Stalker Max Goedblick zoekt nieuw slachtoffer

In ‘Max Goedblick‘ hebben wij u kennis laten maken met Max Goedblick, die door Bert Brussen een stalker werd genoemd. Niet veel later stopte Bert Brussen met tweeten waarop wij onder andere opmerkten:

Dat is vooral jammer voor Max Goedblick, denken wij. Wij zijn trouwens reuze benieuwd of Max ‘ik besta bij gratie van Bert Brussen’ Goedblick nu ook meteen is uitgeluld, of althans tot Bert ‘volgende week woensdag, schikt dat?’ Brussen opnieuw aan het twitteren geslagen is.

Wij waren niet echt benieuwd, want wij hadden al zo’n donkerbruin vermoeden dat wij wisten wie het volgende slachtoffer van Max Goedblick zou kunnen zijn, maar we wilden hem niet op het idee brengen. Jammer genoeg heeft hij het zonder onze hulp helemaal zelf bedacht, en dus is onze doctorandus de lul.

Max ‘durf nou nog eens te zeggen dat ik geen stalker ben’ Goedblick heeft een stukje geraaskal afgescheiden onder de kop ‘Het Broddelbedrog van Arnold Kuijk‘. Dat gaan wij nu met u kloosrieden. De subkop luidt: ‘Het bedrog van Arnold Kuijk, aka “Cpt Iglo”’. Onze doctorandus wordt hier beschuldigd van bedrog en daar houdt hij niet van, weten wij.

De zelfbenoemde ‘doctorandus’ Kuijk poogt een site bij te houden, Opinieleiders.nl, dat de indruk moet wekken neutraal en objectief te zijn.

Max ‘nauwkeurigheid is toch maar alles’ Goedblick heeft dit vermoedelijk zitten inkloppen met een rood waas voor ogen, waardoor de fouten in zijn textje hem niet meteen zijn opgevallen. Onze doctorandus is geen “zelfbenoemde” doctorandus, maar hij heeft er keurig netjes voor doorgeleerd. Wie Max Goedblick heeft wijsgemaakt dat Opinieleiders.nl “de indruk moet wekken neutraal en objectief te zijn”, weten wij niet, maar ons is daaromtrent niets verteld. Wij weten derhalve van nix, met als gevolg dat je van Opinieleiders.nl veel kan zeggen, maar niet dat het neutraal is.

Her en der plukt hij teksten van anderen van het web en onderwerpt ze aan wat hijzelf noemt “kloosrieden”, een verpoldering van het Engelse woord “close reading”.

Het kloosrieden is een van de dingen die wij hier doen. De eerste keer dat er hier iets gekloosried, of kloosgeried, werd, was, zo uit ons hoofd, in 2010, maar de laatste tijd doen wij het vaker, omdat het zo leuk is, en om beschuldigingen van ‘dingen uit de context halen’ voor te zijn en tegen te gaan. Niet alle texten lenen zich voor kloosrieden: texten die kloppen bijvoorbeeld niet, evenmin als texten waarin geen domme dingen gezegd worden. De texten van Max ‘de stalker’ Goedblick dus wel.

Op zich kan “close reading” als vorm van exegese van een tekst verhelderend werken en de lezer helpen meer inzicht te geven in het betoog van een schrijver.

Ach welja. En wat nog veel leuker is: een text waarin het betoog niet deugt, of zelfs geheel ontbreekt, kun je zeer effectief aan flarden trekken.

Voorwaarde is echter wel dat de persoon die de tekst van een ander regel voor regel van zijn commentaren voorziet objectief, onbevooroordeeld en vakkundig te werk moet gaan.

Waarom? Is er ergens een lijstje met ‘De tien geboden van het kloosrieden’ dat wij gemist hebben?

Van objectiviteit en vakmanschap kan Arnold Kuijk helaas niet worden beticht.

Niet? Zou Max Goedblick onze doctorandus überhaupt kennen? Wij denken zomaar van niet. Voor het gemak vullen wij overigens voor “Arnold Kuijk” meestal maar even Opinieleiders.nl in, want wij nemen aan dat het Max ‘ik ken die man niet’ Goedblick niet zozeer om onze doctorandus als wel om het kloosrieden op deze webzijde gaat.

Wat Arnold Kuijk in werkelijkheid doet is de tekst van een ander aan stukken scheuren, waardoor elk fragment uit de context wordt gehaald.

Wacht. Als je dus een stuk text van begin tot eind, regel voor regel, bespreekt, haal je daarmede iedere regel uit de context? Een merkwaardige redenering, die wij niet zo gauw kunnen volgen. Maar misschien geeft Max ‘voorbeelden zijn nergens voor nodig’ Goedblick wel een voorbeeld van zo’n uit de context gescheurd fragment. We zijn benieuwd.

Daarna wordt ieder citaat voorzien van onzinnige, cynische, giftige en soms ronduit kwaadwillende commentaren, met slechts een oogmerk: Slopen!

Neen. De commentaren worden gevormd tijdens het lezen van de text en zodra wij een fragment hebben dat de moeite van het becommentariëren waard is, doen wij een blokkwootje, waarna wij het commentaar inkloppen. En Max ‘ik zeg het, dus is het zo’ Goedblick kan beweren wat hij wil: onzinnig zijn onze commentaren nooit.

De werkwijze van Arnold Kuijk heeft dan ook meer met lezersbedrog dan met ‘close reading’ te maken.

Geef nou eens een voorbeeld, joh.

Aan fact checking doet Arnold Kuijk niet, het interesseert hem ook geen biet wat de intentie van een auteur is geweest, of zijn betoog klopt en de aangehaalde feiten correct zijn.

Wij weten niet welke stukjes van onze doctorandus Max ‘ik lul maar wat’ Goedblick gelezen heeft, maar het tegendeel van de door hem gedane bewering is wat ons betreft waar: door andermans stukje te kloosrieden kunnen wij juist uitstekend laten zien “wat de intentie van een auteur is geweest”, dat zijn betoog niet klopt en dat hij geen of onjuiste feiten aanhaalt en dat doen wij dan ook. Zo zonder voorbeelden bouwt Max ‘ik ben Bob de Bouwer niet’ Goedblick een zandkasteel op drijfzand, als u begrijpt wat wij bedoelen.

Logica en objectiviteit zijn Arnold Kuijk vreemd, maar gelet op de domme commentaren slikt zijn blijkbaar laaggeletterd lezerspubliek alles als zoete koek.

De meeste domme commentaren, en de domste, bij onze recente stukjes kloosrieden zijn van Max ‘de linkspemmer’ Goedblick zelf, die misschien wel “laaggeletterd” is, maar die wij niet echt tot ons lezerspubliek willen rekenen, al was het maar omdat hij er keer op keer blijk van geeft niet te kunnen lezen.

Wat Kuijk zich blijkbaar niet realiseert is dat hij met deze werkwijze inbreuk pleegt op het auteurs- en citaatrecht.

Oei. Gauw controleren:

Het citeren van een kort gedeelte van een boek of artikel is geen inbreuk op het auteursrecht. Essentieel is dat de bron en de maker van het werk worden vermeld, niet meer wordt geciteerd dan strikt nodig voor het doel, en dat het citaat getrouw is (liefst letterlijk). Citeren kan bijvoorbeeld om te vertellen over het werk of om er kritiek op te leveren.

Wij geloven niet dat wij of onze doctorandus hiertegen gezondigd hebben, maar misschien gaat Max ‘ik ben nu eenmaal niet juridisch onderlegd’ Goedblick het nog uitleggen.

Citeren mag, met de juiste bronvermelding, maar is wel aan regels gebonden.

Nou, kom op: welke regels hebben wij of onze doctorandus overtreden?

Voor citaatrecht geldt een zogenaamd “Fair use” beginsel, dat ondermeer inhoudt dat niet meer geciteerd mag worden dan strikt noodzakelijk is.

Ach jeetje. Max ‘klok? Wat nou klok?’ Goedblick heeft de klok wel horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt. Het citaatrecht is veel beperkter dan het ‘fair use’-beginsel. Belangrijk is in dat verband:

De belangrijkste vraag is: wordt de geciteerde tekst of de afbeelding daadwerkelijk gebruikt als citaat? In het algemeen wordt in de jurisprudentie gebruik als ‘verduidelijking’ toegestaan. Zo […] kan een politicus die het programma van zijn opponent bekritiseert stukken uit diens partijprogramma citeren (polemiek), en kan een literatuurwetenschapper stukken van gedichten opnemen in een studie over de invloed van een beroemde dichter op zijn tijdgenoten (wetenschappelijke verhandeling). In al deze gevallen verduidelijkt het gebruikte ‘citaat’ waarover wordt gesproken in de hoofdtekst van de publicatie.

Zou Max ‘o, dus daar zijn die aanhalingstekens voor’ Goedblick dat niet gezien hebben in de Wikipedia, of alleen maar niet begrepen? Max ‘ik ga gewoon door’ Goedblick vervolgt:

Een complete tekst van A tot Z citeren zonder toestemming van de auteur wordt dan al heel bedenkelijk.

Dat wordt niet “al heel bedenkelijk”, dat mag helemaal niet. En dat is dan ook niet wat wij doen. Als wij over een text niets op te merken hebben, er geen aanmerkingen op hebben en onze lezers er toch van willen laten genieten, citeren wij een klein stukje en verwijzen naar het origineel. Daar hebben we zelfs een hele categorie voor, losse skakels geheten.

Worden deze citaten daarna van onzinnige commentaren voorzien die slechts ten doel hebben de oorspronkelijke tekst met kwaadwillende bedoelingen te verzieken, dan is hier geen sprake meer van “fair use” maar een schending van het auteursrecht.

Dat is makkelijker gezegd dan beargumenteerd. Maar zelfs als Max ‘j’accuse’ Goedblick hier niet uit zijn nek zou kletsen, zouden wij nog vrijuit gaan, aangezien wij noch doen aan onzinnige commentaren, noch de oorspronkelijke text verzieken. Het becommentariëren van een text op de wijze die wij hanteren is nooit een schending van het citaatrecht of het auteursrecht, wat overigens twee verschillende dingen zijn.

Meer venijn zit echter in de staart.

“Meer venijn”? Is er al venijn geweest dan? Zaten we zeker even te slapen.

Als Arnold Kuijk zonder toestemming van de auteur een tekst integraal overneemt om daarna deze tekst regel voor regel van zijn giftige commentaren te voorzien, zou hij de auteur van deze tekst de gelegenheid moeten bieden daar ook zijn/haar eigen commentaar op te geven, met verwijzingen naar de oorspronkelijke bron of andere relevantie informatie.

Onze doctorandus neemt nooit zonder toestemming van de auteur een text integraal over, en wij ook niet. Misschien moet Max ‘een woordenboek? Wat is dat?’ Goedblick de definitie van integraal eens opzoeken. Waarom zou de auteur het commentaar trouwens van commentaar moeten voorzien? Als ons commentaar of dat van onze doctorandus niet deugt, ziet de lezer, als hij iets minder laaggeletterd is dan Max ‘ik wou dat ik het niet gezegd had’ Goedblick, dat toch vanzelf?

Deze mogelijkheid van verweer ontneemt Arnold Kuijk de door hem benadeelde auteur echter, want de reacties van de auteur op het broddelwerk van Kuijk worden door Cpt. Iglo ijskoud gecensureerd.

O, gaat het daarom? Hier bedoelt Max ‘de auteur’ Goedblick dus niet iedere besproken auteur, doch uitsluitend zichzelf, zijnde de enige ‘auteur’ die voortdurend probeert ons en onze doctorandus in onze eigen reactievelden uit te schelden, wat wij zo vaak mogelijk laten lopen, omdat hij er uitsluitend zichzelf mee te kakken zet, maar waar wij wel de skakels uit verwijderen en die wij schrappen als hij ze bij het verkeerde stukje heeft geplaatst, waardoor ze niet ter zake doen. Speciaal voor Max ‘ik besta pas een paar dagen’ Goedblick verwijzen we hier nog maar eens naar ‘Commentaar‘, zodat hij iets beter weet wat hij de volgende keer kan verwachten.

Informatie waarmee de auteur kan aantonen dat Kuijk zijn tekst niet heeft verklaard maar heeft verkracht, en Kuijk niet analyseert maar sloopt, worden weggelaten en vervangen door “Dit deel van de reactie verwijderd” of “skakel [=link] verwijderd”, zoals in onderstaande voorbeelden:

De screenshots van de voorbeelden bekijkt u daar maar even, maar wij zien er nix vreemds aan.

Elk weerwoord van de geciteerde auteur dat Kuijk niet aanstaat omdat het zijn lezersbedrog en kwaadwillende intenties zou kunnen verraden, wordt door hem weggelaten als zogenaamd “niet ter zake” of “irrelevant”.

Zoals u ziet, verschilt onze indruk van wat er wel of niet ter zake of relevant is, van die van Max ‘ik ben de vleesgeworden relevantie’ Goedblick. Maar gezien het feit dat hij er niet over gaat en wij wel, winnen wij lekker altijd. Dat zal hem leren.

De zelfbenoemde “Drs” maar in werkelijkheid meelijwekkende prutser Arnold Kuijk eigent zich dus andermans teksten toe met de bedoeling deze publiekelijk met zijn kwaadwillende commentaren te verzieken, om daarna de oorspronkelijke auteur het recht op een “fair” weerwoord te onthouden door diens reacties daarop geheel of gedeeltelijk te censureren, en de verwijzingen naar oorspronkelijke bronteksten en andere relevante informatie te verwijderen.

Dat is nu al de tweede keer dat Max ‘ik weet niet beter’ Goedblick onze doctorandus belastert. Onze doctorandus is geen zelfbenoemde doctorandus. Uit je hoofd leren en toepassen. Duidelijk? Duidelijk. Verder eigenen wij ons beslist niet andermans texten toe. We bespreken ze, dat is echt iets anders.

Op deze wijze schendt hij niet alleen het auteursrecht, maar misbruikt hij ook het citaatrecht, omdat er van “fair use” totaal geen sprake meer is.

Onzin, zoals wij al hadden laten zien.

Een aangifte tegen Arnold Kuijk wegens het schenden van auteursrecht zou dan ook niet misplaatst zijn, ware het niet dat Kuijk met zijn waardeloos broddelwerk de moeite van een gang naar de rechter (voorlopig nog) niet waard is.

Wij zouden graag een aangifte van Max ‘rara wie ben ik’ Goedblick wegens het schenden van auteursrecht zien, al was het maar omdat wij dan onze bestaande doctorandus kunnen sturen en de tegenpartij zich dan bekend zal moeten maken, of althans iemand bereid moet zien te vinden te doen alsof hij Max ‘echt geen doctorandus’ Goedblick is. Want wie zegt ons per slot van rekening dat wij niet onder verschillende pseudoniemen tegen onszelf zitten te lullen? Nou?

Onder het geleuter van Max ‘de grote leuter’ Goedblick staat een plaatje, waar best eens rechten op zouden kunnen zitten, en daaronder dan weer:

See you in court Kuijk!

Wij wachten af.

Dan staat er nog: “Over Opinileiders.nl:” en “Bron: Opinieleiders.nl”, waaronder een screenshot van het stukje ‘Opinieleiders.nl‘. En zullen wij u nu eens iets grappigs vertellen? Zo’n screenshot mag dan eigenlijk weer niet, aangezien er geen enkel doel mee gediend is, maar een kniesoor die daar op let.

14-05-2013 21.34 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Juridisch, Loggers gelogd, Losse skakels, Rechten, Webzijden

Er zijn 9 reacties op “Stalker Max Goedblick zoekt nieuw slachtoffer”

 1. Max Goedblick says:

  Iemand die niet eens het woord “stalker” op de juiste wijze kan gebruiken, slaagt zelfs niet voor de Moedermavo, laat staan dat hij over het IQ kan beschikken om middels een studie een titel als “Drs” te verwerven. Maar mensen met een minderwaardigheidscomplex kunnen tegenwoordig gelukkig ook diploma’s en titels eenvoudig online kopen. – Dit deel van de reactie geschrapt wegens niet ter zake –

 2. Ruud Harmsen says:

  Smaad! Sloan, Pa!

 3. Macho Grandma Nijn says:

  Gelukkig is het woensdag, dag van de gehaktbal.

 4. Ruud Harmsen says:

  Desinformatie door Max Goedblick:

  Op http://www.frontaalnaakt.nl/archives/naakt-omdat-het-moet.html op 17 05 2013 om 12:17 beweerde hij dat de EU van alles gaat verbieden en neonicotinoïden verplicht gaat stellen, terwijl in verwerkelijkheid pas besloten is in elk geval drie soorten ervan te verbieden:
  http://www.biojournaal.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=12377 .

 5. Max Goedblick says:

  Eerst beter leren lezen Ruud, en je huiswerk maken over neonicotinoïden voordat je mij van desinformatie beschuldigt. Ik heb nergens gezegd dat het gebruik van neonicotinoïden verplicht gesteld wordt. Maar de meeste varianten van neonicotinoïden worden voorlopig nog niet verboden, en als het aan de industrie ligt worden ze helemaal niet verboden. Ondertussen wordt die troep zonder dat wij het weten in steeds meer produkten gestopt, ook in produkten als tuinaarde en compost. Voor je het weet zit je stadstuintje er vol mee. En zou je zo vriendelijk willen zijn om mijn kleine zusje niet meer uit te schelden voor knijpkutje. Dat arme kind is helemaal van de leg nu. Ik heb haar gezegd dat ze maar een blogje over jou moet beginnen. Wat, heb je dat nooit gezegd? Nou en, jij legt andere mensen toch ook dingen in de mond die ze niet gezegd hebben.

 6. […] heeft een aantal van zijn fans, waaronder stalker Max Goedblick, het op zich genomen uw captain uit te schelden op Twitter, waarbij men zich vastbijt in de […]

 7. […] ‘Stalker Max Goedblick zoekt nieuw slachtoffer‘ zeiden wij onder […]

 8. […] Max Goedblick heeft het, zoals u weet of had kunnen weten, op onze doctorandus voorzien. Dat is niet zo slim van stalker Max Goedblick, want zelfs als we ervan uitgaan dat onze […]

 9. […] om daarna over te gaan op dreigmailtjes, soms begint hij meteen met de dreigmailtjes. Stalker Max Goedblick begint met boze mailtjes, of in ieder geval met een boos mailtje. Laat ons niet […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.23 RSS-feed/RSS-feed reacties