Weinig Holocaust-kolder en geschiedvervalsing door Hans Jansen en de PVV

Hans Jansen schijnt weer iets doms gezegd te hebben, en nu vallen er allerlei idioten over hem heen, waarschijnlijk doordat ze over elkaar gestruikeld zijn in de haast om te laten zien dat ze minder dom zijn dan Hans Jansen. Nu is er heel weinig voor nodig om minder dom te zijn dan Hans Jansen, maar ons is gebleken dat het zelfs mogelijk is, dommer te zijn dan Hans Jansen.

Wij kwamen namelijk terecht bij ‘Holocaust-kolder en geschiedvervalsing door Hans Jansen en de PVV‘. Aangezien wij altijd een warme belangstelling gehad hebben voor geschiedenis en geschiedvervalsing (in dat kader kunnen wij bijvoorbeeld ‘Historians’ Fallacies‘ en ‘Knoeien met het verleden‘ aanbevelen, wat wij dan ook niet voor nix al lang geleden gedaan hadden, doch dit terzijde) gaan wij dat stukje nu kloosrieden.

Arabist en nazi-apologeet Hans Jansen kiest liever voor het antisemitisme van Le Pen (de vader natuurlijk, niet de dochter) dan voor het antisemitisme van Hamas.

Wij weten dat Hans Jansen zich arabist noemt, maar dat hij ook nazi-apologeet zou zijn, is nieuw voor ons. Wij geloven dat niet a prima vista en denken dat de schrijver ons op het verkeerde been wil zetten. Of Hans Jansen iets positiefs over de nazi’s gezegd heeft, weten wij niet, maar het lijkt ons sterk.

Maar in datzelfde gesprek bij Knevel en Van den Brink zegt hij iets dat stuitender is:

Ach, vandaar dat wij niet op de hoogte waren: wij hebben het programma niet gezien.

“Het is ook zo dat Hitler pas bedacht heeft dat het deporteren van Joden naar Palestina geen goed plan was, op advies van de moefti van Jeruzalem.

Is dat zo? Dat is dan nieuw voor ons. En in welk jaar moet dat dan geweest zijn? Wij weten niet of Hans Jansen historicus is, maar wij zijn het wel en in dier voege zijn wij dol op jaartallen, alsmede exacte data. Als er dan ook nog iets op schrift staat, begint het interessant te worden.

En daarna is pas de Holocaust opgestart.

Zonder nadere details is dit een boude bewering die onderbouwing behoeft. Met nadere details trouwens ook.

Dus die Hamas-mensen zijn echt heel erg.”

Dat slaat als kut op Dirk, een lul op een slagroomtaart en een lul (niet noodzakelijkerwijs dezelfde) op een drumstel. Die Hamasmensen zijn heel erg, maar de exacte start van de holocaust doet er in dat verband niet toe.

Wel hebben wij de moeite genomen om even wat dingetjes na te lezen over genoemde moeftie, Amin el Husseini geheten. In ‘The Mufti and the Holocaust‘ kwamen we met betrekking tot de Joden en Palestina het volgende tegen:

It is self-evident that the struggle against the Jewish national homeland in Palestine forms part of this struggle, since such a national homeland would be nothing other than a political base for the destructive influence of Jewish interests. Germany also knows that the claim that Jewry plays the role of an economic pioneer in Palestine is a lie. Only the Arabs work there, not the Jews. Germany is determined to call on the European nations one by one to solve the Jewish problem and, at the proper moment, to address the same appeal to non-European peoples.

Dat zou Adolf Hitler op 28 november 1941 aan de moefti geschreven hebben, maar er staat niet bij of de moefti en hij het daar al eens over gehad hadden.

Ziedaar, de Holocaust had nooit plaatsgevonden als de moslims zich er niet mee bemoeid hadden.

Dit was niet meer Adolf Hitler, dit was Nelle Boer, de schrijver van het stukje over Hans Jansen.

Koren op de moslimhaatmolen.

Dat is een ding wat zeker is. Als je de moslimhaatmolen wilt ontregelen, en wij hebben de indruk dat Nelle Boer dat om hem moverende redenen wil, moet je dus proberen de bewering van Hans Jansen te ontkrachten. Gaat Nelle Boer dat doen?

Toch hoef je geen geschiedenis gestudeerd te hebben om te weten dat de nazi´s geen Palestijns-Arabische islamitische leider nodig hadden om het Joodse volk uit te roeien.

Nelle Boer heeft geen geschiedenis gestudeerd, en om zo’n bewering te doen, hoeft dat ook niet. Als Nelle Boer wel geschiedenis had gestudeerd, had hij geweten dat het niet van belang is of de nazi’s de moefti “nodig hadden”, maar of de bewering van Hans Jansen over de rol van de moefti bij de holocaust klopt, of zou kunnen kloppen.

Dat konden ze prima zelf.

Nou, dat viel gelukkig tegen. Ze kwamen een heel eind, maar ze hebben het niet gered.

Dat grootmoefti Haj Amin al-Husseini geen voorstander was van Hitler´s plan om Joden naar Palestina te deporteren is vanuit het standpunt van deze fervente Palestijnse Jodenhater uiterst voorspelbaar.

Had Hitler het plan om Joden naar Palestina te deporteren? Wij weten van nix, maar in ‘The Macmillan Dictionary of The Second World War'(second edition, Elizabeth – Anne Wheal & Stephen Pope, Macmillan 1995, ISBN 0-333-61936-6, blz. 160) lezen wij, onder ‘Final Solution (Endlösung), onder andere:

Having allowed many Jews to leave Austria and Germany in the early years of the Reich (often to the considerable profit of Nazi officials), emigration to Palestine was limited after 1936.

Zou de moefti invloed gehad hebben?

“Minder, minder, minder Joden naar Palestina”, zal de antisemiet logischerwijs getoeterd hebben.

Nelle Boer is geen historicus en eigenlijk zal die hele geschiedenis hem zijn reet roesten, maar Nelle Boer heeft wel iets tegen Geert Wilders. Dat concluderen wij uit het feit dat wij het “minder, minder, minder” van Geert Wilders hier terugvinden, terwijl die zin veel beter te formuleren was geweest zonder dat “minder, minder, minder”. Nelle Boer lijkt te willen dat zijn lezers de moefti als een soort Geert Wilders zien. Waarom? Geen idee.

Maar zijn pogingen om Hitler op andere gedachten te brengen maakt hem niet tot ‘de architect van de Holocaust’ zoals sommigen beweren.

Als Nelle Boer historicus was geweest, of had willen doen alsof, had hij op zijn minst aangegeven wanneer Hitler zijn plannen om Joden naar het Britse mandaatgebied Palestina te deporteren had opgevat en wanneer hij ze weer had laten vallen. Dan had ook vastgesteld kunnen worden wat de rol van de moefti was.

Deze rol is altijd nog toebedeeld aan Adolf Eichmann, waarvan tijdens zijn proces in 1961 bleek dat er geen bewijs was voor contact tussen de twee, aldus Hannah Arendt.

Hannah Arendt? Hannah Arendt was geen historicus, dachten wij. Wat zeggen historici over het eventuele contact tussen Eichmann en de moefti? Of de moefti zelf? Volgens de De Telegraaf van 5 juni 1961 wilde de moefti niet getuigen, dus die zal er nix over gezegd hebben.

De moefti wilde niet getuigen in het Eichmannproces

De moefti wilde niet getuigen in het Eichmannproces

Als Hannah Arendt echt gezegd of geschreven heeft dat er geen bewijs was voor contact tussen de twee, dan heeft ze niet goed opgelet en in ieder geval denkt ze er dan anders over dan de De Telegraaf van 28 juni 1961, die weet te melden dat Eichmann heeft gezegd dat hij de moefti een keer had ontmoet, wat de moefti eerder had ontkend. Zou die moefti soms gelogen hebben?

Eichmann gaf in ieder geval toe dat hij de moefti een keer gesproken had

Eichmann gaf in ieder geval toe dat hij de moefti een keer gesproken had

Hoe dan ook, de moefti was in ieder geval heel enthousiast over Eichmann, en had hem volgens de De Tijd De Maasbode van 26 april 1961 zelfs willen lenen.

De moefti zag Eichmann wel zitten

De moefti zag Eichmann wel zitten

Handig is ook om te weten dat grootmoefti al-Husseini pas na Hitler´s machtsovername in 1933 toenadering tot hem zocht.

Waarom is dat handig om te weten? Geen idee. Wel lezen we in ‘The Mufti and The Holocaust’:

At the very least, Gensicke’s account shows the relation between the mufti and the Nazis to have been very much a two-way street: even — or indeed especially — as concerns the notorious “Jewish Question.”

Ook lezen we:

In a March 31 telegram to Berlin, the German general consul in Jerusalem, Heinrich Wolff, reported on his meeting with Husseini:

The Mufti explained to me today at length that Muslims both within Palestine and without welcome the new regime in Germany and hope for the spread of fascist, anti-democratic forms of government to other countries. Current Jewish economic and political influence is harmful everywhere and has to be combated. In order to be able to hit the standard of living of Jews, Muslims are hoping for Germany to declare a boycott [of “Jewish” goods], which they would then enthusiastically join throughout the Muslim world.

De nazi’s moesten aanvankelijk niet zoveel van de moefti hebben, aldus Rosenthal:

As Gensicke explains, however, the initial German response to the mufti’s advances was cool. Indeed, the German attitude toward the mufti would remain reserved throughout the first years of Nazi rule. At the time, the Nazi leadership still hoped to come to an understanding with Great Britain that would allow it to pursue unhindered its expansionist goals in Eastern Europe. In return for British acquiescence, it was prepared to treat the Middle East as part of the British sphere of influence.

Maar goed, we gaan hier niet dat hele verhaal van Rosenthal citeren, dat leest u zelf maar, als het u interesseert, en stellen slechts vast dat de moefti een antisemitische klootzak was, die nog fanatieker was dan de nazi’s. Nou vooruit, eentje dan nog:

The mufti repeated his counsel that the Jews should be sent rather to Poland, where they could be kept under “active surveillance.” “It is especially monstrous,” Gensicke concludes, “that el-Husseini objected to even those few cases in which the National Socialists were prepared, for whatever reasons, to permit Jews to emigrate. . . . For him, only deportation to Poland was acceptable, since he knew fully well that there would be no escape for the Jews from there.”

Maar nu gaan we echt weer verder met het stukje van moeftiverdediger Nelle Boer:

Kortom, lang na het verschijnen van Mein Kampf waarin Hitler´s ideeën over de vernietiging van de Joden al kraakhelder naar voren waren gekomen.

Wij hebben Mein Kampf niet gelezen. We zijn er ooit in begonnen, maar vonden het niet om door te komen. Wij denken echter, dat de vernietiging van de Joden in Mein Kampf wel eens helemaal niet ter sprake zou kunnen zijn gekomen, al was het maar omdat het boek jarenlang bij ieder huwelijk aan het verse bruidspaar werd verstrekt en al die bruidsparen na de oorlog van nix bleken te weten. Of zouden zij het ook niet gelezen hebben?

De PVV is sowieso goed in geschiedvervalsing.

Ho. Wacht. Stop. Het zou gaan over “Holocaust-kolder en geschiedvervalsing door Hans Jansen en de PVV”. Als we het nu over de PVV gaan hebben, hebben we blijkbaar de “Holocaust-kolder en geschiedvervalsing door Hans Jansen” gehad. Dan hebben we kennelijk iets gemist, want een paar losse opmerkingen in een televisieprogramma kunnen wij toch echt niet als geschiedvervalsing laten gelden, en zo heel erg kolderiek waren ze nou ook weer niet. Misschien had Nelle Boer de opdracht om hier een stukje over te schrijven beter kunnen weigeren. Maar goed, kijken wat hij dan over de “Holocaust-kolder en geschiedvervalsing door de PVV” zegt.

In Wilders’ boek Marked for Death en in het boek van Bosma De schijn-elite van de valsemunters wordt gesuggereerd dat het nazisme een links gedachtegoed was.

Dat is volgens Nelle Boer dus kennelijk fout. In MacMillan, pagina 322, lezen we bij National Socialism:

Anti-capitalist, anti-Semitic extreme nationalist political ideology.

Dat we even weten waar we het over hebben. Antikapitalistisch klinkt best ‘links’, maar het hangt wel van je definitie van links af. Even verder lezen:

It was based on a 25-point programme drawn up by Hitler and two other members of the small German Workers’ Party (DAP)

Drie leden van een arbeiderspartij draaien een antikapitalistisch partijprogramma in elkaar. Zou dat links kunnen zijn?

The various strands of nationalist and socialist political and economic theory that the programme reflected were overarched, however, by the issue of race.

Oftewel: het maakt geen reet uit of de partij links of rechts was, omdat de partij allereerst een racistische partij was. Als de nazipartij een linkse partij was, was het racisme dus deel van een links gedachtengoed, maar dat doet er niet toe, daar er ook linkse partijen waren die niet openlijk racistisch waren en rechtse partijen die nix van de nazis moesten hebben.

Hitler was socialist, links en dus zijn het de linksgeöriënteerden die flirten met het nazisme.

Dat zijn verschillende aannames, die hier wat kort door de bocht lijken, maar waar vast wel iets voor te zeggen valt. Daar staat tegenover dat het allemaal zo vaag is, dat je met hetzelfde gemak het tegendeel kunt beweren, zeker zo lang je niet duidelijk maakt wat je werkdefinities van links en rechts zijn. Wij kunnen het echter met de kwaadste wil van de wereld nog geen “Holocaust-kolder en geschiedvervalsing” noemen. Misschien komt dat nog.

Zo is volgens Bosma het Nederlandse cultuurbeleid, een stokpaardje van links, een voortzetting van de ideeën van Tobie Goedewaagen, voorzitter van de Nederlandsche Kultuurkamer onder het nazibewind.

Wij zijn niet op de hoogte van het Nederlandse cultuurbeleid, noch van de ideeën van Tobie Goedewaagen. Wel weten wij dat een cultuurbeleid voor Nederland net zo nuttig is als een hooivork in een kano, maar dat is een heel ander verhaal.

Heerlijk als je wereld zo simpel in elkaar steekt.

De enige van wien wij op dit moment denken dat zijn wereld “simpel in elkaar steekt” is Nelle Boer. Boude beweringen doen, maar nix onderbouwen. Simpeler kan het haast niet. Als hij historicus was geweest, of had willen doen alsof, had hij toch op zijn minst wat citaten en vindplaatsen gegeven, dacht u niet? Zoals hij het nu doet, lijkt het erop alsof hij heel erg voor eigen parochie staat te preken, wat al nooit erg nuttig is, maar helemaal niet als je je er zo duidelijk met een Jantje van Leiden afmaakt.

In wezen doen Wilders, Bosma en Jansen pogingen om afstand te creëren tussen de PVV als rechtse politieke beweging en aanduidingen als ‘racistisch’ en ‘antisemitisch’.

Wij denken dat Nelle Boer het partijprogramma van de PVV niet gelezen heeft. Wij weten zeker dat wij het niet gelezen hebben, maar wij weten ook dat de PVV niet zozeer een “rechtse politieke beweging” is, als wel de uit de hand gelopen ijdeltuiterij van een mislukt VVD-kamerlid dat er met de verkeerd begrepen erfenis van Pim Fortuyn vandoor is gegaan en daar als gevolg van nogal wat onvrede onder de Nederlandse bevolking verrassend veel succes mee heeft. Wij zouden het niet eens een politieke beweging willen noemen, maar weten wel dat Wilders en de PVV succesvol blijven zolang ze blijven schreeuwen tegen de islam.

Duidt de politieke tegenstanders als zodanig aan en je bent zelf automatisch onschuldig.

Deze gedachte laten wij geheel voor rekening van Nelle Boer.

Het lijkt vooral een paniekerige reactie te zijn op de kritiek die wordt geuit op de vrienden van de PVV.

Ook deze mening nemen wij ter kennisgeving aan.

Hoe moet je de bewondering van extreem-rechts voor de PVV en allianties met de FPÖ en FrontNational in vredesnaam uitleggen als vriend van Israel?

Moet je dat? Nou, laat ons dan een poging doen: het grootste gevaar voor Israël en de Joden komt momenteel van islamieten en niet van “extreem-rechts”, de FPÖ en het Front National.

Heel simpel, door de geschiedenis te herschrijven en de focus te verleggen van extreem-rechts naar de Islam als de ware vijand van Israël in Europa.

Kijk nou: dat is bijna wat wij zeiden, alleen hoef je er de geschiedenis niet voor te herschrijven. De geschiedenis kennen, is genoeg.

Al trapt niet iedereen daar in.

Een goede zaak.

Het opmerkelijkste is de keuze van Hans Jansen om nu juist de grootmoefti aan te halen in de discussie rond de uitspraken van Jean-Marie Le Pen over gaskamers.

Zo opmerkelijk is die keuze niet, zoals u gezien heeft. Weliswaar is het niet waarschijnlijk dat de grootmoefti tegen Eichmann gezegd heeft “joh, ik heb het: gaskamers”, of woorden van gelijke strekking, maar dat hij het gedaan zou hebben als hij het verzonnen had, staat buiten kijf, net zoals het buiten kijf staat dat hij een fanatieker antisemiet was dan de nazi’s, want dat hebben we ook net laten zien. En als u ons kunt tegenspreken, graag, maar dan wel met citaten en vindplaatsen, zodat we niet hoeven te verzanden in vaag gelul en aannames.

Wellicht is het zijn doel om het programma van de PVV te promoten.

Hans Jansen? Die voor de PVV op de lijst stond voor het Europees Parlement? En die zou het programma van de PVV willen promoten? De huisarabist van de PVV? Nou, dat noemen wij beslist geen wilde speculatie. Nelle Boer zou zomaar gelijk kunnen hebben.

Het is immers een sterk verlangen van PVV-ers dat Marokkanen terugkeren naar Marokko.

Ja, en? Mag niet?

Het anti-Marokkan-gescandeer werd naderhand ook steevast door de PVV als volgt uitgelegd: het zou niet de bedoeling zijn om Marokkanen met geweld uit de samenleving te verwijderen, maar om ze aan te moedigen te remigreren.

Niet goed?

Dat Jansen nu juist Hitler´s plan om de Joden naar Palestina te laten emigreren aanhaalt als een minder verderfelijke optie dan de door de grootmoefti beoogde vernietiging is begrijpelijk.

Dat is heel begrijpelijk. Als u het ons zou vragen, zouden wij ook zeggen dat wegjagen een stuk vriendelijker is dan uitroeien. Eerlijk gezegd.

Het sluit mooi aan bij het remigratiebeleid van Marokkanen waar de PVV op hamert, maar is tegelijkertijd ook een vorm van nazi-apologie.

Dat zien wij niet zo. Wij begrijpen niet uit het stukje van Nelle Boer dat Hans Jansen op enigerlei wijze de holocaust zou hebben goedgepraat, noch dat hij de nazi’s verdedigd zou hebben. Hij heeft, kennelijk, geprobeerd aan te geven dat hij het islamitische antisemitisme op dit moment een groter gevaar vindt dan het extreem-rechtse antisemitisme en daar zit wat in. In de woorden van de legendarische Peter ‘de grote denker’ Breedveld: het ene antisemitisme is het andere niet. Weet u wat bijvoorbeeld een belangrijk verschil is? Extreem-rechtse Europese antisemieten stappen niet als zelfmoordbommer in een Israëlische bus vol schoolkinderen en Hamassers doen dat wel. Andere verschillen kunt u misschien zelf wel verzinnen, en zo niet, dan niet.

Bij reacties op Twitter en Facebook merkte ik overigens al dat ik er kennelijk helemaal niets van snap.

Dat is dan rijkelijk laat.

Niet de moslims maar de nazi´s verantwoordelijk voor de Jodenvervolging?

Hier heeft dus helemaal niemand iets aan: anecdotisch bewijs is geen bewijs, een nanomieme proxy is gauw gevonden, gekken heb je overal en als je alles wat je in de kroeg hoort serieus gaat nemen, is het einde zoek.

Hoe kwam ik erbij?

Benieuwd of hij zijn tijd nog is gaan verdoen met uitleggen. Hij lijkt er dom genoeg voor.

Het werkt dus, de onzin wordt geloofd.

Dat is een zeer voorbarige conclusie.

Het herschrijven van de geschiedenis door de PVV en de kolder die zij over de Holocaust verspreiden werpt haar vruchten af.

Zou het? Of zou het geschiedenisonderwijs in Nederland gewoon zwaar te wensen overlaten?

Hoe het ook zij: de vlag van Nelle Boer’s stukje dekt de lading geenszins.

27-05-2014 23.53 | Door: Cpt. Iglo | Categorie: Arabische wereld, Cultuur, Geert Wilders, Geschiedenis, Godsdienstwaanzin, Israël, Onderwijs, Politiek, Twitter

Reactieveld gesloten.


Opinieleiders.nl © 1999 - 2021 Alle rechten voorbehouden
Contact   Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!KuijkStrip over de zinloosheid van webloggen, onder andere
WordPress 4.7.21 RSS-feed/RSS-feed reacties