Van Blonde Greet naar Blonde Mevrouw is maar een klein stapje

Opinieleiders.nl bestaat lang genoeg om te zijn opgenomen in het overzicht van de ‘Battle of the Blogs‘ op Sargasso.nl. Sterker nog: wij zij een van de weinige logs die niet alleen nog over zijn, maar nog nooit anders gescoord hebben dan een groen vakje in het overzicht ook. Het is toch wat.

Sinds enige tijd besteden wij extreem veel aandacht aan Peter Breedveld, met als gevolg dat sommigen ons ervan betichten onze webzijde speciaal voor hem te hebben opgezet, maar zulx is niet het geval. Wel hebben wij hem in een onbezonnen bui beloofd hem te zullen slopen en daar houden wij ons aan, want belofte maakt schuld, daar zijn wij heel ruim in. Er zijn dagen dat we daar enorm spijt van hebben, want ons belangrijkste wapen is de kloosried. Als u nu de Spaanse Inquisitie had verwacht, komt u bedrogen uit, want wij hebben maar één belangrijkste wapen en dat gaan we nu weer inzetten, maar niet voordat we u er even met het nodige leedvermaak op gewezen hebben dat Sargasso Frontaal Naakt, de webzijde van Peter Breedveld, niet belangrijk genoeg vond voor hun overzicht. Sta ons toe dat wij even lachen. Ha-ha. Dank u. En dan nu de kloosried van vandaag. Het stukje heet ‘Wees stoer, hef die anonimiteit op, sta voor wat je zegt‘.

Peter Breedveld leeft in een geheel eigen universum, waarin hij zijn eigen definities hanteert. ‘Stoer zijn’ betekent in dat universum dat je alle vrouwen met wien je het ooit aan de stok gehad hebt zo vaak mogelijk in je stukjes verwerkt, vooral als je weet dat ze je straal negeren, zodat ze je niet gaan tegenspreken. Recente voorbeelden zijn Loor, Elma Drayer en Esther Voet.

Peter Breedveld publiceert zijn wartaal onder eigen naam, dus wat dat betreft valt hem geen anonimiteit te verwijten. Dat hij ervan verdacht wordt onder pseudoniemen te reageren en gereageerd te hebben op zijn eigen en andere webzijden is ons probleem niet en dat er nog steeds mensen zijn die denken dat hij en zijn Hassnae achter het nepaccount van Natalja Laurey zaten, verbaast ons nix, maar is een heel ander verhaal.

‘Staan voor wat je zegt’ betekent bij Peter Breedveld dat je de wereld laat weten dat je vindt dat PVVjers moeten worden doodgeschoten en als mensen je daarop aanspreken gauw roept dat het een grapje was. Ook betekent het dat je uw captain uitnodigt om je in je gezicht een jodenhater te komen noemen, maar desgevraagd weigert mede te delen wanneer het je schikt of waar uw captain zich kan vervoegen.

De Volkskrant had gisteren weer een primeur!

Alweer? Dat mag wel in de krant.

Onder het pseudoniem ‘Blonde Mevrouw’ mocht op de opiniepagina een anonieme racist Volkskrant-columnist Harriet Duurvoort afbranden.

Aangezien wij hier allemaal altijd alles onder pseudoniem publiceren (behalve onze doctorandus, die een enkele keer iets onder zijn eigen naam doet) zien wij niet wat daar erg aan is, maar wij denken zomaar dat Peter ‘ik vind het erg’ Breedveld gaat vertellen waarom hij het erg vindt.

Let wel, niet op de website van de Volkskrant, die al jaren een gifbelt van expliciet racisme en moslimhaat is, maar in de papieren krant, die tot nu toe nog de schijn van eerbaarheid had weten op te houden.

In Peter ‘het is mijn universum en daar doe ik wat ik wil’ Breedveld’s universum is hij een strijder tegen racisme en moslimhaat. In ons universum is hij een sneu mannetje dat zich door zijn vrouw heeft laten wijsmaken dat alle moslims lief zijn, dat moslim een ras is en dat de blanke Nederlandse man de bron is van alle kwaad, waarbij het belangrijkste kwaad is dat Hassnae Bouazza nooit meer wordt uitgenodigd voor praatprogramma’s van de staatsomroep. Wij lezen noch de webzijde van de de Volkskrant, noch de dodebomenversie, dus daar kunnen we verder geen zinnig woord over zeggen. Wel een heleboel onzinnige, maar die stomme kloosrieds zijn zonder nutteloze uitwijdingen al lang genoeg.

Op zich is het niet verrassend dat een ‘kwaliteitskrant’ een podium biedt aan de bewoners van de donkere, vochtige krochten van de blogosfeer.

Toen Peter ‘dat waren nog eens tijden’ Breedveld met zijn webzijde begon, bestond de term blogosfeer nog, hoewel hij toen ook al nergens op sloeg. Kennelijk heeft hij recentelijk niet meer op Sargasso gekeken, want dat van de Battle of the blogs en dat het afgelopen is met de ‘blogosfeer’ heeft hij even gemist. Waarom de pseudonieme Blonde Mevrouw tot de donkere vochtige krochten van de blogosfeer gerekend moet worden, weten wij niet, maar wij denken dat Peter Breedveld het niet met haar eens is, want dat is meestal genoeg om zijn toorn over je af te roepen.

Trouw doet het al jaren met types als Daniel Teeboom en Keesje Maduraatje en afgelopen zomer mocht griezel Jan Bennink zijn zieke geweldsfantasieën kwijt in NRC Handelsblad.

Peter ‘ik ben zelf redacteur dus ik weet er alles van’ Breedveld scheert hier voor het gemak de Trouw, de NRC en de de Volkskrant over een kam, terwijl de lezer ook maar voetstoots moet aannemen dat Daniel Teeboom, Keesje Maduraatje en Jan Bennink zijn wat Peter ‘herhaling is de kracht van de laster’ Breedveld insinueert dat ze zijn.

Daniel Teeboom en Keesje Maduraatje zijn oude persoonlijke kennissen van Peter ‘de ruziezoeker’ Breedveld, met wien hij ruzie heeft gekregen, maar hoe hij aan zijn vete met Jan Bennink komt, weten wij niet.

Maar dat je je haatbagger nu ook al anoniem in zichzelf respecterende kranten kunt spuien, is nieuw.

Of het “haatbagger” is, betwijfelen wij. Dat je onder pseudoniem kunt publiceren, is helemaal niet nieuw. Of zou Peter Breedveld denken dat Grijs en Stoker echte mensen waren?

Anoniem stukken plaatsen was tot nog toe not done op de krantenredacties.

Het stuk is niet anoniem geplaatst, het stuk is geplaatst onder pseudoniem en dan ook nog onder een tamelijk bekend pseudoniem. Belangrijker is echter dat het hier om een opiniestuk gaat, waarbij de inhoud van belang is, maar niet de persoon van de schrijver. Zolang er nix strafbaars in het stuk staat en er geen valse informatie wordt verstrekt, is er nix aan de hand en als er wel iets aan de hand is, is de redactie de lul. Als de redactie dan ook niet weet wie er achter het pseudoniem schuilgaat, heeft de redactie een probleem.

Daar moeten echt heel zwaarwegende redenen voor zijn.

Neen. Wij vinden dat er in de krant helemaal geen namen van auteurs zouden moeten staan. Voor reportages en andere nieuwsverhalen zijn “van onze correspondent” en “van een onzer redacteuren” genoeg. Voor opiniestukken is het wel handig om er een naam onder te zetten, zodat mensen die erop reageren kunnen aangeven wiens opinie het betreft, maar die naam kan best een pseudoniem zijn.

Ten eerste moet het heel belangrijk zijn wat de auteur te melden heeft, de volkskgezondheid moet in het geding zijn, of de nationale veiligheid.

Zou dat zo in de statuten van zijn schoolkrant staan? Voor ons is het even nieuw als onzinnig.

Ten tweede moet de auteur aantoonbaar gevaar lopen als hij of zij de onthullingen onder eigen naam publiceert.

Waarom moet dat?

Dat is bij Blonde Mevrouw geenszins het geval.

Hoe weet Peter ‘de helderziende’ Breedveld dat? Blonde Mevrouw is toch anoniem, volgens hem? Dat betekent dat hij niet weet wie het is. Voor hetzelfde geld is Blonde Mevrouw immers gewoon Geert Wilders, die door sommige mensen die iets tegen hem hebben consequent Greet genoemd wordt. Van Blonde Greet naar Blonde Mevrouw is maar een klein stapje, dacht u niet?

Blonde Mevrouw haat moslims en mensen met een donkere huid, zoals de meeste van de Volkskrant-columnisten doen.

Wij proberen het dochtertje van onze stagiaire regelmatig uit te leggen dat we hier niet in Amerika zijn en dat we het werkwoord haten dus niet gebruiken. “Nederlanders haten niet”, zeggen wij dan: “Nederlanders hebben een hekel, een pleurishekel, een schijthekel of een kankerteringtyfushekel aan van alles en nog wat en aan Jan en alleman, maar Nederlanders haten niet. Toen wij klein waren, lazen wij de Smurfen in de Donald Duck en de moppersmurf haatte ook niet, die zei slechts ‘Ik hou niet van’, gevolgd door datgene waar hij niet van hield.” “Ja, maar”, zegt zij dan: “Op Nickelodeon haten ze wel steeds.” “Dat kan wel wezen, maar dat is geen Nederlands, dat is slecht vertaald Amerikaans.” Afgezien daarvan: wij denken dat de meeste Volkskrantcolumnisten net als de meeste andere Nederlanders nix tegen moslims en mensen met een donkere huid hebben en dat Peter ‘tuurlijk wel’ Breedveld overdrijft. Wij denken dat de man niet beseft dat hij overdrijft en wij vinden hem daarom heel zielig.

Verder heeft ze een rekeningetje te vereffenen met Harriet Duurvoort.

Wij hebben geen idee wie Harriet Duurvoort is.

Die schreef in een column dat ze haar Twitter-account had opgeheven wegens de hatelijke bagger, die ze over zich heen kreeg.

Daar kunnen wij ons wel iets bij voorstellen, want op Twitter wordt ontzettend veel gescholden. Er wordt ook veel op Twitter gescholden, vooral door ons, als ze ons weer eens geschorst hebben, maar dat is niet hetzelfde.

Blonde Mevrouw wordt in die column genoemd, maar door Duurvoort beschreven als een ‘scherp maar respectvol debater’.

Het zal wel.

Die omschrijving wordt door Blonde Mevrouw meteen gelogenstraft in de vorm van een salvo aan ad hominems aan het adres van Duurvoort in Duurvoorts eigen krant.

Harriet Duurvoort is de eigenaar van de de Volkskrant?

Op Blonde Mevrouws blog staat een andere versie van dezelfde aanval en daarin maakt ze het nog bonter.

Wij kunnen dat niet beoordelen, want het is Peter ‘als ik het zeg is het gewoon zo’ Breedveld die het zegt en hij overdrijft niet alleen altijd alles (ziet u dat: wij kunnen ook overdrijven) maar is ook niet zo goed in begrijpend lezen en heeft bovendien de grootst mogelijke moeite met parafraseren. Daar heb je dus niet zoveel aan.

Duurvoorts huidskleur, familiegeschiedenis en broodwinning worden in stelling gebracht om haar te diskwalificeren.

Hoe zou dat werken? Hier zou, zoals zo vaak bij Peter ‘mijn woorden zijn veel interessanter’ Breedveld, een citaat verhelderend hebben kunnen werken.

Dat kan allemaal, want Blonde Mevrouw is veilig anoniem, dus Duurvoort kan haar niet met gelijke munt terugbetalen.

Peter ‘Cor Kieboom’ Breedveld vindt dus niet dat Blonde Mevrouw iemands huidskleur, familiegeschiedenis en broodwinning niet mag gebruiken om iemand te diskwalificeren, maar alleen dat Blonde Mevrouw dat niet anoniem mag doen, omdat iemand haar dan niet terug kan pakken. Maar als die huidskleur, familiegeschiedenis en broodwinning niet ter zake zijn en Duurvoort een beschaafd weerwoord wil schrijven, hoeft dat toch niet in de vorm van een ‘wat je zegt ben je mutatis mutandis zelf’? De gedachte van Peter ‘oog om oog, tand om tand’ Breedveld dat Blonde Mevrouw verplicht zou moeten worden niet onder pseudoniem te schrijven begint steeds griezeliger te worden. Strax gaat hij er nog voor pleiten dat iedereen die een Peter ‘ik ben de maatstaf’ Breedveld onwelgevallige opinie publiceert zijn naam, adres en telefoonnummer er bij moet zetten, opdat Peter ‘dat ik eerst even kan bellen of er iemand thuis is’ Breedveld de ruiten kan komen ingooien of het huis in de fik kan steken.

Ik denk echter dat niemand zal bestrijden dat Blonde Mevrouws oprispingen geen enkel publiek belang dienen en dus die anonimiteit niet gerechtvaardigd is.

Wij zijn niet bekend met de oprispingen van Blonde Mevrouw, maar wensen wel te bestrijden dat die geen enkel publiek belang dienen. De oprisping die Peter ‘burp’ Breedveld hier bespreekt laat toch maar mooi zien welke mentaliteit Peter ‘lynchen is nog te goed voor haar’ Breedveld er op nahoudt, per slot van rekening. En Peter ‘ik ben te laf om gevaarlijk te zijn’ Breedveld zal dan misschien het daadwerkelijk ingooien van vensters, plunderen en brandschatten aan anderen overlaten, maar dat wil niet zeggen dat die anderen niet echt bestaan of zouden kunnen bestaan.

Blonde Mevrouw zelf beweert dat ze anoniem is omdat een moslim haar heeft bedreigd.

Dat liegt ze waarschijnlijk, volgens Peter ‘moslims bedreigen nooit iemand’ Breedveld. Hoe hij dat kan weten, is onduidelijk, want hij weet niet eens of Blonde Mevrouw misschien stiekem weer een kunstproject van Nelle Boer is, of zelfs van diens Marokkaanse tegenhanger.

Ze gebruikt haar virtuele mombakkes dus niet alleen voor een laffe aanval op iemand die niet anoniem is en dus kwetsbaarder, maar ook als middel om haat tegen moslims te zaaien.

Peter ‘de racist’ Breedveld laat zich van zijn racistische kant zien, in dier voege dat het voor hem kennelijk onvoorstelbaar is dat iemand die bedreigd is door iemand anders zich niet meteen door een hele bevolkingsgroep bedreigd hoeft te voelen, noch die hele bevolkingsgroep erop hoeft aan te kijken. Wij zijn persoonlijk weleens bedreigd door Stommeling Jones, maar een gerichte schop doet wonderen, vooral als je stalen neuzen hebt. Die hadden we uit zijn eigen cursus, doch dit terzijde. Moeten wij nu iets tegen alle Jonesen hebben? Neen toch zeker.

De Volkskrant gaat daarin mee.

Dan zal de de Volkskrant wel denken dat Blonde Mevrouw niet liegt. Of zo.

In feite zegt de Volkskrant dat het zo gevaarlijk is om kritiek op moslims te hebben, dat het anoniem moet.

Nou neen. Wat de de Volkskrant in feite zegt, is slechts dat Blonde Mevrouw niet echt Blonde Mevrouw heet en dat het voor Blonde Mevrouw prettiger is als men niet weet hoe Blonde Mevrouw echt heet.

Maar de Volkskrant staat bol van de columnisten die op moslims schelden en niet één is er ooit door een moslim bedreigd.

Dat beweert Peter ‘beter boud beweerd dan goed gecheckt’ Breedveld nou wel, maar dat kan hij volgens ons nooit hardmaken. Weet u wie er trouwens volgens Peter ‘ze moeten altijd mij hebben’ Breedveld wel heel vaak heel erg bedreigd is? Peter Breedveld, inderdaad. En daar geloven wij dus geen barst van, want als je niet eens in het overzicht van Sargasso voorkomt, ben je wel zo volslagen onbekend dat je echt de moeite van het bedreigen niet waard bent.

Pas onlangs sneerde een moslim tegen Sylvia Witteman iets over ‘ongelovigen’ en toen raakte het hele stukkiesschrijversgilde in razende paniek.

Wij wisten niet dat er in Nederland een gilde voor stukjesschrijvers was, maar nu wij dat van Peter Breedveld vernomen hebben, durven wij blind aan te nemen (Stem van een KNVBjer: “Dat durfden wij ook, maar daar hebben we wel spijt van.” HAHAHAHAHAHA. Sorry) dat Peter ‘de man die sneller wartaal produceert dan zijn schaduw’ Breedveld daar geen lid van is, omdat hij nooit door de ballotage gekomen kan zijn.

Dan wéét je dat ze nog nooit echt bedreigd zijn.

Aan deze opmerking ligt ongetwijfeld een gedachtegang ten grondslag, maar de vraag is welke. Wij denken dat je gevoeliger wordt voor sneren naarmate je jezelf bedreigder voelt en dat het zelfs mogelijk is, als je maar vaak genoeg bedreigd bent, dat je al in huilen uitbarst als iemand “prettige dag verder” tegen je zegt, omdat je daarin een verholen dreigement meent waar te nemen. Peter ‘ik ben heus wel bedreigd’ Breedveld is zelf nooit bedreigd, dat is duidelijk. Merkwaardig trouwens dat de racist Breedveld, in wiens ogen de blanke man de bron is van alle kwaad, de neiging om iets te doen met Sylvia’s achternaam heeft weten te onderdrukken. Zou hij misschien begrepen hebben dat hij daar met zijn gebrek aan gevoel voor humor niet aan moet beginnen?

Nu ondervinden dus én Duurvoort én de Nederlandse moslims direct schade van Blonde Mevrouws anonieme aantijgingen.

Hoe werkt dat precies?

Blonde Mevrouw zelf loopt echter geen enkel risico, hoewel ze het tegenvergestelde beweert.

Zoals wij al eerder menen te hebben opgemerkt kan Peter ‘ik kan alles’ Breedveld dat niet weten, vooropgesteld dat hij echt niet weet wie er achter het pseudoniem schuilgaat.

Onzinnig, want ze is anoniem.

Als ze echt anoniem is, weet Peter ‘dat weet ik wél’ Breedveld dus ook niet zeker dat ze geen gevaar loopt.

Niemand weet wie ze is.

Misschien bestaat Blonde Mevrouw wel helemaal niet en is Blonde Mevrouw een kunstproject van de bekende racist Quinsy ‘Zwarte Meneer’ Gario. Je weet het niet. Niemand weet het.

Wat er ook over of tegen Blonde Mevrouw gezegd of geschreven wordt, er is geen concrete persoon die daar last van ondervindt.

Moet dat dan? Ja, volgens Peter ‘ik kom argumenten tekort’ Breedveld moet je de persoon aanvallen als je geen argumenten hebt. Dat verklaart waarom hij inmiddels al negen afleveringen geschreven heeft van een ‘feuilleton‘, dat overigens niet meer is dan een eindeloze herhaling van de mantra ‘Elma Drayer is de bron van alle kwaad’, waarin hij niets anders doet dan Elma Drayer aanvallen. Als Blonde Mevrouw iets geschreven heeft waar Peter Breedveld het niet mee eens is, is het voor hem of haar dus maar beter dat Peter Breedveld zijn of haar ware identiteit niet kent. Stel je voor dat Blonde Mevrouw Peter Breedveld tegenkomt: het zou niet de eerste keer zijn dat Peter ‘geen ouwe koeien uit de sloot halen’ Breedveld iemand een mep geeft.

Blonde Mevrouw staat niet in het telefoonboek, ze is niet te googelen, bestaat in feite niet.

En dat is ook helemaal niet erg, want het gaat om de opinie, niet om de persoon. Peter ‘het gaat altijd om de persoon, de mijne om precies te zijn’ Breedveld begrijpt dat concept niet.

Een niet bestaande persoon kun je niet bedreigen en je kunt haar reputatie niet besmeuren.

Dat is heel vervelend voor Peter ‘min mannetje’ Breedveld, die er nu juist een hobby van maakt om bestaande personen te belasteren. Dat zou hij met Blonde Mevrouw ook graag doen en dat kan nu dus niet, dat is zijn hele probleem.

Dat maakt de strijd nogal ongelijk.

Het maakt vooral dat iemand die de geuite opinie wil tegenspreken dat met argumenten moet doen en niet kan terugvallen op de beproefde jamaardesprekerdeugtniettaktiek.

De Volkskrant moet zich kapotschamen dat ze dit accomodeert.

De Volkskrant zou uitsluitend pseudonieme opinies moeten publiceren.

Een nieuw dieptepunt.

Helemaal niet.

Kritiek op moslims is in Nederland superveilig.

Dat is dan het Nederland uit Peter ‘wel parallel, maar niet waterpas’ Breedveld’s parallelle universum. Een Nederland waar Theo van Gogh niet vermoord is en een Nederland waarin Geert Wilders niet permanent bewaakt hoeft te worden, kennelijk.

Zelfs de smerigste haatcampagnes tegen moslims leveren geen enkel gevaar op.

Geen idee waar die man het over heeft. Zijn er überhaupt haatcampagnes tegen moslims?

Je kunt er zelfs goed van leven.

Peter ‘ik ben een van de beste journalisten ter wereld’ Breedveld heeft een lullig baantje als schoolkrantredacteur en is daarom jaloers op iedereen die wél redelijk verdient. Desondanks hebben wij geen idee over wie hij het hier heeft.

Het levert je status en aanzien op, want heel Islamofobië teert op één moord door een extremistische moslim op een islamcriticus, nu tien jaar geleden.

Ach, kennelijk is in zijn Nederland Theo van Gogh toch ook vermoord, maar omdat het tien jaar geleden is, mogen we dat niet meetellen.

Maar wie zich tegen de islamofoben richt, loopt wél wezenlijk gevaar.

Islamofoben is de term die Peter Breedveld gebruikt voor iedereen die het waagt moslims geen betere mensen te vinden.

Zelf heb ik honderden doodsbedreigingen voor mijn kiezen gehad wegens mijn kritiek op de PVV en op domrechtse media, maar het ergst waren de vele pogingen tot karaktermoord tot in dagblad Trouw aan toe.

Wij geloven niet dat hij ooit serieus bedreigd is. De meeste mensen weten van zijn bestaan niet eens af, en als hij niet zo dom was geweest om te twitteren dat PVVjers moesten worden doodgeschoten, had vrijwel niemand zijn naam gekend. Met “de vele pogingen tot karaktermoord” valt het ook reuze mee, al was het maar omdat er aan zijn kwalijke karakter weinig te vermoorden valt.

Ik raad sindsdien iedereen aan om kritiek op domrechts onder pseudoniem te doen, want ze bellen en mailen je baas, je opdrachtgevers, ze vallen iedereen in je omgeving lastig, ze maken je leven tot een hel als ze weten wie je bent.

Peter Breedveld noemt iedereen die het niet met hem eens is ‘domrechts’ en gebruikt ieder lid van die door hem gecreëerde groep als een pars pro toto. Als er dus iemand een keertje de werkgever van Peter Breedveld belt, hebben “ze” dat gedaan. ‘Ze’ mailen je baas enzovoort enzoverder.

Je moet en zal tot zwijgen worden gebracht door de types waar Blonde Mevrouw mee hangt.

“Waar Blonde Mevrouw mee hangt”? “Hangt”? Is Peter ‘ik ben Amerikaan in ‘t diepst van mijn gedachten’ Breedveld nu door een overdosis superheldenstrips en slechte B-films de beheersing van zijn moerstaal al zodanig kwijt dat hij niet op het werkwoord omgaan kon komen? Hoe weet hij trouwens met welke types Blonde Mevrouw omgaat? Ze was toch anoniem? Overigens blijkt hier wel dat Peter ‘de karaktermoordenaar’ Breedveld iemands echte naam helemaal niet nodig heeft om over te gaan tot een lafhartige persoonlijke aanval. In dit geval zelfs een lafhartige persoonlijke aanval op mensen die niet eens een opiniestuk in de de Volkskrant hebben geschreven, doch er slechts door Peter ‘iedereen is schuldig’ Breedveld van verdacht worden met Blonde Mevrouw om te gaan.

Toch knaagt het ergens.

In zijn hersenen waarschijnlijk. Daar zit iets helemaal niet goed. Misschien moest hij zich eens laten onderzoeken, opdat er uitsluitsel komt over de oorzaak van zijn ziekte. Bestaan er wormen die de schedel van binnenuit leeg vreten?

Door anoniem mee te doen aan debatten, hou je de status quo immers in stand.

Is dat zo?

Je erkent op die manier dat je mening dissident is, ‘onfatsoenlijk’.

Helemaal niet. Je erkent dat je begrijpt dat het niet zo handig is als de eerste de beste gevaarlijke gek er achter kan komen waar je woont en dergelijke.

Je erkent daarmee dat mijn mening dissident is.

Dat mocht ie willen.

Dat de rechtse types, die zich inspannen om mij ontslagen te krijgen bij mijn werkgever, eigenlijk gelijk hebben.

Zou er echt iemand zijn die zich inspant om Peter Breedveld ontslagen te krijgen? Wij vinden het wel merkwaardig dat zijn werkgever hem nog tolereert, maar om daar nou tijd en energie aan te gaan besteden?

Daarom roep ik al mijn anonieme medestanders op om uit solidariteit hun anonimiteit op te heffen.

Dat doen ze nooit. En bij een heleboel daarvan weten wij vrij zeker dat ze het ook nooit kunnen doen, omdat dat Peter Breedveld en Hassnae Bouazza zelf zijn.

Pleiten voor een multiculturele samenleving en voor tolerantie en tegen racisme zou niet in het geniep moeten.

Dat hoeft ook niet in het geniep en het gebeurt dan ook niet in het geniep.

Sta voor je mening, help die main-stream te maken.

Peter ‘schiet ze dood’ Breedveld vond dat PVVjers moesten worden doodgeschoten en toen hij daarop werd aangesproken stond hij pal voor zijn mening, door meteen te roepen dat het maar een grapje was. Het ontbrak er nog maar aan dat hij eraan toevoegde dat hijzelf een PVVjer was. Peter ‘de windvaan’ Breedveld lijkt ons niet de man om anderen op te roepen zich op enigerlei wijze in gevaar te begeven.

Help ervoor te zorgen dat tolerantie niet langer iets is waarvoor je je dient te schamen.

Moeten wij hieruit concluderen dat Peter ‘iedereen moet moslims lief vinden’ Breedveld zichzelf als tolerant beschouwt?

Geef de domrechtserds wat werk te doen, laat ze jouw baas bellen, laat Elma Drayer honderden columns schrijven over al die antisemieten die heulen met de moslims, totdat ze er blauwe vingers van krijgt, totdat ze zich realiseren dat er niet tegenop te lasteren en te besmeuren valt.

Aha, daar gaat het dus om: Peter ‘lafbekje’ Breedveld heeft gemerkt dat hij inmiddels volkomen irrelevant is en wil zijn boodschap, welke dat dan ook moge zijn, laten uitdragen door zijn anonieme medestanders, alsof die relevanter zijn. Die man woont in een heel merkwaardig universum.

15-11-2014 16.43 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Godsdienstwaanzin, Personen, Taal, Twitter, Webzijden

Er zijn 6 reacties op “Van Blonde Greet naar Blonde Mevrouw is maar een klein stapje”

 1. ‘Trouw doet het al jaren met types als Daniel Teeboom en Keesjemaduraatje.’ Dat heb ik even opgezocht in het LexisNexis archief van de Nederlandse dagbladen. Het laatste opiniestuk van Teeboom in Trouw dateert van 16 mei 2009. Het laatste artikel van Kees Broer dateert van 1 maart 2008. Er zou dus eigenlijk moeten staan: ‘Trouw doet het al jaren niet meer met types als Daniel Teeboom en Keesjemaduraatje.’

 2. D. G. Neree says:

  Zoals ik al eerder schreef ageert aandachtshoer Pedor Breedbek alleen op uitingen in publicaties die meer lezers hebben dan zijn eigen blergje. Zo was Blonde Mevrouw nooit een punt voor hem toen ze voor haar eigen weblog schreef (of daarvoor op Amsterdam Post en De Dagelijkse Standaard), maar wel nu ze een opinie-artikel in de Volkskrant plaatst. Bovendien spat de jaloezie er van alle kanten af, dat een islamcritica uit de door hem verachte ‘hanggroep’ nu een podium krijgt in een ‘main stream’publicatie.
  Reken maar dat hij of zijn ‘merry band of saboteurs’ er nu alles aan gaat doen om de naam van BM te gaan achterhalen, zodat ze haar kunnen belasteren, bedreigen en openbaar terechtstellen, dan wel haar weblog platleggen met een hernieuwde DDoS-aanval. Zo waait de wind in die club en deze kloosried toont dat prima aan. Dank daarvoor.
  Ik parafraseer: “Mensen mogen niet anoniem een mij onwelgevallige mening uiten, aangezien ze dan niet belasterd en besmeurd kunnen worden door mij, de ultieme Gutmensch.”

 3. Ruud Harmsen says:

  ==
  de beheersing van zijn moerstaal al zodanig kwijt dat hij niet op het werkwoord omgaan kon komen?
  ==

  Rondje om de kerk?

  De ommegang van het Noorden?

  De omgang van het volk?

  Ik vraag het maar en me af.

 4. > wil zijn boodschap, welke dat dan ook moge zijn

  Het boodschap?

 5. Daniel Teeboom says:

  Oooh ik word weer genoemd. Ik schijn er nog steeds toe te doen! Misschien wel geinig om te vermelden dat ik Breedveld niet een keer in mijn leventje heb ontmoet.

 6. D. G. Neree says:

  @Verdediger dieïsme: het boodschapje.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.19 RSS-feed/RSS-feed reacties