Jij wordt zeker zo gehaald?

Waar wij hem vandaan hebben, weten wij niet meer. Waarschijnlijk heeft uw en onze captain hem zelf verzonnen en anders heeft hij hem gegapt van Neerlands Hoop, Ivo de Wijs, Wim T. Schippers of een toevallige voorbijganger die ook de bron niet meer kende. Hoe het ook zij: als wij hier ter redactie twijfelen aan iemands geestelijke vermogens en rekening houden met de mogelijkheid dat de desbetreffende persoon binnen afzienbare tijd wordt afgevoerd door vriendelijke meneren in witte jassen, gewapend met verdovingsgeweren en van die handige jasjes waarvan je de mouwen op de rug aan elkaar kunt binden, vragen wij zo’n persoon of hij of zij op de hoogte is van de mogelijkheid al dan niet schreeuwend en krijsend afgevoerd te worden. “Jij wordt zeker zo gehaald?”, vragen wij dan (“Vraagteken, aanhalingstekens, komma. Kan dat wel, meneer Grote Vrager?” “Ik weet het niet. Zeg het maar, meneer de Grafische Examinator.” “Dat kan niet. U bent gezakt.” “Nou, nog een geluk dat ik geen examen deed. Dan. Dus.” Doch dit terzijde.). (“Punt haakje punt?” “Ja, nou moet je ophouden. Dankzij jou is het al punt haakje punt haakje aanhalingstekens geworden, begrijp je wel?” “Sorry.” “Excuses aanvaard. En nou oprotten.”).

Wat wij dus wilden zeggen, is dat wij denken dat het moment waarop deze blogster wordt weggekard bijna aangebroken is. Het gaat helemaal niet goed met haar en dat zegt ze zelf ook. En u weet: als je zelf doorhebt dat je overspannen begint te raken is het te laat want dan ben je het al. Leest u even mee? Ja, natuurlijk, want zo bent u:

Eens is de maat vol, en dat punt is bijna bereikt.
Een commentaar met mijn antwoord vind je HIER Ik ga een extra pagina openen en werkelijk alle mailtjes, telefoongesprekken online zetten, voer voor je….en dan zal men wel anders denken over jouw methodes. Je wilt oorlog, je hebt het! Lees ook HIER

(“Vier puntjes? Wat is dat, meneer Grote Vrager?” “Dat is een citaat. Dat ben ik niet, dat is een citaat. Niet mijn fout. Echt niet.” “Hm. Nou, vooruit. Omdat u het niet bent.” “Dank u.”)

Als u het blergh van deze blerghster niet zo gevolgd heeft, is er ongetwijfeld geen touw aan vast te knopen, geen chocola van te maken en geen soep van te koken. Dat hoeft ook niet, want daar gaat het juist om: we hebben hier te maken met een blerghster die geheel in haar eigen wereld leeft, vanwaaruit zij de grote boze buitenwereld met argusogen bekijkt en agressief bestookt. De aangesproken persoon is iemand die in tegenstelling tot de blerghster in quaestie (de enige juiste spelling, op last van uw en onze captain, dus klachten aan hem, graag. Dank u.) in genoemde grote boze buitenwereld nog wel enigszins functioneert en die in de schijnwereld van de blerghster iets misdaan heeft. En dat kan niet. Nou ja, het kan wel, maar het mag niet, die toer.

Uit het desbetreffende stukje valt niet meteen op te maken wat de aangesproken persoon misdaan heeft en dat is logisch. De blerghster in quaestie is op haar manier op de hoogte en veronderstelt dat de wereld om haar draait, dus dat iedereen weet waar het over gaat. Een inschattingsfout. Wij kijken dus even onder haar eerste “HIER”.
Wij vinden daar een gifje, met veel text. Gelukkig typen wij hier allemaal vrij snel, dus dat typen we even over:

Mart. @chello.nl. Submitted on 2009/10/16 at 9:44pm
het leuke is dat zelfs de verballisant mijn aangifte vandaag begreep over protretrecht schennis en ik aangifte nmmer 3 tegen Yvonne kon doen: Lees je ff mee Mattie: PL nummer 2009050024-1. In deze aangifte staat ook mijn verzoek deze aan de recherche te geven in rotterdam die al bezig zijn met vonne. De rechercheur’s naam waarme contact is houw ik ff voor me zelf! En is meegenomen in de aangifte tegen Yvonne en Alie die deze foto’s maakte en doorgaf aan 3e.

Succes Alie en Yvonne.”

Wij hebben ons best gedaan alle taal- en stijlfouten van deze ‘Mart’ feilloos te kopiëren en als we daarbij een foutje gemaakt hebben is dat de schuld van Yvonne van Hertum, die kennelijk niet weet hoe je in WordPress moet knippen en plakken. Is ook wel erg moeilijk hè Truus? Afgezien daarvan: bij de aangifte van Mart kunnen wij ons wel iets voorstellen. Mevrouw van Hertum is niet zo erg op de hoogte van de wetgeving rond portretrecht en auteursrechten en als ze die schendt, ontkent ze dat gewoon, weten wij van een onzer correspondenten. Maar goed, hoe reageert Truus? Als volgt:

Yvonne:Luister heel goed, er is iemand bezig van het OM met mijn aangiftes tegen jou, de aangiftes totaal 13 stuks.

(Ho, wacht, stop: onze doctorandus heeft 1 aangifte tegen deze mevrouw gedaan. Zou het niet om de kwaliteit gaan in plaats van de kwantiteit? Laat ons hopen van wel)

Laten we het eens over auteursrechten hebben

(Ja, laten we het daar eens over hebben. Daar is onze vriend Ruud Harmsen ook ontzettend in geïnteresseerd.)

die jij geschonden hebt door mijn boek zonder mijn toestemming online gezet hebt.

(Afgezien van de taalfouten: foei. Dat had hij niet mogen doen. Dus dan ga je naar de politie.)

Daar is aangifte van gedaan+screens van afgegeven.

(Nou, wat lul je dan? Laat het recht zijn loop hebben.)

Laten we het eens hebben over je contacten met pedoseksuelen,

(Waarom?)

laten we het eens hebben dat je al afgesloten bent geweest door UPC

(Nou en?)

waar ik nog steeds het bewijs van heb

(En wat dan nog?)

doordat jij mij lastig viel via email.

(Als je deze mevrouw per email een vraag stelt, begint ze al te roepen dat je haar stalkt, dus dit zegt helemaal niets.) (En toen gingen we tussen het inkloppen door even een kopje koffie drinken en beseften wij dat wij wel iets beters te doen hadden dan geraaskal van commentaar te voorzien, dus bij het volgende stukje zeggen wij maar even nix meer.)

laten we het eens hebben over je stalkings gedrag, je honderden emailtjes, waar ook uiteraard aangifte van gedaan is, laten we het eens hebben van het opnemen van gesprekken met politie die jij online gezet hebt, waar ik bewijzen van over handigt heb aan de politie, laten we het eens hebben over je doodsbedreiging waar natuurlijk op 19 augustus 2008 ook aangifte van gedaan is.
Laten we het eens hebben over de doodsbedreigingen die jij gedaan hebt via sms waar uiteraard ook aangifte van gedaan is, laten we het eens hebben over de mensen bellen journalisten, wil je namen hebben? de politie heeft ze, allemaal, en mooier nog al contact met deze heren opgenomen. Laten we het eens hebben over het stalken van een zeer bekende advocaat, die ook aangifte gedaan heeft wegens stalking en last but not least laten we het eens hebben over je website, en je forum waar een spiegel van gemakt is.
laten we eens zeggen, ik heb genoeg stof voor de recherche mocht dit nodig zijn, ik sta met liefde mijn wachtwoorden af van email en photobucket accounts af zodat de heren kunnen zien wat voor een IDIOOT jij bent.

Volgens ons gaat het niet goed met deze mevrouw. We hebben ook even gekeken onder haar tweede ‘HIER’ en daar lazen we:

Alles van mijn stalkerHier komt alles maar dan ook alles te staan wat ik in de loop der jaren van mijn stalker ontvangen heb. Dit zal zijn van screens tot opnames, tot publicatie van mijn boek, tot verwijzingen naar Hitler, speciaal voor mij op de website van dit trieste persoon.”

Tsja. Een beetje paranoïde allemaal. Maar ze heeft het nog niet over een samenzwering en klaagt ook niet over geld, in tegenstelling tot deze meneer:

Ich habe noch einen ganzen Berg Steuern zu bezahlen. Und weiss kaum, woher dat Geld nehmen. Hätte ich nur einen Bruchteil der Summen, die unsere Feinde mir andichten.

Over geld gesproken: daar waren nog wat vraagjes over. Niet om het een of ander, maar onze doctorandus had deze mevrouw onder andere het volgende gevraagd:

Hoe heet de aanstaande penningmeester van uw stichting?
Wanneer gaat u die stichting daadwerkelijk oprichten?
Wat heeft uw cassatiezaak met het uitstellen van de oprichting van bedoelde stichting te maken?

Het had iets te maken met de donatiegelden voor de een of andere nepstichting, maar gezien het feit dat het nooit om veel geld gegaan kan zijn, maken wij ons er niet druk over. De FIOD weet ervan, denken wij, en van de bedreiging op de Stadhuisbrug heeft onze doctorandus al lang geleden aangifte gedaan, maar nu beginnen wij al bijna net zo overspannen te raaskallen en dat was de bedoeling niet. Wij gaan het allemaal dus maar weer rustig van een afstandje volgen, want dat is veel leuker. Tot die mevrouw gehaald wordt natuurlijk.

17-10-2009 10.53 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Bezopen, Loggers gelogd, Yvonne van Hertum

Er zijn 13 reacties op “Jij wordt zeker zo gehaald?”

 1. Mart says:

  Het is wel raar dat Mevr er zel om vraagt m opgehaald te worden.

  Waarom moet zenu alles wderom van mij online ztten als ik gewoon duidelijk en eerlijk aan zowel de hoster en aan Mevr zelf heb gevraagt om mijn foto van haar site te halen en te behouden

  Dat zijn de eerste stappen die je moet doen. Negeren deze dat dan moet je aangifte doen. Ik kan het niet anders geven.

  De aangifte is een feit n in het juridische proces wederom tege Mevr. die ze zelf uit lokt.

  Niemand heeft toesteming gehad eenfoto vanmij te maken naar een rectzaak egen Mevr. r Dieters deed dat en heeft deze via interne verspreid.

  Mevr kan wel doen laten geloven dat ze het via de link heeft op stopkinderhex gallary maar dat is een copy van Tabber van Meneer Hoorn.

  Alle mensen op die foto’s zijn getuien dat mevr Dieters deze foto’s maakte bij de ingang van het gerechts gebouw in Rotterdam.

  Het enigste wat ik doe is dat ik mijn recht ga halen op het misbruiken van foto’s en vooral op deze site en mevr die al veroordeeld is voor medewerking aan smaadchrift!.

  Ik zal daarom ook niet op Mevr reageren en laat aar maar weer haar eigen verhaal ovr mij geven zodat ik dadelijk weer de recher kan laten zien dat ze gewoon niet te stoppon is en opgeslotn met gaan worden om erger te verkomen.

  Dat is mijn mening Mevr van Hertum

  En P.S Qoute: “Of dit zal doordringen tot je botte hersens (als je die al hebt) betwijfel ik, maar ik ben je zat, meer dan zat!”

  Je hebt best wel zelf kennis!

  Mart Hauser (oompa loompa) de anonieme talker enz..

 2. Mart says:

  FF spammen lol.

  Sorrie voor mijn vele fouten. Gelukkig ben ik een mens en mag ik dat soort fouten maken, het is beroerder voor de lezers.

  Mijn excuus daarvoor. Maar het lijkt mij dat mijn punt duidelijk is?

  Ze zoekt het maar uit! 4 maanden gevang is een feit nu!

 3. Mart says:

  Van toepassing in de beslissing van de rechter:

  BESLISSING
  Het hof:
  Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.
  Verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.
  Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan
  vrij.
  Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.
  Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.
  Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van
  4 (vier) maanden.
  Bepaalt dat een op 2 (twee) maanden bepaald gedeelte van de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal
  worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich vóór het
  einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

  Bron: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI3276&u_ljn=BI3276

  De rechter zal ook in moeten zien nu dat ze gewoon strafbaar is alsmede de host die de image doorlaat en de server host die de host weer de fgelegenheid geeft. Alle 3 hebben van mij een mail geha dom de foto’s te verwijderen en alle 3 sloegen de kop in de wind? Waardoor ik aangifte moest doen van portretrecht schennis.

  Deze aangifte komt bij de recherche te Rotterdam die bezig is met een inventarisatie over Mevr van Herum wat naar het OM gaat. Ik hb dat aangegeven in mijn aangifte en zowel ook gemaild aan de rechercheur die met Yvonne bezig is.

  Deze moet de inventrisatie aan het OM geven voo een onderzoek naar Yvonne van Hertum.

  Lees je mee Yvonne ik lieg niet maar geef de feiten weer! Ze hebben hiegeen jaar voor nodig om in te zien hoe strabaa jij bent en gewoon op zij minst al 4 maanden mag gaan zitten!
  Luli he als jemij afdoet via mails dat jij denkt Yvonne dat je zomaar foto’s mag plaatsen op je blogje!

  Mart Hauser (oompa Loompa) en stalker en dergelijke onzin figuur… aar wel real.

 4. Ruud Harmsen says:

  De Grote Vrager:
  ===
  Afgezien daarvan: bij de aangifte van Mart kunnen wij ons wel iets voorstellen.
  /===
  Ik niet, want zie onder.

  Mart:
  ===
  Dat zijn de eerste stappen die je moet doen. Negeren deze dat dan moet je aangifte doen. Ik kan het niet anders geven.
  /===

  Ik ben geen jurist, dus misschien vergis ik me. Maar volgens mij is auteursrecht (dus ook portretrecht, wat in dezelfde wet geregeld is) civiel recht en geen strafrecht. Dan komt aangifte doen er dus niet aan te pas. Politie en openbaar ministerie spelen er GEEN rol in. Het is een zaak tussen twee partijen (natuurlijke personen of rechtspersonen).
  Een rechtbank kan er eventueel wel een uitspraak over doen.

  Als je er weinig van snapt (nog minder dan ik dus), heb je echt advies van een advocaat nodig. Maar dat kost geld, wat je misschien, ooit, als je wint, van de wederpartij terug kunt vorderen.

  Yvonne van H.:
  ===
  die jij geschonden hebt door mijn boek zonder mijn toestemming online gezet hebt.
  /===

  De Grote Vrager:
  ===
  (Afgezien van de taalfouten: foei. Dat had hij niet mogen doen. Dus dan ga je naar de politie.)
  /===

  Nee dus. De politie gaat daar niet over, want het is geen strafrecht, maar civiel recht. Tenzij ik het verkeerd begrijp, maar dat weet een advocaat of rechtswinkel wél.

 5. Mart says:

  Onder welk strafrecht het valt maakt mij niet uit. Ik heb dat ook duidelijk bij de aangifte aangegeven.

  Waar het mij om ging is dat dit strafbaar handelen van Yvonne, Alie en Liroy naar de Recherche in Rotterdam zou gaan. En ik nu weet dat Rotterdam er al kennis van heeft genomen

  Deze inventariseren en geven advies aan het OM daarover. Daarmee hoop ik dat het OM ook inziet dat ze schijt hebben aan het hele rechts systeem.

  Het OM beslist daarna wat ze hiermee gaan doen.

 6. Ruud Harmsen says:

  ===
  Onder welk strafrecht het valt maakt mij niet uit. Ik heb dat ook duidelijk bij de aangifte aangegeven.
  /===
  Er is maar één strafrecht. Het is dus niet een kwestie van ‘welk strafrecht’ maar of het wel om strafrecht gaat. En auteursrecht valt daar volgens mij dus niet onder.

  ===
  Waar het mij om ging is dat dit strafbaar handelen van Yvonne, Alie en Liroy naar de Recherche in Rotterdam zou gaan. En ik nu weet dat Rotterdam er al kennis van heeft genomen
  /===
  Inbreuk maken op auteursrecht is volgens mij niet strafbaar, maar wel verboden. Dat is nou net het punt: het valt onder civiel recht, onder rechtsregels voor burgers onderling, niet rechtregels waar politie en openbare aanklager tegen optreden.

  Accepteerde de politie een aangifte wegens inbreuk op auteursrecht? Heb je dat zwart op wit? Zeiden ze niet dat je aan het verkeerde adres was?

  Smaad, smaadschrift en laster vallen wel onder het strafrecht. Maar het lijkt me sterk dat Yvonne van Hertum daar met succes van beticht kan worden, omdat er namelijk meestal geen touw is vast te knopen aan wat ze schrijft, zodat er ook niet uit af te leiden valt WIENS goede naam en reputatie ze dan eventueel aangetast zou kunnen hebben en met wat.

  ===
  Deze inventariseren en geven advies aan het OM daarover. Het OM beslist daarna wat ze hiermee gaan doen.
  /===
  Dat wordt dan seponeren, verwacht ik, met andere woorden, ze doen helemaal niets.
  Maar nogmaals, ik ben geen jurist, dus misschien begrijp ik het allemaal helemaal verkeerd.

  ===
  Daarmee hoop ik dat het OM ook inziet dat ze schijt hebben aan het hele rechts systeem.
  /===
  Dat denk ik ook (zie http://rudhar.com/politics/sxijtwet.htm), maar hoe relevant is dat voor eventuele auteursrecht- of portretrechtzaken of voor strafrechtelijke vervolging? Niet relevant, denk ik.

 7. BavariaMatic says:

  @Ruud Harmsen.
  Schending portretrecht (en voor dat ook auteursrecht) staat “te boek” alszijnde een overtreding. Niet direct resulterend onder het Strafrecht, is het toch mogelijk voor het OM hier sancties voor op te leggen (indien er klacht van gedaan wordt).
  Normaliter worden dit soort zaken veelal civielrechtelijk afgedaan, echter in dit geval kan men van “normaal” niet meer spreken, maar is het een structurele inbreuk op iemands leven die Yvonne Rabbie eventueel van Hertum, pleegt.
  Tevens kan schending van het portretrecht ook gezien worden (en dat zal het in deze context zeker), als schending van de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Zie ook:
  http://www.wetboek-online.nl/wet/Aw/35.html

  Auteurswet (Aw)

  Artikel 35 |
  1. Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret in het openbaar ten toon stelt of op andere wijze openbaar maakt, wordt gestraft met geldboete van de vierde categorie.

  2. Het feit is eene overtreding.

 8. Esther says:

  Voor de goede orde: ook de foto van mijn hand, in vertrouwen verzonden, valt onder portretrecht. Degene die dat vertrouwen schond, is iemand die haar actief helpt. Nogal morbide als je weet waar beiden zeggen zich mee bezig te houden. Zeker in combinatie met alles wat daarna nog is voorgevallen. Aan “structureel” zou ik nog “in vereniging” willen toevoegen. Voor iedereen die nog aan het nahikken is over mijn foto: John, Alie etc, ik heb die foto zelf nergens online gezet John. Hij is je rechtstreeks gestuurd. De mail heb ik nog, omdat ik niets maar dan ook niets wegdoe. Zelfs geen pc omdat hij geen geheugen meer heeft. Altijd iemand die een pc wegdoet, gratis of voor een prikkie. Hier op het dorp hoef ik niet zonder te zitten. Iedereen weet van de hoed en de rand. En spreekt er schande van. Een aantal stond zo ook onverdiend op het kotsblog met voor en achternaam.
  Jullie verdienste:

  Yvonne
  Edmoor
  Maryke
  John
  Jos
  Alie
  Matt jr
  Pascal
  Monique
  Diana
  Liroy

  Je zult er maar trots op wezen.

 9. Tess says:

  Boek? Noemt ze dat pdf filetje een boek? Ze stuurde het op naar iedereen die er maar om vroeg.

  Ze maakte het zelf openbaar want geen uitgeverij die het nog uit wilde geven.

  http://overvonne.org/viewtopic.php?t=963

  Is er nog sprake van auteursrecht als een verzinsel, gebaseerd op gestolen verhalen vol fouten in tijdslijnen, als echt door moet gaan?

 10. Ruud Harmsen says:

  Tess:
  ===
  Boek? Noemt ze dat pdf filetje een boek? Ze stuurde het op naar iedereen die er maar om vroeg.

  Ze maakte het zelf openbaar want geen uitgeverij die het nog uit wilde geven.
  /===

  Doet er niet toe, maakt voor het auteursrecht niet uit.

  ===
  Is er nog sprake van auteursrecht als een verzinsel, gebaseerd op gestolen verhalen vol fouten in tijdslijnen, als echt door moet gaan?
  /===

  Doet er niet toe, maakt voor het auteursrecht niet uit.

 11. […] Eerder berichtten wij in verband met een vermoedelijk niet bestaande Stichting van mevrouw Yvonne van Hertum: “[…] Het had iets te maken met de donatiegelden voor de een of andere nepstichting, maar gezien het feit dat het nooit om veel geld gegaan kan zijn, maken wij ons er niet druk over. De FIOD weet ervan, denken wij, […]“ […]

 12. […] sloopauto? Is dit dezelfde bepblerghster die met de donatiegelden van Stopkindersex.com een stichting ging oprichten? Was er dan echt geen geld? Of hebben ze dat er in rap tempo doorheen gejast? Bijvoorbeeld door het […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties