiten en daarmee tot onzin bestempelen. Weer zo’n stuk waarmee de ene partij het vingertje naar de andere partij gaat zitten wijzen, iets waar Breedveld, Bennink, Pasternotte en al die andere (online) kleuters patent op lijken te hebben.

  Volgende keer even je huiswerk doen en netjes de kranten lezen. Het merendeel van de stukken waar mensen het over hebben (commentaar op hebben) staan online.

  Succes verder!

 2. Peter says:

  Ik heb betere artikelen gelezen,je komt nu al een betweterige nerd over die een reactie probeert te ontlokken van Robert Keizer.
  Maar het enige wat je doet is jezelf belachelijk maken

  * NOOT VAN UW CAPTAIN: Wij hebben wel betere reacties gezien. Maar niet van deze respondent. EINDE NOOT *

 3. […] die ons gezichtsveld is binnengevaren via Twitter.” Dat zei uw en onze captain in ‘Kwaadaardige broddeljournalistiek‘over ene Robert Keizer. Inmiddels heeft die Robert Keizer ruzie met Bert Brussen. Geen idee […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties