De IS is zo slecht nog niet, volgens Tineke Bennema

Tineke Bennema is op deze webzijde nog nooit genoemd, om de eenvoudige reden dat wij nog nooit van haar gehoord hadden. Vandaag echter kwamen wij bij toeval terecht bij haar stukje ‘Repressie van jihadisten is slechts symboolpolitiek‘. Een stukje met zo’n titel vraagt natuurlijk om een kloosried en die kan het krijgen. Bij dezen.

(Gepubliceerd in de Volkskrant op 28 oktober)

Toevallig kregen wij gisteren nog een gratis proefabonnement op de de Volkskrant aangeboden, maar dat hebben wij afgeslagen omdat wij geen gemankeerde halve pseudoïntellectueel of verpleegster zijn, en derhalve niet tot de doelgroep van die krant behoren. Wij nemen aan dat het stukje daadwerkelijk in genoemde krant is gepubliceerd, en zo niet, dan niet.

De paniek is toegeslagen in ons land over het beklijvende succes van IS.

Zou het stukje je echt zo geplaatst zijn? Dat niemand “is” even veranderd heeft in ‘heeft’? Afgezien daarvan: wij kregen sterk de indruk dat het met zowel de paniek als “het beklijvende succes van IS” reuze meevalt. Of tegen, afhankelijk van aan welke kant je staat.

Vertwijfeld zijn we over de aanpak van de Nederlandse jihadisten.

“We”? Wie “we”?

Wel of geen paspoort afpakken, softe of harde benadering, wel of niet de psyche van de jihadist proberen te doorgronden.

Dus duidelijk niet wij “we”. Wij zeggen: geen paspoort afpakken doch integendeel de jihadist op de eerste vlucht naar jihadgebied zetten in de hoop dat hij daar onmiddellijk na de landing een kogel door zijn kop krijgt, nog voordat hij zich heeft kunnen realiseren dat jihadist zijn in jihadgebied iets anders is dan een domme schreeuwer zijn in veilig Nederland. De psyche van de jihadist proberen wij niet te doorgronden, dus daar zijn we ook gauw klaar mee.

We kunnen maar geen greep krijgen op dit succesvolle fonkelnieuwe fenomeen.

“We”? Wie “we”? Overigens valt het met het succes van dit ‘fonkelnieuwe fenomeen’ ook enorm mee. Of tegen dus. Weliswaar schijnen er mensen rond te lopen die van plan zijn om af te reizen naar jihadgebied, maar iets, waarschijnlijk de normaal menselijke lafheid, die ook wel overlevingsdrang genoemd wordt, weerhoudt hen, zodat ze gewoon in Nederland blijven.

Maar angst en twijfel zullen eerder leiden tot meer aantrekkingskracht van het zogenaamde kalifaat, dan de verdelging.

Wij weten niet waar Tineke ‘ik lul ook maar wat’ Bennema deze gedachte vandaan heeft en hopen dat ze dat nog gaat vertellen.

Dat komt omdat we de oorzaken verkeerd zoeken.

Wie “we”? Wij hebben nog helemaal niet naar de oorzaken gezocht, en zijn dat niet van plan ook. Wij zijn, net als bij enge ziekten, toch altijd meer van de symptoombestrijding: eerst zien dat we de patiënt in leven houden, vervolgens proberen de ergste verschijnselen de kop in te drukken en kijken of er iets te genezen valt. Daarna kijken we nog wel een keertje wat nou de oorzaak was, zoiets.

Onze analyse van het conflict raakt niet de kern, omdat dat deels in het Westen zelf ligt.

Agossie, Tineke is er zo eentje. Het is weer eens de schuld van Het Westen. Het malle is, dat dat nog gedeeltelijk waar is ook, daar de islam pas goed gewelddadig is geworden dankzij de Kruistochten, maar wij denken niet dat Tineke ‘hee, dat wist ik niet’ Bennema zoveel historisch besef heeft dat ze daarop doelt.

De bron van dit islamitische fascisme is een dodelijke combinatie gevoelens van misplaatste religieuze superioriteit gebaseerd op het verleden en een politieke minderwaardigheid ten opzichte van het westen.

Zou mevrouw Bennema dat aan iemand gevraagd hebben, het hebben onderzocht of het gewoon uit haar duim hebben gezogen? Geen van drieën kan ook, dat ze het ergens gehoord of gelezen heeft en dacht, dat klinkt logisch, dus dat ga ik een keertje gebruiken, als ik de kans krijg.

De zogenaamde IS is de etter op de wond die het westen het Midden-Oosten heeft toegebracht.

Ach jeetje. Het is nog erger dan wij dachten. Mevrouw Bennema gaat een lans breken voor de teroristen.

Ondanks de direct na 11 september 2001 met veel bombarie gedane beloften dat het westen geen kruistocht tegen moslims zou houden en dat de welvaart eerlijk verdeeld worden, is het Westen gewoon doorgegaan met zijn traditionele buitenlandse politiek in het Midden-Oosten die ten koste gaat van de bevolking.

De belofte dat de welvaart eerlijk verdeeld zou worden, hebben wij even gemist. Daar staat tegenover dat wij Het Westen ook niet hebben kunnen betrappen op een kruistocht tegen moslims. Maar als we het goed begrijpen, beweert mevrouw Bennema hier dat de IS het directe gevolg is van die kruistocht en dat het in feite geen islamitische terroristen zijn, maar communistische of socialistische revolutionairen, voor wien de islam bijzaak is en de herverdeling van welvaart op het eerste plan staat. Zo hadden wij het nog niet gezien. Nu nog niet trouwens.

Sinds WOI en het Sykes-Picotverdrag, waarin westerse strategische en oliebelangen centraal staan, hebben we er verdeel- en heers toegetast.

“Toegetast” zal wel ‘toegepast’ moeten zijn. Maar dan nog klopt het niet. Wij citeren een onzer redactionele naslagwerken:

After the Bolshevik revolution in Russia, the communist authorities found a text of the agreement in the Petrograd archives and published it (November 1917). This action led to friction with the Arabs and strengthened Turkey’s will to resist. Moreover, although the agreement was not completely fulfilled in the Peace Treaties, the Arab leaders continued to suspect British and French motives in the Middle East.

(Bron: The Penguin Dictionary of Twentieth-Century History 1900-1991‘, ISBN 0-14-051264-0, auteur Alan Palmer, blz. 383))

“Not completely fulfilled in the Peace Treaties”, zag u dat? Zou het volgens mevrouw Bennema beter geweest zijn als de Engelsen en de Fransen het Turkse Rijk niet opgedeeld hadden, maar gewoon hadden laten bestaan? Zou mevrouw Bennema wel eens van Kemal Atatürk gehoord hebben? Zonder opdeling van het Turkse Rijk had die man het waarschijnlijk nooit tot internationale bekendheid gebracht, denken wij.

We deelden het Ottomaanse Rijk op in stukjes, waar koningen, sultans en sjahs op door Engeland en Frankrijk gecreëerde tronen werden geplaatst.

Wij krijgen de indruk dat Tineke ‘maar ik weet er nix van hoor’ Bennema inderdaad heimwee heeft naar het Ottomaanse Rijk en het bijbehorende Kalifaat (door Kemal Atatürk in 1924 afgeschaft).

We maakten monsters van hun dictatoriale opvolgers, ondanks het feit dat we wisten dat ze zich schuldig maakten aan mensenrechtenschendingen.

Wij denken dat die dictatoren geheel op eigen kracht ook wel “monsters” geworden zouden zijn. Dat is Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Khomeini en Annie M.G. Schmidt per slot van rekening ook gelukt.

We steunden Saddam Hussein vanwege de olie, we bombardeerden hem tot twee keer toe toen hij onze economische belangen op het spel zette.

Dat hebben wij vaker gehoord, hetgeen nog niet wil zeggen dat het waar is.

Daarna steunden we zijn opvolger al Maliki van wie we wisten dat hij de sji’ieten bevoordeelde ten opzichte van de sunnieten.

Ach zo: Tineke ‘de enige goede moslims zijn soennieten’ Bennema is behept met de islam. Zou ze zichzelf moslima noemen, of alleen maar heel erg met de muzelmannen (zij het uitsluitend soennieten) sympathiseren?

En nu hebben we handlangers gevonden in de Koerden die de aanhangers van onze oorspronkelijke vriend Saddam weer een kop kleiner moeten maken (de berichten over mensenrechtenschendingen zijn er al).

Dit stukje gaat al een poosje niet meer over de IS, valt ons op. A propos IS: de Koerden zijn op dit moment de bondgenoten van degenen die de IS proberen te bevechten door er bommen op te gooien en erop te schieten. Wij denken dat Tineke ‘leve de IS’ Bennema om die reden probeert de Koerden hier een eind weg te zetten.

Evenmin legden we de Assads een strobreed in de weg.

Niet?

Maar toen de Syrische rebellen ons om hulp smeekten, gaven we niet thuis.

Het is toch wat. En daarom moeten we nu als wiedergutmachung met zijn allen de IS gaan steunen?

En bij al dat bloedvergieten vroegen we ons vervolgens vertwijfeld af waarom Syriërs en Iraki’s elkaar te lijf gingen.

Wie “we”? Ons kan het geen reet schelen waarom Syriërs en Iraki’s elkaar te lijf gaan, als ze het maar niet bij ons voor de deur doen. En als moslims elkaar uitmoorden, vinden wij dat helemaal niet erg. Wij vinden het alleen sneu voor de burgerbevolking, waarmede wij de mensen bedoelen die part noch deel hebben aan het daadwerkelijke uitmoorden en het liefst een beetje een normaal leven zouden willen leiden, volgens het huisjeboompjebeestjeprincipe.

Het westen heeft van het Midden-Oosten een slagveld gemaakt waar de wet van de jungle regeert, gehandhaafd met onze wapens.

Zou die mevrouw weten dat Saoedie-Arabië en Iran er tot over hun oren inzitten? En als die mevrouw dat weet, verzwijgt ze het dan omdat het niet in haar kraam te pas komt?

Dichterbij huis en in een recenter verleden heeft Nederland een binnenlandse politiek gevoerd die gericht is geweest op repressie van moslims, van voortdurende beperking van hun godsdienstuiting.

Weer wat gemist. Wij dachten toch echt dat moslims hier net als alle andere godsdienstwaanzinnigen veel te veel gelegenheid krijgen om hun godsdienstwaanzin in het openbaar te botvieren.

Moslims moeten aanvallen pareren op het dragen van hoofddoeken of burqa’as, op gebruiken als ritueel slachten en besnijdenis, op moskeeën en de bouw ervan.

Dit is zwaar overdreven.

Ons land heeft bar weinig gedaan om moslims (eerste, en volgende generatie) te beschermen en hen te laten voelen dat zij een nieuw, gewenst deel uitmaken van de samenleving.

Dit is niet overdreven, dit is puur gelul. De Nederlandse overheid heeft de moslims juist veel te veel in de watten gelegd, met als gevolg dat er nu in Nederland percentsgewijs meer fundamentalistische moslims rondlopen dan in pakweg Tunesië, Marokko of Turkije.

Er is nog steeds ondanks onze onderkenning discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven, er zijn zwarte en witte scholen.

Laat ons de discriminatie niet overdrijven. En laat ons ook vaststellen dat Tineke ‘moslims zien er allemaal hetzelfde uit’ Bennema een fout maakt door te doen alsof mensen op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven gediscrimineerd worden op godsdienst. Die mensen worden gewoon gediscrimineerd op uiterlijk, achternaam en andere vermoedens van buitenlanderzijn, zoals iedereen.

En alsof dat niet genoeg is wordt nu geëist dat moslims zich distantiëren van IS en zij worden dus mede verantwoordelijk gehouden.

Er zijn inderdaad mensen die vinden dat moslims zich zouden moeten distantiëren van de IS, maar daar horen wij niet bij.

Het is een gemakkelijke manier van veel prominenten en politici om zelf geen enkele verantwoordelijkheid te nemen over de populariteit van IS bij jongeren.

Een merkwaardige opmerking. Wij denken niet dat “veel prominenten en politici” verantwoordelijk zijn voor de populariteit van IS bij wie dan ook. Wij denken ook niet dat de IS erg populair is bij jongeren. Wij denken dat de IS populair is bij een zeer beperkt deel van de bevolking en binnen dat zeer beperkte deel van de bevolking bij een deel van de jongeren. Oftewel: dat er een beperkt aantal godsdienstwaanzinnige jongeren is, bij wien de IS enige populariteit geniet, rechtvaardigt de zinsnede “de populariteit van IS bij jongeren” geenszins.

Het zijn namelijk ook ónze jongeren, want hier geboren en opgegroeid.

Het kan ons geen reet schelen waar die jongeren zijn geboren en opgegroeid, en of het “ook ónze jongeren” zijn. Dat doet er namelijk niet toe.

Het past in de Westerse teneur om van deze hele groep, van deze religie een moloch te maken en deze op vernederende manier uit te sluiten.

Die mevrouw is echt geschift, zijn wij bang. Overal in ‘Het Westen’ doen regeringen, regeringsleiders en politici voortdurend heel erg hun best om duidelijk te maken dat “deze religie” geen “moloch” is en dat de IS een uitwas vormt. Maar ja, dat past waarschijnlijk niet in het wereldbeeld van deze mevrouw, dus weet ze het niet of negeert ze het. Je ziet nu eenmaal wat je wilt zien, nietwaar?

Wat moeten we na deze introspectie concreet veranderen?

Wie “we”? En welke “introspectie”? Zou ze haar eigen warrige stukje bedoelen? Als ze haar stukje en zichzelf bedoelt, hebben wij wel een suggestie voor een concrete verandering: stukje weghalen en een rectificatie plaatsen in de de Volkskrant. De text hebben we ook al:

Geachte lezer, bij dezen bied ik mijn excuses aan voor mijn stukje van 28 oktober. Ik kletste uit mijn nek en het zal niet weer gebeuren. Dank u.

De geschifte mevrouw vervolgt:

De maatregelen van Opstelten en het kabinet zijn repressief.

Dat zou kunnen. Ze zijn ook dom, en hoogstwaarschijnlijk juridisch niet houdbaar.

Repressie is de gemakkelijkste uitweg, doordat we het probleem niet bij onszelf hoeven zoeken.

Wie “we”? “We” hoeven het probleem alleen bij onszelf te zoeken als “we” jihadist zijn, lijkt ons. En de oorzaak van het probleem moet gezocht worden waar hij waarschijnlijk te vinden is, namelijk bij de godsdienstwaanzinnigen die het probleem veroorzaken, dacht u niet?

Maar trek je het paspoort in van een mogelijke jihadist, dan zullen zijn tien vrienden hierover woedend zijn en maak je IS nog groter.

Wij denken niet dat iedere jihadist tien vrienden heeft. Sterker nog, wij denken dat jihadisten overwegend sneue figuren zijn die helemaal geen vrienden hebben en bij de jihad betrokken raken omdat ze graag bij een groep willen horen. Wat dat betreft zou het zomaar kunnen dat de allerdiepste beweegredenen van jihadisten gewoon dezelfde zijn als die van mensen die bij de politie gaan, politicus worden of een cursus bloemschikken gaan volgen: het verdrijft de eenzaamheid een beetje en je kunt doen alsof je iets te doen hebt.

Politici bereiken veel meer als ze laten weten dat islam een onlosmakelijk deel van onze samenleving uitmaakt.

De islam maakt geen onlosmakelijk deel van onze samenleving uit, dus daar gaat het al meteen mis.

Dat moslims hier een toekomst hebben.

Moslims hebben hier een toekomst, ondanx het feit dat ze moslim zijn. Godsdienstwaanzin en toekomstperspectief hebben verrassend weinig met elkaar te maken.

De uitspraken van Rutte over Ahmed met zijn onderneming, zijn paternalistisch, maar hebben wel die toon van omarming in zich die hard nodig is.

Gelul. Misschien weet Tineke ‘alle moslims zijn hetzelfde’ Bennema het niet, maar moslims zijn, afgezien van hun godsdienstwaanzin, gewone mensen, die in dier voege net zo behandeld dienen te worden als andere gewone mensen. De overheid heeft geen enkele reden om groepen mensen te ‘omarmen’, of die mensen nou godsdienstwaanzinnig zijn of niet.

De rotte appels in de moslimwereld zullen door moslims zelf worden uitgestoten, als dezen het gevoel hebben eindelijk als gelijken te worden behandeld.

Wat een onzin.

Verder zou onze buitenlandse politiek de aantrekkingskracht van jihadisme sterk verminderen als we eens luisteren naar wat de Arabische volkeren zelf willen.

Dus eigenlijk zegt Tineke ‘ik weet wat de Arabische volkeren willen’ Bennema dat de IS geen moslimfundamentalistische terreurgroep is, maar een bevrijdingsbeweging die slechts de wil van de Arabische volkeren wenst uit te voeren. Zo hadden wij het nog niet gezien.

Alleen repressie en bombardementen zijn symboolpolitiek, zij maken de door het westen aangebrachte wond alleen groter.

Zoiets had ze al aangeduid. Wij hopen duidelijk gemaakt te hebben dat het je reinste flauwekul is.

Want zelfs als IS uitgeschakeld zou worden, dan is er weer een nieuwe al Qa’ida of IS in de maak.

O, dus daarom hoeft de IS niet uitgeschakeld te worden? Dat is een wel heel fatalistische gedachtegang, vergelijkbaar met die van een arts die zegt: “Ja, die ziekte van u is met gemak te genezen, maar daarna wordt u vast nog wel een keertje ziek en dood gaat u uiteindelijk toch, dus weet u wat u doet? Loop maar gewoon zo snel mogelijk onder een auto, dan bent u van het hele gelazer af, en ik ook. Doei.”

28-10-2014 14.46 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Arabische wereld, Boeken, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Kranten, Personen, Terrorisme, Veiligheidsbeleid

Er zijn 15 reacties op “De IS is zo slecht nog niet, volgens Tineke Bennema”

 1. Damocles says:

  Helaas zit u er naast met de opmerking “Het malle is, dat dat nog gedeeltelijk waar is ook, daar de islam pas goed gewelddadig is geworden dankzij de Kruistochten…”.

  De islam was al geweldadig sinds halverwege de 7e eeuw. De eerste kruistochten dateren van eind 11e eeuw en dienden “slechts” ter bescherming van pelgrims en karavanen. Voor meer info: http://www.jihadwatch.org/islam-101

  * NOOT VAN STOMMELING JONES: Wij kunnen deze respondent slechts aanraden een betrouwbaarder bron te zoeken. EINDE NOOT *

 2. dick jansen says:

  Zeker ook een van de dames die je de afgelopen tijd meer op televisie voorbij hebt zien komen, die ooit aan een muzelman hebben gesabbeld en toen volkomen is doorgeslagen.

 3. D. G. Neree says:

  Inderdaad, de islam is gewelddadig vanaf de eerste jaren van zijn ontstaan. Ze veroverden in een Blitzkrieg avant la lettre het Perzische en het Byzantijnse rijk en Spanje was, toen de kruistochten begonnen, al meer dan 200 jaar door de Moren/Saracenen overweldigd.

  Deze ideologie of ‘godsdienst’ heeft geweld in zijn fundamenten zitten, zoals 1400 jaar geschiedenis aantoont.

  De kruistochten worden door moslims als excuus gebruikt, maar deze dienden idd om de pelgrims naar Jeruzalem te beschermen, dat ook door de Saracenen (Muzelmannen) was bezet.

  * NOOT VAN STOMMELING JONES: Ook deze respondent behoeft betere informatie over de kruistochten, dat is duidelijk. EINDE NOOT *

 4. D. G. Neree says:

  dickjansen, daar lijkt het inderdaad op, samen met een gedegen opleiding in het linkse wegmetons gedachtegoed, gelardeerd met een flinke dosis politiek correcte kromspraak.

 5. D. G. Neree says:

  Meneer Jones, het gaat niet zozeer om de kruistochten, maar om het gestelde, dat de islam pas na de kruistochten gewelddadig werd en dat is klinkklare onzin zoals een duik in de geschiedenis van de islam al snel duidelijk maakt.

 6. Damocles says:

  @STOMMELING JONES: Waar heeft u uw informatie over de kruistochten dan vandaan? Wikipedia? Of gehoord van moslims?

  Mijn betrouwbare bron is het boek “Op. Op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! Het ware verhaal van de kruistochten” geschreven door Hans Jansen.

  http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1819

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/11/hans-jansen-kruistochten-waren-het-bewijs-slechtheid-christendom-0

  * NOOT VAN STOMMELING JONES: Hans Jansen is per definitie geen betrouwbare bron. EINDE NOOT *

 7. Frontala Nakata says:

  Eindelijk eens een vrouw die zegt wat ik, Frontala Nakata de Grote Blootloper, als enige sneue margeblogger al jare roep, maar waarin ik nooit word gehoord!

 8. Damocles says:

  Heeft u dat aan iemand gevraagd, heeft u het onderzocht of het gewoon uit uw duim gezogen? Geen van drieën kan ook, dat u het ergens gehoord of gelezen heeft en dacht, dat klinkt logisch, dus dat ga ik een keertje gebruiken, als ik de kans krijg.

 9. Brommels says:

  Geachte heer Jones,

  Geef ons uw bron, aangaande de geschiedenis van de kruistochten.
  Omdat wij ons allen aan die enig juiste bron kunnen laven.

  * NOOT VAN STOMMELING JONES: Respondent is duidelijk geen historicus. Mocht hij echter inderdaad geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Kruistochten, dan zou hij hier kunnen beginnen zich erin te verdiepen. EINDE NOOT *

 10. Jack L. says:

  Wat een naar stukje “Wij-zij-denken” van mevrouw Bennema.

  Ze praat over de “westerse wereld” en “de moslimwereld” alsof het twee homogene eenheden zijn. Dat is karikaturaal en te versimpeld. Zo creëer je juist tegenstellingen.

  Jammer dat de Volkskrant zo iemand een podium geeft.

 11. Jantje says:

  @STOMMELING JONES: Uit serieus onderzoek is gebleken dat wat wij als waarheid over de kruistochten ingeprent hebben gekregen propaganda vanuit het Ottomaanse Rijk is gebleken.
  http://www.nationalreview.com/articles/220747/crusade-propaganda/thomas-f-madden
  Let vooral op de laatste alinea van dit artikel.
  Verder is de islam al vanaf het begin geweldadig, want Mohammed was bepaald geen lieverdje (dan druk ik me nog vriendelijke uit) naar de huidige maatstaven.

 12. Jack L. says:

  Voor de kruistochten: zie ook de serie van Terry Jones: http://www.ovguide.com/tv/terry_jones_crusades.htm

  (In Nederland uitgezonden als TELEAC-cursus “Kruistochten voor beginners”)

 13. Damocles says:

  – Dit deel van de reactie geschrapt, wegens geen behoefte aan dom gekoppiepeest –

 14. Damocles says:

  Uw bron komt m.i. overeen met wat Hans Jansen in zijn boek beweert. Dat er bloed heeft gevloeid om bepaalde gebieden terug te veroveren moge duidelijk zijn, maar feit is wel dat ze een reactie waren op eeuwenlange veroveringen door moslims.

 15. Onno Ogklep says:

  LOL. Stommeling Jones wuift Hans Jansen af als een per definitie onbetroubare bron en werwijzt dan naar een onbekende wiki van een onbekende auteur. – Nutteloze skakel verwijderd. –
  Oogklepjes op ?


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties