Stalker Max Goedblick is meer dan een beetje dom

Zou stalker Max Goedblick misschien een beetje dom zijn? Ons antwoord op deze vraag kent u al, want dat hebben we als kop gebruikt, maar wij zouden ons niet zijn als we er niet een enorme lap text tegenaan gooiden, gewoon omdat het zo leuk is. Daar gaan we dus.

Vlak voor het einde van ‘Stalker Max Goedblick doet huiliehuilie‘ zeiden wij:

Wij denken niet dat stalker Max Goedblick daar erg veel mee opschiet, maar dat heb je wel vaker met dat soort mensen: zo heilig overtuigd van het eigen gelijk dat alles wat ze zeggen automatisch de allesverzengende waarheid wordt. Wat normale mensen dan weer gelijkhebberig geraaskal gaan noemen.

In Yvonne van Hertum (leeft die eigenlijk nog?) hebben wij een fantastisch voorbeeld van “dat soort mensen” meegemaakt, maar wij krijgen de indruk dat stalker Max Goedblick haar naar de kroon wil gaan steken, in ieder geval waar het op projectie aankomt. Het stukje vrolijk geraaskal van stalker Max Goedblick dat wij nu gaan bespreken heet namelijk ‘Zijn Cpt. Iglo en De Grote Vrager psychopaten?‘ en wij denken dat uw captain en onze Grote Vrager dat niet zijn. Wat betreft onze grote aap twijfelen wij nog, maar van stalker Max Goedblick weten we vrij zeker van wel. Niet dat het ons erg interesseert, maar als we het dan toch over projectie hebben, willen we duidelijk zijn ook. Stalker Max Goedblick zegt:

Zijn “Cpt. Iglo” en zijn schrijvende collega “De Grote Vrager” psychopaten?

Neen dus. Wij zijn dol op makkelijke vragen.

Een goede vraag maar aangezien ik geen psychiater ben kan ik deze vraag ontkennend noch bevestigend beantwoorden.

Zelfs als stalker Max Goedblick in plaats van psychiatrisch patiënt (depressief wegens bijvoorbeeld: scheiding en terugverhuizing van Twente naar Brabant; vrouw ingeruild voor een Marokkaanse en moeten constateren dat Marokkaanse tegenvalt en steeds dikker wordt terwijl ex is hertrouwd met een leukere man; middelbare kneus zijn met als enige liefde een opgevoerde bromfiets, zoiets. Of iets heel anders. Weten wij veel, het is een pseudoniem, waarvan wij niet weten wie of wat erachter schuilgaat, per slot van rekening) psychiater zou zijn, zou hij die vraag niet kunnen beantwoorden, want daarvoor is onderzoek aan de persoon nodig, zoals dat in vaktermen heet.

Wat ik wel kan vaststellen is dat het online gedrag van deze personen een aantal opvallende afwijkingen vertonen die kenmerkend zijn voor wat men een “antisociale persoonlijkheidsstoornis” of “ASP” noemt, een klinische term voor wat in de volksmond psychopathie heet.

Wat wij kunnen vaststellen is dat stalker Max Goedblick even ontgaan is dat gedrag enkelvoud is. Verder zijn wij natuurlijk reuze benieuwd hoe deze zelfverklaarde leek, maar waarschijnlijke ervaringsdeskundige, tot zijn diagnose is gekomen.

Zie Wikipedia

Dat gaan wij even niet doen.

Een psychopaat is iemand die met een afwijking waardoor hij of zij geen “empathisch vermogen” heeft, dat wil zeggen dat deze persoon geen gevoel heeft voor de emoties van zijn medemensen.

“Iemand die met een afwijking”? Stalker Max Goedblick heeft dit zo verhit zitten inkloppen dat even overlezen alvorens op ‘Plaatsen’ te drukken kennelijk teveel gevraagd was. Zowel slordig als sneu. Maar uw captain en onze Grote Vrager hebben dus geen empatisch vermogen. Dan gaat stalker Max Goedblick daar natuurlijk een voorbeeld van geven. Gauw kijken.

Zij kennen dus niet zoiets als “medelijden” waardoor zij ook geen geweten ontwikkelen en daarom niet zoiets kennen als schuldgevoel.

Dat is nog niet het verwachte voorbeeld. Maar uw captain en onze Grote Vrager zijn dus gewetenloos en kennen geen schuldgevoel. Wij wisten dat niet, maar dat past waarschijnlijk geheel in het ziektebeeld.

Doordat deze mensen zich niet gevoelsmatig kunnen verplaatsen in een ander, zijn zij ook niet in staat om zich een beeld te vormen van hoe anderen tegen hen aankijken.

Het wordt wel steeds erger. Dat moet wel een vreselijk voorbeeld worden, wil stalker Max Goedblick niet de schijn wekken zichzelf enigszins te overschreeuwen.

Zij kunnen hun zelfbeeld daarom niet toetsen en bijstellen aan het beeld dat anderen van hen hebben.

Hm. Wij voelen ons aangesproken, vooral doordat wij de sterke indruk hebben dat stalker Max Goedblick het over ons heeft, waarbij het feit dat hij onze namen genoemd heeft geen onbelangrijke hint geweest is, dat geven wij toe, dus wij gaan bij onszelf te rade, zoals we wel vaker doen als wij ons aangesproken voelen. Wij weten wat er doorgaans bedoeld wordt met een “zelfbeeld” en wij denken na. Wat is ons zelfbeeld? Aha: jongens zijn wij – maar aardige jongens. Al zeggen wij ‘t zelf. Wat is het beeld dat anderen van ons hebben? Dat hangt ervan af, welke anderen.

Weet u wat? Wij gaan uit van het beeld dat stalker Max Goedblick van ons heeft. Hij denkt dat uw captain en De Grote Vrager psychopaten zijn. Wij toetsen ons zelfbeeld nu even aan dat van stalker Max Goedblick en wij zien dat hij zich vergist en dat bijstelling van ons zelfbeeld niet nodig is.

Hierdoor creëren zij een totaal vertekend zelfbeeld, dat ongevoelig is voor kritiek van buitenaf en daarom meestal een positief zelfbeeld is waarin zij zichzelf geweldig en geniaal vinden.

Even kijken hoor. Ongevoelig voor kritiek van buitenaf? Neen. Positief zelfbeeld? Zeer. Geweldig? Niet op alle gebieden en in alle gevallen maar verrassend vaak wel. We kijken er zelf ook van op. Geniaal? Soms. Jammer dat stalker Max Goedblick er niet even een checklistje bijgedaan heeft, want nou weten we niet of we wel goed genoeg gescoord hebben.

Wat zij absoluut niet kunnen begrijpen, tot op zeker hoogte intellectueel wel maar gevoelsmatig niet, is dat andere mensen daar minder positief over denken.

Wij weten, zowel “intellectueel” als “gevoelsmatig” dat stalker Max Goedblick ons een enorme klootzak vindt en nu een psychopaat noemt, omdat wij hem en Peter ‘daar heb je hem weer’ Breedveld zo vaak zo effectief te grazen nemen en wij hopen, en denken zelfs zeker te weten, dat stalker Max Goedblick en Peter ‘Cpt. Iglo moet van Twitter af’ Breedveld al bloedgolven krijgen als onze naam genoemd wordt.

Dit voorlopige resultaat hebben wij bereikt door ons een beetje in te leven in genoemde personen, maar als stalker Max Goedblick zometeen aantoont dat wij dat niet kunnen, wegens gebrek aan empatisch vermogen, geloven wij dat zo. En wij kunnen haast niet meer wachten tot we dat voorbeeld te zien krijgen, want wij denken dat we daar enorm van gaan schrikken, zelfs ondanks het feit dat we nu op het ergste zijn voorbereid.

Welgemeende kritiek van anderen wordt door de psychopaat al snel ervaren als kwaadwillende laster, smaad of geraaskal, omdat hij vanwege zijn gebrek aan empathisch vermogen verminderd in staat is naar zichzelf te kijken door de ogen van een ander.

Maar hoe staat het met als welgemeende kritiek verpakte kwaadwillende laster, smaad of geraaskal? Is dat een schemergebied?

Zolang de psychopaat zijn eigen gedrag niet als nadelig ervaart is hij dan ook vrijwel niet corrigeerbaar; ongeacht de schade die hij anderen door zijn gedrag berokkent.

Maar als “de psychopaat”, en voorlopig zijn wij dat, er nou juist op uit is om iemand willens en wetens zoveel mogelijk schade te berokkenen om derden uit de brand te helpen, of gewoon om te klieren? Is “de psychopaat” dan nog steeds een psychopaat? Als “de psychopaat” bijvoorbeeld een megalomane, hufterige en arglistige eikel, die er ook nog eens luid en duidelijk zelf om gevraagd heeft, pakt?

Nou ja, stalker Max Goedblick zit iets te betogen en die is nu al heel boos omdat we hem weer belachelijk maken, dus we gaan snel verder. Maar natuurlijk niet zonder dit extra tussenzinnetje om hem nog wat hoger op de kast te jagen. Geen idee of we dat alleen “intellectueel” of ook “gevoelsmatig” “begrijpen”, maar hij is zojuist tegen het plafond geschoten en zit nu machteloos met zijn hoofd op tafel de bonken. Psychopaat of geen psychopaat: wij hebben er lol aan.

Mensen die op hun werk de hele dag collega’s lopen af te zeiken en te bekritiseren, maar helemaal over de rooie gaan als ze zelf eens kritiek krijgen, zijn vaak mensen met een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

Wij noemden dat vroeger gewoon nare mensen, klootzakken of hufters, maar ons maakt het niet uit. Het zal wel. Hier op de redactie hebben we dat soort mensen niet en de enigen waarmee we recentelijk te maken hebben gehad die “helemaal over de rooie” gingen, zijn stalker Max Goedblick, Peter ‘ik wil absoluut niet genoemd worden’ Breedveld en nog een paar van die lui, maar die hebben het zo goed mogelijk binnenskamers gehouden, dus bewijzen kunnen we nix.

Op dit moment denkt stalker Max Goedblick trouwens “wel godverdomme, heeft die klootzak me weer te grazen”, maar dat voelen we meer dan dat we het weten. O ja, even tussendoor: zou stalker Max Goedblick al weten dat hij en zijn nanomieme proxies genoemd zijn in ‘Christian Houkes opnieuw in het nieuws‘? Nou ja, nu weet hij het in ieder geval.

1 op de 30 mannen en 1 op de 100 vrouwen lijden aan deze stoornis.

Het is werkelijk heel vreselijk en zelfs als het waar is, interesseert het ons geen ene moer. Wij zijn gewend pas ergens van op te kijken als het percentage boven de acht ligt en dat is nog verrassend zelden. Bovendien zijn wij reeds bestempeld als de desbetreffende psychopaat, dus wij zijn 1 op de 1 mannen en als we De Grote Vrager meetellen zelfs 2 op de 2 mannen, hetgeen een score van 100% (honderd procent) betekent. Als uw captain, De Grote Vrager en onze doctorandus (was die al genoemd? Niet? Dan komt dat nog) daadwerkelijk een en dezelfde persoon zouden zijn, betekent dat zelfs 3 op de 1 man, oftewel een score van 300% (driehonderd procent).

Gezien het feit dat stalker Max Goedblick er, als zovelen, van uitgaat dat er slechts een persoon is die deze webzijde in zijn trieste eenzame eentje zit vol te schrijven, ligt het percentage psychopaten op deze webzijde nog veel hoger. Op dit moment kent de webzijde volgens WordPress (hebben we net even gecontroleerd) 15 geregistreerde auteurs, dus dat is dan een percentage van 1500%. Toen we nog met Pivot werkten waren er meer en andere, maar wij vinden het zo wel even genoeg.

U bent nu al een tijdje aan het lezen, dus aan een pauze toe (denken wij “intellectueel”, maar niet “gevoelsmatig”, wegens gebrek aan empathisch vermogen) dus lassen wij die pauze even in. Om te voorkomen dat u zich in die pauze gaat vervelen tonen wij u hieronder een stripje dat onze doctorandus, die hier namelijk alle texten en alle tekeningen voor zijn rekening neemt, als wij stalker Max Goedblick moeten geloven, wat wij natuurlijk niet, maar voor het gemak wel even doen, gemaakt heeft toen hij nog het dochtertje van onze stagiaire was.
lijkt wel een authentieke kleutertekening
Razend knap. Het lijkt net echt. Terwijl hij natuurlijk, duivelskunstenaar als hij is, ook deze gemaakt heeft:
Maar dit lijkt geen authentieke kleutertekening

Einde van de pauze, we gaan verder.

Omdat psychopaten geen empathie ervaren en daarom gewetenloos zijn, kennen ze ook nauwelijks enige remmingen in het verwerven van persoonlijk voordeel ten koste van anderen.

Ja nou, daar kunnen wij van meepraten. Eerst hebben we Microsoft opgericht en iedereen een PC door de strot gedouwd en, o neen, wacht, dat waren wij niet. Eerst hebben we een gezin gesticht met een vrouw met wie we vier kinderen hebben aangericht voordat we er vandoor gingen met een dikke moslima die, o neen, wacht, dat waren we weer niet. Ehm. We hebben onszelf verzonnen om in een keer ongelofelijk rijk te worden met een weblog? Begint in de buurt te komen, maar is toch meer Peter ‘Paypal is tegen mij’ Breedveld. We zijn geboren en toen de nieuwe koning geworden? Waren wij toch ook niet. Neen, hier komen we niet uit. Uitleg is gewenst.

Dit kan gaan van het ongelimiteerd plezier beleven aan treiterijen en het spelen van sadistische spelletjes, tot aan crimineel gedrag zoals oplichting, diefstal en in extreme gevallen ook vormen van excessief geweld.

Neen, hier herkennen wij onszelf toch echt niet in, zoals het zo mooi heet.

De meeste psychopaten blijven echter wel binnen de grenzen van de strafwet, omdat het niet in hun eigen belang is om met justitie in aanraking te komen.

Oei. Nu zijn we met zijn allen wel meteen heel verdacht, behalve dan onze doctorandus, die wij ervan verdenken op zijn minst een keer te hard gereden te hebben binnen de bebouwde kom van Nijkerk, waarmee hij dus wel een zware crimineel maar geen psychopaat is. Wat een sukkel. Maar geen psychopaat dus. Is hij nou blij? Moet hij dat zijn?

Bij mijn weten hebben Cpt. Iglo en De Grote Vrager geen strafblad,

Bij ons weten ook niet. Stommeling Jones misschien wel, maar daar wordt gelukkig niet naar gevraagd. Stalker Max Goedblick kent deze webzijde nog niet zo goed en gaat er bovendien van uit dat iedereen onze doctorandus is, of andersom, dus als hij alles over het ene redactielid weet, weet hij ook alles over het andere.

Benieuwd of hij dan kan uitleggen hoe onze doctorandus, die al sinds enkele tientallen jaren zijn rijbewijs heeft, dat verhaal over Nervovit heeft kunnen verzinnen. “Kwestie van inleven”, zult u, als normale lezer, zeggen. Maar dat kan niet, want wij zijn onze doctorandus en daarmee een psychopaat zonder empatisch vermogen, volgens stalker Max Goedblick. Dus als onze doctorandus, dus wij, dat verzonnen kan of kunnen hebben door zich of ons in te leven, kunnen wij het niet verzonnen hebben door ons in te leven, want als wij onze doctorandus zijn, heeft onze doctorandus geen empatisch vermogen, omdat hij een psychopaat is, maar in dat geval heeft iemand anders het geschreven en dan doet onze doctorandus het toch niet allemaal in zijn eentje, waardoor wij niet alleen niet onze doctorandus zouden zijn, maar misschien zelfs geen psychopaat. Wat dan weer betekent dat wij het toch geschreven zouden kunnen hebben en dan blijkt vast wel dat we toch onze doctorandus zijn, in ieder geval volgens stalker Max ‘dat ging me even te snel’ Goedblick.

maar dat zij er een groot plezier aan beleven mensen te beschadigen, te treiteren, vals te beschuldigen en te belasteren is, als u hun schrijf en twitterwerk kent, evident.

Neen. Beschadigen en treiteren doen wij graag, vooral van idioten als Peter ‘ik heb er echt zelf om gevraagd’ Breedveld en Max ‘ik zou Peter Breedveld willen zijn’ Goedblick, maar vals beschuldigen en belasteren doen wij nooit, want daar hebben wij een hekel aan, en wij zijn wel klootzakken, maar aardige klootzakken. Al zeggen wij het zelf. Ja, u daar achteraan, jammer dat we het voor u weer even moeten uitleggen, maar daarmee verwezen we weer terug naar eerder in de text, en daar hadden we weer verwezen naar Nescio. Let dan ook eens op. Gaat allemaal van je eigen tijd af. En voordat u nou begint te roepen: “Zie je wel, het is hem toch, die doctorandus! Zo praat alleen een onderwijzer”, zeggen wij: iedereen die ooit op school gezeten heeft, weet hoe een onderwijzer praat. Duidelijk? Duidelijk. En jij mag strax nog even blijven. Begrepen? Fijn. Bekken dicht en opletten:

Daarnaast geven zij er met hun uitspraken regelmatig blijk van zichzelf als niet te overtreffen geniën te beschouwen die alles, maar dan ook echt alles beter weten dan wie dan ook, en kennen zij daarin nauwelijks enige vorm van zelfrelativering.

De meeste psychopaten die wij kennen beschouwen zich niet als een ‘genie die’, maar wel als een ‘genie dat’. Wijzelf beschouwen onszelf niet als een genie, en wij weten dat onze De Grote Vrager zichzelf, noch ons als een genie beschouwt, terwijl wij dan weer graag mogen doen alsof we hem uitgesproken dom vinden, terwijl hij best zijn momenten heeft, maar dat moet u hem niet vertellen, want dan gaat hij naast zijn, of als wij hem zijn, onze, en als iedereen onze doctorandus is, naast de schoenen van onze doctorandus lopen. Zelfs als wij niet iedereen zijn en niet iedereen onze doctorandus is, mag onze doctorandus hopen dat er zoveel mogelijk mensen naast zijn schoenen lopen en niet erin, maar dat is gelukkig niet ons probleem. Maar we hadden beloofd (“We hadden nix beloofd.” “Bemoei je er niet mee”) het kort te houden (“Zelfs als we iets hadden beloofd, hadden we dat natuurlijk nooit beloofd”, “Hoezo niet?”, “Zo zijn we niet.”, “Nou heb jíj gelijk”, “Dank je”, “Kunnen we nou verder?”, “Sorry”), dus we gaan verder. Ook wel jammer dat stalker Max ‘ik kan niet meer dan mijn zielige best doen’ Goedblick zoveel woorden nodig heeft om zichzelf enerzijds erg langzaam en anderzijds heel snel heel erg belachelijk te maken.

Maar wat bovenal kenmerkend is voor deze redacteuren, dat is dat zij totaal niet schijnen te begrijpen dat andere mensen, inclusief de slachtoffers van hun smaadschriften en lastertweets, goede gronden hebben om een minder positief beeld van hen te hebben.

Een even merkwaardige als onjuiste reeks aannamen. Ten eerste is er op deze webzijde geen sprake van smaadschrift. Niet in enkel en niet in meervoud. Ten tweede is de enige hier die onder zijn eigen naam twittert uw captain en wij twitteren nooit lastertweets en ook nooit lastertwiets. Ten derde begrijpen wij volkomen, en zijn wij er zelfs van doordrongen, of door doordrongen, of zelfs door en door door doordrongen dat er mensen zijn die goede gronden hebben “om een minder positief beeld van [ons] te hebben”. Sterker nog: als bepaalde mensen minder dan een pleurishekel aan ons hebben, hebben wij waarschijnlijk iets verkeerd gedaan.

Ondanks het feit dat zij al zeker 10 jaar bezig zijn moedwillig de reputaties van anderen met de meest onzinnige argumenten te beschadigen, en zij daar onmiskenbaar plezier aan beleven, dringt het nog steeds niet tot hun botte koppen door dat iedereen die hier hinder van ondervindt dit als onwenselijk gedrag ervaart, wat karakteristiek is voor mensen met een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

Stalker Max ‘ik kan niet meer dan mijn sneue best doen, maar dat had ik geloof ik al gezegd’ Goedblick is niet alleen niet zo’n erg goede stalker, maar ook geen al te beste schrijver. Hij bedoelt namelijk niet dat je “een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis” hebt als je iets “als onwenselijk gedrag ervaart”, maar hij zegt het wel. Hindert nix, kan gebeuren, maar Max ‘meer dan drie woorden achter elkaar is meteen ook wel heel erg veel’ Goedblick kan zich misschien beter tot korte zinnen beperken. Wij niet. Wij zijn namelijk onze doctorandus en wij weten uit betrouwbare bron, namelijk van onze doctorandus zelf, dat de laatste zin van de doctoraalscriptie van onze doctorandus, die onze doctorandus dus zelf geschreven heeft, omdat het zijn doctoraalscriptie was, wat logisch is, want anders word je geen doctorandus, en dan hebben we het dus niet alleen over die laatste zin, maar over de hele scriptie, over elf regels liep, wat dan natuurlijk weer wel alleen over die laatste zin gaat, omdat die scriptie natuurlijk over veel meer dan elf regels liep, en omdat wij hem zijn, kunnen wij wat hij kan, hoewel de noodzaak iets minder is, omdat hij naar verluidt zijn scriptie op een typemachine (weet iemand nog wat dat is, een typemachine?) heeft uitgetypt en de typex op was, waardoor hij kon kiezen tussen, zoals hij het zegt, “godverdegodver die hele kutpagina opnieuw tikken of er een eind aan breien” en toen niet voor het eerste gekozen heeft, maar we hebben er geen zin in. En voor wie dat niet meteen begrepen heeft: wij maken graag korte zinnen. Duidelijk? Duidelijk.

Op de vraag of Cpt. Iglo en De Grote Vrager psychopaten zijn kan ik in medische zin geen antwoord geven aangezien ik niet bevoegd ben een dergelijke diagnose te stellen

Die constatering komt ons bekend voor. Afhankelijk van hoe snel u leest hadden wij dat vijf minuten of drie uur geleden ook al gezegd. Niet bevoegd. Maar toch doen hè? Nare man, die Max Goedblick. Een stiekemerd. Bah.

Wat ik wel kan stellen is dat hun waarneembaar antisociaal gedrag op internet een dergelijke vraag onwillekeurig moet oproepen bij iedereen die enige kennis heeft van de gedragspatronen die kenmerkend zijn bij mensen met deze stoornis.

Ja, dat kun je wel stellen, maar met hetzelfde gemak kunnen wij stellen dat je beter geen koffie kunt zetten in de zweefmolen als je verlengsnoer niet lang genoeg is voor meer dan twee rondjes. Het is waar, maar niet erg verwant aan, of zelfs maar verbonden met, de werkelijkheid. Je hebt er dus nix aan. En temeer niet, daar er nog steeds geen enkel voorbeeld gegeven is van het gedrag van uw captain of De Grote Vrager, en dus ook niet van “waarneembaar antisociaal gedrag”. Misschien komt het nog, maar met monomane idioten als Max ‘dat moet ik even opzoeken’ Goedblick kun je daar beter niet van uitgaan.

Inmiddels heeft Drs. Kuijk, de eigenaar en beheerder van Opinieleiders.nl zijn site geblokkeerd voor het IP-adres van Max Goedblick.

Het IP-adres waarvandaan stalker Max Goedblick het probeert, zal ons een rotzorg zijn, maar zodra we doorhebben dat hij het is, knallen we hem eraf. Hij was gewaarschuwd.

Volgens hemzelf omdat Max hem zou “stalken” maar in werkelijkheid omdat hij Max niet meer de mogelijkheid wil bieden inhoudelijk op de laster en leugens over hem in te gaan.

Max ‘ik lul ook maar wat’ Goedblick heeft meer dan uitgebreid de kans gehad om op deze webzijde op van alles en nog wat te reageren, maar Max ‘ik moet alles mogen’ Goedblick meende een waarschuwing niet serieus te hoeven nemen en daardoor is Max ‘o, wat ben ik sneu’ Goedblick hier niet meer welkom. Aangezien er op deze webzijde geen sprake is van laster en leugens, hebben laster en leugens hier niets mee te maken. En even voor Ruud ‘ik hou je in de gaten’ Harmsen: ‘niets’ spellen wij consequent als ‘niets’ en als wij ‘nix’ moeten hebben, zeggen wij ‘nix’. En nu verder:

Ook de IP-adressen van Proxyservers die Max gebruikt om bij te houden wat er op Opinieleiders.nl over hemzelf wordt geschreven worden direkt door Kuijk geblokkeerd.

Ach jeetje. Dat had hij dus wel gemerkt. En intussen op Twitter zitten ginnegappen met @JaapkJa, dat onze doctorandus daar te dom voor was. Maar daar hebben wij onze doctorandus niet voor nodig, want daar hebben wij onze grote aap voor.

Ondertussen gaat de visstickventer Cpt. Iglo gewoon door met kwaadwillend publiceren over Max Goedblick,  iets wat iedereen mag lezen behalve de persoon over wie het gaat.

Ook Max ‘weet ik veel’ Goedblick verwart uw captain met een naamgenoot. Hindert nix, maar zegt wel iets over de belezenheid van Max ‘ik ken alle twintig letters van het alvabet’ Goedblick.

Wat zegt dit over Drs Kuijk?

Niets.

Dit laat zien dat Drs Kuijk extreem antisociaal gedrag vertoont.

Neen. Zelfs als onze doctorandus alle auteurs, tekenaars, muzikanten en technici op, van of ten behoeve van deze webzijde zou zijn, zou er toch minimaal een voorbeeld van genoemd “extreem antisociaal gedrag” getoond moeten worden, alvorens er iemand over het gedrag, of althans het in het voorbeeld getoonde gedrag, zou kunnen oordelen.

Of hij ook een psychopaat is durf ik eerlijk gezegd niet hardop te zeggen, dat mag iedereen zelf bedenken.

Max ‘ik ben behalve een klein ettertje ook een zielig schijterdje’ Goedblick bedoelt: “Ik wil een gestudeerde meneer, want een doctorandus, waar ik toch een beetje bang voor ben, uitschelden voor psychopaat, maar ik durf het niet, dus doe ik het zo”.

Een ander syndroom waar hoofdredacteur Arnold Kuijk echter wel aan schijnt te lijden is een “Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)”.

Drs. A. Kuijk, en de A. staat voor Arnold, is de eigenaar van Opinieleiders.nl. De hoofdredacteur is Cpt. Iglo.

De medewerkers van Arnold Kuijk communiceren over zichzelf bij voorkeur in de eerste persoon meervoud als “wij”.

Wij hanteren hier de pluralis modestiae, dwingend voorgeschreven door Captain Iglo’s stijlboek. Klopt.

De bekenste zijn “Cpt. Iglo” “De Grote Vrager” en “Stommeling Jones” die voor Kuijk het vuile werk mogen doen zodat Kuijk zelf als de eigenaar en uitbater van Opinieleiders.nl zich niet verantwoordelijk hoeft te voelen voor de smaad, laster en stalking gepleegd door zijn medewerkers.

Onzin. Het werkt andersom: onze doctorandus is, indien iemand, voor de rechter de lul. De “bekenste” (volgende keer wat minder haasten, Max?), de ‘bekendsten’ en alle andere auteurs, inclusief het dochtertje van onze stagiaire, worden te zijner tijd door onze doctorandus uit de wind gehouden (zulx geheel afgezien van eventuele vage geruchten betreffende gesuggereerd vaderschap van waarschijnlijk geheel verzonnen, of althans niet bestaande dochtertjes. Van wie dan ook. Zo goed, doctorandus?), met als gevolg dat iedereen, behalve het zeer minderjarige en dus qualitate qua erg domme dochtertje van onze stagiaire, heel erg zijn best doet om geen wind te veroorzaken, als u begrijpt wat wij bedoelen.

Vreemd genoeg vertonen deze drie genoemde redacteuren exact dezelfde persoonlijkheidsstoornis, hebben ze dezelfde vooroordelen over mensen, dezelfde zieke humor, hetzelfde taalgebruik en exact dezelfde wijze van schrijven en “kloosrieden”.

Genoemde “persoonlijkheidsstoornis” is verzonnen door Max ‘ja, maar luister nou, het is die Kuijk, die Kuijk, die doet alles in zijn eentje, want die heeft helemaal nix te doen, die Kuijk, Kuijk, Kuijk, altijd weer die Kuijk. Ik wordt (Noot van uw captain: die t staat er om de toenemende mate van gekte aan te duiden. Einde noot) helemaal gek van die Kuijk, nee, dat bedoel ik niet. Ik ben niet gek. Ik ben een vliegtuig. Maar het is die Kuijk. KUIJK. KUIJK. KUIJK. Die is het. Die KUIJK.’ Goedblick, die misschien iets tegen onze doctorandus heeft, of anders heel overtuigend doet alsof.

Iedereen hier zit boordevol vooroordelen, maar wie welk of welke heeft, weten wij niet, want je mag ze wel hebben, maar niet uiten. Ongeorganiseerd ruziemaken doe je maar in je vrije tijd, per slot van rekening. Welke vooroordelen er hier op welke wijze tot uiting mogen komen, met welke mate van al dan niet zieke humor, met welk taalgebruik of in welke wijze van schrijven, wordt allemaal dwingend voorgeschreven in eerdergenoemd ‘Captain Iglo’s stijlboek’, waar wij als bedenker en naamgever, maar andersom ook, best trots op zijn, omdat het een geniaal idee was. Daar.

Vooral Fish Finger P. (with a P that stands for Plastered), Wosjem Tsjasov en onze stagiaire, en in zijn fictie, dus dat telt eigenlijk niet, hoewel zijn nonfictie toch ook wel erg vaak fictie is, maar dan nog, Stommeling Jones, en onze doctorandus, maar die staat sowieso overal boven, dus dat telt niet, hebben nog weleens moeite met de pluralis, maar je hebt zo’n stijlboek niet voor nix en als iedereen het automatisch goed deed had je dat boek niet nodig en nou is het genoeg. Dank u.

En geen van hen behalve Iglo heeft een twitteraccount of mailadres.

Bijna goed. Helemaal fout dus. Alleen uw captain heeft een twitteraccount. Iedereen die voor Opinieleiders.nl schrijft, of geschreven heeft, is te bereiken op zijn eigen emailadres, bestaande uit [naam]@opinieleiders.nl. Mocht u er niet uitkomen, dan bereikt u ons ook via, onder andere, info@opinieleiders.nl, redactie@opinieleiders.nl en impotent@opinieleiders.nl. Vriendelijk verzoek om die laatste niet te gebruiken, want dat is iets wat ze bij de Technische Dienst een ‘geintje’ noemen, maar waar onze grote aap niet tegen kan. En zijn kooi maar nauwelijks. Dus niet doen. Graag.

Tevens spreken zij allen over “De Doctorandus” alsof het hun schepper is.

Wij hebben het hier doorgaans over “onze doctorandus”, niet over “De Doctorandus” en niet alsof het onze schepper is, maar wel alsof het onze doctorandus is, wat het is, net zoals onze stagiaire onze stagiaire is en onze plee onze plee. Als wij het hier over “De Doctorandus” hebben, of “de doctorandus” of zelfs variaties daarop, qua hoofdlettergebruik, en het duidelijk niet over onze doctorandus of een andere eerder aangeduide doctorandus gaat, hebben wij het over DE DOCTORANDUS, zijnde Drs. P. Duidelijk? Duidelijk. De “drs” in “The drs is not as forgiving as I am…”” is dan wel degelijk wel weer onze doctorandus, maar dat had iets te maken met Norbert Pek en Paul Hegeman en is al weer lang geleden. Maar Norbert Pek deugt nog steeds niet.

Arnold Kuijk verantwoordelijk houden voor zijn eigen gedrag heeft dus geen zin, want hij ontkent dat hij Cpt. Iglo en De Grote Vrager is.

Gelul. U kunt onze doctorandus niet alleen verantwoordelijk houden voor zijn eigen gedrag, maar zelfs voor dat van ons, en van het dochtertje van onze stagiaire. Desgevraagd ontkent hij helemaal niet dat hij Cpt. Iglo, De Grote Vrager of zelfs het dochtertje van onze stagiaire is. Of de Technische Dienst. Gastauteur Paul de Belder. Quizteam Captain Iglo & De Vissticks. Is die man allemaal. Allemaal geweest. Allemaal nog steeds. Allemaal in zijn eentje. Hij is de langste, dus ze kijken hem er sowieso op aan.

Aangifte doen wegens smaad heeft dan ook geen zin want Cpt. Iglo en De Grote Vrager zijn fictieve personen en dus geen rechtspersonen.

Ha! Dat zou je wel willen, lafbek! (Wij hebben wel even met onze doctorandus gecoördineerd of wij dit mochten zeggen, en dan hebben we onze consigliere al niet eens meer nodig, en het mocht, zodoende).

Komt mij dat even goed uit, want ik ben Max Goedblick niet!

Ja, dat komt jou echt goed uit, lafbek (ook dit keer mocht het), want nu kun jij doen alsof je een held bent, terwijl je alleen maar suggereert, poneert en beweert, zonder ook maar één (1) (één) (geen nul) voorbeeld te geven van het wangedrag van ons, of onze doctorandus, waarvan je aangifte zou kunnen of willen doen. Je bent een laffe kneus, Max ‘ik ben nog laffer dan Peter Breedveld’ Goedblick. Doe dan aangifte tegen onze doctorandus. Doe dan? Durf je niet hè? Want je hebt nix hè? Agossie.

Is getekend,

Wat betekent dat?

Robijntje

Dat betekent dat Max ‘maar ik ben geen sneue kneus hoor’ Goedblick, die nooit iets meer is geweest dan het pseudoniem van een ongelofelijke lafbek, of misschien zelfs van meer lafbekken tegelijk, niet eens zijn eigen pseudoniem onder zijn geraaskal durft te zetten. Niet alleen wat dat betreft kun je dus toch beter onze doctorandus hebben: of hij ze nou geschreven, getekend, gesampled en ingebruld, gekoppiepeest of uitgepoept heeft of niet: desgevraagd heeft hij het allemaal gedaan, of is hij er in ieder geval verantwoordelijk voor, of hij het nou gedaan heeft of niet. En dat is zijn eigen stomme schuld, dus als hij dat zo wil, moet hij dat lekker helemaal zelf weten. Wij zitten er niet mee, maar wij zitten nergens mee, want wij zijn psychopaten. Of een psychopaat. Of niet. Of toch. Maar in geen geval zo dom als Max ‘shit, nou dacht ik toch echt dat ik hem had’ Goedblick. De eikel.

TOEVOEGING 30-5-2013, 13.52 uur: Inmiddels heeft stalker Max Goedblick een aantal veranderingen aangebracht in de text op zijn webzijde. Dat moet hij lekker helemaal zelf weten, wij vinden het wel best zo. En we blijven niet aan de gang.

30-05-2013 9.19 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Automobilisme, Boeken, Juridisch, Monarchie, Muziek, Onderwijs, Redactiezaken, Strips, Taal, Wetenschap, Yvonne van Hertum

Er zijn 6 reacties op “Stalker Max Goedblick is meer dan een beetje dom”

 1. Wieroe says:

  LOL!!!

 2. Ruud Harmsen says:

  > van uitgaat dat er slecht een persoon is die deze webzijde in zijn trieste eenzame eentje zit vol te schrijven

  Slechte typevaardigheid, want ‘slechtS’! Close reading is klossreiden, niet waar?

  *NOOT VAN UW CAPTAIN: Tikfoutje hersteld EINDE NOOT *

 3. Ruud Harmsen says:

  > Op dit moment kent de webzijde volgens WordPress (hebben we net even gecontroleerd) 15 geregistreerde auteurs,

  Ach, Fernando Pessoa had volgens sommigen http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa#List_of_known_heteronyms 81 heteroniemen, en die is er beroemd me geworden. Dus er is nog hoop.

 4. Ruud Harmsen says:

  > dus lassen wij die pauze even in.

  Maar het is toch wel een rookvrije webzijde hier, mag ik hopen?

 5. Ruud Harmsen says:

  5249 woorden. Best lang eigenlijk.

 6. […] Ons viel meteen op dat het mailtje geen onderwerpregel had en niet geadresseerd was aan onze doctorandus, maar aan info@opinieleiders.nl met een CCtje aan impotent@opinieleiders.nl. En we hadden nog wel zo gevraagd om dat niet te doen: […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.19 RSS-feed/RSS-feed reacties