Stalker Max Goedblick doet huiliehuilie

Stalker Max Goedblick heeft het, zoals u weet of had kunnen weten, op onze doctorandus voorzien. Dat is niet zo slim van stalker Max Goedblick, want zelfs als we ervan uitgaan dat onze doctorandus na eerdere ervaringen met domme stalkers nog minder snel kwaad wordt dan voorheen, en niet van plan is zich opnieuw belachelijk te maken met een aangifte tegen een idioot, heeft stalker Max Goedblick vermoedelijk meer last dan gemak van zijn gestalk en hij verdoet er in ieder geval zijn tijd mee, terwijl wij er leuke stukjes aan overhouden.

Vandaag gaan we een deel van een stukje van stalker Max Goedblick met u kloosrieden. Het stukje heet ‘Een welgemeend advies‘ en het eerste deel slaan we over. Als onze doctorandus er behoefte aan heeft om op het ‘advies’ van stalker Max Goedblick in te gaan, is hij mans genoeg om dat zelf te doen en daar heeft hij ons niet voor nodig. Wij pakken het op bij de later toegevoegde “verantwoording”. Stalker Max Goedblick schrijft:

Nadat Arnold Kuijk onder de titel “Stalker Max Goedblick doet erg zijn best” op Opinieleiders.nl weer een poging had gedaan mij belachelijk te maken, heb ik daarop gereageerd door de bovenstaande brief met welgemeend advies aan hem als reactie op zijn schrijven te posten.

Stalker Max Goedblick heeft inderdaad een poging gedaan zijn onzin in het reactieveld te plaatsen.

Het enige antwoord dat ik als dank voor de moeite van Drs. Kuijk hierop kreeg was deze:

‘Deze antwoord’? Stalker Max Goedblick zal wel ‘dit antwoord’ bedoelen. Hij geeft een schermafdruk van het desbetreffende commentaar, dat na onze ingreep als volgt luidde:

“- Dit deel van de reactie geschrapt wegens niet ter zake –

WAARSCHUWING VOOR Stalker Max Goedblick: We beginnen je geraaskal zat te worden. Nog zo’n lulverhaal en we gaan je blokkeren.

Als Stalker Max Goedblick onze doctorandus ongevraagd van advies wil dienen, moet stalker Max Goedblick dat helemaal zelf weten, maar niet in onze reactievelden. Stuur maar een mailtje, zouden wij zeggen.

De man die al jarenlang blijkbaar niets anders te doen heeft dan lulverhalen vol onwaarheden en smaad over anderen op zijn site zetten en rond te twitteren is blijkbaar niet van advies gediend, en wordt boos als hij van een van zijn slachtoffers een keer beleefd respons krijgt.

Hm. Die “lulverhalen vol onwaarheden en smaad” hebben wij dan kennelijk even gemist. Onze doctorandus zit niet op Twitter, dus het rondtwitteren van de ons onbekende “lulverhalen vol onwaarheden en smaad” zal hij aan anderen moeten overlaten. Wij zijn trouwens benieuwd naar een voorbeeld van zo’n lulverhaal “vol onwaarheden en smaad”, maar wij denken dat onze doctorandus niet echt zo dom is om “lulverhalen vol onwaarheden en smaad” op internet te zetten. Dat is namelijk zowel zinloos als strafbaar. Sterker nog, als de onwaarheden ontbreken en alleen de smaad overblijft, kan het je nog geld gaan kosten. Peter Breedveld heeft zelfs een keer moeten betalen voor iets wat hij over iemand op internet gezet had en waarvan wij niet eens weten of het wel een lulverhaal was en of het überhaupt onwaarheden en smaad bevatte.

Nu had ik ook niet verwacht dat Kuijk mijn reactie zou plaatsen, en daar was deze ook niet voor bedoeld.

Die indruk hadden wij al, vandaar dat we hem niet geplaatst hebben. Reacties die ter zake zijn, plaatsen wij gewoon. Dat gold tot voor kort zelfs voor de reacties van stalker Max Goedblick, maar die is inmiddels geblokkeerd, omdat hij het na de duidelijke waarschuwing toch niet kon laten.

Maar Kuijk heeft de gewoonte om op zijn site alles en iedereen voor stront uit te maken, maar als hij tegenargumenten krijgt dan vervangt hij deze steevast met “geschrapt wegens niet ter zake” of “irrelevant”.

Op de webzijde van onze doctorandus ontbreekt doorgaans iedere reactiemogelijkheid, behalve als hij weer eens zit te prutsen met het een of andere forum. De uitdrukkingen “geschrapt wegens niet ter zake” of “irrelevant”, alsmede woorden van gelijke strekking en andere redenen om commentaar al dan niet door te laten, komt u daar niet tegen, maar hier wel. Het valt ons overigens op dat stalker Max Goedblick, die een groot fan is van Peter ‘waarom moet je mij er weer bijhalen?’ Breedveld, net als Peter ‘en dan nog wel twee keer in één zin’ Breedveld, niet de moeite neemt zijn beweringen te staven met feiten.

Daardoor krijgen de spaarzame lezers van zijn smaadschriften de indruk dat niemand een zinnig weerwoord heeft, en gaat hij dat vervolgens weer trots rondtwitteren, zoals in onderstaand voorbeeld:

Nogmaals: bij onze doctorandus kun je niet reageren en bij ons worden zinnige weerwoorden te allen tijde doorgelaten. Het voorbeeld dat stalker Max Goedblick geeft, is een schermafdruk van de volgende twiet van onszelf:

Grappig: volgens @JaapkJa wemelen onze stukjes over @FrontaalNaakt http://www.opinieleiders.nl/artikelen/peterbreedveld.php … van de fouten maar hij kan niet één fout aanwijzen

Die twiet vond zijn allereerste oorsprong in deze twiet van @JaapkJa:

@Opinieleiders Monnikenwerk. Er zitten net zoveel fouten in als jij ongewenst Peter vermeldt in jouw tweets. Keer 10. Dus 3000+

Tot op heden is de heer @JaapkJa ondanks herhaald aandringen onzerzijds niet in staat gebleken een fout aan te wijzen, noch in de stukjes over de Hollandse hufters, noch in die over Peter ‘wat, alweer?’ Breedveld.

Ja, nogal wiedes, want als iemand al de moeite neemt een fout aan te wijzen, wordt het door Drs. Kuijk uit de reacte verwijderd en betiteld als “irrelevant” of “geraaskal”.

Onzin. Als iemand de moeite neemt een fout aan te wijzen, wordt de reactie gewoon geplaatst.

Zie ook “Het Broddelblogbedrog”.

Wat er te zeggen viel over het sneue stukje over “Het Broddelblogbedrog” hebben wij gezegd in ‘Stalker Max Goedblick zoekt nieuw slachtoffer

En zo is deze met fascistoïde trekjes behepte “onderwijsdeskundige” niet alleen moedwillig bezig elke dag de namen en reputaties van mensen te beschadigen, maar treitert hij zijn weerloze slachtoffers ook nog eens het bloed onder de nagels vandaan.

U ziet: als stalker Max Goedblick zich eenmaal in een gedachte heeft vastgebeten, blijft hij erin vastgebeten.

Omdat hij mijn persoonlijke brief aan hem niet publiceerde maar wel betitelde als “geraaskal” en “lulverhaal”, heb ik besloten deze hele brief hier als “open brief” aan mijn “Dossier Kuijk” toe te voegen, zodat elke geïnteresseerde zelf kan lezen wat volgens onderwijsdeskundige Drs. A. Kuijk geraaskal is.

Wij denken niet dat stalker Max Goedblick daar erg veel mee opschiet, maar dat heb je wel vaker met dat soort mensen: zo heilig overtuigd van het eigen gelijk dat alles wat ze zeggen automatisch de allesverzengende waarheid wordt. Wat normale mensen dan weer gelijkhebberig geraaskal gaan noemen.

Is getekend, Max Goedblick.

Een sneu huilebalkje, die stalker Max Goedblick. Waar doet ons dat nou toch aan denken?

29-05-2013 14.58 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Juridisch, Loggers gelogd, Taal

Er zijn 5 reacties op “Stalker Max Goedblick doet huiliehuilie”

 1. Jack L. says:

  Op het moment dat ik dit schrijf, krijg ik, als ik de link volg naar M. Goedblick’s weblog-artikel, alleen deze tekst:

  ‘Een welgemeend advies
  Naar aanleiding van een citaat van Arnold Kuijk uit: “Stalker Max Goedblick doet erg zijn best”‘

  En verder niets. Ook andere methodes om deze tekst te benaderen lopen op niets uit.

  Ik zal positief blijven. Ik neem daarom maar aan dat Goedblick inmiddels zelf wel in de gaten heeft dat hij zich bij het schrijven van zijn stuk zich teveel door emoties heeft laten leiden. En dat hij daarom het stuk maar gewist heeft.

  Moge Goedblick daarom maar vanaf nu betere stukken gaan schrijven!

 2. […] oog op het blokkeren van de nanomieme proxies waarvan stalker Max Goedblick zich bedient sinds wij hem geblokkeerd hebben. Dat stalker Max Goedblick vooral nix wil missen van wat wij over hem schrijven, kunnen wij ons […]

 3. […] voor het einde van ‘Stalker Max Goedblick doet huiliehuilie‘ zeiden […]

 4. Ruud Harmsen says:

  > maar niet in onze reactievelden.

  Bij het woord “reactievelden” lees ik altijd ‘redactievelden’. Van een soort tegelijk voetballende redactie of zo. Of de tuin van de redactievilla. Of iets met de eeuwige jachtvelden.

 5. Ruud Harmsen says:

  > voor iets wat hij över iemand op internet gezet had

  Øver? Is dat net zo iets als øørlog met zo’n vøørøørlogs bekakt accent van mensen uit de antouraghe van koningin Wilhelmina?

  – Tikfoutje. Hersteld. –


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties