Tineke Bennema eist recht op toepassen emotionele chantage

Tineke Bennema is een idioot die op deze webzijde eerder ter sprake is geweest in ‘De IS is zo slecht nog niet, volgens Tineke Bennema‘. Zojuist zagen wij dat iemand bij Thepostonline.nl een stukje had geplaatst onder de kop ‘Het kwetsen van minderheden is een gevaar voor de democratie‘. Dat is natuurlijk gelul van een dronken aardbei en toen wij zagen dat de desbetreffende dronken aardbei eerder genoemde malloot Tineke Bennema was, voelden wij ons geroepen haar gelul te gaan kloosrieden.

Ok, ik ga het doen.

Wij gaan het ook weleens doen, maar dat zetten we dan niet op internet. Misschien gaat Tineke Bennema het voor het eerst doen en is dat voor haar zo bijzonder dat ze vindt dat de hele wereld het moet weten, maar dat zijn wij dan niet met haar eens.

Ik neem ondanks mijn moslim-sympathieën hier openlijk afstand van de vreselijke terreuraanvallen in Frankrijk.

Ach zo, was dat het. Waarom zou ze dat de moeite van het vermelden waard vinden? En zou ze niet beseffen dat ze dus in feite zegt: iedereen met moslimsympathieën kan geacht worden het eens te zijn met de islamitische terreuraanvallen in Frankrijk? Immers, als dat niet zo zou zijn, zou zij ook geen afstand hoeven nemen, lijkt ons.

In een adem door neem ik ook als Nederlandse openlijk afstand van het geweld jegens moslims dat nu golft door het westen.

Fout. Ontzettend fout. Tineke ‘doorzichtig opzetje’ Bennema probeert hier de reactie op de aanvallen op hetzelfde niveau te tillen als de aanvallen zelf en dat is een smerige streek. Waarschijnlijk gaat ze het ook nog zo proberen te draaien dat niet de slachtoffers van de aanslagen de slachtoffers van de aanslagen zijn, maar dat de moslims de slachtoffers zijn en dat de echte slachtoffers, die dus volgens Tineke Bennema niet de slachtoffers zijn, het over zichzelf hebben afgeroepen omdat die arme zielige moslims altijd zo vreselijk gekwetst worden en het belachelijk maken van hun geloof net zo erg is als het overhoop schieten van een tekenaar, zo niet erger. Tineke ‘moslims zijn lief’ Bennema spoort namelijk niet.

Als wereldburger gruw ik ook van alle aanvallen op joden en van het huidige antisemitisme.

Ja hoor, dan die er nog eens overheen: nu zijn de aanvallen op moslims al net zo erg als antisemitisme en over de aanslagen in Frankrijk hoeven we het niet meer te hebben.

Voor geweld gaan we niet wijken.

We? Wie, we? Goed, je kunt natuurlijk beweren dat doodgeschoten worden niet hetzelfde is als wijken voor geweld, maar het lijkt ons moeilijk vol te houden dat het slijmjurken bij agressieve moslims en het begrip opbrengen voor overspannen idioten die in sprookjes geloven iets anders is dan wijken voor geweld.

Er wordt aan alle kanten aan de fundamenten van de democratie gebikt en deze moet worden gestut.

Deze zin heeft met het voorgaande niets te maken en is bovendien sneller opgeschreven dan beargumenteerd.

Zo, dat is gebeurd.

Voor zover wij nog niet het gevoel hadden dat Tineke ‘ik meen er nix van’ Bennema een plichtmatig riedeltje afdraaide, hebben wij dat nu wel, als u begrijpt wat wij bedoelen. “Het moest even en nu ga ik de moslims verdedigen”, lijkt zij te willen zeggen.

Heeft dit afstand nemen en excuses maken enig effect?

Op de manier waarop Tineke ‘ik doe het alleen omdat ik er voordeel van verwacht’ Bennema het doet, heeft het wel effect, maar waarschijnlijk niet het effect dat haar voor ogen stond. Wij krijgen er bloedgolven van, zoals wij dat altijd krijgen als wij texten lezen van schijnheilige idioten die proberen over te komen als redelijke mensen of, erger nog, diepe denkers. Als dat het effect is dat Tineke ‘valt mijn hypocrisie heel erg op?’ Bennema voor ogen stond, heeft zij haar doel bereikt.

Ik weet het niet.

Wij weten het zeker.

Het toont in ieder geval de extremen van alle zijden, zodat de middenmoot van weldenkende mensen weer zichtbaar wordt.

Wij vinden niet dat partijdige idioten de term weldenkende mensen zouden moeten gebruiken. Wij vinden dat Tineke ‘leve de moslims’ Bennema al heel erg door de mand gevallen is, nog voordat zij aan haar eventuele betoog is begonnen. Sneu maar waar.

Het laat ook zien dat een beetje nederigheid geen kwaad kan.

Hoe zou dat precies werken?

Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen, het heeft daarom geen pas dat we van de ander eisen dat hij/zij de zaakjes op orde brengt.

Fout. Ten eerste zijn wij zonder zonde, dus dat zou betekenen dat wij Tineke ‘ik ben een zondares’ Bennema zouden mogen stenigen, of althans een kei tegen haar kop zouden mogen gooien, op voorwaarde dat wij de eersten zijn. Ten tweede kunnen ook degenen die meer zondigen dan wij met een gerust hart van iedereen eisen dat hij/zijn zaakjes op orde brengt. Tineke ‘daar had ik niet aan gedacht’ Bennema schijnt hier te willen zeggen dat je niet tegen moslimterroristen mag zijn als er ook mensen zijn die joden aanvallen, waarbij Tineke ‘islam is vrede’ Bennema er ook nog aan voorbijgaat dat dat vaak dezelfden zijn, doch dit terzijde.

Ieder voor zich zal zijn eigen extremen moeten leren beteugelen.

Tineke Bennema maakt hier dezelfde domme fout als zovele anderen: zij gaat ervan uit dat de wereld is gevuld met een aantal groepen die geen overlap vertonen en waarvan de grenzen voor iedereen exact duidelijk zijn. Zo werkt het echter niet.

There is something rotten in the kingdom etc. als CDA-voorman Haersma Buma, roept dat moslims zich moeten distantiëren.

Geen idee waarom Tineke ‘Denmark? What the fuck is Denmark’ Bennema wel aan een Shakespearecitaat begint, maar het dan niet afmaakt. Ook snappen wij niet wat Haersma Buma in dit geval te verwijten valt, maar misschien gaat Tineke ‘ik verzin wel wat’ Bennema ons dat nog vertellen.

Zijn partij nam deel aan een verwoestende oorlog tegen Irak onder het mom van uitschakelen van massavernietigingswapens, die weliswaar nooit werden gevonden, maar wel aan 200.000 mensen het leven kostte.

En daarom mag Haersma Buma niet zeggen dat moslims zich zouden moeten distantiëren? Dat kunnen wij zo gauw niet volgen.

Hebben wij uw excuses al mogen ontvangen?

Niet dat wij weten. Moeten wij nu veronderstellen dat Tineke ‘ja, veronderstel dat maar’ Bennema vindt dat moslimterroristen hun gang moeten mogen gaan zonder dat iemand er wat van zegt, zolang Haersma Buma zijn excuses niet heeft aangeboden voor de oorlog in Irak?

Ook blijft het muisjes stil – even verder terug in de tijd – over de aanval van God, vaderland en Oranje op het grootste moslim land ter wereld in 1946, wat wij zelf Politionele Acties noemden, acties die ons op een veroordeling van de VN kwamen te staan.

Tineke ‘de geschiedenis? Zegt me nix’ Bennema weet kennelijk niet dat haar “grootste moslim land ter wereld” in 1946 onderdeel was van het Koninkrijk der Nederlanden, dat er een verdrag was tussen de Nederlandse autoriteiten en de P.N.I. en dat de eerste politionele actie in 1947 plaatsvond. Ook lijkt zij niet te weten dat pas de tweede politionele actie door de meeste andere landen veroordeeld werd. Verder ontgaat ons wat dit te maken heeft met het goedkeuren van islamitisch terrorisme, wat wij volgens haar schijnen te moeten doen.

En mag ik het zo zeggen, zeer bloedig waren?

Dat mag zij best zeggen, maar het doet niets af aan het feit dat ze uit haar nek kletst.

Er spreekt een grenzeloze arrogantie uit het feit dat je jezelf het recht toe-eigent de ander de maat te nemen.

Zou Tineke ‘wie ben jij om mij de maat te nemen?’ Bennema begrijpen dat zij zichzelf hiermede als grenzeloos arrogant neerzet? Immers, wie is zij om ons de maat te nemen? Is zij zonder zonde? Gaat zij nu met stenen gooien?

Zijn we soms rechters?

Wij niet. Wij zijn echter wel zonder zonde en ook overigens moreel superieur, dus zo’n moslimapologetische tuthola als Tineke Bennema durven wij wel te veroordelen. En aangezien ze nogal dom lult, denken wij niet dat wij wat dat betreft alleen staan.

Zijn we dan neutraal?

Wie “we”? En waarom zouden “we” neutraal moeten zijn om datgene wat het veroordelen waard is te mogen veroordelen? Moet het slachtoffer van een diefstal zijn mond houden omdat hij partij is? Dat het slachtoffer van een moord zijn mond houdt, is wel logisch, maar niet zozeer omdat hij niet neutraal is, alswel omdat hij is overleden.

Nee, het zijn niet meer dan wat van de vele meningen in dit land.

We hebben even teruggelezen, maar we kunnen hier geen chocola van maken. Wat “zijn niet meer dan wat van de vele meningen in dit land”? Dat de aanslagen in Frankrijk niet deugen? Dat iedereen zijn zaakjes op orde moet krijgen?

Opinies die een moslim ook gerust naast zich neer mag leggen.

Wat ons betreft mag iedereen alle opinies gerust naast zich neerleggen, en wij durven ook te stellen dat moslims dat eens wat vaker zouden moeten doen. Dan winden ze zich ongetwijfeld wat minder snel op.

Want dat is het kenmerk van democratie.

Tineke ‘ik ben niet politiek geschoold’ Bennema praat onzin. Natuurlijk mag iedereen andermans mening naast zich neerleggen, maar met democratie heeft dat nix te maken.

Het geweld is buiten de wet, maar het eisen van excuses is een idee, waarvan er gelukkig zo vele zijn in onze maatschappij en dus niet absoluut.

Zoals zovelen blijkt Tineke ‘wist ik niet’ Bennema de democratie en de rechtsstaat met elkaar te verwarren.

Als ik geen excuses wil maken voor het geweld van de ander, hoor ik er dan niet meer bij?

Ook blijkt Tineke ‘taal is moeilijk’ Bennema het verschil niet te kennen tussen ‘afstand nemen van’ en ‘excuses maken voor’. Als je ergens op tijd afstand van genomen hebt, hoef je er nooit je excuses voor aan te bieden, zo simpel is het.

Het antwoord is nee, want ik heb het geweld niet gepleegd en de vraag is subjectief.

Het antwoord op haar vraag is weliswaar nee, maar wij hebben de vraag niet helemaal begrepen. Waar denkt ze niet meer bij te horen als ze geen excuses wil maken voor het geweld van de ander? En denkt ze echt dat ‘geen excuses willen maken voor’ synoniem is met ‘niet willen veroordelen van’? Wat zij bedoelt met “de vraag is subjectief”, weten wij trouwens ook niet.

Evenmin als er van mij geëist kan worden dat ik belediging moet accepteren en sterker nog, het verplicht leuk moet vinden.

Gelul. Beledigd zijn is een keuze. Er is niemand die je kan verplichten om het leuk te vinden, maar er kan wel degelijk van je geëist worden dat je je niet aanstelt.

Het recht van belediging en kwetsen bestaat niet.

Het bestaat wel degelijk, in dier voege dat iedereen er te allen tijde voor kan kiezen zichzelf beledigd en gekwetst te voelen, zodat je iemand beledigd kunt hebben voordat je kunt zeggen “wat is die Tineke Bennema een domme trut”. Aangezien de belediging alleen een belediging is in de ogen van de beledigde en alleen de gekwetste kan zeggen of hij zich gekwetst voelt, kan de belediger er vaak niets aan doen als hij iemand beledigt.

Het staat niet in de wet.

Newton’s wet van de zwaartekracht ook niet.

Dit in tegenstelling tot de vrijheid van meningsuiting en van godsdienstuiting.

Vrijheid van godsdienstuiting? Nooit van gehoord. Of misschien weleens van gehoord, maar dan hebben we het verdrongen. Volgens ons staat er in de Grondwet wel iets over de vrijheid van godsdienst en wat ons betreft zou dat eruit moeten, omdat dat net zoiets is als in de Grondwet te zetten dat iedereen het recht heeft om geschift te zijn, waarmede in feite het hele systeem van de geestelijke gezondheidszorg op losse schroeven komt te staan, en dat moeten we niet willen, al was het maar omdat sommige van die gekken wel degelijk heel gevaarlijk zijn, zoals de aanslagen in Frankrijk hebben aangetoond. Met andere woorden: als we iets over belediging en kwetsen in de wet moeten zetten, is het hooguit dat beledigd of gekwetst zijn een keuze is en dat wie zich gekwetst of beledigd meent te moeten voelen, dat recht heeft, doch zich niet moet aanstellen en zijn lijden in stilte moet dragen, op straffe van een enorme boete alsmede een orkaan van hoongelach. Dat zal ze leren.

Het recht op kwetsen is een pervertering van het recht op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Dat is het niet. Het recht op kwetsen zo te noemen is daarentegen pervers. Zo. Wij kunnen ook nodeloos grote woorden gebruiken.

Ik heb dit recht op vele manier te vuur en te zwaard verdedigd horen worden, sinds de moord op Van Gogh, want het zou ook nog een doel dienen: het zou mensen aan het denken zetten.

Wij hebben dat extra argument niet eens nodig.

Ook daaruit spreek arrogantie over de eigen mening, die een status van waarheid krijgt toegediend.

Tineke ‘ik bepaal wat arrogant is’ Bennema kent hier haar eigen op niets gebaseerde mening een status van waarheid toe. Merk intussen op dat wij niet alleen moreel superieur zijn, maar dat ons Nederlands ook beter is dan dat van Tineke ‘een zetpil krijg je toch ook toegediend?’ Bennema.

Afkomstig blijkbaar van een nieuw soort fundamentalistische missionaris.

Deze uitspraak behoeft enige uitleg, die hij ongetwijfeld niet krijgt, want dat is te moeilijk voor Tineke ‘ik snap het allemaal niet zo’ Bennema.

Afgezien van de ethiek, constateer ik dat dat idee ook niet is geslaagd.

Dus niet afgezien van de ethiek constateert ze dat dat idee wel is geslaagd? Over welk idee heeft ze het eigenlijk?

Wijs mij iemand aan die er door belediging anders is gaan denken.

Waarom? Wij hebben nooit gezegd dat zulx het geval zou zijn of zou moeten zijn. Wij gaan ervan uit dat beledigd zijn een keuze is en dat je mensen niet het recht moet geven zich bij het minste of geringste heel gekwetst te gaan lopen aanstellen.

De vrijheid van meningsuiting, is beperkt in de wet.

Die komma is nergens voor nodig en het feit dat de vrijheid van meningsuiting beperkt is in de wet, is een slechte zaak. De vrijheid van meningsuiting dient onbeperkt te zijn. Als je daarbij de vrijheid van willens en wetens liegen beperkt, ziet alles er plotseling veel beter uit. Laster gaat dan zwaarder wegen dan smaad, en zo hoort het ook.

Je kunt niet alles roepen wat je wilt, het brengt plichten met zich mee, omdat het anders de democratie in gevaar brengt.

Op welke wijze wordt de democratie in gevaar gebracht als iedereen alles roept wat hij wil? Wij zijn benieuwd.

Het is ervoor om minderheden te beschermen.

Wij denken dat ze bedoelt te zeggen dat de vrijheid van meningsuiting beperkt zou moeten zijn om minderheden te beschermen. Dat is apekool. De minderheid dient net zo bespot, uitgescholden en uitgelachen te mogen worden als de meerderheid. Schelden doet geen zeer en meningen zijn niet dodelijk.

Alle meningen mogen, zolang deze niet die van een ander bedreigen of aantasten.

Kortom: alle meningen mogen. Wat zeurt ze dan?

Recht om te kwetsen is niets anders dan een extreme vorm van mening uiten.

Als dat zo is, is er toch nix mis mee? Meningen zijn niet dodelijk. Gekwetste idioten wel. Het recht van gekwetst worden is een grondrecht, het recht van je vervolgens gaan aanstellen en aan het moorden slaan is dat niet. Wat een sufkut, die Tineke ‘oei, nu ben ik beledigd’ Bennema.

Die wil tot ongelimiteerd kwetsen van die minderheden is juist een bedreiging van de persvrijheid zelf, omdat het de democratie kan ontwrichten.

Neen, dat is het niet. Meerderheden, minderheden en individuen moeten ongelimiteerd gekwetst kunnen worden en dan moeten ze niet zeuren, want daar worden ze hard van.

Het zorgt ervoor dat kwetsbaren geraakt worden.

Als wij moslim waren, of lid van enigerlei andere minderheid, zouden wij ons inmiddels ongelofelijk beledigd voelen door Tineke ‘ik weet het beter’ Bennema, die de arrogantie heeft ons weg te zetten als kleinzerige idioten die nergens tegen kunnen. Misschien dat zij zelf zo iemand is, maar dat mag zij dan toch echt niet klakkeloos op normale mensen projecteren, of die nou lid van een minderheid zijn of niet.

Het komt voort uit onze extreme individualisering, door ontkerkelijking en het einde van ismes als communisme, socialisme, kapitalisme etc.

Daar heeft ze vast uitgebreid onderzoek naar gedaan. Misschien wel vijf minuten.

Het groeit in een vacuum van ideologie en moraal en eist maximale speelruimte voor het individu op die ten koste mag gaan van de ander.

Het uiten van een mening gaat nooit ten koste van een ander, dus deze bewering heeft nergens iets mee te maken.

Onze nieuwe religie heet: iksisme.

Misschien dat dat haar nieuwe religie is, de onze is het niet. Wij hebben geen religie en dat willen wij graag zo houden.

Ik vind het onbegrijpelijk dat wij onze kinderen op school leren dat pesten onacceptabel is, terwijl wij als volwassenen ons dit recht wel toe-eigenen.

Wij zijn het geheel met haar eens. Wij vinden dat wij onze kinderen op school niet moeten leren dat pesten onacceptabel is, maar wel hoe ze zich tegen pesten teweer moeten stellen en hoe ze kunnen voorkomen dat ze gepest worden, opdat zij zich in hun latere leven staande kunnen houden en snappen dat er een verschil is tussen pesten en terroriseren, net zoals er een verschil is tussen je beledigd voelen en de redactie van een tijdschrift overhoop schieten.

Laten we terug gaan naar de basis, het erkennen van onze verschillende meningen, die voor ons allemaal zo belangrijk zijn alsof het de individuele waarheid is.

Laat ons dat niet doen. Laat ons in tegendeel een grote stap voorwaarts zetten en beseffen dat iemands mening geheel zijn eigen probleem is en dat het iedereen vrij staat voor de volle honderd procent schijt aan andermans mening en individuele waarheid te hebben.

En daarmee ook voor ieder ander zou moeten zijn.

Omdat mensen dom, slecht geïnformeerd of lid van de Annie M.G. Schmidtfanclub zijn en denken dat hun mening de waarheid is, zou iedereen zich moeten gedragen alsof hij dom, slecht geïnformeerd of lid van de Annie M.G. Schmidtfanclub is? Een even merkwaardige als onzinnige gedachte.

Omdat het zo kostbaar is voor ieder individueel noemen we het ons recht op kwetsbaarheid.

Het zal u niet verbazen dat wij het ook hier niet mee eens zijn. Het recht dat Tineke ‘zeikwijf’ Bennema opeist, is niet het recht op kwetsbaarheid, maar het recht op het toepassen van emotionele chantage: “Jij mag niet zeggen wat je vindt, want dan ga ik huilen.” Wij houden daar niet van en vinden Tineke ‘domme arrogante trut’ Bennema nog steeds een idioot. Dat zal haar misschien niet aan het denken zetten en hopelijk wel ontzettend beledigen, maar het is onze mening en wij vinden het gewoon leuk om die te uiten. Daar.

19-01-2015 20.56 | Door: Stommeling Jones | Categorie: Frankrijk, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Juridisch, Politiek, Rechten, Taal, Terrorisme

Er heeft iemand gereageerd op “Tineke Bennema eist recht op toepassen emotionele chantage”

 1. Jack L. says:

  Dus als ik het goed begrijp moeten van Bennema alle toneel-, film-, en literatuurrecensies de krant uit (tenzij ze slechts voor 100% positief zijn, natuurlijk)?

  Het is een raar stuk. Twaalf personen worden doodgeschoten. De persvrijheid wordt een zware slag toegebracht. En het enige wat Bennema kan zeggen, is dat je niet mag pesten en kwetsen?

  Ik zou zeggen dat het doodschieten van tekenaars niet kan. Maar over hen heeft ze het volgens mij niet als ze zegt dat “Het zorgt ervoor dat kwetsbaren geraakt worden.“

  In Parijs namen twee mannen met AK-47’s het op tegen twaalf redactieleden met ballpoints en potloden.

  Wat zou Bennema’s antwoord dan zijn op de vraag “Wie is van deze twee groepen het kwetsbaarst?”


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties