Yvonne van Hertum: “Giovanni van Bronckhorst is een gevaar in uw woonwijk”

Yvonne van Hertum, u weet wel, die van oorsprong Amsterdamse kattenblerghster, heeft kennelijk iets tegen voetballer Giovanni van Bronckhorst. Dat moet ze natuurlijk helemaal zelf weten, maar volgens ons gaat het te ver om de man zomaar te gaan belasteren, alleen omdat zijn kop je niet aanstaat.

Het ‘stukje’ (nou ja, eigenlijk is het geen stukje, alleen een gekoppiepeest filmpje) ‘Gio‘ is voorzien van de volgende tags (steekwoorden, zeg maar):

Feyenoord, Google, Mijn mening, Rotterdam, www.gevaarinuwwoonwijk, www.ikzwijgnietmeer.nl, www.stopkinderseks.com, www.yvonnevanhertum.com, www.zeikerdje.nl

Gezien het feit dat de zogeheten tags bedoeld zijn om lezers, potentiële lezers en zoekmachines te laten weten waar een stukje zo’n beetje over gaat of mee te maken heeft, kunnen wij niet anders dan concluderen dat Yvonne van Hertum de heer van Bronckhorst beschouwt als een gevaar in uw woonwijk. Dat is haar mening, die ze kennelijk in Rotterdam opgedaan heeft en waarover zij niet meer zwijgt. De suggestie wordt gedaan dat een en ander iets met Feyenoord en Google te maken heeft, terwijl de betrokkenheid, of althans het noemen, van stopkinderseks.com en zeikerdje.nl doet vermoeden dat Giovanni van Bronckhorst, en bij uitbreiding misschien wel heel Feyenoord, doch dit terzijde, door mevrouw van Hertum van pedofilie of misschien zelfs kinderverkrachting wordt beschuldigd, zonder dat zij dat hardop zegt.

Wij vragen ons af of er al jurisprudentie bestaat met betrekking tot het agressief suggestief, of suggestief agressief, daar willen we afwezen, gebruik van tags. Gezien het feit dat de gemiddelde rechter niet meer is dan een voormalig rechtenstudent die ervoor doorgeleerd heeft en in dier voege de ballen verstand van compjoeters heeft (en ook overigens geen groot licht is, alsmede volslagen wereldvreemd), denken wij zomaar van niet. Wij zijn reuze benieuwd of Giovanni van Bronckhorst mevrouw van Hertum voor de rechter gaat slepen, maar gezien het feit dat haar blerghje naar boven afgerond slechts door anderhalve man en een paardenkop gelezen wordt (zelfs de dames van Overvonne schijnen er nog maar hoogst zelden te komen), zal hij de moeite wel niet nemen.

25-07-2010 16.38 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Bezopen, Juridisch, Loggers gelogd, Voetbal, Yvonne van Hertum

Er zijn 6 reacties op “Yvonne van Hertum: “Giovanni van Bronckhorst is een gevaar in uw woonwijk””

  1. Greetje says:

    Tja….mevrouw van Hertum is ervan overtuigd dat één op de vier mannen een pedofiel is….het was dus een kwestie van tijd voordat ze namen zou gaan noemen. Gelukkig weet mevrouw van Hertum zelden waar ze het over heeft dus er zal wel niks ernstigs van komen.

  2. […] niet altijd jatwerk‘ (met daarin ook de meervoudsvorm “gekoppiepeeste”), ‘Yvonne van Hertum: “Giovanni van Bronckhorst is een gevaar in uw woonwijk‘ en ‘Acht op Wacht heeft het mis‘. Zo, nu bent u weer helemaal […]

  3. […] ‘Yvonne van Hertum: “Giovanni van Bronckhorst is een gevaar in uw woonwijk”‘ zeiden wij: “Gezien het feit dat de zogeheten tags bedoeld zijn om lezers, potentiële […]

  4. […] wat de functie ervan is, bijvoorbeeld Yvonne van Hertum, zoals wij hebben laten zien in ‘Yvonne van Hertum: “Giovanni van Bronckhorst is een gevaar in uw woonwijk”‘ en ‘Yvonne van Hertum: Cohen en Geert Wilders […]

  5. […] voetballer Giovanni van Bronckhorst “een gevaar in uw woonwijk” te noemen, waar wij toen op gewezen hebben. Wij komen daar nu op terug omdat mevrouw van Hertum in al haar onpeilbare wijsheid heeft besloten […]

  6. […] Het is toch wat. Wij vragen ons trouwens af wat dat “niet op een kritische of prikkelende wijze getracht het maatschappelijk debat of de politieke discussie aan te zwengelen” ermee te maken heeft en als het er iets mee te maken heeft, hoe een rechter dat denkt te kunnen beoordelen. Ten eerste is het voor iedereen erg moeilijk na te gaan wat iemand wel of niet op welke wijze getracht heeft en ten tweede blijkt iedere keer weer dat rechters al moeite genoeg hebben met het beoordelen van juridische vraagstukken, terwijl dat het enige is waar ze voor hebben doorgeleerd, of hadden moeten doorleren, dus wat kritisch of prikkelend zou kunnen zijn, is voor rechters qualitate qua een raadsel. Wij citeren onze De Grote Vrager, die zei: […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2019 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.18 RSS-feed/RSS-feed reacties