Erika M. Bakker, bitte melden!

In de discussie met en rond mr. drs. Bou is inmiddels de naam Erika M. Bakker een paar keer gevallen. “Wie”, zult u vragen. Dat vroegen wij ook en wij zijn op zoek gegaan, maar helaas: Erika M. Bakker is zo goed als onvindbaar. Haar eigen ‘Gebakken blog‘ is niet meer dan gebakken lucht en bevat zegge en schrijve één filmpje, dat we maar niet bekeken hebben aangezien aan de skakels te zien valt dat deze Erika M. Bakker in de hoek van de aluhoedjes zit en het bekijken van het filmpje dus zonde van onze tijd zou zijn.

Van haar Hyvesprofiel worden we ook niets wijzer, hoewel het wel opvalt dat dat van vier dagen na eerdergenoemd filmpje dateert. De treffers waar we nog het meest aan dachten te hebben waren: ‘Bekende onderzoeksjournaliste Erica M.Bakker treedt toe tot SKS‘ en ‘Bekende onderzoeksjournaliste Erica M.Bakker treedt toe tot SKS II‘. Zoals wijzelf hebben kunnen vaststellen heeft deze “bekende onderzoeksjournaliste” wel erg weinig sporen achtergelaten op internet, maar dat zegt natuurlijk niets: wij kennen een journalist die niet eens een eigen webwerf heeft. Als je op zijn naam zoekt, krijg je echter wel meteen een paar treffers van bol.com en wat uitgeverijen die zijn boeken gepubliceerd hebben. Ook dat zegt echter niet alles: Erika M. Bakker zou als onderzoeksjournaliste heel erg bezig kunnen zijn en wel zo bezig dat ze geen tijd heeft om iets te publiceren. Of ze geeft al haar primeurs door aan derden, om zelf buiten schot te blijven en te kunnen blijven onderzoeken.

In een van eerdergenoemde stukken wordt met grote stelligheid beweerd dat Erika M. Bakker in werkelijkheid mr. drs. Boudine ‘Bou’ Berkenbosch zou zijn, maar die, of iemand die zich voor haar uitgeeft, ontkent dat met kracht en spreekt zelfs van laster en smaad (waar hebben we dat toch meer gehoord?), dus bij dezen het verzoek aan de echte Erika M. Bakker om even iets van zich te laten horen.

2-11-2009 21.28 | Door: De Grote Vrager | Categorie: Loggers gelogd, Zoektermen

Er zijn 25 reacties op “Erika M. Bakker, bitte melden!”

 1. Ruud Harmsen says:

  Bou:
  ===
  Verder vind ik het zeer onsportief dat Kapitein Visstick me aanvalt om een al jaren steeds terugkerende ondertitel van mijn juridische stukjes , maar dat hij mijn link naar deze info verwijdert.
  /===

  Uiteraard. De Captain doet namelijk niet aan Inhoudelijk, althans met uitzondering van waar het om Onderwijs gaat, maar dan elders. Niks nieuws onder de zon. Hij verspilt zijn evidente intelligentie, taalvaardigheid en humor aan ongein en inhoudsloos op de man/vrouw spelen. Jammer. Hij zou zoveel beter kunnen.

 2. BavariaMatic says:

  Veel informatie te halen uit de hyves van Erika M. Bakker. Héél veel informatie zelfs!
  De gebruikte profielfoto: Yvonne van Hertum haar `wolvenkop`.
  Een der afbeeldingen bij foto & video: Yvonne van Hertum haar `we all have the power`.
  Lid van publieke hyves, zoals onder anderen: Stopkindersex van Yvonne van Hertum. Maar ook meer van dit soort anti-pedo hyves, zoals stopkinderporno nu van Jos Aalders, voor TBS of doodstraf van o,a, John Kleijn en natuurlijk een Hyves genaamd Joris D., die welhaast een spiegel lijkt van Micha `aluhoedje` Kat zijn site….
  Twee vriendjes, waarbij ene “Karin Kin” een prominente rol schijnt te vervullen.
  Voorlopige conclusie van het `onderzoek`.
  Erika M. Bakker is een alias voor een van de vele leugenachtige karakters verzameld rondom Yvonne van Hertum.
  Een voorzichtige gok zegt mij Maryke Boer, schrijfster van pornoverhaaltjes en redactioneel actief op stopkinderseks.com.

  En Ruud; wat heeft uw comment met Erika M. Bakker te maken?
  Als u hiermee tracht aan te duiden dat voornoemde Erika de gelijke is als Bou, hoop ik (voor Bou dat is) dat u de plank misslaat.
  Wat zeg ik, ik weet welhaast zeker dat u hier de plank misslaat, mocht ik uw comment goed geïntrepeteerd hebben, heet dat.

  Ter attentie van de Opinieleiders:
  Wilt u meer weten over dit, u heeft mijn mail. Als ik weer nuchter ben zal ik eens zien wat meer ik kan extrapoleren uit die Hyves, het is in elk geval veelbelovend wat ik in eerste aanleg gezien heb.

 3. Bou says:

  Beste Ruud,

  Ik heb hier even wat rondgekeken, maar ik vind het een onzin-blog. Het blijkt echter dat ik elders wordt verward met een zekere Erika M. Bakker. Nooit van gehoord, maar ik blijk haar te zijn, waarbij ook nog mijn naam en adres worden genoemd. Dat is niet eens meer beledigend, maar bedreigend.

  Kapitein Visstick is zo smakeloos, daar heb ik verder geen last van. Die mag wat mij betreft in zijn frituurvet gaarkoken. De echte laster komt van elders. Ik zal eens kijken wat ik daar aan kan doen.

 4. Mr. drs. Bou,

  [Ik zal eens kijken wat ik daar aan kan doen.]

  Dat is al keurig op een rijtje gezet op de pagina:

  http://www.dutchpredators.info/2009/11/erika-m-bakker-en-wij-zitten-met-de-gebakken-blog-peren/

  er valt dus nog heel wat te doen.

  Echter indien u niet Erika M. Bakker bent, waar maakt u zich dan druk over, het gaat dan immers in het geheel niet over uzelf ?

 5. Bou says:

  Waar ik me druk over maak, is dat uw site mijn naam en adres noemt en daarbij zegt dat ik eigenlijk een zekere Erika Bakker ben, die deel uitmaakt van Stop Kinderseks. Deze organisatie of website achtervolgt op een ongeoorloofde manier iedereen die ze verdenken van pedofilie. Uw organisatie of website daarentegen achtervolgt op een ongeoorloofde manier iedereen die door u verdacht wordt van deel uitmaken van Stop Kinderseks.

  Wat kapitein Visstick doet, dat is pesten, maar dat mag. Men mag me uitmaken voor alu-hoedje, men mag me niet serieus nemen en men mag me zelfs associëren met Micha Kat.
  Zie daarvoor bij voorbeeld deze bijdragen op BOUblog:
  http://www.boublog.nl/category/artikelen/justitie/baybasindemmink/micha-kat/

  Dat ik de stukjes van Kapitein Visstick smakeloos en oudbakken vind, mag dan natuurlijk ook worden gezegd.

  Uw website maakt zich echter schuldig aan verspreiden van valse en lasterlijke informatie over mij, die bovendien is voorzien van mijn naam en adres. Ik ben Erika Bakker niet, ik ken Erika Bakker niet, ik heb geen enkele bemoeienis met Stop Kinderseks en ik ben zelfs ten zeerste tegen hun werkwijze, namelijk het bedreigen van pedofielen.

  Ik voel me bedreigd door uw publicatie van mijn persoonlijke gegevens. Wat u doet is verboden, het is een misdrijf waarop men strafrechtelijk kan worden vervolgd. Daarom heb ik de pagina’s waarom het gaat opgeslagen en deze kopie gaat vandaag nog naar de politie, dit in de hoop dat ze u opsporen en berechten wegens laster en het schenden van mijn privacy.

  Ook heb ik een afspraak gemaakt met mijn advocaat, in de hoop dat deze er voor kan zorgen dat de twee pagina’s waarom het gaat van uw website verdwijnen.

  Een kopie van deze comment zal ik plaatsen op uw website: Dutchpredators

  Tot mijn verrassing zag ik dat er nog een derde pagina aan toegevoegd is. Ook deze zal worden gekopieerd en toegevoegd aan het bewijs.

 6. Grootmoeder says:

  En Bou dringt het al tot je door wat jij met het geleuter op je site andere mensen aan kan doen? Of ben je wat dit betreft ook net Yvonne van Hertum namelijk je zelf het recht toe eigenen alles over een ander te mogen beweren maar als het je zelf aan gaat een partij gaan lopen janken.

  Trouwens Bou als je jouw gedachtengang, jouw intresse en jouw schrijfstijl vergelijkt met die van Erika M Bakker dan komt het één en ander toch aardig overéén.

 7. Bou says:

  Beste Grootmoeder,

  Als ik met mijn geleuter op mijn site andere mensen iets aandoe, dan mogen deze mensen me daarop aanspreken. Tot op heden heb ik geen klachten ontvangen, slechts dankbaarheid van de mensen die ik verdedig.
  Van Erika Bakker heb ik echter nog nooit gehoord, met Yvonne van Hertum ben ik het grondig oneens en haar werkwijze is illegaal. Vandaar dat ik me nooit met haar zal verbinden.

  Ook de werkwijze van Dutchpredators is illegaal. Vandaar dat de mensen die site beheren zich zo laf verschuilen achter een schimmige Amerikaan of zo… Van hun geleuter heb ik aangifte gedaan, al was het maar omdat sommige domme mensen zouden kunnen vermoeden dat ik inderdaad Erika Bakker ben en me bezig houd met pedo-jagen.

  * Deel van de reactie geschrapt: irrelevant *

  Maar dat maakt me nog niet tot een pedo-jaagster.

 8. Beste Bou.

  Als je bedoelt dat de werkwijze van de site dutchpredators.org illegaal is, ben ik dat direct met je eens, door Frau von Hertum worden daar willekeurig personen op gekwakt, al of niet pedo, dat maakt Frau von Hertum niets uit.
  Zich verschuilend achter een niet bestaande Mart Harkman. Alleen moeten we nog even weten wie Erika M Bakker is, van wie de schrijfstijl als je die vergelijkt met jezelf, dan komt het één en ander toch aardig overéén.

  De site dutchpredators.info staat boven elke twijfel verheven, het is daar een en al waarheid, wat verkondigd wordt!

  Misschien weet Grootmoeder hoe dat moet ?

 9. Grootmoeder says:

  @Bou, wat mij betreft verschil je niet zo heel veel van Yvonne van Hertum je kleed je artikelen dan wat beter in, gebruikt lellen tekst zonder iets te zeggen maar net als Yvonne beschuldig jij mensen zonder dat deze mensen veroordeeld zijn zonder dat je je beschuldigingen daadwerkelijk kan aantonen je roepetoetert alleen maar andere na en dat die zich met strafbare feiten bezighouden daar ben je dan waarschijnlijk blind voor.

  Het feit dat je aangifte gaat doen al was het maar omdat sommige domme mensen zouden kunnnen vermoeden dat je inderdaad de naam Erika M Bakker gebruikt en je bezig houd met pedo-jagen vind ik nogal van de vreemde. Onder je eigen naam jaag je namelijk wel op iemand die volgens jou een pedofiel is, ik durf zelfs te beweren dat die iemand een obsesie voor je is. Maar misschien kan je het je niet veroorloven om in ëën adem genoemd te worden met SKS en gebruik je daar voor een andere naam, zou zo maar kunnen toch?

  @stopkinderenseks, hoe wat moet?

 10. @Grootmoeder:

  [Alleen moeten we nog even weten wie Erika M Bakker is]

  Maar laat inmiddels maar zitten, we weten het al, het is ene mr. drs. Bou !

 11. En hoewel wij niet de indruk hebben, dat zij OOK een nep-doctorandus is, is zij wel een nep-Erika M.Bakker.

 12. Bou says:

  Anonieme schrijver van Stopkinderenseks,

  Ik ben Erika Bakker niet, ik ken Erika Bakker niet en ik heb niets te maken met de activiteiten van Yvonne van Hertum en haar website Stop Kinderseks. Zij maakt zich schuldig aan eigenrichting, daar houd ik me verre van. Maar u maakt zich schuldig aan smaad, wanneer u mij met naam en toenaam vereenzelvigt met iemand die ik niet ken en waarvan ik de activiteiten zeker niet voor mijn rekening wil nemen.

  Aan mijn verzoek om deze lasterlijke pagina van uw website te verwijderen, heeft u niet voldaan. Dat u me daarmee schade berokkent, dat blijkt uit de hele discussie die nu rond mijn persoon is ontstaan. U mag dan wel een hetze tegen Yvonne van Hertum willen ontketenen, maar u maakt zich schuldig aan hetzelfde. Dat u me daarmee beschadigt en aantast in mijn eer en goede naam, blijkt bij voorbeeld uit de reactie van Grootmoeder. Nu u de indruk hebt dat ik inderdaad geen Erika Bakker ben, zou dat een reden temeer moeten zijn om mijn naam onmiddellijk van uw website te verwijderen. U maakt zich nu willens en wetens schuldig aan smaad. In privaatrechtelijke termen gesteld bent u niet te goeder trouw. Het feit dat u zich verschuilt achter een anonieme Amerikaanse eigenaar deed me reeds twijfelen aan uw goede trouw, maar nu u weet dat ik Erika Bakker niet ben, bent u willens en wetens mijn naam aan het bekladden. Dit is een strafbaar feit. Daarom zal ik dit verder bespreken met de politie en mijn advocaat.

 13. Bou says:

  Beste Kapitein Vissticks,

  Mijn excuses voor de provocaties en ik ben blij dat de bron van valse aantijgingen me nu helder is.

  Met vriendelijke groet,

  Mevrouwtje BOU

 14. Bou

  Wij vereenzelvigen u in het geheel niet in onze bovenstaande opmerking met Erika M.Bakker, wij stellen dat u een nep-Erika M.Bakker bent. Dat is nogal een ruim begrip, een ieder die geen Erika M.Bakker is, kan rustig voor een nep-Erika M.Bakker versleten worden.
  Bijna de gehele Nederlandse bevolking bestaat uit nep-Erika M.Bakkers!

  Dit terzijde, wij hebben u een redelijk voorstel gedaan op:
  http://www.dutchpredators.info/2009/11/nu-is-erika-m-bakker-ook-al-boos-op-yvonne-van-hertum/#comment-1224

  te weten:

  Derhalve stellen wij voor,om op de door u gewraakte pagina, bij de gepuliceerde adres gegevens uitdrukkelijk te vermelden, dat het hier niet uw adres gegevens betreft, echter die van Erika Bakker.

  Deal ?

  Echter in plaats van de deal te sluiten, blijft u dreigen met aangiftes.
  Wij hebben ons best gedaan, u blijftt in gebreke.
  Doe dan al die aangiftes maar bij de plaatselijke politie in Kabul.

 15. Bou says:

  Nee meneer Anoniem van Stopkinderenseks, dit is géén deal. Het betreft namelijk wel degelijk mijn adresgegevens. Dat u een haat-site exploiteert tegen Yvonne van Hertum, dat is niet mijn zaak, maar zodra mijn naam en adres daar worden genoemd, terwijl ik via een mij volslagen onbekende Erika Bakker in verband wordt gebracht met Stop Kinderseks, is het wel degelijk mijn zaak.

  Verwijder dus iedere verwijzing naar mij van uw website, want u pleegt aantoonbaar laster en smaad. En helaas, dat mag niet! Het is strafbaar. Als u tegen mij een misdrijf pleegt en dus tevens een onrechtmatige daad, dan ga ik naar de politie en mijn advocaat. Dat is geen bedreiging, het zijn de gebruikelijke stappen in onze rechtsstaat.

  De manier waarop Yvonne van Hertum pedofielen “opspoort” en achtervolgt is onrechtmatig en ik wil met haar niet in verband worden gebracht door een haatdragende website. Dat gaat namelijk ten koste van mijn eer en goede naam.

  Tegen Yvonne van Hertum zijn reeds gerechtelijke stappen ondernomen en zij is veroordeeld. Omdat u niet bereid blijkt om mijn gegevens van uw site te verwijderen, zal ik tegen u gerechtelijke stappen moeten ondernemen. Wees dus verstandig en stop met deze laster. Wis alle pagina’s waarop u beweert dat ik in verband kan worden gebracht met Stop Kinderseks. Ik wens op uw haat-site volstrekt niet te worden genoemd. Nog erger: ik wens uw site zelfs niet meer te bezoeken. Dat laat ik over aan mijn advocaat.

 16. Meneer De Grote Vrager:

  Zoals wij al in een bericht schreven:

  Erika M Bakker en wij zitten met de gebakken blog-peren

  Nu gaat U, Meneer De Grote Vrager, vrijuit en zitten wij idd. met de gebakken blog peren, vindt U dat nu eerlijk ?

 17. Bou says:

  @ Stopkinderenseks,
  Uit uw reactie blijkt dat u mijn commentaar heeft gelezen.
  Uw gedrag is onrechtmatig, niet alleen tegenover Yvonne van Hertum, maar ook tegenover mij. Uw gebakken blog-peren gaan mij niet aan. Ik heb u gesommeerd om mijn naam en verdere persoonsgegevens binnen 24 uur van uw website te verwijderen. Aan deze eis heeft u niet voldaan. In tegendeel: u heeft daarop zelfs nieuwe posts geplaatst waarmee u mij in diskrediet probeert te brengen.
  Als juriste zeg ik in dat geval: Wij zien u in de rechtszaal.

 18. Ja, maar wel in de rechtszaal in Kabul !
  De eigenaar van onze site, “Dirk de Graaf” woont in Amerika, zoals u weet, en wij zijn slechts woordvoerders, nergens voor aansprakelijk !

  U zult ons ook niet in de rechtszaal zien, omdat wij gewoon niet komen !

  Als juriste dient u te weten, dat wij best wel in absentie veroordeeld kunnen worden, voor zaken, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, we blijven dus gewoon weg !

 19. Beste Bou,

  Inzake de gebakken blog-peren pogen wij tot een middelmatige oplossing te komen, echter wilt u dan zo vriendelijk zijn, om de prangende vraag, zojuist door ons op het wereld wijd web geknikkerd, even door te nemen en vooral even aandacht te schenken aan “blijven wij toch met een vraag zitten” ergens onderaan ? Uw medewerking zal zeer op prijs gesteld worden.

  Met vriendelijke groet:
  Dirk de Graaff
  USA

 20. Beste Bou,

  Eigenlijk vinden wijzelf ook wel, dat wij een stel rotzakken zijn, om u zo te pesten. Echter, aangezien wij Islamieten zijn en dus niet van god verlaten, hebben wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer op de pagina:

  http://www.dutchpredators.info/2009/07/bekende-onderzoeksjournaliste-erica-mbakker-treedt-toe-tot-sks-ii/

  doorgestreept.

  Hopelijk is zo alles naar wens geregeld ?

 21. Bou says:

  Anonieme Stopkinderenseks,

  Uw gedrag is onrechtmatig, u pleegt een misdrijf en uw anonimiteit is beslist niet gewaarborgd. Als uw provider uw naam niet noemt, dan kan men de provider aansprakelijk stellen voor de schade.
  Zie:
  http://webwereld.nl/nieuws/64153/ziggo-moet-naam-porno-uploader-geven.html#source=most_read

  Leuke jurisprudentie! ;-)

 22. Bou

  Gelukkig bent u niet de eerste die met zulke ongein komt:
  http://www.dutchpredators.info/2009/10/helaas-het-yesssssssssssen-is-niet-doorgegaan/

  Echter ons vergelijken met porno boeren ? Vergist u zich niet met uw vriendin Y. van H.?

 23. […] hopen dat het ‘Grote Yvonne van Hertum Interview’ van Erika M. Bakker eerdaags eindelijk zijn beslag krijgt en dat daaruit dan ook duidelijk wordt wat die mevrouw van […]

 24. […] wij nog even willen doorgeven is dat de meler suggereert dat alumutsje Bou dezelfde zou zijn als Erika M. Bakker en dat dat dan weer Wim Dankbaar himself zou zijn. Weet u wat wij daarvan vinden? Daar vinden wij […]


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties